Home

Stamreeks van Veen
Kwartierstaat van Veen
Genealogie van Veen
Parenteel van Veen

Kwartierstaat Retèl
Parenteel Retèl

Kwartierstaat Kocks
Parenteel Kocks

Kwartierstaat de Ruiter
Parenteel de Ruiter

Kwartierstaat Lagrouw
Parenteel Lagrouw

Namenreeks

Akten, Rekeningen en Wapenschilden

GastenboekFree Hit Counters
Free Hit Counters

Update: juni 2011

Parenteel van Gijs van Veen

I. Gijs van Veen, geb. omstr. 1500.
Zijn zoon:

II. Philip Gijsz van Veen, geb. omstr. 1530.
Zijn kinderen:
1. Claes Philips Gijsensz., volgt IIIa.
2. Gijsbert Philipsz, volgt IIIb.
3. Thijs Philips van Veen, geb. omstr. 1560, † na 1618.

IIIa. Claes Philips Gijsensz. van Veen, geb. Wassenaar omstr. 1560, † ald. vóór 13 nov. 1618, tr. Wassenaar 1 juli 1592 Theuntgen Pouwelsd (van Loosduinen), geb. Loosduinen 1565, † Wassenaar 25 febr. 1635.
Uit zijn relatie met Neeltgen Jansd:
1. Adriaentgen Claesd van Veen, geb. Wassenaar 1587, tr. Wassenaar 10 jan. 1613 Pieter Pietersz Duijnmeijer, geb. Wassenaar omstr. 1588, † ald. vóór 23 jan. 1618, zn. van Pieter Jacobsz en Magdaleentgen Cornelisdr..
2. Philip Claes, volgt IVa.
3. Jan Claesse van Veen, geb. Wassenaar vóór 1593.
4. Haesgen van Veen, geb. Wassenaar 1606.
5. Cornelis Claesse van Veen, geb. Wassenaar 1610.
Uit zijn huwelijk:
6. Teunis Claesz, volgt IVb.
7. Neeltge Claes, volgt IVc.

IVa. Philip Claes van Veen, geb. Wassenaar omstr. 1590, † na 1667, tr. 1e Wassenaar 1 nov. 1625 Geertje Willems, geb. ’s Gravenzande; tr. 2e Wassenaar 7 nov. 1637 Beatrix Dammesd, † na 1667.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jorisgen Philipsd van Veen, tr. Wassenaar 4 mei 1664 Jacob Jans Halff Wassenaar, zn. van Jan.
2. Georgia van Veen, geb. Wassenaar, ged. ’s-Gravenhage 12 okt. 1627.
Uit het tweede huwelijk:
3. Jacob Philips, volgt Va.
4. Dammes Philips, volgt Vb.
5. Jan Philipse, volgt Vc.
6. Geertje Philips van Veen, ged. Wassenaar 23 okt. 1649, tr. Wassenaar 19 mei 1675 Joost Ariensz de Winter, geb. Wassenaar omstr. 1650, zn. van Arie en Trijntje Leendertsd van der Waerdt.
7. Neeltje Philips van Veen, ged. Wassenaar 20 jan. 1652, tr. Wassenaar 26 aug. 1681 Govert Jacobsz de Lange, geb. Leidschendam omstr. 1652, wedr. van Neeltje Ariens van den Klaver (Claveren).

Va. Jacob Philips van Veen, geb. Wassenaar 1637, tr. Wassenaar 25 (kerkelijk 20) mei 1665 Annitge Willems van Loijestein.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Jacobs, volgt VIa.
2. Eva Jacobs, volgt VIb.
3. Maerten Jacobs van Veen, geb. Wassenaar, tr. Wassenaar 28 aug. 1718 Leuntie Willemsd van Tol, geb. Wassenaar.
4. Willem van Veen, ged. Wassenaar 6 juni 1666.

VIa. Geertje Jacobs van Veen, tr. 1e Wassenaar 5 mei 1697 Jacob Claes van der Wilt, † vóór 1701; tr. 2e Wassenaar 28 aug. 1701 Jan Dirkse van der Beets.
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna van der Beets, ged. Wassenaar 13 aug. 1703, tr. Wassenaar 27 dec. 1722 Pieter Gerritse Haesbroek.
2. Adriana van der Beets, ged. Wassenaar 19 maart 1705.
3. Petrus van der Beets, ged. Wassenaar 7 aug. 1707.

VIb. Eva Jacobs van Veen, tr. 1e Wassenaar 4 nov. 1703 Lourens Davidse van Rijn, geb. Wassenaar, † vóór 1714; tr. 2e Wassenaar 4 nov. 1714 Jan Jans Warmont, geb. Wassenaar, gesch. echtg. van Jannetie Fuijte van Leeuwen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria van Rijn, ged. Wassenaar 8 maart 1704.
2. Maria van Rijn, ged. Wassenaar 5 okt. 1705.

Vb. Dammes Philips van Veen, geb. omstr. 1645, ged. Wassenaar, † ald. 14 aug. 1710, tr. Wassenaar 14 mei 1673 Lijsbeth Pietersd. de Haes, ged. Wassenaar 22 febr. 1652, † ald. 26 mei 1704, dr. van Pieter Laurisz en Beatrix Cornelisd van der Cleij.
Uit dit huwelijk:
1. Beatris van Veen, ged. Wassenaar 23 mei 1674, begr. ald. 5 sept. 1681.
2. Laurens Dammes van Veen, ged. Wassenaar 11 mei 1676, † ald. 24 aug. 1722, tr. Baronye van Wassenaar 3 sept. 1695 (kerkelijk Wassenaar ) Lijzebeth Cornelisd Keijser (Santvliet), geb. Wassenaar 1673, dr. van Cornelis Ariensz en Maertje Pietersd Hoogduijn; zij hertr. (ondertr. Wassenaar 14 dec. 1725) Jacob Claasz. van Noort.
3. Phups van Veen, ged. Wassenaar 26 aug. 1677, † vóór 1682.
4. Philippus, volgt VIc.
5. Beatrix, volgt VId.
6. Beatrix van Veen, ged. Wassenaar 5 dec. 1689.
7. Beatrix van Veen, ged. Wassenaar 15 nov. 1693.

VIc. Philippus van Veen, ged. Wassenaar 13 mei 1682, tr. Wassenaar 19 april 1705 Apolonia Dirks van der Werff, geb. Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Dammes, volgt VIIa.
2. Elisabeth van Veen, ged. Wassenaar 21 juli 1707, † ald. 6 sept. 1707.
3. Godefridus van Veen, ged. Wassenaar 7 juli 1712.
4. Laurentius van Veen, ged. Wassenaar 5 juni 1718, begr. ald. 7 dec. 1717.

VIIa. Dammes van Veen, ged. Wassenaar 12 nov. 1705, begr. ald. 30 juli 1738, tr. Wassenaar 18 nov. 1725 Aagje Jans van der Lip, ged. Wassenaar 24 okt. 1702, begr. ald. 7 juni 1742, dr. van Jan Hendriksz. en Marijtje Willemsd van Blinkenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Pleuntje van Veen, † Wassenaar 9 nov. 1731.
2. Willem van Veen, † Wassenaar 22 nov. 1734.
3. Willem van Veen, † Wassenaar 8 mei 1736.
4. Jan Dammes van Veen, ged. Wassenaar 7 april 1726.
5. Pleuntje van Veen, ged. Wassenaar 19 juni 1729, † ald. 29 april 1730.
6. Fulles van Veen, ged. Wassenaar 23 dec. 1737.

VId. Beatrix van Veen, ged. Wassenaar 31 mei 1685, begr. Alphen 20 dec. 1757, tr. Koudekerk 30 jan. 1707 Willeboort Cornelisse Wassenaar, geb. Alphen omstr. 1680, † Hazerswoude 22 mei 1743, zn. van Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis Willebrordusse Wassenaar, geb. Groenendijk, ged. Hazerswoude 18 okt. 1707.
2. Gertrudis Willebrordse Wassenaar, geb. Groenendijk, ged. Hazerswoude 16 jan. 1709.
3. Cornelia Willebrordse Wassenaar, geb. Groenendijk, ged. Hazerswoude 23 mei 1710.
4. Cornelia Willebrordse Wassenaar, geb. Groenendijk, ged. Hazerswoude 20 maart 1712.
5. Elisabeth Willebrordse Wassenaar, geb. Groenendijk, ged. Hazerswoude 20 maart 1712.
6. Petrus Willebrordse Wassenaar, geb. Groenendijk, ged. Hazerswoude 12 jan. 1715.
7. Cornelis Willebrordse Wassenaar, geb. Oostbuurt, ged. Hazerswoude 2 maart 1716.
8. Elisabeth Willebrordse Wassenaar, geb. Oostbuurt, ged. Hazerswoude 2 maart 1716.
9. Petrus Jacobus Willebrordse Wassenaar, ged. Hazerswoude 25 juli 1718.
10. Cornelis Willebrordse Wassenaar, ged. Hazerswoude 21 sept. 1722.
11. Martina Willebrordse Wassenaar, ged. Hazerswoude 21 sept. 1722.

Vc. Jan Philipse van Veen, ged. Wassenaar 30 mei 1647, tr. Wassenaar 30 mei 1667 Maertge Cornelis van Rietbroeck, begr. Wassenaar 24 febr. 1714; zij hertr. Wassenaar 8 aug. 1677 Arien Crijnsz Remmerswaal.
Uit dit huwelijk:

VIe. Ary Jansz van Veen, tr. Wassenaar 28 mei 1703 Claesje Jans van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Arisse van Veen, geb. Wassenaar 1706, ged. Voorschoten 1 april 1706, tr. Wassenaar 9 febr. 1734 Antje Jansd A Westgeest, geb. Zoeterwoude.
2. Maria van Veen, ged. Voorschoten 25 juli 1715.
3. Josie van Veen, ged. Wassenaar 20 okt. 1719.

IVb. Teunis Claesz van Veen, geb. Wassenaar omstr. 1602, † Loosduinen na 1653, tr. Wassenaar (ondertr. 26 dec. 1626)) Leuntge Huijgen (van Voorschoten).
Uit dit huwelijk:
1. Claas Theunisz, volgt Vd.
2. Maritje Theunis van Veen(ov), geb. omstr. 1640, † Loosduinen 29 okt. 1718.

Vd. Claas Theunisz van Veen, geb. Loosduinen vóór 1637, bouw -en timmerman 1670-, † Monster/Loosduinen 1 maart 1700, tr. 1e Monster/Loosduinen 29 april 1657 (echtsch. ingeschr.) Maartje Claes Aeckersloot, geb. vóór 1637, bouw -en timmerman 1670-, † Monster/Loosduinen vóór 1680, dr. van Claes Laurisz Akerslooth en Neeltgen Hendricxdr.; tr. 2e Monster/Loosduinen 8 nov. 1682 Trijntje Gijsberts (Gijsd) van Obdam, geb. Ambagt van Wassenaar 1646, dr. van Gijsbert Op(b)dam en wed. van Cornelis Dirksz van der Tetterode.
Uit het eerste huwelijk:
1. Theunis Claasse, volgt VIf.
2. Neelie Claasse van Veen, geb. Monster/Loosduinen, tr. (ondertr. ’s-Gravenhage 18 dec. 1712) Jacob Claas Verzijde (ov).
3. Cornelia Claasse van Veen, † Loosduinen 9 jan. 1723.
4. Leuntje Claesse, volgt VIg.
5. Marij Claasse van Veen, tr. Loosduinen in de Loosduinse Kerk 20 nov. 1695 Jan Baptist de Graaf, geb. IJperen.
6. Claes Claesse, volgt VIh.

VIf. Theunis Claasse van Veen, ged. Wassenaar, † Loosduinen 30 juli 1710, tr. Monster / loosduinen 2 mei 1694 Leuntjen Dirx Moeijenkint, ged. Wassenaar omstr. 1656, † Loosduinen vóór 28 okt. 1713, dr. van Dirck Jans en Neeltie Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Claas Theunisz van Veen, † Monster Ambagt ( poeldijk) 1 dec. 1718.
2. Maritgen Theunis van Veen, † Monster 6 nov. 1718.
3. Dirk Teunisse, volgt VIIb.
4. Catharina van Veen, geb. Eik en duinen mei 1704, † Monster / loosduinen, begr. Monster / loosduinen 25 aug. 1726.
5. Johannes (Teunisz), volgt VIIc.
6. Antonia van Veen, geb. Loosduinen 6 febr. 1711, † Loosduinen (ov) 7 sept. 1722.

VIIb. Dirk Teunisse van Veen, geb. Monster / loosduinen 1700, † Wateringen 23 febr. 1774, tr. Loosduinen RK Kerk./Poeldijk 3 maart 1726 Jannitje Cornelis van der Stribbe (Strobbe), geb. Monster Ambagt 17 aug. 1704, ged. Wateringen 18 aug. 1704, begr. Poeldijk 18 nov. 1750, dr. van Knels Dirkz van der Strebben en Cornelia Willemsdr (Knelia) van der Knaap.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Dirks, volgt VIIIa.
2. Anthonius van Veen, geb. Loosduinen 22 nov. 1729, ged. Poeldijk (monster ambagt) 22 nov. 1729.
3. Cornelis Dirksz, volgt VIIIb.
4. Anthonius van Veen, geb. Poeldijk jan. 1735, ged. Loosduinen 18 jan. 1735.
5. Apollonia Dirks, volgt VIIIc.
6. Anthonius van Veen, geb. Poeldijk (monster ambagt), ged. Loosduinen/monster ambagt 28 nov. 1739.
7. Maria van Veen, geb. Poeldijk (monster ambagt), ged. Poeldijk (monster ambagt) 3 sept. 1742.
8. Gerardus van Veen, geb. Poeldijk (monster ambagt) 20 april 1747.

VIIIa. Cornelia Dirks van Veen, geb. Loosduinen, ged. Poeldijk Monsterambagt 2 juli 1727, † Poeldijk (monster ambagt) 19 nov. 1806, tr. Monster Ambagt (poeldijk) (kerkelijk Poeldijk) 11 febr. 1748 Lambregt Simonsz (van der) Kruck, geb. Poeldijk (monster ambagt), ged. Poeldijk (monster ambagt) 27 mei 1720, † ald. 30 april 1797, zn. van Simon Lamberts van der Kru(ij)ck en Cathrijn Andriese van de Es.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, volgt IXa.
2. Johanna, volgt IXb.
3. Maria, volgt IXc.
4. Dirk, volgt IXd.
5. Antonie, volgt IXe.
6. Cathrijn Kruijck, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk (monster ambagt) 8 dec. 1760, † Naaldwijk 25 mei 1829.
7. Jan Kruijck, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk (monster ambagt) 5 nov. 1767.

IXa. Simon Kruijk, geb. Poeldijk (monster ambagt), ged. Poeldijk (monster ambagt) 23 april 1749, † Monster 27 juni 1840, tr. Monster Ambagt 27 april 1798 Anna Jacobse Middelburg, ged. Monster 21 nov. 1766, † ald. 8 mei 1857, dr. van Jacob Jansse en Johanna Arisse van Roijen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt Xa.
2. Jacobus, volgt Xb.

Xa. Cornelia Kruk, geb. Monster, ged. Monster/Poeldijk 21 maart 1799, Tuinder 1827-, † Monster 8 okt. 1865, tr. Monster 13 mei 1827 Joannes Franse van Dijk, geb. Monster, ged. Monster 31 dec. 1798, Tuinder 1827-, † Monster 28 okt. 1886, zn. van Frans Daame en Jannetje Willemse van Paasen.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus van Dijk, geb. Monster 3 juli 1828, † ald. 6 aug. 1828.
2. Simon, volgt XIa.
3. Johanna van Dijk, geb. Monstergeb 24 juni 1832, † Monster 11 okt. 1851.
4. Johanna van Dijk, geb. Monster 19 april 1834, † ald. 21 sept. 1834.
5. Francina van Dijk, geb. Monster 6 maart 1835, † ald. 4 sept. 1835.
6. Anna van Dijk, geb. Monster 21 juli 1836, † ald. 31 okt. 1854.
7. Willelmina Elisabeth van Dijk, geb. Monster 11 okt. 1837, † ald. 23 nov. 1838.
8. Franciscus, volgt XIb.
9. Margrieta van Dijk, geb. Monster 3 april 1842, † ald. 27 okt. 1842.

XIa. Simon van Dijk, geb. Monster 14 sept. 1830, Tuinder 1862-, † Naaldwijk 1 jan. 1907, tr. Maasland 22 febr. 1862 Margaretha van Uffelen, geb. Maasland 30 aug. 1836, Tuinder 1862-, † Naaldwijk 11 aug. 1920, dr. van Abraham en Maria Leenders Romijn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 14 febr. 1863, † ald. 25 mei 1905.
2. Abraham, volgt XIIa.
3. Johanna van Dijk, geb. ’s Gravenzande 24 febr. 1865, † ald. 23 sept. 1882.
4. Maria Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 31 mei 1866, † ald. 7 mei 1867.
5. Maria Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 25 nov. 1867, † ald. 31 okt. 1874.
6. Anna Helena van Dijk, geb. ’s Gravenzande 26 maart 1869, † ald. 27 april 1871.
7. Johannes Jacobus, volgt XIIb.
8. Anna Helena van Dijk, geb. ’s Gravenzande 19 maart 1872, † ald. 16 dec. 1872.
9. Anna Helena van Dijk, geb. ’s Gravenzande 11 juli 1874, naaister 1900-, † Delft 31 aug. 1960.
10. Maria Gerardina van Dijk, geb. ’s Gravenzande 9 maart 1876, † Opdam 5 juni 1942.
11. Simon Petrus van Dijk, geb. ’s Gravenzande 12 sept. 1877, † ald. 22 april 1906.
12. Cornelis Jacobus, volgt XIIc.

XIIa. Abraham van Dijk, geb. ’s Gravenzande 2 febr. 1864, Tuinder 1893-, † Naaldwijk 13 jan. 1952, tr. ’s Gravenzande 5 mei 1893 Maria Johanna Duinisveld, geb. Zoetermeer 2 juni 1865, Tuinder 1893-, † Naaldwijk 11 juli 1930, dr. van Andries en Martijntje Vollebregt.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Martina van Dijk, geb. Naaldwijk 13 febr. 1894, † ald. 22 mei 1894.
2. Andreas Gerardus, volgt XIIIa.
3. Margaretha Martina van Dijk, geb. Naaldwijk 6 april 1898, † ald. 23 april 1898.
4. Simon Cornelis van Dijk, geb. Naaldwijk 26 maart 1903, tr. Monster 20 nov. 1928 Huberta Maria Nederpel, geb. Monster 23 sept. 1900, dr. van Cornelis Simon en Maria Johanna Wiegman.
5. Martina Elisa van Dijk, geb. Naaldwijk 29 mei 1906, † ald. 21 juni 1906.

XIIIa. Andreas Gerardus van Dijk, geb. Naaldwijk 13 april 1895, tr. Monster 6 mei 1922 Johanna Elisabeth Nederpel, geb. Monster 16 juni 1895, dr. van Cornelis Simon en Maria Johanna Wiegman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna van Dijk, geb. Naaldwijk 4 april 1924.
2. Cornelis Simon van Dijk, geb. Naaldwijk 31 aug. 1925.
3. Johanna Maria van Dijk, geb. Naaldwijk 9 juni 1927.
4. Elisabeth Johanna van Dijk, geb. ’s Gravenhage 9 okt. 1930.

XIIb. Johannes Jacobus van Dijk, geb. ’s Gravenzande 19 juli 1870, Tuinder 1897-, † Monster 9 jan. 1953, tr. 1e Monster 19 juni 1897 Petronella Helena van Kampen, geb. Monster 8 jan. 1873, Tuinder 1897-, † ’s-Gravenhage 10 febr. 1917, dr. van Leonardus Johannes en Johanna Groenewegen; tr. 2e Monster 26 okt. 1918 Alida Johanna van der Haar, geb. Monster 3 nov. 1877, † ald. 18 sept. 1963, dr. van Hendrikus en Wilhelmina Cecilia van Veen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margaretha Johanna Maria van Dijk, geb. Monster 4 juni 1898, † ald. 14 aug. 1898.
2. Leonardus Jozephus van Dijk, geb. Monster 27 aug. 1899, Tuinder 1944-, tr. Monster 28 juni 1944 Wilhelmina Maria Antonia Bulder, geb. ’s Gravenhage 27 juni 1916, dr. van Gerardus Bernardus Johannes en Klazina Duijndam. [’s Gravenhage 1945-]
3. Margaretha Johanna Maria van Dijk, geb. Monster 1 (mnd. onb.) 1901, † ald. 3 aug. 1901.
4. Adrianus Alphonsus Maria, volgt XIIIb.
5. Simon Bartholomeus van Dijk, geb. Monster 3 (mnd. onb.) 1903, † ald. 20 aug. 1904.
6. Johanna Maria Margaretha van Dijk, geb. Monster 3 sept. 1904, † ald. 13 juni 1910.
7. Margaretha Cornelia van Dijk, geb. Monster 2 april 1906, tr. Monster 12 nov. 1930 Cornelis Wilhemus Jacobus van Swieten, geb. ’s-Gravenhage 3 nov. 1906, zn. van Gerardus Adrianus en Maria van Leeuwen. [Den Haag? 1930-]
8. Andriana Maria van Dijk, geb. Monster 28 sept. 1907, † ald. 28 febr. 1908.
9. Maria Josephina van Dijk, geb. Monster 1 april 1909. [Neerbosch, Nijmegen 1933-]
10. Johanna Adriana Maria van Dijk, geb. Monster 21 juli 1910, tr. Monster 29 aug. 1933 Johannes Paulus Cornelis Arkesteijn, geb. Rotterdam 7 okt. 1906, melkhandelaar 1933-, zn. van Arnoldus en Helena Maria de Vetten. [Rotterdam 1933-]
11. Simon Cornelis van Dijk, geb. Monster 6 jan. 1912. [Naaldwijk 1917-]
12. Cornelis Andreas van Dijk, geb. Monster 6 jan. 1913, † ald. 1 febr. 1913.
13. Johannes Mattheus van Dijk, geb. Monster 6 jan. 1913, melkhandelaar 1938-, tr. Monster 29 aug. 1938 Helena Jacoba Josephina Arkesteijn, geb. Rotterdam 18 maart 1916. [Rotterdam 1938-]
14. Cornelis Andreas, volgt XIIIc.
15. Levenloze dochter, geb. Monster 10 febr. 1917.
Uit het tweede huwelijk:
16. Hendrikus Andreas, volgt XIIId.

XIIIb. Adrianus Alphonsus Maria van Dijk, geb. Monster 1 febr. 1902, Tuinder 1929-, tr. Monster 6 nov. 1929 Johanna Henrietta van Straelen, geb. 5 april 1903.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus van Dijk, geb. De Lier 16 jan. 1931.
2. Henricus Josephus Joannes Maria van Dijk, geb. De Lier 22 april 1932.
3. Jacobus van Dijk, geb. De Lier 2 juni 1933.
4. Leonardus Josephus Maria van Dijk, geb. De Lier 22 sept. 1935.
5. Philippus Bernardus van Dijk, geb. De Lier 5 febr. 1937.
6. Petronella H van Dijk, geb. De Lier 16 april 1938.
7. Maria J van Dijk, geb. De Lier 22 juni 1939.
8. Alida J van Dijk, geb. De Lier 30 nov. 1940.
9. Petrus van Dijk, geb. De Lier 21 febr. 1943.
10. Simon Cornelis van Dijk, geb. De Lier juni 1945, † ald. 7 mei 1946.
11. Dorothea M van Dijk, geb. De Lier 1 nov. 1946.
12. Maria Crecentia Helena van Dijk, geb. 1952, † ’s-Gravenhage 7 jan. 1952.

XIIIc. Cornelis Andreas van Dijk, geb. Monster 17 mei 1915, Tuinder 1947-, † ’s-Gravenhage 27 april 1950, tr. Monster 10 april 1947 Anna Clasina Hendrica Kouwenhoven, geb. Monster 26 sept. 1916, dr. van Hendricus Nicolaas en Cornelia Beatrix van Nierop. [Monster/Poeldijk 1947-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Henricus Leonardus van Dijk, geb. Monster 10 maart 1948.
2. Cornelia Petronella Alida van Dijk, geb. ’s Gravenhage 22 maart 1949.

XIIId. Hendrikus Andreas van Dijk, geb. Monster 17 nov. 1919, tr. Monster 11 april 1946 Martina A H Kouwenhoven, geb. 29 okt. 1920.
Uit dit huwelijk:
Alida C W van Dijk, geb. Monster 23 febr. 1947.

XIIc. Cornelis Jacobus van Dijk, geb. ’s Gravenzande 25 mei 1879, Tuinder 1906-, † Naaldwijk na 1947, tr. Maasland 20 febr. 1906 Johanna Adriana de Vetten, geb. Maasland 7 sept. 1880, † vóór 1918, dr. van Cornelis en Maria Catharina van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Petrus, volgt XIIIe.
2. Catharina Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 13 febr. 1908, † ald. 27 juni 1909.
3. Cornelis Jacobus Johannes, volgt XIIIf.
4. Arnoldus Leonardus, volgt XIIIg.
5. Margaretha Petronella, volgt XIIIh.
6. Catharina Maria Johanna, volgt XIIIi.
7. Abraham Johannes Andreas, volgt XIIIj.
8. Cornelia Hendrica van Dijk, geb. ’s Gravenzande 10 (mnd. onb.) 1917, † ald. 17 mei 1919.
9. Cornelia Hendrika van Dijk, geb. ’s Gravenzande 31 juli 1919.
10. Alida Johanna van Dijk, geb. ’s Gravenzande 9 april 1923.
11. Johanna Catharina van Dijk, geb. ’s Gravenzande 17 maart 1926.

XIIIe. Simon Petrus van Dijk, geb. ’s Gravenzande 20 nov. 1906, Tuinder 1933-, tr. Maasland 9 febr. 1933 Alida Geertruida de Vette, geb. Maasland 8 juli 1909. [’s Gravenzande 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 5 jan. 1934.
2. Wilhelmina Adriana van Dijk, geb. ’s Gravenzande 27 juli 1935.
3. Apolonia Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 21 maart 1937.
4. Catharina Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande 18 aug. 1938.
5. Cornelis A van Dijk, geb. ’s Gravenzande 26 febr. 1940.
6. Magdalena A M van Dijk, geb. ’s Gravenzande 22 dec. 1941.
7. Adrianus L van Dijk, geb. ’s Gravenzande 30 april 1944.
8. Margaretha P M van Dijk, geb. ’s Gravenzande 30 april 1944.
9. Hildegarda C J van Dijk, geb. ’s Gravenzande 25 aug. 1946.

XIIIf. Cornelis Jacobus Johannes van Dijk, geb. ’s Gravenzande 29 aug. 1909, tr. Naaldwijk 8 febr. 1936 Appolonia Maria Anna Verbeek, geb. Naaldwijk 11 mei 1911, Tuinder 1936-, dr. van Hendricus Joseph en Martina Flora Toussaint. [’s Gravenzande 1936-]
Uit dit huwelijk:
1. Joanna C van Dijk, geb. ’s Gravenzande 5 jan. 1934.
2. Cornelis Johannes van Dijk, geb. ’s Gravenzande 20 mei 1937.
3. Martina Hendrica Cornelia van Dijk, geb. ’s Gravenzande sept. 1940, † ald. 21 dec. 1940.
4. Levenloos kind, geb. ’s Gravenzande 23 juli 1941.
5. Johanna Alida P van Dijk, geb. ’s Gravenzande 11 okt. 1942.
6. Martina H C van Dijk, geb. ’s Gravenzande 11 okt. 1942.
7. Hendrikus J C van Dijk, geb. ’s Gravenzande 18 jan. 1944.
8. Clasina Arnolda Maria van Dijk, geb. ’s Gravenzande maart 1946, † ald. 4 okt. 1946.

XIIIg. Arnoldus Leonardus van Dijk, geb. ’s Gravenzande 1 juli 1910, tr. Naaldwijk 6 jan. 1936 Klasina Maria Magdalena Overschie, geb. Naaldwijk 4 aug. 1912, dr. van Quirinus Gerardus van Overschie en Catharina van der Meijs.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia van Dijk, geb. Naaldwijk 28 april 1938, coupeuse 1963-, tr. Wateringen 12 dec. 1963 Henricus Joannes Joseph Steekelenburg, geb. Wateringen 6 mei 1936, zn. van Johannes Joseph Gislinus en Maria Josina Johanna van de Laar. [Wateringen 1964-]
2. Catharina Quirina Maria van Dijk, geb. Naaldwijk 30 juli 1939, tr. Naaldwijk 28 dec. 1963 Johannes Leonardus Theodorus Duijvesteijn (XIIIv,4). [Leidschendam 1963-]
3. Cornelis Simon Maria van Dijk, geb. Naaldwijk 23 juni 1941, Tuinder 1965-, tr. Naaldwijk 28 dec. 1965 Maria Magdalena Johanna Grootscholten, geb. Naaldwijk 6 nov. 942, dr. van Nicolaas Wilhelmus Antonius en Magdalena Anna Anthonia Vijverberg. [Nootdorp 1966-]
4. Antonia van Dijk, geb. Naaldwijk 8 maart 1943.
5. Apolonia van Dijk, geb. Naaldwijk 1 okt. 1944.
6. Quirinus van Dijk, geb. Naaldwijk 17 jan. 1946.

XIIIh. Margaretha Petronella van Dijk, geb. ’s Gravenzande 3 maart 1912, tr. ’s Gravenzande 22 jan. 1937 Petrus Martinus Hubertus Grootscholten, geb. Naaldwijk 17 april 1912, Tuinder 1937-, zn. van Petrus Wilhelmus en Maria Helena Theodora van den Berg. [’s Gravenzande 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Maria Leonardus Grootscholten, geb. ’s Gravenzande 6 dec. 1937.
2. Johanna Cornelia Grootscholten, geb. ’s Gravenzande 15 nov. 1938.
3. Cornelis S P Grootscholten, geb. ’s Gravenzande 16 juni 1940.
4. Johannes G Grootscholten, geb. ’s Gravenzande 12 juni 1941.
5. Johanna H M Grootscholten, geb. ’s Gravenzande 23 okt. 1943.
6. Maria A Th Grootscholten, geb. ’s Gravenzande 21 aug. 1946.

XIIIi. Catharina Maria Johanna van Dijk, geb. ’s Gravenzande 9 maart 1914, tr. ’s Gravenzande 16 april 1937 Jacobus Nicolaas Cornelis van Schie, geb. Naaldwijk 13 juli 1911, Tuinder 1937-, zn. van Jacobus Petrus en Helena Cornelia van Enthoven. [Naaldwijk 1940-]
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Cornelis Maria van Schie, geb. Naaldwijk 19 juni 1938, Tuinder 1964-, tr. Wateringen 13 nov. 1964 Adriana Cornelia van Vliet, geb. Wateringen 5 aug. 1940, dr. van Petrus Hendrikus en Margaretha Petronella Maria Duijnisveld. [’s Gravenzande 1964-]
2. Cornelis Jacobus Maria van Schie, geb. Naaldwijk 27 sept. 1939.
3. Helena J M van Schie, geb. Naaldwijk 23 dec. 1940.
4. Johanna Alida Maria van Schie, geb. Naaldwijk 7 juli 1942. [Rotterdam 1957-]
5. Hendruks P J M van Schie, geb. Naaldwijk 24 juni 1944.
6. Apolonia C M van Schie, geb. Naaldwijk 5 febr. 1946.

XIIIj. Abraham Johannes Andreas van Dijk, geb. ’s Gravenzande 29 febr. 1916, tr. Naaldwijk 18 nov. 1940 Adriana Cornela Maria Duijvesteijn (XIIIaf). [’s Gravenzande 1941-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna C M van Dijk, geb. ’s Gravenzande 24 nov. 1941.
2. Johannes P J van Dijk, geb. ’s Gravenzande 11 maart 1943.
3. Cornelis J Azn van Dijk, geb. ’s Gravenzande 7 aug. 1944.
4. Paula C P van Dijk, geb. ’s Gravenzande 11 dec. 1945.
5. Alida P M C van Dijk, geb. ’s Gravenzande 18 febr. 1947.

XIb. Franciscus van Dijk, geb. Monster 29 okt. 1839, † ald. 27 dec. 1893, tr. Monster 11 nov. 1865 Lena Luiten, geb. Monster 23 aug. 1839, dr. van Adrianus en Johanna van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Dijk, geb. Monster 14 sept. 1866, † ald. 15 dec. 1892.
2. Johanna, volgt XIId.
3. Cornelis, volgt XIIe.
4. Adriana van Dijk, geb. Monster 6 maart 1871, † ald. 22 sept. 1871.
5. Adrianus Jacobus, volgt XIIf.
6. Cornelia van Dijk, geb. Monster 26 april 1874, † ald. 10 aug. 1874.
7. Franciscus Adrianus van Dijk, geb. Monster 23 mei 1875, † ald. 16 juli 1875.
8. Franciscus Jacobus, volgt XIIg.

XIId. Johanna van Dijk, geb. Monster 9 mei 1868, Tuinier 1896-, † Monster 18 okt. 1956, tr. Monster 30 april 1896 Wilhelmus Johannes Adrianus Verbeek, geb. Monster 2 dec. 1869, Tuinier 1896-, † Monster 12 april 1945, zn. van Hendrik en Hillegonda Johanna Francisca van der Haak.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Machutus Verbeek, geb. Monster 24 jan. 1897, † ald. 1 okt. 1918.
2. Franciscus Cornelis Jacobus, volgt XIIIk.
3. Hillegonda Johanna Francisca Verbeek, geb. Monster 18 nov. 1900, tr. Monster 28 aug. 1923 Jacobus Cornelis de Groot, geb. Nootdorp 1893, zn. van Jacobus en Josina Maria Hogervorst.
4. Helena Antonia Maria Verbeek, geb. Monster 10 nov. 1903, † ald. 10 dec. 1903.
5. Johannes Franciscus Jozef Verbeek, geb. Monster 10 april 1905, Priester 1935-, † Keulen, Duitsland 4 maart 1967.
6. Helena Johanna Maria, volgt XIII-l.

XIIIk. Franciscus Cornelis Jacobus Verbeek, geb. Monster 21 febr. 1899, Tuinder 1926-, † Monster, tr. Delft 25 aug. 1926 Johanna Magdalena Maria van der Helm, geb. Naaldwijk 29 nov. 1905, Tuinder 1926-, dr. van Johannes en Cornelis Maria van der Ham.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes Hendrikus Verbeek, geb. Monster 2 mei 1927.
2. Cornelia Johanna Hesterina Verbeek, geb. Monster 2 mei 1927.
3. Johanna Maria Theresia Verbeek, geb. Monster 8 aug. 1928, tr. Monster 27 juli 1954 Petrus Wilhelmus Kerklaan, geb. Pijnacker 26 juli 1925. [Berkel 1954-]
4. Catharina Magdalena Maria Verbeek, geb. Monster 27 aug. 1929, Dienstbode -1956, tr. Monster 22 aug. 1956 Johannes Lourentius Schutte, geb. Wateringen 29 aug. 1930. [Naaldwijk 1956-]
5. Hillegonda Johanna Francisca Verbeek, geb. Monster 28 dec. 1930, tr. Monster 13 april 1955 Albertus Johannes Wencker, geb. Hardenberg 18 jan. 1931. [Hardenberg 1955-]
6. Johanna Maria Magdalena Verbeek, geb. Monster 18 mei 1932, tr. Monster 21 dec. 1957 Leonardus Theodorus Andreas Raaphorst, geb. Wateringen 28 nov. 1930. [Wateringen 1958-]
7. Helena Johnna Maria Verbeek, geb. Monster 26 febr. 1934, Tuinder 1960-, tr. Monster 10 sept. 1960 Theodorus Cornelius van Marrewijk (XIVex,6). [Wateringen 1960-]
8. Francina Johanna Maria Verbeek, geb. Monster 25 april 1935, tr. Monster 4 mei 1964 Joseph Cornelis van Marrewijk (XIVez,5). [’s Gravenzande 1964-]
9. Johannes M M Verbeek, geb. Monster 15 nov. 1936.
10. Hendrikus W J M Verbeek, geb. Monster 24 april 1938.
11. Franciscus Johannes Maria Verbeek, geb. Monster 27 okt. 1939. [Leiden 1960-]
12. Elisabeth Johanna Maria, volgt XIVa.
13. Mattheus A M Verbeek, geb. Monster 8 jan. 1943.
14. Leonardus J acobus Maria Verbeek, geb. Monster 22 nov. 1944. [Weert 1957-]

XIVa. Elisabeth Johanna Maria Verbeek, geb. Monster 10 mei 1941, tr. Monster 6 aug. 1962 Cornelis Gerardus Maria van Os, geb. ’s Gravenhage 29 aug. 1940, zn. van Nicolaas Alphonsus Maria en Anna Maria Schulte. [Berkel 1965-]
Uit dit huwelijk:
Nicolaas Cornelis Maria van Os, geb. Antwerpen 12 sept. 1963.

XIII-l. Helena Johanna Maria Verbeek, geb. Monster 19 juni 1908, Tuinder 1930-, tr. Monster 26 aug. 1930 Matheus Albertus van der Spek, geb. Wateringen 10 aug. 1907, Tuinder 1930-, zn. van Everardus Cornelis en Maria van Leeuwen. [Wateringen 1930-]
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria van der Spek, geb. Monster, † ald. 3 maart 1943.
2. Everardus Gerardus van der Spek, geb. Monster 5 juni 1931, tr. Wateringen 29 maart 1957 Jacoba Adriana Petronella Eijgermans, geb. Wateringen 1 nov. 1933, dr. van Johannes Antonius en Jacoba Vis. [Monster 1957-]
3. Wilhelmus Fr van der Spek, geb. Monster 26 april 1932.
4. Maria Catharina van der Spek, geb. Monster 20 april 1933, tr. Monster 29 okt. 1954 Adrianus Johannes van Holstein, geb. Schipluiden 31 juli 1931, zn. van Adrianus Jacobus en Maria Wilhelmina Gordijn. [Delft 1957-]
5. Franciscus H J van der Spek, geb. Monster 12 juni 1934.
6. Gerardus J van der Spek, geb. Monster 1 sept. 1935.
7. Johannes H van der Spek, geb. Monster 25 dec. 1936.
8. Matheus A van der Spek, geb. Monster 24 maart 1938.
9. Hendrikus Jacobus van der Spek, geb. Monster 2 april 1939, † ald. 21 april 1939.
10. Johanna H van der Spek, geb. Monster 27 juli 1940.
11. Hendrikus Franciscus van der Spek, geb. Monster 2 (mnd. onb.) 1942, † ald. 14 april 1942.
12. Helena M van der Spek, geb. Monster 21 febr. 1946.
13. Machutus Adrianus Jacobus van der Spek, geb. Monster 9 aug. 1949, † ald. aug. 1949.

XIIe. Cornelis van Dijk, geb. Monster 17 aug. 1869, Tuinder 1894-, † ’s-Gravenhage 1 okt. 1946, tr. Monster 20 okt. 1894 Hendrika Maria Zuidgeest, geb. Monster 11 april 1873, Tuinder 1894-, † Monster 16 aug. 1938, dr. van Christiaan en Maria Verbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Adrianus Johannes van Dijk, geb. Monster 21 okt. 1895, † ald. 3 nov. 1895.
2. Maria Helena Anna van Dijk, geb. Monster 10 sept. 1896, † ald. 19 april 1927.
3. Franciscus Wilhelmus Adrianus, volgt XIIIm.
4. Alida Maria Emalda van Dijk, geb. Monster 3 aug. 1899.
5. Adrianus Jacobus Antonius van Dijk, geb. Monster 27 aug. 1901.
6. Helena Maria Hendrika, volgt XIIIn.
7. Petronella Francina Maria van Dijk, geb. Monster 4 aug. 1905.
8. Petrus Candidus Theodorus, volgt XIIIo.
9. Johanna Wilhelmina Maria van Dijk, geb. Monster 25 maart 1909. [Oudenbosch 1927-]
10. Anna Adriana Maria, volgt XIIIp.
11. Henricus Gerardus Johannes, volgt XIIIq.

XIIIm. Franciscus Wilhelmus Adrianus van Dijk, geb. Monster 9 dec. 1897, Dienstbode 1923-, tr. Monster 13 febr. 1925 Johanna Ludewina Maria van der Helm, geb. Naaldwijk 22 maart 1900, Dienstbode 1923-, dr. van Johannes en Johanna van der Klugt.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendricus Maria van Dijk, geb. Monster 14 dec. 1925.
2. Franciscus Johannes Maria, volgt XIVb.
3. Johannes Jacobus Adrianus van Dijk, geb. Monster 28 maart 1930. [Wijdenes 1954-]
4. Jacobus A C van Dijk, geb. Monster 15 sept. 1931.
5. Theodorus Maria Machutus van Dijk, geb. Monster 3 sept. 1933, tr. Maasland 29 dec. 1965 Anna Maria Johanna Ham, geb. Maasland 27 juni 1938.
6. Johanna Helena Maria Hendrika van Dijk, geb. Monster 31 maart 1935. [’s Gravenhage 1946-]
7. Adrianus P M van Dijk, geb. Monster 3 mei 1937.
8. Hendrikus Cornelis Maria, volgt XIVc.
9. Wilhelmus Jacobus Maria van Dijk, geb. Monster 16 febr. 1943, Bakkersbediende 1966-, tr. Naaldwijk 27 juli 1966 Johanna Maria Gijsbertha van Koppen, geb. Naaldwijk 16 dec. 1942. [Pijnacker 1937-]

XIVb. Franciscus Johannes Maria van Dijk, geb. Monster 24 juli 1927, Tuinder 1954-, tr. Rijswijk 15 dec. 1954 Catharina Jacoba Arkesteijn, geb. Schipluiden 12 april 1925, Tuinder 1954-. [Naaldwijk 1965-]
Uit dit huwelijk:
1. Franciscis Cornelis Joseph van Dijk, geb. Monster 1 maart 1957.
2. Maria Elisabeth Theresia van Dijk, geb. Monster 4 febr. 1959.
3. Leonardus Franciscus Maria van Dijk, geb. Monster 21 sept. 1961.

XIVc. Hendrikus Cornelis Maria van Dijk, geb. Monster 11 febr. 1941, Tuinder 1961, tr. ’s Gravenhage 29 maart 1961 Antonia Helena Johanna Stiefelhagen, geb. ’s Gravenhage 28 juli 1939, dr. van Leonardus Johannes Gerardus en Adriana Anna Antonia de Grood. [’s Gravenzande 1964-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Hendrikus Franciscus van Dijk, geb. Delft 8 sept. 1961.
2. Eduard Leonardus Maria van Dijk, geb. ’s Gravenhage 30 april 1963.

XIIIn. Helena Maria Hendrika van Dijk, geb. Monster 16 juni 1903, Tuinder 1928-, tr. Monster 17 okt. 1928 Theodorus Hendrikus van Vliet, geb. Monster 6 dec. 1902, Tuinder 1928-, zn. van Petrus Jozephus en Cornelia Wilhelmina van der Haar.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Cornelis Maria van Vliet, geb. Monster 9 aug. 1929.
2. Cornelis Petrus Henricus van Vliet, geb. Monster 29 juni 1930, brood-en banketbakker 1950-, tr. Monster 24 nov. 1958 Hendrika Johanna Maria van der Meer, geb. Monster 23 aug. 1930, dr. van Petrus Wilhelmus en Maria Alida van der Valk. [Delft 1958-]
3. Cornelia G A van Vliet, geb. Monster 2 jan. 1932.
4. Wilhelmus Adrianus Maria van Vliet, geb. Monster 18 juli 1939, Tuinder 1965-, tr. Wateringen 30 juni 1965 Maria Martina Cornelia van Paassen, geb. Monster 17 nov. 1942, Tuinder 1965-, dr. van Adrianus en Cornelia Petronella Maria Verbeek. [Wateringen 1965-]

XIIIo. Petrus Candidus Theodorus van Dijk, geb. Monster 7 april 1907, Tuinder 1935-, tr. Monster 2 sept. 1935 Alida Maria van Paassen, geb. Monster 1912, Tuinder 1935-, dr. van Wilhelmus Johannes en Maria Helena van der Ende.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus A M van Dijk, geb. Monster 24 juni 1939.
2. Hendrika J M van Dijk, geb. Monster 22 sept. 1940.
3. Petrus Cornelis Maria van Dijk, geb. Monster 29 juli 1942. [Monster 1958-]
4. Theodorus A M van Dijk, geb. Monster 11 aug. 1944.

XIIIp. Anna Adriana Maria van Dijk, geb. Monster 27 jan. 1912, tr. Monster 16 mei 1939 Wilhelmus Johannes Kester, geb. Naaldwijk 15 dec. 1909, zn. van Adrianus en Petronella Maria Anthonia van der Helm. [Naaldwijk 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Nicolaas Maria Kester, geb. Naaldwijk 18 maart 1940, Ambtenares 1966-, tr. Naaldwijk 21 okt. 1966 Maria Theodora Cecilia van Veen (XIVkr,2). [Naaldwijk 1966-]
2. Hendrika Helena Maria Kester, geb. Naaldwijk 29 maart 1941, tr. Naaldwijk 2 aug. 1963 Adrianus Dekker, geb. Heemskerk 7 febr. 1931. [Heemskerk 1963-]
3. Petronella Adriana Maria Kester, geb. Naaldwijk 25 okt. 1942, Verkoopster 1955-, tr. Naaldwijk 21 jan. 1966 Nicolaas Cornelis van Marrewijk, geb. Naaldwijk 24 sept. 1936, Ambtenaar gem. politie 1966-, zn. van Adelbertus Simon en Engelina Maria Theodora Lucas. [Rijswijk 1966-]
4. Cornelis H M Kester, geb. Naaldwijk 19 febr. 1944.
5. Bernardius W M Kester, geb. Naaldwijk 16 okt. 1945.

XIIIq. Henricus Gerardus Johannes van Dijk, geb. Monster 25 aug. 1913, tr. Wateringen 28 april 1939 Wilhelmina Maria van der Knaap, geb. Wateringen 16 juni 1916, dr. van Petrus Jacobus en Johanna Maria Hofstede. [Monster 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Theodorus Maria van Dijk, geb. Monster 11 febr. 1940, Tuinder 1965-, tr. Wateringen 29 okt. 1965 Cornelia Petronella Wilhelmina Maria Grootscholten, geb. Naaldwijk 28 jan. 1944, Tuinder 1965-, dr. van Jacobus Franciscus Josephus en Anna Catharina Wilhelmina Koene. [Pijnacker 1965-]
2. Petrus Johannes Maria van Dijk, geb. Monster 26 maart 1941. [Monster 1941-]
3. Henricus Wilhelmus Maria van Dijk, geb. Monster 5 okt. 1943. [Voorst, Wilp 1964-]
4. Johanna M M van Dijk, geb. Monster 21 april 1945. [Monster 1945-]
5. Henrica Alida Maria van Dijk, geb. Monster 19 okt. 1946. [Mona 1969-]

XIIf. Adrianus Jacobus van Dijk, geb. Monster 10 mei 1872, tr. 1e Monster 21 aug. 1897 Anthonia Adriana van Os, geb. Naaldwijk 16 nov. 1871, † ald. 23 febr. 1907, dr. van Nicolaas Johannes en Wilhelmina Cornelia Zeegers; tr. 2e Wateringen 31 mei 1907 Johanna Bremmer, geb. Wateringen 24 april 1881, † Delft 3 sept. 1921, dr. van Bartholomeus en Martha van Veen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Franciscus Josephus Wilhelmus van Dijk, geb. Wateringen 4 maart 1908. [’s-Gravenhage 1934-]
Uit het tweede huwelijk:
2. Agatha Antonia Maria van Dijk, geb. Monster 24 sept. 1909, † Voorburg 4 nov. 1914.
3. Cornelis Johannes Wilhelmus van Dijk, geb. Monster 6 nov. 1910, broodbakker 1930-. [’s-Gravenhage 1938-]
4. Adriana Helena Apolonia, volgt XIIIr.
5. Bartholomeus Franciscus Jacobus van Dijk, geb. Monster 11 jan. 1915. [’s-Gravenhage 1938-]
6. Adrianus Jacobus Laurentius van Dijk, geb. Monster 11 juni 1916, Timmerman 1935-.
7. Agatha Antonia van Dijk, geb. Naaldwijk 24 maart 1920, Dienstbode 1937-. [Delft 1938-]

XIIIr. Adriana Helena Apolonia van Dijk, geb. Monster 9 febr. 1912, z.b. en dienstbode 1934-, tr. ’s-Gravenhage 12 sept. 1934 Henricus Theodorus Franciscus Pecht, geb. ’s-Gravenhage 13 juni 1910, z.b. en dienstbode 1934-, Kapper 1934-. [’s-Gravenhage 1935-]
Uit dit huwelijk:
Hendricus Adrianus Theodorus Pecht, geb. ’s-Gravenhage 17 okt. 1938.

XIIg. Franciscus Jacobus van Dijk, geb. Monster 12 sept. 1876, Tuinder 1900-, † Monster 26 juli 1948, tr. Monster 28 april 1900 Petronella Catharina van Haastert, geb. Naaldwijk 26 mei 1874, Tuinder 1900-, † Wassenaar 1 juli 1944, dr. van Leendert en Gerarda Bol.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Wilhelmus Leonardus, volgt XIIIs.
2. Leonardus Wilhelmus, volgt XIIIt.
3. Cornelis Hendricus van Dijk, geb. Monster 28 maart 1913, † ald. 11 mei 1914.

XIIIs. Franciscus Wilhelmus Leonardus van Dijk, geb. Monster 2 febr. 1903, † Delft 22 maart 1960, tr. Monster 2 mei 1931 Catharina Johanna Maria Duijvestijn, geb. Loosduinen 4 okt. 1905, † na 1960, dr. van Petrus Franciscus en Jacoba Johanna Neerscholten.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Leonardus Maria van Dijk, geb. ’s-Gravenhage 12 sept. 1936.
2. Petrus Franciscius Henricus Johannes van Dijk, geb. ’s-Gravenhage 29 maart 1939.

XIIIt. Leonardus Wilhelmus van Dijk, geb. Monster 26 aug. 1908, tr. Monster 29 aug. 1931 Engelina Johanna Maria Duijvestijn, geb. Loosduinen 17 dec. 1907, dr. van Petrus Franciscus en Jacoba Johanna Neerscholten.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus P van Dijk, geb. Monster 16 nov. 1932.
2. Jacoba J C van Dijk, geb. Monster 16 april 1934.
3. Petrus L M van Dijk, geb. Monster 8 dec. 1936.
4. Petronella C M Th van Dijk, geb. Monster 10 febr. 1938.
5. Leonardus H J van Dijk, geb. Monster 19 juni 1942.
6. Johannes B A J van Dijk, geb. Monster 13 maart 1946.

Xb. Jacobus Kruk, geb. Poeldijk 27 jan. 1803, ged. Monster/Poeldijk 27 jan. 1803, Tuindersknecht 1828-, † Monster 31 mei 1866, tr. Loosduinen 22 nov. 1828 Maria van der Lans, geb. Loosduinen 12 maart 1802, Tuindersknecht 1828-, † Monster 20 mei 1885, dr. van Andries en Cornelia van der Ruijt.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Kruik, geb. Monster 22 sept. 1829, † ald. 5 nov. 1837.
2. Arnoldus Kruk, geb. Monster 8 dec. 1830, † Amsterdam 5 juli 1856.
3. Anna Maria Kruik, geb. Monster 21 jan. 1832, † ald. 9 maart 1852.
4. Cornelis, volgt XIc.
5. Cornelia, volgt XId.
6. Johannes Dominicus Kruk, geb. Monster 4 aug. 1837, † ald. 29 okt. 1859.
7. Simon Kruik, geb. Monster 21 febr. 1839, † ald. 27 mei 1898.
8. Peiter Kruik, geb. Monster 29 jan. 1841, † ald. 1 mei 1847.

XIc. Cornelis Kruk, geb. Monster 8 april 1833, † ’s Gravenzande 5 dec. 1870, tr. ’s Gravenzande 5 jan. 1866 Hendrika Meijer, geb. Rijswijk 1829, dr. van Wilhelmus en Helena van der Ruijt en wed. van Theodorus Lazarom.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Cornelis Kruk, geb. ’s Gravenzande 11 mei 1866, † Loosduinen 14 jan. 1879.

XId. Cornelia Kruk, geb. Monster 6 dec. 1835, † ald. 21 dec. 1899, tr. Monster 7 juni 1857 Arend Duijvestijn, geb. Naaldwijk 4 febr. 1818, † Monster 6 maart 1897, zn. van Arij Duijvesteijn en Jannetje Agthoven.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Adrianus, volgt XIIh.
2. Jacobus Duijvestijn, geb. Monster 7 dec. 1859, Tuinier 1884-, † Rotterdam 28 juli 1919, tr. Monster 2 febr. 1884 Anna Geertruida Maria van der Lubbe, geb. Scheveningen 28 juni 1863, koopvrouw 1890-, dr. van Johannes Marcus en Johanna Maria de Zwart.
3. Johanna Duijvestijn, geb. Monster 21 febr. 1861, † ald. 6 maart 1861.
4. Maria Duijvestijn, geb. Monster 21 febr. 1861, Koopman 1900-, † Monster 19 febr. 1930, tr. Monster 15 april 1899 Adrianus Johannes van der Valk, geb. Monster 8 maart 1861, Koopman 1900-, † Monster 10 dec. 1930, zn. van Nicolaas en Theodora Luijten en wedr. van Gerarda Maria Zwinkels.
5. Johanna Duijvestijn, geb. Monster 19 maart 1862, Tuinarbeider 1892-, † Naaldwijk 4 jan. 1937, tr. Monster 24 sept. 1892 Engelbertus Zwinkels, geb. Naaldwijk 30 sept. 1861, Tuinarbeider 1892-, † Naaldwijk 14 maart 1943, zn. van Engelbertus en Maria Johanna van Vliet.
6. Adrianus Duijvestijn, geb. Monster 23 sept. 1863, † ald. 20 nov. 1863.
7. Anna Maria Duijvestijn, geb. Monster 30 okt. 1864, † ald. 23 april 1888.
8. Adrianus Cornelis, volgt XIIi.
9. Willebrordus, volgt XIIj.
10. Johannes Simon Duijvestijn, geb. Monster 7 jan. 1869, † ald. 14 mei 1873.
11. Hendrik Johannes Duijvestijn, geb. Monster 2 febr. 1870, † ald. 27 juli 1870.
12. Cornelia Anna Duijvestijn, geb. Monster 19 mei 1871, † ald. 13 sept. 1871.
13. Cornelis Johannes, volgt XIIk.
14. Simon Johannes Duijvestijn, geb. Monster 9 okt. 1873, † ald. 9 maart 1880.
15. Johannes Adrianus, volgt XII-l.
16. Catharina Johanna Duijvestijn, geb. Monster 31 juli 1877, † ald. 20 aug. 1877.

XIIh. Leonardus Adrianus Duijvestijn, geb. Monster 22 april 1858, Tuinder 1891-, † Monster 23 mei 1894, tr. Monster 17 okt. 1891 Johanna Helena van der Klugt, geb. Monster 11 febr. 1867, Tuinder 1896-, dr. van Nicolaas en Johanna Jacoba van Rutte; zij hertr. Monster 20 nov. 1896 Adrianus Cornelis Duijvestijn (XIIi).
Uit dit huwelijk:
Cornelia Adriana Anna Duijvestijn, geb. Monster 2 jan. 1894.

XIIi. Adrianus Cornelis Duijvestijn, geb. Monster 18 mei 1866, Tuinder 1896-, tr. Monster 20 nov. 1896 Johanna Helena van der Klugt, geb. Monster 11 febr. 1867, Tuinder 1896-, dr. van Nicolaas en Johanna Jacoba van Rutte en wed. van Leonardus Adrianus Duijvestijn (XIIh).
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Arnoldus Johannes Duijvestijn, geb. Monster 5 nov. 1897.
2. Adriana Maria Wilhelmina Duijvestijn, geb. Monster 19 febr. 1899.
3. Nicolaas Johannes Cornelis Duijvestijn, geb. Monster 24 juli 1900, † ald. 18 maart 1905.
4. Engelbertus Johannes Arnoldus Duijvestijn, geb. Monster 15 dec. 1901.
5. Johanna Adriana Maria Duijvestijn, geb. Monster 3 maart 1903, † ald. 6 juni 1905.
6. Maria Adriana Cornelia Duijvestijn, geb. Monster 16 sept. 1904, † ald. 29 sept. 1904.
7. Nicolaas Adrianus Johannes Duijvestijn, geb. Monster 19 april 1906.
8. Johanna Engelina Cornelia Duijvestijn, geb. Monster 22 mei 1907.
9. Arnoldus Leonardus Adrianus Duijvestijn, geb. Monster 4 febr. 1909.
10. Adrianus Johannes Apolonia Duijvestijn, geb. Monster 30 maart 1910.

XIIj. Willebrordus Duijvestijn, geb. Monster 22 juni 1867, † ald. 8 dec. 1948, tr. Loosduinen 22 mei 1901 Helena Johanna Koehler, geb. Loosduinen 27 mei 1877, † Monster 24 jan. 1957, dr. van Johannes Cornelis Theodorus en Dina Regina Kortekaas.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria Adriana Duijvestijn, geb. Naaldwijk 3 aug. 1902.
2. Johannes Cornelis Theodorus Helinus, volgt XIIIu.
3. Engelbertus Johannes Jozephus Duijvestijn, geb. Naaldwijk 18 maart 1905.
4. Christianus Wilhelmus Arnoldus, volgt XIIIv.
5. Bernardina Johanna Maria Duijvestijn, geb. Monster 25 maart 1909, † ald. 19 dec. 1931.
6. Willebrordus Theodorus Arnoldus Duijvestijn, geb. Monster 23 okt. 1910, tr. Bloemendaal 31 okt. 1951 M A Kroon. [Bloemendaal 1951-]
7. Arnoldus Cornelis, volgt XIIIw.
8. Johannes Theodorus Marie Duijvestijn, geb. Monster 24 jan. 1914, tr. Monster 28 dec. 1946 Anna Maria Kling, geb. ’s-Gravenhage 30 juli 1919.
9. Antonius Johannes Marie Duijvestijn, geb. Monster 17 okt. 1915, † ald. 17 aug. 1917.
10. Helena Johanna Christina Maria, volgt XIIIx.
11. Antonius Theodorus Cornelis Duijvestijn, geb. Monster 17 febr. 1921, Tuinder 1940-, tr. Monster 20 febr. 1946 Cornelia Maria van der Helm, geb. ’s-Gravenhage 18 maart 1920, Tuinder 1940-, dr. van Petrus Gerardus en Cornelia Maria van Leersum. [Toronto 1947-]
12. Maria Magdalena Innocentia Bernardina Duijvestijn, geb. Monster 22 juli 1924, tr. ’s-Gravenhage 13 sept. 1950 Leendert Johannes Merkestein, geb. Rietveld (ZH) 10 febr. 1910. [’s-Gravenhage 1950-]

XIIIu. Johannes Cornelis Theodorus Helinus Duijvestijn, geb. Naaldwijk 26 dec. 1903, Tuinder 1929-, tr. Wateringen 11 jan. 1929 Adriana Margaretha Antonia Duijnisveld, geb. Wateringen 2 juli 1906, Tuinder 1929-, dr. van Nicolaas Johannes en Adriana Maria van der Voort.
Uit dit huwelijk:
1. Willebrordus Nicolaas Maria Duijvesteijn, geb. Wateringen 25 april 1931. [Rijswijk (ZH) 1954-]
2. Adriana Clazina Johanna, volgt XIVd.
3. Albertus Theodorus Maria Duijvestijn, geb. Wateringen 12 april 1934, tr. 27 nov. 1959 Cornelia Maria Marrewijk, geb. Naaldwijk 9 nov. 1933. [Naaldwijk 1960-]
4. Maria Clasina Helena Duijvesteijn, geb. Wateringen 15 dec. 1935. [Rijswijk 1995-]
5. Christiaan Antonius Wilhelmus Duijvesteijn, geb. Wateringen 7 juli 1937, † Wassenaar 1 april 1960.
6. Helena Maria Duijvesteijn, geb. Wateringen 1 april 1939, tr. Wateringen 13 april 1962 Johannes Hendrikus Adrianus Josephus Vijverberg, geb. Naaldwijk 25 jan. 1935. [Naaldwijk 1962-]
7. Leonardus Engelbertus Johannes Duijvesteijn, geb. Wateringen 2 sept. 1940, Tuinder 1964-, tr. ’s Gravenzande 31 juli 1964 Barbara Maria Arkesteijn, geb. ’s Gravenzande 8 aug. 1942, Tuinder 1964-. [Naaldwijk 1964-]
8. Nicolaas Petrus Theodorus Duijvesteijn, geb. Wateringen 12 juni 1942, tr. Wateringen 26 aug. 1965 C J M van der Lans. [Velsen 1954-]
9. Antonia Maria Arnolda Duijvesteijn, geb. Wateringen 30 juli 1943, tr. Wateringen 18 dec. 1964 Petrus Emanuel Maria Groenewegen, geb. ’s Gravenzande 5 dec. 1940. [Wateringen -1965]
10. Paulina Petronella Maria Duijvesteijn, geb. Wateringen 11 maart 1945. [Delft 1963-]
11. Maria Antonia Adriana Duijvesteijn, geb. Wateringen 1 aug. 1946. [Rijswijk 1965-]
12. Wilhelmina Adriana Maria Duijvesteijn, geb. Wateringen 4 dec. 1947. [Rijswijk 1965-]

XIVd. Adriana Clazina Johanna Duijvestijn, geb. Wateringen 21 sept. 1932, Tuin(arbei)der, tuinder en electrmonteur 1952-, tr. Wateringen 20 juni 1952 Hubertus Wilhelmus Cornelis van Paassen (XIVis). [Grave 1963-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Adriana Johanna Maria van Paassen, geb. Monster 29 okt. 1953.
2. Theodorus Wilhelmus Antonius van Paassen, geb. Monster 3 jan. 1955.
3. Wilhelmus Johannes Maria van Paassen, geb. Monster 15 febr. 1956.
4. Antonius Wilhelmus Tarcicius van Paassen, geb. Monster 18 juni 1957.
5. Maria Joanna Apollonia van Paassen, geb. Monster 17 aug. 1959.
6. Adriana Cornelia Maria van Paassen, geb. Monster 25 nov. 1962.

XIIIv. Christianus Wilhelmus Arnoldus Duijvestijn, geb. Monster 31 okt. 1906, Tuinarbeider 1933-, tr. Monster 1 sept. 1933 Wilhelmina Adriana Veenman, geb. Monster 8 juli 1901, dr. van Johannes Fredericus en Adriana Catharina Jacoba van Zeijl. [Naaldwijk 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Willibrordus Johannes Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 19 juni 1934, Tuinder 1956-. [Voorschoten 1956-]
2. Adriana Helena Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 5 okt. 1935.
3. Theodorus Wilhelmus Johannes Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 14 jan. 1937, Tuinder 1963-, tr. Monster 2 dec. 1963 Petronella Nicoletta Maria van Luijk, geb. Monster 20 juni 1940, kraamverzorgster -1963, dr. van Adrianus Cornelis Maria en Adriana Johanna Vijverberg. [Leidschendam 1964-]
4. Johannes Leonardus Theodorus Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 9 jan. 1938, Tuinder 1963-, tr. Naaldwijk 28 dec. 1963 Catharina Quirina Maria van Dijk (XIIIg,2). [Leidschendam 1963-]
5. Anthonius A Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 8 dec. 1939.
6. Nicolaas Ch J Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 7 maart 1941.
7. Helena Wilhelmina Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 4 aug. 1942, Verkoopster 1966-, tr. Naaldwijk 23 sept. 1966 Johannes Anthonius Duijnisveld, geb. ’s Gravenhage 12 aug. 1942. [Klazinaveen/Emmen 1966-]
8. Hendrika C ornelia Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 31 dec. 1944, Tuindersgezel -1968, tr. Naaldwijk 28 maart 1968 Johannes Petrus van der Knaap, geb. Rijswijk 21 juni 1945. [Kwakel, Uithoorn 1968-]
9. Wilhelmina Helena Adriana Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 25 jan. 1947, ll. verpleegster 1965-. [Leiden 1965-]

XIIIw. Arnoldus Cornelis Duijvestijn, geb. Monster 22 nov. 1912, Tuin(arbei)der 1943-, † Delft 29 juni 1954, tr. Wateringen 16 okt. 1943 Maria Catharina Johanna Duijnisveld, geb. Wateringen 15 aug. 1919, Tuin(arbei)der 1943-, dr. van Nicolaas Johannes en Adriana Maria van der Voort. [Monster 1947-]
Uit dit huwelijk:
1. Helena Adriana Maria Duijvesteijn, geb. Vinkeveen 2 okt. 1944.
2. Maria Clementina Clasina Wilhelmina Duijvesteijn, geb. Monster 14 aug. 1951.

XIIIx. Helena Johanna Christina Maria Duijvestijn, geb. Monster 3 juni 1918, Dienstbode 1939-, tr. Monster 23 juni 1943 Adrianus M Enthoven, geb. Monster 15 aug. 1915, Dienstbode 1939-. [Voorburg 1940-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus W M Enthoven, geb. Monster 18 juli 1944.
2. Antonius M Enthoven, geb. Monster 7 aug. 1946.

XIIk. Cornelis Johannes Duijvesteijn, geb. Monster 10 aug. 1872, Tuinier 1900-, † Monster 16 mei 1935, tr. Monster 3 nov. 1900 Engelina Alberdina van Veen, geb. Monster 28 aug. 1871, Tuinier 1900-, † ’s-Gravenhage 30 nov. 1935, dr. van Leendert en Cornelia Maria van der Kroft.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Adrianus Leonardus Duijvesteijn, geb. Monster 27 aug. 1901.
2. Cornelia Maria Petronella Duijvesteijn, geb. Monster 26 sept. 1902, tuinierster -1952, † ’s-Gravenhage 31 aug. 1952.
3. Johanna Cornelia Engelberta Duijvesteijn, geb. Monster 9 jan. 1904, tuinierster -1957, † Monster 26 jan. 1957.
4. Leonardus Wilhelmus Thomas, volgt XIIIy.
5. Willebrordes Leonardus Petrus Duijvesteijn, geb. Monster 31 juli 1907.
6. Petrus Cornelis Adrianus Duijvesteijn, geb. Monster 13 okt. 1908, † ald. 22 mei 1909.
7. Petrus Cornelis Adrianus, volgt XIIIz.
8. Johannes Apolonius Cornelis Duijvesteijn, geb. Monster 23 sept. 1912, † ald. 7 dec. 1912.
9. Cornelis Petrus Wilhelmus, volgt XIIIaa.
10. Apolonia Johanna Duijvesteijn, geb. Monster 7 febr. 1917.

XIIIy. Leonardus Wilhelmus Thomas Duijvesteijn, geb. Monster 8 sept. 1905, Tuinder 1929-, tr. Naaldwijk 20 nov. 1929 Euphemia Johanna Kester, geb. Naaldwijk 10 juni 1905, dr. van Johannes Wilhelmus en Elisabeth Maria Cloosterman. [Naaldwijk 1929-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Maria Duijvesteijn, geb. ’s Gravenhage 22 mei 1931.
2. Johannes Cornelis Aloijsius Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 20 nov. 1934.
3. Engelbertus Wilhelmus Cornelis Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 10 juni 1936.
4. Leonardus Albertus Aloijsius Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 17 juli 1938.
5. Elisabeth Helena Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 19 jan. 1940, tr. Naaldwijk 11 sept. 1964 Theodorus Petrus Bruggeling, geb. Monster 21 okt. 1935, Tuinarbeider 1964-, zn. van Anton en Elisabeth Smit. [Monster 1967-]
6. Gerardus J M Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 11 juli 1942.
7. Willebrordus Johannes Cornelis Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 8 nov. 1944, Tuindersgezel -1964, † Naaldwijk 15 sept. 1964.

XIIIz. Petrus Cornelis Adrianus Duijvesteijn, geb. Monster 1 maart 1910, tr. Magdalena C J Groenewegen, geb. Monster 28 dec. 1910.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis W M Duijvesteijn, geb. Monster 28 nov. 1942.
2. Jacoba E M Duijvesteijn, geb. Monster 6 nov. 1944.
3. Engelina E A M Duijvesteijn, geb. Monster 31 mei 1947.

XIIIaa. Cornelis Petrus Wilhelmus Duijvesteijn, geb. Monster 31 juli 1914, tr. Johanna M E van Paassen, geb. Monster? 10 sept. 1916.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Engelina Maria Duijvesteijn, geb. Monster 21 jan. 1942. [Naaldwijk 1963-]
2. Engelina C M Duijvesteijn, geb. Monster 26 aug. 1943.
3. Cornelis L W Duijvesteijn, geb. Monster 13 dec. 1945.

XII-l. Johannes Adrianus Duijvesteijn, geb. Monster 26 dec. 1875, Tuinder 1902-, tr. Monster 4 juni 1902 Apolonia Petronella van Veen, geb. Monster 16 april 1879, dr. van Leendert en Cornelia Maria van der Kroft.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria Petronella, volgt XIIIab.
2. Maria Cornelia Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 8 nov. 1904, † ald. 11 juni 1905.
3. Maria Cornelia Helena Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 20 mei 1906.
4. Johanna Engelbertha Cornelia, volgt XIIIac.
5. Leonardus Cornelis, volgt XIIIad.
6. Arnoldus Wilhelmus Leonardus, volgt XIIIae.
7. Theodora Wilhelmina Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 24 dec. 1916. [Den Bosch 1937-]
8. Adriana Cornela Maria, volgt XIIIaf.

XIIIab. Cornelia Maria Petronella Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 18 juli 1903, tr. Naaldwijk 18 aug. 1926 Petrus Cornelis Zwinkels, geb. ’s Gravenzande 27 dec. 1900, zn. van Martinus en Adriana Wilhelmina van Steekelenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Adrianus Maria Zwinkels, geb. Wateringen 31 juli 1927, Tuinder 1950-. [De Lier 1952-]
2. Johannes Paulus Zwinkels, geb. Wateringen 14 febr. 1929, Tuinarbeider 1954-, tr. Monster 13 nov. 1954 Josina Alida Theresia van der Sande (XIIIhr,1). [De Lier 1954-]
3. Leonardus Maria Johannes Zwinkels, geb. Wateringen 20 sept. 1930, Tuinder 1958-, tr. Naaldwijk 7 juli 1958 Cornelia Maria Theodora van der Knaap, geb. ’s Gravenhage 6 febr. 1932, dr. van Leonardus Adrianus Nicolaas en Theodora Petronella van Wingerden. [De Lier 1958-]
4. Apolonia Maria Cornelia Zwinkels, geb. Wateringen 9 nov. 1931, tr. Wateringen 27 juli 1956 Pieter Leonardus van der Knaap, geb. ’s Gravenhage 29 febr. 1928, zn. van Leonardus Adrianus Nicolaas en Theodora Petronella van Wingerden. [De Lier 1956-]
5. Adriana Johanna Arnolda Zwinkels, geb. Wateringen 21 jan. 1933, tr. Wateringen 20 dec. 1957 Hendrikus Theodorus Grootscholten, geb. Monster 11 juli 1930, Tuinder 1946-, zn. van Johannes Petrus en Geertruida Wilhelmina Verbeek. [Schipluiden 1958-]
6. Helena Johanna Maria Zwinkels, geb. Wateringen 11 mei 1934, tr. Wateringen 21 aug. 1959 Johannes Michael Antonius van Ruijven, geb. Monster 20 april 1934, zn. van Michiel C J en Petronella C M van Dijk. [Monster 1959-]
7. Theodorus L M Zwinkels, geb. Wateringen 13 juli 1935.
8. Gerarda Petronella Margaretha Maria Zwinkels, geb. Wateringen 17 okt. 1936, tr. Wateringen 20 dec. 1963 Johannes Adrianus van der Knaap, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1937, zn. van Leonardus Adrianus Nicolaas en Theodora Petronella van Wingerden. [Naaldwijk 1964-]
9. Cornelia Arnolda Adriana Zwinkels, geb. Wateringen 4 maart 1938, tr. Wateringen 16 nov. 1962 Gerardus Leonardus Nicolaas Dukker, geb. De Lier 6 dec. 1937, zn. van Adrianus J M en Geertruida P van Kesten. [De Lier 1962-]
10. Martina Arnolda Maria Zwinkels, geb. Wateringen 22 mei 1939, tr. Wateringen 18 dec. 1961 Petrus Adrianus Joseph van Paassen, geb. Naaldwijk 4 maart 1937, Tuinder 1962-, zn. van Johannes Adrianus en Gerarda Cornelia Hillegonda van Kester. [De Lier 1962-]
11. Maria Gerarda Theresia Zwinkels, geb. Wateringen 28 okt. 1940, Onderwijzeres 1960-. [’s Gravenzande 1969-]
12. Johanna Martina Maria Zwinkels, geb. Wateringen 27 febr. 1942, tr. Wateringen 19 dec. 1966 Jacobus Michael Maria van Marrewijk (XIVex,9). [Monster 1967-]
13. Petronella Alida Gerarda Zwinkels, geb. Wateringen 3 april 1945, tr. Wateringen 20 nov. 1968 Hubertus Adrianus Maria Groenewegen, geb. Naaldwijk 27 febr. 1944, zn. van Johannes L en Cornelia G van der Krogt. [Naaldwijk 1968-]

XIIIac. Johanna Engelbertha Cornelia Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 8 jan. 1908, † na 1956, tr. Naaldwijk 10 jan. 1948 Johannes Theodorus Michaël van Ruijven, geb. Monster 26 jan. 1903, Tuinder 1920-, † Monster 18 dec. 1956, zn. van Cornelis Johannes en Johanna Agatha Maria van der Laar en wedr. van Apollonia Magdalena Maria Groenewegen.
Uit dit huwelijk:
Apolonia Johanna Cornelia van Ruijven, geb. ’s Gravenhage 23 mei 1949.

XIIIad. Leonardus Cornelis Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 21 mei 1909, † na 1947, tr. Naaldwijk 11 aug. 1941 Jacoba Gerarda Johanna Kester, geb. Naaldwijk 11 juli 1915, dr. van Johannes Adrianus Hubertus en Cornelia Helena Petronella Dukker.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia Johanna Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 30 mei 1942.
2. Adrianus Cornelis Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 1 aug. 1943.
3. Cornelia Petronella Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 29 jan. 1945.
4. Gerardus Johannes Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 21 april 1946.

XIIIae. Arnoldus Wilhelmus Leonardus Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 26 okt. 1910, † na 1947, tr. Nicoletta Francisca van Koppen, geb. Naaldwijk 18 mei 1916.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Arnoldus Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 3 nov. 1941, Tuinder 1966-, tr. Zoetermeer 4 nov. 1966 Johanna Catharina Maria van Haastert, geb. Zoetermeer 12 nov. 1942. [Berkel en Rodenrijs 1966-]
2. Johanna Apolonia Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 26 febr. 1943, tr. Naaldwijk 8 mei 1964 Antonius Hubertus Maria de Bruijn, geb. ’s Gravenzande 26 mei 1941, zn. van Antonius L J M en Johanna J Kortekaas. [’s Gravenzande 1964-]
3. Wilhelmus Petrus Cornelis Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 8 juni 1944. [Delft 1961-]
4. Arnoldus H M Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 13 okt. 1945.
5. Paulus J J J Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 8 maart 1947.

XIIIaf. Adriana Cornela Maria Duijvesteijn, geb. Naaldwijk 5 sept. 1918, tr. Naaldwijk 18 nov. 1940 Abraham Johannes Andreas van Dijk (XIIIj). [’s Gravenzande 1941-]

IXb. Johanna Kruijck, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk (monster ambagt) 19 nov. 1750, † Monster 8 juni 1799, tr. Monster 6 april 1788 Anthony Arensz van der Ark, geb. Wateriingen.
Uit dit huwelijk:
Catharina van der Ark, ged. Monster Ambacht 9 febr. 1789.

IXc. Maria Kruck, geb. Poeldijk (monster ambagt), ged. Poeldijk (monster ambagt) 29 april 1753, † Naaldwijk 15 febr. 1820, tr. Monster 11 febr. 1787 Arie de Munnik, ged. Monster 3 nov. 1748, † Naaldwijk 25 mei 1838, zn. van Joris en Pietertje van Es.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt Xc.
2. Johanna, volgt Xd.
3. Maria, volgt Xe.
4. Pieter de Munnik, ged. Poeldijk Monsterambagt 5 dec. 1792.
5. Joannes, volgt Xf.

Xc. Cornelia de Munnik, ged. Poeldijk /Monster 8 nov. 1787, † Naaldwijk 21 april 1863, tr. Naaldwijk 14 mei 1819 Joannes van der Meer, ged. Monster 20 aug. 1790, † Naaldwijk 6 okt. 1865, zn. van Cornelis en Cornelia Bruggeling.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 27 maart 1820, † ald. 15 okt. 1820.
2. Cornelia, volgt XIe.
3. Pieter van der Meer, geb. Naaldwijk 30 mei 1822, † ald. 7 febr. 1874.
4. Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 27 maart 1824, † ald. 19 juni 1825.
5. Cornelis van der Meer, geb. Naaldwijk 3 juni 1825, † ald. 6 okt. 1825.
6. Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 24 juni 1826, † Monster 7 juni 1853, tr. Naaldwijk 3 mei 1851 Johannes van Lingen, geb. Monster 1820, zn. van Joris en Adriana van Dijk; hij hertr. Loosduinen 19 aug. 1854 Pieternella van der Kleij.
7. Cornelis van der Meer, geb. Naaldwijk 29 april 1828, † ald. 31 juli 1828.
8. Cornelis van der Meer, geb. Naaldwijk 10 sept. 1829, † ald. 26 juni 1853.
9. Adrianus, volgt XIf.

XIe. Cornelia van der Meer, geb. Naaldwijk 7 maart 1821, † Wateringen 9 juli 1849, tr. Naaldwijk 25 juli 1840 Evert van der Valk, geb. Loosduinen 1817, † Wateringen 14 okt. 1862, zn. van Cornelis Claesse en Bertha Everdse van der Knaap en gesch. echtg. van Catharina Cornelia Johanna Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIIm.
2. Cornelia, volgt XIIn.
3. Johannes van der Valk, geb. Maasland 6 okt. 1843, † Monster 27 okt. 1843.
4. Bartje van der Valk, geb. Wateringen 25 okt. 1844, † ald. 17 dec. 1844.
5. Johannes van der Valk, geb. Wateringen 20 okt. 1845, † ald. 4 nov. 1845.
6. Johannes, volgt XIIo.
7. Barbara van der Valk, geb. Wateringen 29 dec. 1847, † ald. 15 juli 1849.
8. Adrianus van der Valk, geb. Wateringen 17 jan. 1849, † ald. 25 mei 1849.

XIIm. Cornelis van der Valk, geb. Maasland 16 juli 1841, † Rotterdam 3 dec. 1927, tr. Rotterdam 6 sept. 1871 Johanna Margaretha Linthuis, geb. Rotterdam 1842, † ald. 3 nov. 1907, dr. van Johannes Jacobus Linthuis (Lindhuijs) en Johanna Maria Reekers.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Johannes, volgt XIIIag.
2. Anna Maria, volgt XIIIah.
3. Hendrikus, volgt XIIIai.
4. Abraham, volgt XIIIaj.
5. Cornelis, volgt XIIIak.
6. Johannes Jacobus van der Valk, geb. Kralingen 1889, tr. Rotterdam 14 febr. 1917 Adriana Verdijsseldonk, geb. Rotterdam 1895, † ald. 12 juni 1926, dr. van Willem en Adriana van der Munnik.

XIIIag. Everardus Johannes van der Valk, geb. Kralingen 1873, tr. Rotterdam 10 aug. 1898 Hendrica Wilhelmina Bekker, geb. Utrecht 1876, dr. van Antonie en Willemina Johanna Schimmel.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha van der Valk, geb. Rotterdam 1 juni 1899.
2. Willemina Johanna van der Valk, geb. Rotterdam 25 okt. 1900.
3. Alberdina Aleida Maria van der Valk, geb. Rotterdam 2 juni 1902.
4. Hendrica Wilhelmina van der Valk, geb. Rotterdam 16 nov. 1903.
5. Jacoba Aleida Geertruida van der Valk, geb. Rotterdam 28 maart 1905.
6. Maria Catharina van der Valk, geb. Rotterdam 17 aug. 1907.
7. Cornelia Maria van der Valk, geb. Rotterdam 1909, † ald. 29 maart 1911.
8. Antonia Lamberta van der Valk, geb. Rotterdam 9 mei 1910.

XIIIah. Anna Maria van der Valk, geb. Kralingen 1875, tr. Rotterdam 10 juni 1896 Johannes Petrus van Haasteren, geb. Rijswijk 1872, † Rotterdam 12 juli 1915, zn. van Theodorus Haasteren en Immerentiana Maria de Ruijter en wedr. van Allegonda Antonia Gerats.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Nicolaas Alphonsus van Haasteren, geb. Rotterdam 7 aug. 1898, † ald. 30 mei 1916.
2. Cornelis van Haasteren, geb. Rotterdam 8 juli 1899, † ald. 27 nov. 1899.
3. Cornelis van Haasteren, geb. Rotterdam 7 juni 1900, tr. Rotterdam 9 juni 1926 Agnes Francisca van Hees, geb. Rotterdam 1906, dr. van Hendricus Farnciscus en Sophia Roodbol.
4. Everardus Johannes van Haasteren, geb. Rotterdam? aug. 1901, † Rotterdam 16 sept. 1901.
5. Everardus Johannes van Haasteren, geb. Rotterdam 2 jan. 1903.
6. Johanna Margaretha van Haasteren, geb. Rotterdam 1913, † ald. 28 maart 1914.

XIIIai. Hendrikus van der Valk, geb. Kralingen 1879, tr. Rotterdam 23 april 1902 Maria van Walsum, geb. Rotterdam 1881, dr. van Cesar Adrianus en Geertrui van Bonzel.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha van der Valk, geb. Rotterdam 5 febr. 1903.
2. Cesar Adrianus van der Valk, geb. Rotterdam 2 juni 1904.
3. Hendrikus van der Valk, geb. Rotterdam 1923, † ald. 7 jan. 1927.

XIIIaj. Abraham van der Valk, geb. Kralingen 1880, tr. Rotterdam 2 dec. 1903 Jacoba Alida Geertruida Peters, geb. Delfshaven 1879, dr. van Pieter en Maria Theresia Wilhelmina Scheffer.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha van der Valk, geb. Rotterdam 6 sept. 1904.
2. Maria Theresia Wilhelmina van der Valk, geb. Rotterdam 10 jan. 1906.

XIIIak. Cornelis van der Valk, geb. Rotterdam 2 maart 1883, † ald. 29 dec. 1912, tr. Rotterdam 10 dec. 1902 Geertruida Daamen, geb. Culemborg 1885, dr. van Johannes en Yda van Elk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Valk, geb. Rotterdam 5 april 1903, tr. Rotterdam 20 mei 1926 Gezina Catharina de Gruijl, geb. Amsterdam 1906, dr. van Hendricus en Maria Elisabeth Dekker.
2. Johannes van der Valk, geb. Rotterdam 10 febr. 1905.

XIIn. Cornelia van der Valk, geb. Wateringen 27 aug. 1842, † ald. 18 nov. 1885, tr. Naaldwijk 4 nov. 1865 Johannes van der Kleij, geb. Wateringen 23 maart 1843, † ald. 27 dec. 1912, zn. van Adrianus en Catharina Thoen; hij hertr. Naaldwijk 11 sept. 1886 Jantje van Zijl.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIIIal.
2. Everardus van der Kleij, geb. Wateringen 5 okt. 1867, † ald. 17 juli 1868.
3. Catharina van der Kleij, geb. Wateringen 5 febr. 1869, † ald. 10 sept. 1882.
4. Everardus van der Kleij, geb. Wateringen 30 april 1870, † ald. 27 aug. 1870.
5. Levenloze zoon, geb. Wateringen 10 juli 1871.
6. Petrus Johannes, volgt XIIIam.
7. Cornelia Anna van der Kleij, geb. Wateringen 30 nov. 1873, † Naaldwijk 3 jan. 1950.
8. Albertus van der Kleij, geb. Wateringen 28 febr. 1875, † ald. 6 okt. 1875.
9. Johanna van der Kleij, geb. Wateringen 2 juni 1876, tr. Voorburg 3 febr. 1905 Hermanus Johannes Staal, geb. Voorburg 25 juni 1879, zn. van Gerardus en Anna Maria van der Doorn. [Rijswijk 1898-]
10. Cornelia van der Kleij, geb. Wateringen 18 aug. 1877, † ald. 22 dec. 1877.
11. Agatha Johanna van der Kleij, geb. Wateringen 16 sept. 1878, † ’s-Gravenhage 10 dec. 1891.
12. Everardus Cornelis, volgt XIIIan.
13. Josephina van der Kleij, geb. Wateringen 6 juli 1882, naaister -1938, † ’s Gravenhage 28 sept. 1938.
14. Johannes van der Kleij, geb. Wateringen 22 juli 1883, † ald. 24 sept. 1883.
15. Johannes van der Kleij, geb. Wateringen 17 juli 1884, † ald. 9 aug. 1884.
16. Catharina Cornelia van der Kleij, geb. Wateringen 18 nov. 1885, † ald. 24 maart 1886.

XIIIal. Adrianus van der Kleij, geb. Wateringen 14 okt. 1866, † ald. 31 okt. 1921, tr. Wateringen 10 juni 1892 Catharina van Adrichem, geb. Moerkapelle 1865, † 27 febr. 1937, dr. van Arnoldus en Anna Pieterse.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Agatha, volgt XIVe.
2. Anna Geertruida van der Kleij, geb. Wateringen 19 juni 1896, † ald. 10 juli 1896.
3. Johanna Cornelia van der Kleij, geb. Wateringen 23 nov. 1897, † ald. 20 juli 1938.
4. Johannes Everardus van der Kleij, geb. ’s-Gravenhage 28 febr. 1901, tr. Wateringen 22 sept. 1939 Adriana Theodora Bakker, geb. Wateringen 19 nov. 1911, dr. van Johannes Petrus en Anna Middelburg.

XIVe. Cornelia Agatha van der Kleij, geb. Wateringen 5 april 1893, † ald. 20 nov. 1966, tr. Wateringen 1 juni 1917 Johannes Jacobus Kamps, geb. Wateringen 27 okt. 1891, † ald. na 1966, zn. van Cornelis en Johanna van der Loos.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Anthonius Kamps, geb. Wateringen 11 juni 1918.
2. Adrianus J Kamps, geb. Wateringen 27 juni 1919.
3. Johanna Petronella Kamps, geb. Wateringen 4 juni 1922, tr. Wateringen 8 mei 1947 Hendricus Gerardus van Gameren, geb. ’s-Gravenhage 4 sept. 1921. [Utrecht 1947-]
4. Johannes Cornelis Kamps, geb. Wateringen 1925, † ’s Gravenhage 31 juli 1927.
5. Henderikus Leonardus Maria Kamps, geb. Wateringen 24 april 1927, Tuinarbeider 1945-, tr. Wateringen 15 dec. 1955 Maria Petronella van der Loos, geb. ’s-Gravenhage 12 april 1925, dr. van Gerardus Joseph en Johanna Maria van der Hut. [’s-Gravenhage 1957-]
6. Catriena M E Kamps, geb. Wateringen 19 nov. 1929.
7. Maria A A Kamps, geb. Wateringen 21 jan. 1932.

XIIIam. Petrus Johannes van der Kleij, geb. Wateringen 28 okt. 1872, bouwknecht 1899-, koetsier 1913, tr. Rijswijk 31 mei 1899 Maria Cornelia van der Gaag, geb. Wateringen 15 aug. 1872, dr. van Albertus en Johanna van Zeijl. [Loosduinen 1918-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna Maria van der Kleij, geb. ’s-Gravenhage 29 jan. 1902, Dienstbode 1915-. [Loosduinen 1918-]
2. Albertus Petrus Cornelis van der Kleij, geb. ’s-Gravenhage okt. 1903, † Monster 5 aug. 1904.
3. Alberta Johanna Maria van der Kleij, geb. Monster 27 april 1905, † ald. 22 sept. 1905.
4. Johannes Albertus Everardus van der Kleij, geb. Loosduinen 9 aug. 1906, † ald. 22 aug. 1906.
5. Bertha Anthonia Christina van der Kleij, geb. Loosduinen 1 jan. 1908, † ald. 10 febr. 1908.
6. Johanna Cornelia Maria van der Kleij, geb. Loosduinen 4 april 1911.
7. Maria Alberta Cecilia van der Kleij, geb. Loosduinen 26 nov. 1912.
8. Johannes Albertus Everardus van der Kleij, geb. Loosduinen 13 juli 1913, † ’s-Gravenhage 18 okt. 1915.

XIIIan. Everardus Cornelis van der Kleij, geb. Wateringen 16 jan. 1880, † ald. 6 nov. 1956, tr. Naaldwijk 19 aug. 1905 Cecilia Agatha van Holsteijn, geb. Naaldwijk 14 maart 1878, † Wateringen 21 april 1941, dr. van Hendricus en Jacoba Bijleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Catharina, volgt XIVf.
2. Henricus Jacobus Anthonius, volgt XIVg.
3. Johannes Petrus, volgt XIVh.
4. Jacobus Adrianus van der Kleij, geb. Wateringen 31 jan. 1914, scheepsbouwer -1956, † Rijswijk 1 aug. 1956, tr. Johanna Gerarda van Paassen.

XIVf. Cornelia Catharina van der Kleij, geb. Wateringen 4 juli 1906, tr. Wateringen 18 april 1928 Cornelis Johannes Bernardus Volkering, geb. Wateringen 28 april 1903, zn. van Johannes Theodorus en Maria Kok.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Everardus Jozef, volgt XVa.
2. Cecilia Everarda Maria, volgt XVb.
3. Cornelis Johannes Maria Volkering, geb. Wateringen 23 mei 1931, Tuinder 1956-, tr. ’s Gravenhage 28 dec. 1956 Theodora Maria Oosterwijk, geb. ’s Gravenhage 26 mei 1933. [Dussen 1957-]
4. Everardus Hendricus Cornelis Volkering, geb. Wateringen 27 aug. 1932, tr. De Lier 30 nov. 1960 Cornelia Henrica Petronella Scholtes (XIIInl,5). [Schipluiden 1961-]
5. Bernardus Johannes Marie Volkering, geb. Wateringen 10 dec. 1933, Tuinder 1958-, tr. Pijnacker 13 dec. 1958 Theresia Geertruida Franzen, geb. Pijnacker 28 juni 1932. [Monster/Poeldijk 1959-]
6. Hendricus Johannes Jozef Volkering, geb. Wateringen 9 mei 1935, Tuinder 1959-, tr. Wateringen 29 dec. 1958 Magdalena Cornelia Maria van Dijk, geb. Monster 13 febr. 1935, dr. van Albertus Martinus Antonius en Magdalena Johanna Cornelia Vijverberg. [Schipluiden 1966-]
7. Jacobus Bernadus Maria Volkering, geb. Wateringen 6 nov. 1936.
8. Maria Johanna Jacoba Volkering, geb. Wateringen 28 aug. 1938, tr. Wateringen 21 dec. 1962 Johannes Michiel Adrianus Franciscus Kester, geb. De Lier 28 sept. 1933, zn. van Thomas Wilhelmus en Maria van Adrichem. [Schipluiden 1963-]
9. Jozef Cornelis Hendrikus Volkering, geb. Wateringen 10 maart 1940. [Schipluiden 1966-]
10. Theodorus Jac. M Volkering, geb. Wateringen 29 jan. 1943.
11. Petrus Johannes Maria Volkering, geb. Wateringen 9 aug. 1944.
12. Franciscus Cornelis Marie Volkering, geb. Wateringen 11 mei 1946.

XVa. Johannes Everardus Jozef Volkering, geb. Wateringen 18 maart 1929, Tuinder 1955-, tr. Naaldwijk 20 mei 1955 Johanna Maria Clasina Olsthoorn, geb. Delft 16 sept. 1929, dr. van Johannes Jacobus en Peternella Catharina de Gier. [Naaldwijk 1960-]
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Cornelis Johannes Volkering, geb. Delft 22 maart 1956.
2. Petronella Alida Maria Volkering, geb. Delft 9 sept. 1958.

XVb. Cecilia Everarda Maria Volkering, geb. Wateringen 19 april 1930, tr. Wateringen 5 okt. 1956 Arnoldus Wilhelmus Jozef van der Voort, geb. Monster 31 jan. 1931, Tuinder 1956-, zn. van Johannes Cornelis Jacobus en Johanna Maria van den Berg. [Rheden/Velp 1964-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia Maria van der Voort, geb. Monster 27 okt. 1957.
2. Cornelis Johannes Jozef van der Voort, geb. Delft 12 jan. 1959.
3. Johannes Cornelis Jozef van der Voort, geb. Delft 12 sept. 1960.
4. Rudolf Johannes Maria van der Voort, geb. Delft 31 maart 1963.

XIVg. Henricus Jacobus Anthonius van der Kleij, geb. Wateringen 22 okt. 1907, tr. Wateringen 14 febr. 1930 Cornelia Jacoba Franke, geb. Amersfoort 1908, dr. van Petrus Wilhelmus Johannes en Marina Alida Sprinkhuijzen.
Uit dit huwelijk:
Everardus Petrus Anthonius van der Kleij, geb. Pijnacker jan. 1931, † ald. 21 juli 1931.

XIVh. Johannes Petrus van der Kleij, geb. Wateringen 21 okt. 1910, tr. omstr. 1938 Johanna A P Kerklaan, geb. Wateringen? 12 aug. 1912.
Uit dit huwelijk:
1. Cecilia A H M van der Kleij, geb. Wateringen 12 sept. 1939.
2. Leonardus E P M van der Kleij, geb. Wateringen 10 sept. 1941.
3. Anna C H M van der Kleij, geb. Wateringen 5 sept. 1944.
4. Helena A L M van der Kleij, geb. Wateringen 17 jan. 1947.

XIIo. Johannes van der Valk, geb. Wateringen 26 sept. 1846, † ald. 25 aug. 1877, tr. Wateringen 17 mei 1872 Agatha van der Voort, geb. Wateringen 1851, † Delft 3 juli 1931, dr. van Nicolaas en Jacoba van der Hut; zij hertr. Wateringen 4 juli 1884 Johannis van Rooijen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Anna van der Valk, geb. Wateringen 15 dec. 1873, † Delft 4 jan. 1943.
2. Jacoba Maria van der Valk, geb. Wateringen 6 okt. 1875, † ald. 29 okt. 1876.
3. Catharina Elisabeth van der Valk, geb. Wateringen 4 febr. 1877, † ald. 13 aug. 1877.

XIf. Adrianus van der Meer, geb. Naaldwijk 30 sept. 1831, Arbeider 1855-, † Naaldwijk 8 nov. 1885, tr. Naaldwijk 26 mei 1855 Hendrina van Velzen, geb. Naaldwijk 25 sept. 1828, Arbeider 1855-, † Naaldwijk 13 jan. 1910, dr. van Jan en Elisabeth van der Klaauw.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leo van der Meer, geb. Naaldwijk 28 juni 1856, † ald. 28 dec. 1856.
2. Adriana Elisabeth van der Meer, geb. Naaldwijk 20 juni 1857, † ald. 15 nov. 1857.
3. Cornelia, volgt XIIp.
4. Johannes, volgt XIIq.
5. Johannes van der Meer, geb. Naaldwijk 9 nov. 1862, † ald. 28 sept. 1865.
6. Leonardus, volgt XIIr.
7. Maria, volgt XIIs.
8. Johanna van der Meer, geb. Naaldwijk 22 mei 1869, † ald. 27 aug. 1869.
9. Cornelis van der Meer, geb. Naaldwijk 24 juni 1870. [Voorhout 1885-]
10. Elisabeth, volgt XIIt.

XIIp. Cornelia van der Meer, geb. Naalwijk 30 sept. 1858, Schipper 1885-, † Wateringen 29 dec. 1917, tr. Naaldwijk 26 mei 1883 Johannes Tetteroo, geb. Naaldwijk 20 okt. 1857, Schipper 1885-, † Wateringen 17 april 1922, zn. van Pieter en Cornelia van der Knaap.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt XIIIao.
2. Adrianus Tetteroo, geb. Monster 3 aug. 1885, tr. Schiedam 8 sept. 1915 Maria Magdalena Schoenmakers, geb. Schiedam 30 jan. 1881, dr. van Everhardus en Maria Zoetmulder. [Schiedam 1915-]
3. Hendrikus, volgt XIIIap.
4. Hendrika Johanna Tetteroo, geb. Monster 13 mei 1888, † ald. 19 nov. 1890.
5. Georgus, volgt XIIIaq.
6. Henderika Johanna Tetteroo, geb. Monster 22 sept. 1891, hulp i. d. huishouding 1900-, † Wateringen 18 aug. 1968.
7. Cornelia Tetteroo, geb. Monster 2 okt. 1893, † ald. 11 okt. 1894.
8. Cornelia Johanna Tetteroo, geb. Monster 4 maart 1896, † ’s-Gravenhage 20 sept. 1935, tr. Monster 14 mei 1932 Adrianus Cornelis van Bergenhenegouwen, geb. Monster 22 okt. 1901, zn. van Simon Josephus en Cornelia Gerarda van Dijk en gesch. echtg. van Johanna Jacoba van Dijk. [Monster 1926-]
9. Johanna, volgt XIIIar.
10. Theodorus, volgt XIIIas.
11. Clasina Helena, volgt XIIIat.

XIIIao. Petrus Tetteroo, geb. Monster 30 aug. 1884, binnenvaartschipper 1909-, † Wateringen 14 mei 1961, tr. Monster 24 april 1909 Helena Adriana van Bergenhenegouwen, geb. Monster 12 sept. 1887, binnenvaartschipper 1909-, † Wateringen 17 sept. 1961, dr. van Gabriel en Alida Noordermeer.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna, volgt XIVi.
2. Gabriel, volgt XIVj.
3. Johannes Cornelis, volgt XIVk.
4. Alida Johanna, volgt XIV-l.
5. Maria Adriana Tetteroo, geb. Monster 1 juni 1922, Tuindersknecht 1952-, tr. Monster 16 aug. 1952 Arie Johannes Gordijn, geb. Vlaardinger Ambacht 18 febr. 1923, Tuindersknecht 1952-, zn. van Hendrikus Johannes en Cornelia Catharina de Wit. [Monster 1952-]

XIVi. Cornelia Johanna Tetteroo, geb. Monster 10 maart 1911, tr. Monster 30 jan. 1932 Antonius Hendricus Reijgersberg, geb. Wateringen? 1 nov. 1905. [Wateringen 1932-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana Hendrika Reijgersberg, geb. Wateringen 14 dec. 1933, Kinderverzorgster en verpleegster 1960-, tr. Wateringen 3 dec. 1964 Johannes Engelbertus Hegge, geb. ’s Gravenhage 25 dec. 1926, Kinderverzorgster en verpleegster 1960-, zn. van Simon Petrus en Anna Clara Agnes Maria Schnabel. [Monster 1965-]
2. Petrus Leonardus Reijgersberg, geb. Wateringen 3 febr. 1939, Exp. van groeten en fruit 1964-, tr. Naaldwijk 1 mei 1964 Carolina Cornelia Nederpelt, geb. Naaldwijk 18 juli 1939. [Loosduinen (Den Haag) 1964-]

XIVj. Gabriel Tetteroo, geb. Monster 21 sept. 1912, Schipper 1941-1966, † Wateringen 25 mei 1966, tr. Monster 5 juli 1941 Jacoba Theodora van Dijk, geb. Monster 26 juni 1916, Schipper 1941-1966, Schipper -1966, dr. van Adrianus Johannes en Theodora Johanna Maria van der Valk. [Wateringen 1941-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Leonardus Tetteroo, geb. Wateringen 3 sept. 1942. [’s Gravenhage 1968-]
2. Theodora Elisabeth Maria Tetteroo, geb. Wateringen 30 juli 1944, tr. Wateringen 29 sept. 1964 Nicolaas Willibrordus Bol, geb. ’s Gravenhage 5 nov. 1939. [Wateringen 1970-]
3. Antonius Cornelis Maria Tetteroo, geb. Wateringen 11 aug. 1945.
4. Gerarda Leonarda Maria Tetteroo, geb. Wateringen 22 sept. 1947.
5. Magdalena Adriana Maria Tetteroo, geb. Wateringen 30 dec. 1948.
6. Wilhelmus Gabriëlus Adrianus Tetteroo, geb. Wateringen 4 febr. 1951.
7. Henri Hendrikus Jozephus Tetteroo, geb. Wateringen 14 febr. 1953.
8. Gabriëlla Elisabeth Maria Tetteroo, geb. Delft 7 juli 1962.

XIVk. Johannes Cornelis Tetteroo, geb. Monster 15 april 1914, binnenvaartschipper 1939-, tr. Monster 22 april 1939 Petronella Gerarda Hulspas, geb. Naaldwijk 31 mei 1916, binnenvaartschipper 1939-, dr. van Hendricus Johannes en Elizabeth Gerarda Hogervorst. [Monster 1939-1957]
Uit dit huwelijk:
1. Helena Cornelia Maria Tetteroo, geb. Monster 9 mei 1940, tr. Wateringen 11 juli 1964 Cornelis Gerardus van de Sande, geb. Nootdorp 19 dec. 1938. [Nootdorp 1964-]
2. Henricus Johannes Tetteroo, geb. Monster 18 april 1942, † ’s Gravenhage 21 jan. 1943.
3. Henricus Johannes Tetteroo, geb. Monster 28 dec. 1943.
4. Petrus Jacobus Gabriel Tetteroo, geb. Monster 8 okt. 1946.
5. Elisabeth Alida Wilhelmina Tetteroo, geb. Monster 3 nov. 1948.
6. Maria Adriana Tetteroo, geb. Monster 30 aug. 1951.

XIV-l. Alida Johanna Tetteroo, geb. Monster 7 juli 1916, Tuinder en nadien transportarbeider 1944-, tr. Monster 15 jan. 1944 Hendrikus Jozephus Vis, geb. Monster 29 maart 1915, Tuinder en nadien transportarbeider 1944-, zn. van Laurens en Clazina Maria van der Zande. [Wateringen 1952-]
Uit dit huwelijk:
1. Clazina Helena Luduina Vis, geb. Monster 2 jan. 1945. [Wateringen 1952-]
2. Helena Petronella Maria Vis, geb. Monster 5 juni 1946. [Wateringen 1952-]
3. Maria Adriana Laurentia Vis, geb. Monster 24 sept. 1948. [Wateringen 1952-]

XIIIap. Hendrikus Tetteroo, geb. Monster 7 dec. 1886, Tuinarbeider 1913-, † Monster 29 jan. 1954, tr. Wateringen 11 april 1913 Johanna Agatha Droog, geb. Wateringen 18 febr. 1886, Tuinarbeider 1913-, † Monster 11 mei 1947, dr. van Gabriel Johannes en Alida van der Zande.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna Tetteroo, geb. Monster 27 aug. 1914, Tuinarbeider 1948-, tr. Wateringen 27 dec. 1948 Johannes Petrus Antonius van den Heuvel, geb. Berlicum 2 mei 1912, Tuinarbeider 1948-, zn. van Johannes Petrus en Cornelia Petronella Zaat. [Monster 1948-]
2. Alida Apolonia Tetteroo, geb. Monster 26 dec. 1915, Dienstbode 1929-. [Amsterdam 1936-]
3. Maria Adriana Tetteroo, geb. Monster 14 febr. 1917, Dienstbode 1937-. [Monster 1941-]
4. Martina Johanna Tetteroo, geb. Monster 17 juni 1918. [Amsterdam 1942-]

XIIIaq. Georgus Tetteroo, geb. Monster 18 nov. 1889, Tuinarbeider 1917-, tr. Haarlemmerliede 31 mei 1917 Anna Alida Eggerding, geb. Amsterdam 19 febr. 1897, Tuinarbeider 1917-, dr. van Adolf August en Jansje Draaijer. [Wateringen 1917-]
Uit dit huwelijk:
Cornelia Hendrika Tetteroo, geb. Wateringen 16 dec. 1917, † ald. 18 okt. 1923.

XIIIar. Johanna Tetteroo, geb. Monster 19 jan. 1901, † Delft 19 juni 1969, tr. Wateringen 17 jan. 1923 Leonardus de Gier, geb. Wateringen 7 sept. 1897, † na 1969, zn. van Christiaan Wilhelmus en Dina van der Krogt.
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Johannes de Gier, geb. Wateringen 24 juni 1924.
2. Cornelia Helena de Gier, geb. Wateringen 7 jan. 1926, tr. Wateringen 14 aug. 1958 Georgius Petrus Cornelis Peeters, geb. Loosduinen 17 febr. 1918, zn. van Henricus Petrus en Maria Helena Koppert. [Monster 1958-]
3. Dina Sophia de Gier, geb. Wateringen 30 aug. 1927, † ald. 11 juni 1950.
4. Cornelis Hendrikus, volgt XIVm.
5. Leonardus Antonius de Gier, geb. Wateringen 18 juli 1930, Bakker 1955-, tr. Schiedam 19 jan. 1955 Johanna Maria Schellekens, geb. Kethel 17 juli 1933, Bakker 1955-. [’s Gravenhage 1955-]
6. Johannes Hendrikus de Gier, geb. Wateringen 19 nov. 1931.
7. Maria Everdina de Gier, geb. ’s Gravenhage 19 aug. 1933, Tuinder 1956-, tr. Wateringen 27 dec. 1956 Gerardus Wilhelmus Adrianus Kouwenhoven, geb. Monster 2 jan. 1929, Tuinder 1956-, zn. van Cornelis Engelbertus Adrianus en Elisabeth Maria van Paassen. [Monster 1978-]
8. Johanna Cornelia de Gier, geb. Wateringen 17 febr. 1935, tr. Wateringen 19 dec. 1958 Jacobus Martinus Maria Knijnenburg, geb. Schipluiden 23 juli 1931, zn. van Albertus Petrus en Lucia Catharina van Berkhout. [Schipluiden 1959-]
9. Cornelis Hendrikus de Gier, geb. Wateringen 30 sept. 1937.
10. Bartholomeus Leonardus Maria de Gier, geb. ’s Gravenhage 12 okt. 1940, makelaar 1967-, tr. Leidschendam 11 dec. 1967 Maria Catharina Wilhelmina Segers, geb. Delft 8 aug. 1945, makelaar 1967-. [Leidschendam 1968-]
11. Clazina Helena de Gier, geb. ’s Gravenhage 20 aug. 1943. [Monster 1953-]

XIVm. Cornelis Hendrikus de Gier, geb. ’s Gravenhage 30 aug. 1927, Verkoper/ vertegenwoordiger 1964-, tr. Wateringen 6 juni 1964 Hendrica Margaretha Bom (XVp). [Wateringen 1965-]
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Francisca de Gier, geb. Wateringen 1 aug. 1965.

XIIIas. Theodorus Tetteroo, geb. Wateringen 29 nov. 1903, Tuinarbeider 1927-, † Wateringen 11 jan. 1961, tr. Goude 18 mei 1927 Cornelia Geertruida de Wit, geb. Bodegraven 24 april 1902, Tuinarbeider 1927-, † Wateringen 5 dec. 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Helena Tetteroo, geb. Wateringen 7 maart 1928, tr. 22 juni 1956 W J Hofstede.
2. Johannes Tetteroo, geb. Wateringen 3 juli 1930.
3. Johannes Theodorus Tetteroo, geb. Wateringen 24 juli 1931, Tuinarbeider 1950-.
4. Johanna Cornelia Tetteroo, geb. Wateringen 8 maart 1933, tr. 27 mei 1958 Hubertus Wijker, geb. Velsen 14 okt. 1930.
5. Helena Adriana Tetteroo, geb. Wateringen 27 juni 1934, hulp i. d. huishouding 1950-. [Naaldwijk 1961-]
6. Alida Cornelia Geertruida Tetteroo, geb. Wateringen 21 febr. 1936, hulp i. d. huishouding -1956.
7. Adrianus Johannes Bernardus Tetteroo, geb. Wateringen 29 aug. 1937.
8. Hermanus Wilhelmus Tetteroo, geb. Wateringen 28 juli 1939.
9. Johanna Agatha Tetteroo, geb. Wateringen 17 juli 1941, tr. 31 jan. 1963 H A M Heijnen.
10. Cornelia Clasina Maria Tetteroo, geb. Wateringen 15 aug. 1942, tr. 14 nov. 1963 Hendrikus Johannes Adrichem, geb. De Lier 11 sept. 1939. [Rijswijk 1963-]

XIIIat. Clasina Helena Tetteroo, geb. Wateringen 12 jan. 1906, Tuinarbeider en dienstbode 1931-, tr. Wateringen 12 febr. 1931 Hendricus Johannes Bom (XIVhz). [Wateringen 1902-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus J Bom, geb. Wateringen 8 febr. 1932.
2. Johannes M Bom, geb. Wateringen 15 mei 1933.
3. Hendrica Johanna Ludwina Bom, geb. Wateringen 17 maart 1935, kantoorbediende 1963-, tr. Wateringen 25 jan. 1963 Bartholomeus Antonius Eradus, geb. Delft 23 okt. 1940, kantoorbediende 1963-. [Delft 1963-]
4. Petrus Leonardus Jozef Bom, geb. Wateringen 10 juni 1937, Kassenbouwer, tech. directeur 1964-, tr. Wateringen 2 dec. 1964 Apollonia Maria Brabander, geb. Wateringen 4 juni 1941, Kassenbouwer, tech. directeur 1964-. [Maassluis 1965-]
5. Cornelis Johannes Gerardus Bom, geb. Wateringen 24 dec. 1938, techn. tekenaar en secretaresse 1963-, tr. Naaldwijk 27 juli 1963 Adriana Maria Reincke (XIIIms,1). [Rozenburg 1963-]
6. Cornelia Johanna Teresia Bom, geb. Wateringen 2 febr. 1942, hulp i. d. huishouding 1965-, tr. Wateringen 10 mei 1965 Cornelis Jacobus Johannes Middendorp, geb. Naaldwijk 22 sept. 1938, hulp i. d. huishouding 1965-. [Naaldwijk 1965-]
7. Hendricus W M Bom, geb. Wateringen 9 juli 1944.
8. Theodorus Cornelis Joseph, volgt XIVn.

XIVn. Theodorus Cornelis Joseph Bom, geb. Wateringen 18 maart 1946, Kassenbouwer 1967-, tr. ’s Gravenhage 8 dec. 1967 Paulina Wilhelmina Maria Toussaint, geb. ’s Gravenhage 20 april 1946, Kassenbouwer en gezinshulp 1967-, dr. van Johannes Gregorius en Hendrica Petronella Martina van der Bol. [Wateringen 1969-]
Uit dit huwelijk:
Maria Hendrika Clasina Bom, geb. ’s Gravenhage 26 juni 1968.

XIIq. Johannes van der Meer, geb. Naaldwijk 6 april 1860, † ald. 31 juli 1928, tr. Naaldwijk 26 mei 1888 Anna van Gemmert, geb. Wateringen 8 juli 1863, † Naaldwijk 9 okt. 1936, dr. van Arie en Appollonia Boeterse.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Cornelis Johannes, volgt XIIIau.
2. Cornelis Adrianus, volgt XIIIav.
3. Leonardus Johannes van der Meer, geb. Naaldwijk 2 april 1892, † ald. 25 april 1893.
4. Apolonia Hendrica, volgt XIIIaw.
5. Arie Petrus van der Meer, geb. Naaldwijk 22 mei 1899, † ald. 26 maart 1900.
6. Hendrika Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 15 dec. 1901, † ald. 7 maart 1954.
7. Gerarda Johanna van der Meer, geb. Naaldwijk 8 juni 1905.

XIIIau. Arie Cornelis Johannes van der Meer, geb. Naaldwijk 17 mei 1889, Tuinarbeider 1924-, † Delft 3 juli 1952, tr. Hof van Delft 9 juli 1919 Catharina Anna Maria van den Burg, geb. Schipluiden 5 febr. 1896, Tuinarbeider 1920-, dr. van Antonius Bernardus en Catharina Maria Breukel; zij hertr. Naaldwijk 6 april 1955 Arnoldus Vermeulen. [Wateringen 1955-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis van der Meer, geb. Wateringen 1 mei 1920, tr. Monster 30 okt. 1948 H W J Zuijderwijk.
2. Catharina Elisabeth van der Meer, geb. Wateringen 25 maart 1922, tr. Naaldwijk 28 aug. 1948 Johannes Hubertus van Hagen, geb. Nootdorp 11 dec. 1917. [Nootdorp 1948-]
3. Anna Antonia Aplonia van der Meer, geb. Wateringen 21 febr. 1925, tr. Naaldwijk 19 juli 1947 Johannes N Noorderemeer, geb. Naaldwijk 7 nov. 1920.

XIIIav. Cornelis Adrianus van der Meer, geb. Naaldwijk 7 okt. 1890, Schilder 1917-, † Wateringen 24 juni 1959, tr. Wateringen 15 juni 1917 Klazina Petronella van Zeijl, geb. Wateringen 28 mei 1890, Schilder 1917-, dr. van Pieter en Maria Evers. [Wateringen 1926-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Albartus, volgt XIVo.
2. Maria Clazina van der Meer, geb. Naaldwijk 12 juli 1921, tr. Wateringen 18 april 1941 Cornelis Bernardus van Tilburg, geb. Pijnacker 14 nov. 1918. [Nootdorp 1941-]
3. Anna Catharina Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 25 maart 1923, tr. Wateringen 20 febr. 1948 H M van der Wilk.
4. Dina Cornelia, volgt XIVp.
5. Adrianus Nicolaas van der Meer, geb. Wateringen 30 sept. 1927, tr. Schipluiden 27 mei 1952 J A M Haring.
6. Theodorus Nicolaas van der Meer, geb. Wateringen 13 okt. 1930, tr. Monster 27 okt. 1956 Maria Jacoba Josepha Zuijderwijk (XIIIep,9). [Wateringen 1958-]
7. Nicolaas Petrus van der Meer, geb. Wateringen 9 okt. 1932.

XIVo. Johannes Albartus van der Meer, geb. ’s Gravenhage 9 april 1918, tr. Naaldwijk 5 mei 1941 Gijsbertha Petronella Maria van den Berg, geb. Amsterdam 26 juni 1920, dr. van Cornelis en Hendrika Anna van de Rostijne. [Wateringen 1942-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes van der Meer, geb. Wateringen 10 april 1942.
2. Henderika A P M van der Meer, geb. Wateringen 2 april 1943.
3. Petrus Maria van der Meer, geb. Wateringen 22 mei 1945.
4. Joannes Adrianus van der Meer, geb. Wateringen 16 aug. 1946.

XIVp. Dina Cornelia van der Meer, geb. Naaldwijk 25 febr. 1925, Dienstbode 1946, tr. Wateringen 25 jan. 1946 Johannes Martinus Groen, geb. Wateringen 6 maart 1916. [Rijswijk 1961-]
Uit dit huwelijk:
Fransiena G E Groen, geb. Wateringen 8 febr. 1947.

XIIIaw. Apolonia Hendrica van der Meer, geb. Naaldwijk 18 febr. 1894, tr. Naaldwijk 19 mei 1917 Aalbrecht Adrianus van Lier, geb. Naaldwijk 1 febr. 1889, Tuinarbeider 1917-, zn. van Simon en Alida Alsemgeest. [Monster 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Simon Michael van Lier, geb. Monster 23 sept. 1918, Chauffeur 1944-, tr. Monster 24 mei 1944 Marie Margaretha Steffens, geb. ’s Gravenhage 28 aug. 1922, dr. van Franz Hermanus en Maria Angelina Lahaye. [’s Gravenhage 1944-]
2. Johannes Adrianus van Lier, geb. Monster 21 febr. 1920, Tuinder 1940-. [Wijlre, Limburg 1947-]
3. Johannes Albertus van Lier, geb. Monster 26 okt. 1921, Bakker 1947-. [’s Gravenhage 1947-]
4. Joanna Klazina van Lier, geb. Monster 6 aug. 1923, Dienstbode 1949-. [Rijswijk 1949-]
5. Jacobus Johannes Adrianus van Lier, geb. Monster 17 april 1925, Tuinarbeider 1950-. [Wijlre, Limburg 1950-]
6. Antonius Johannes van Lier, geb. Monster 25 dec. 1926, Tuinder 1954-, tr. Monster 6 nov. 1954 Everina Jacoba Johanna Koene (XIVas,2). [Wateringen 1957-]
7. Alida Catharina van Lier, geb. Monster 7 okt. 1929, tr. Wateringen 10 dec. 1951 Jacobus Theodorus Maria Dobbe, geb. Wateringen 25 maart 1924. [Wateringen 1952-]
8. Boudewijn Wilhelmus van Lier, geb. Monster 4 nov. 1931, Tuinder 1950-, tr. Monster 5 april 1963 Maria Clasina Cornelia Bol (XIII-le,2). [Wateringen 1963-]
9. Hendrika Clazina van Lier, geb. Monster 7 juni 1934, tr. Wateringen 10 april 1961 Petrus Jacobus Johannes Hoogervorst, geb. Monster 3 juni 1931, zn. van Cornelis Theodorus en Gerarda Johanna van Rhijn. [Monster 1961-]

XIIr. Leonardus van der Meer, geb. Naaldwijk 28 mei 1864, Arbeider 1890-, tr. Wateringen 14 nov. 1890 Clasina Gardien, geb. Wateringen 1868, dr. van Louwrens en Aplonia van der Wilk. [Wateringen 1890-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maria, volgt XIIIax.
2. Lourentius Aloijsius van der Meer, geb. Wateringen 17 sept. 1892, † ald. 5 okt. 1892.
3. Adrianus Johannes Josephus van der Meer, geb. Wateringen 12 april 1894.
4. Laurentius Petrus van der Meer, geb. Wateringen 31 aug. 1895.
5. Cornelis Johannes, volgt XIIIay.
6. Reinier Johannes van der Meer, geb. Wateringen 29 okt. 1898, † ald. 18 dec. 1901.
7. Johannes Cornelis, volgt XIIIaz.
8. Hubertus Cornelis van der Meer, geb. Wateringen 6 juni 1901, † ald. 31 juli 1901.
9. Apollonia Maria van der Meer, geb. Wateringen 14 juni 1902, † ald. 19 juni 1902.
10. Levenloze dochter, geb. Wateringen 1 mei 1903.
11. Apollonia Maria van der Meer, geb. Wateringen 30 aug. 1904, † ald. 30 aug. 1904.
12. Cornelia van der Meer, geb. Wateringen 31 maart 1906, † ald. 31 maart 1906.
13. Levenloos kind, geb. Wateringen 14 juni 1907.
14. Levenloos kind, geb. Wateringen 18 nov. 1908.
15. Levenloze zoon, geb. Wateringen 7 april 1910.
16. Levenloos kind, geb. Wateringen 11 maart 1911.
17. Levenloos kind, geb. Wateringen 22 mei 1914.

XIIIax. Hendrika Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 15 aug. 1891, † Delft 21 jan. 1941, tr. Wateringen 20 juni 1919 Gijsbertus Gerardus van der Burg, geb. Delft 30 sept. 1887, los arbeider en tuinarbeider 1919-, † Wateringen 21 febr. 1966, zn. van Hendrikus en Clazina Maat.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Nicolaas Jospeh van der Burg, geb. Wateringen 1921, † Voorburg 19 maart 1938.
2. Clazina Helena Maria, volgt XIVq.
3. Leonardus Nicolaas Joseph van der Burg, geb. Wateringen 21 dec. 1922, Tuinarbeider 1942-. [’s Gravenhage 1942-]
4. Clazina Maria Adriana van der Burg, geb. Wateringen jan. 1924, † ald. 22 juli 1925.
5. Nicolaas Joseph Maria van der Burg, geb. Wateringen 22 febr. 1925, † ’s-Gravenhage 6 okt. 1925.
6. Nicolaas Joseph Maria van der Burg, geb. Wateringen 15 juli 1926, Tuinarbeider 1943-, tr. Wateringen 23 nov. 1951 A T van Winden. [Wateringen 1943-]
7. Adrianus Johannes Joseph van der Burg, geb. Wateringen 1 juli 1928, musicus 1957-, tr. Monster 3 aug. 1957 Geertruida Antonia Maria Kruijk (XIIIdb,7).
8. Clazina Geertruida Maria van der Burg, geb. Wateringen 1 juli 1928, tr. Wateringen 2 juli 1954 Lambertus Maria van Hagen, geb. Wateringen 27 okt. 1928. [Monster 1955-]
9. Maria Laura Theresia van der Burg, geb. Wateringen 23 sept. 1930, † Delft 18 aug. 1932.
10. Adrianus Johannes Joseph van der Burg, geb. Wateringen 6 okt. 1930, tr. Wateringen 8 jan. 1954 C H B Kortekaas. [Wateringen 1945-]
11. Cornelis Johannes Joseph van der Burg, geb. Wateringen 6 okt. 1930, Tuinarbeider 1945-, † Delft 13 maart 1957, tr. Wateringen 22 mei 1953 Martina Adriana Bakker, geb. Wateringen 30 mei 1927, Tuinarbeider 1953-. [Wateringen 1954-]
12. Petrus Cornelis van der Burg, geb. Wateringen 28 dec. 1931, tr. Wateringen 20 juni 1958 Maria Wilhelmina Bubbert, geb. Schipluiden 8 febr. 1934, dr. van Johannes Josephus en Margaretha Antonia van den Bosch. [Wateringen 1945-]

XIVq. Clazina Helena Maria van der Burg, geb. Wateringen 13 okt. 1921, tr. Wateringen 31 mei 1946 Leonardus Cornelis Luiten, geb. Wateringen 12 aug. 1917, brood-en banketbakker en nadien koster 1935-, zn. van Hendrikus Jacobus en Hendrika Johanna van der Steen. [Amsterdam 1964-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Antonia Bernadetta Maria Luiten, geb. Wateringen 3 maart 1948. [Amsterdam 1966-]
2. Gijsbertus Nicolaas Jozef Luiten, geb. Wateringen 8 okt. 1952, † ’s Gravenhage 10 okt. 1952.
3. Leonardus Lambertus Jozef Maria Luiten, geb. Wateringen 21 mei 1960. [Amsterdam 1964-]

XIIIay. Cornelis Johannes van der Meer, geb. Wateringen 7 mei 1897, Tuinarbeider 1923-, † Delft 11 juni 1963, tr. Wateringen 12 jan. 1923 Johanna Theodora Vis, geb. Wateringen 18 febr. 1900, dr. van Arnoldus en Alida Johanna van Leeuwen. [Rijswijk 1965-]
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Wateringen 1 nov. 1924.
2. Alida Adriana van der Meer, geb. Wateringen 23 dec. 1924, tr. Wateringen 20 aug. 1948 Albertus Christophorus Maria Bögemann, geb. Rotterdam 22 nov. 1919. [Rijswijk 1951-]
3. Leonardus Nicolaas Joseph van der Meer, geb. Wateringen 6 febr. 1926, Tuinarbeider -1951.
4. Arnoldus Jacobus Maria van der Meer, geb. Wateringen 29 mei 1927, tr. Rijswijk 13 maart 1959 P J Noordermeer.
5. Klazina Hendrika Maria van der Meer, geb. Wateringen 3 febr. 1929, tr. Wateringen 29 juni 1953 Leendert Maria Mersch, geb. Delft 29 okt. 1924. [’s Gravenhage 1954-]
6. Hendricus Johannes Maria van der Meer, geb. Wateringen 11 april 1930, tr. Wateringen 27 okt. 1959 C W T van der Helm.
7. Anna Adriana Maria van der Meer, geb. Wateringen 27 juni 1931, schrijfster. [Rijswijk 1965-]
8. Nicolaas Maria van der Meer, geb. Wateringen 5 dec. 1932, tr. ’s Gravenhage 30 sept. 1959 T G M van der Vin.
9. Maria Johanna van der Meer, geb. Wateringen 11 dec. 1934, kantoorbediende 1955-, tr. Wateringen 28 juni 1961 Jager Piet Bruining, geb. Amsterdam 19 juli 1934, kantoorbediende 1955-. [Rotterdam 1961-]
10. Johanna Arnolda Maria, volgt XIVr.
11. Cornelia Johanna Maria van der Meer, geb. Wateringen 12 sept. 1938, tr. Wateringen 1 febr. 1961 Gregorius Marinus Antonius van Oijen, geb. Rijswijk 5 aug. 1937. [Rijswijk 1961-]

XIVr. Johanna Arnolda Maria van der Meer, geb. Wateringen 10 aug. 1936, tr. Wateringen 17 dec. 1963 Petrus Gerardus van Rijthoven, geb. ’s Gravenhage 26 juli 1936. [’s Gravenhage 1965-]
Uit dit huwelijk:
Cornelia Johanna Maria van Rijthoven, geb. Delft 31 juli 1960.

XIIIaz. Johannes Cornelis van der Meer, geb. Wateringen 16 jan. 1900, † De Lier 29 jan. 1968, tr. Naaldwijk 28 april 1928 Cornelia Marina Burger, geb. Naaldwijk 2 juni 1904, dr. van Pieter en Anna Maria Steentjes. [Wateringen 1967-]
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Gijsbertus Joseph van der Meer, geb. ’s Gravenhage 13 febr. 1929, tr. Monster 18 mei 1957 M A T van der Knaap.
2. Petrus Adrianus van der Meer, geb. ’s Gravenhage 28 juni 1930, tr. Wateringen 7 juli 1954 C A E M van der Bol.
3. Adrianus Johannes van der Meer, geb. ’s Gravenhage 14 jan. 1932, tr. Wateringen 21 nov. 1959 A M de Brabander.
4. Wilhelmus Theodorus van der Meer, geb. ’s Gravenhage 8 febr. 1942, † ald. 26 okt. 1948.
5. Laurentius Petrus Maria van der Meer, geb. ’s Gravenhage 8 febr. 1942, tr. Wateringen 5 sept. 1966 N.N. x.
6. Anna Maria Catharina van der Meer, geb. ’s Gravenhage 1 maart 1944, tr. Wateringen 5 sept. 1966 P Q M Bosman.

XIIs. Maria van der Meer, geb. Naaldwijk 9 nov. 1866, † ald. 29 jan. 1950, tr. Naaldwijk 11 juni 1898 Theodorus van der Helm, geb. Overschie 22 febr. 1868, Schipper 1900-, † na 1950, zn. van Theodorus en Klazina Verburg.
Uit dit huwelijk:
1. Clazina Barbara Maria van der Helm, geb. Naaldwijk 3 juni 1899, † ald. 11 jan. 1919.
2. Adrianus Johannes van der Helm, geb. Naaldwijk 29 dec. 1900, Tuinarbeider 1947-.
3. Margaretha Helena van der Helm, geb. Naaldwijk 17 jan. 1902, tr. Naaldwijk 4 febr. 1939 Pieter Cornelis Henricus van de Leur, geb. Leende 9 juni 1892. [Delft 1939-]
4. Henderikus Johannes, volgt XIIIba.
5. Theodora Clasina van der Helm, geb. Naaldwijk 4 febr. 1905.
6. Hendrica Clasina van der Helm, geb. Naaldwijk 5 april 1906, † ald. 31 maart 1907.
7. Theodorus Arnoldus van der Helm, geb. Naaldwijk 16 juni 1907, † ald. 7 febr. 1908.
8. Theodorus Petrus, volgt XIIIbb.

XIIIba. Henderikus Johannes van der Helm, geb. Naaldwijk 19 febr. 1903, Schipper en nadien los werkman 1930-, CV installateur 1947-, tr. Stompwijk 8 juli 1930 Geertruida Johanna van Veen, geb. Stompwijk 1905, CV installateur 1947-, dr. van Hendrik Jacobus en Cornelia Francisca van Lier. [Naaldwijk 1930-]
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Adrianus van der Helm, geb. Naaldwijk 24 aug. 1931.
2. Cornelia Theodora van der Helm, geb. Naaldwijk 26 juni 1933, tr. Naaldwijk 31 juli 1959 Adrianus Theodorus Heskes, geb. Monster 14 febr. 1929, kantoorbediende 1959-, zn. van Martinus Johannes en Johanna Bijsterbosch. [Wateringen 1959-]
3. Henderikus Theodorus van der Helm, geb. Naaldwijk 19 febr. 1935.
4. Cornelia Cecilia Huberta van der Helm, geb. Naaldwijk 5 jan. 1937.
5. Margaretha Petronella Jakoba van der Helm, geb. Naaldwijk 6 sept. 1938. [Dordrecht 1958-]
6. Theadora Helena van der Helm, geb. Naaldwijk 12 nov. 1940. [Dordrecht 1958-]

XIIIbb. Theodorus Petrus van der Helm, geb. Naaldwijk 17 jan. 1909, Timmerman 1939-, tr. Naaldwijk 11 febr. 1939 Cornelia Maria Hulspas, geb. Naaldwijk 1 nov. 1912, dr. van Hendricus Johannes en Elizabeth Gerarda Hogervorst. [Naaldwijk 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Th H (m) van der Helm, geb. Naaldwijk 20 jan. 1940.
2. Elisabeth Margaretha van der Helm, geb. Naaldwijk 6 juni 1941, tr. Naaldwijk 11 dec. 1967 Benjamin Gaillard, geb. ’s Gravenhage 7 juli 1941. [’s Gravenhage 1967-]
3. Maria P van der Helm, geb. Naaldwijk 13 juli 1943.
4. Margaretha M van der Helm, geb. Naaldwijk 9 febr. 1945.
5. Henderikus J van der Helm, geb. Naaldwijk 18 mei 1946.

XIIt. Elisabeth van der Meer, geb. Naaldwijk 13 nov. 1873, † Wateringen 3 april 1948, tr. Naaldwijk 8 mei 1897 Pieter Zuijderwijk, geb. Wateringen 30 mei 1868, † Delft 16 april 1931, zn. van Willem en Maria Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Apolina Hendrica Zuijderwijk, geb. Wateringen 2 maart 1898, † Delft 4 nov. 1968.
2. Hendrica Cornelia Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 8 mei 1899, † ald. 12 nov. 1899.
3. Johanna Hendrika Zuijderwijk, geb. Wateringen 14 juli 1900, tr. Wateringen 28 aug. 1923 Albertus Blasius Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 3 febr. 1898, zn. van Arie Albertus en Cornelia Dobbe.
4. Hendrica Cornelia, volgt XIIIbc.
5. Wilhelmus Theodorus Adrianus, volgt XIIIbd.
6. Adrianus Johannes Cornelis Zuijderwijk, geb. Wateringen 10 maart 1904, † ald. 23 aug. 1904.
7. Levenloos kind, geb. Wateringen 25 mei 1905.
8. Adrianus Johannes Antonius Zuijderwijk, geb. Wateringen 27 jan. 1907, Schipper 1934-.
9. Johannes Appolinaris, volgt XIIIbe.
10. Levenloos kind, geb. Wateringen 17 febr. 1911.
11. Johannes Petrus Zuijderwijk, geb. Wateringen 24 okt. 1912, tr. Wateringen 5 april 1946 Catharina Elisabeth Maria van der Loos, geb. Wateringen 23 mei 1918, dr. van Jacobus en Henrica Maria van Eeden.
12. Wilhelmus Cornelis Zuijderwijk, geb. Wateringen 12 aug. 1920.
13. Petrus Wilhelmus Cornelis Zuijderwijk, geb. Wateringen 1921, † ald. 4 juni 1924.

XIIIbc. Hendrica Cornelia Zuijderwijk, geb. Wateringen 14 okt. 1901, † ald. 2 april 1960, tr. Wateringen 18 nov. 1927 Cornelis Petrus Jutte, geb. Wateringen 14 juni 1897, † ald. 2 april 1960, zn. van Petrus Hendrikus en Barbara van den Enden.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Margaretha Maria Jutte, geb. Wateringen 20 jan. 1929, tr. Wateringen 6 maart 1953 Albertus Johannes Immers, geb. Delft 28 april 1927. [Schipluiden 1953-]
2. Petrus A Jutte, geb. Wateringen 11 sept. 1930.
3. Elisabeth Johanna Maria Jutte, geb. Wateringen 30 dec. 1931, tr. Wateringen 19 okt. 1961 Marinus Philippus Johannes van Steenbeek, geb. Breda 18 sept. 1930. [Delft 1961-]
4. Petrus C A Jutte, geb. Wateringen 24 juni 1933.
5. Aloijsius C J Jutte, geb. Wateringen 4 april 1936.
6. Adrianus C J Jutte, geb. Wateringen 10 juli 1937.
7. Maria Joanna Hendrika Jutte, geb. Wateringen 10 juli 1937, tr. Delft 9 april 1965 Jacobus Pieter Steiger, geb. Delft 7 april 1937. [Delft 1967-]

XIIIbd. Wilhelmus Theodorus Adrianus Zuijderwijk, geb. Wateringen 20 dec. 1902, tr. Monster 27 nov. 1930 Jacoba Adriana Wilhelmina Nederpelt, geb. Monster 31 maart 1909, dr. van Jacobus Adrianus en Hendrika Cornelia Raassens.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus A M Zuijderwijk, geb. Wateringen 8 sept. 1932.
2. Hendrica Alida Jacoba Zuijderwijk, geb. Wateringen 1 april 1934. [Houthem, Valkenburg 1958-]
3. Elisabeth Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 16 okt. 1935.
4. Jacobus W A Zuijderwijk, geb. Wateringen 31 mei 1937.
5. Maria Johanna Jacoba Zuijderwijk, geb. Wateringen 20 juli 1939.
6. Wilhelmus Jacobus Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 22 juni 1941, tr. Naaldwijk 14 dec. 1966 Maria Wilhelmina Johanna de Hoogh, geb. Wateringen 29 nov. 1947. [Naaldwijk 1967-]
7. Johanna Alberta Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 16 dec. 1943, hulp i. d. huishouding 1968-. [Berkel 1968-]
8. Cornelis P W Zuijderwijk, geb. Wateringen 8 juni 1945.

XIIIbe. Johannes Appolinaris Zuijderwijk, geb. Wateringen 7 febr. 1909, Tuinarbeider 1934-, tr. Naaldwijk 12 april 1934 Maria Wilhelmina Dekker, geb. Naaldwijk 9 sept. 1914, dr. van Johannes Petrus en Anthonia Jacoba Steentjes. [Monster 1948-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Adrianus Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 23 juni 1935. [Monster 1948-]
2. Antonia Johanna Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 15 juli 1936. [Monster 1948-]
3. Johannes Hendrikus Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 22 april 1938. [Monster 1948-]
4. Wilhelmus Adrianus Zuijderwijk, geb. Wateringen 7 juli 1939. [Monster 1948-]
5. Hendrikus Jacobus Zuijderwijk, geb. Wateringen 7 juli 1939, † ald. 13 juli 1939.
6. Henricus Adrianus Maria Zuijderwijk, geb. Wateringen 26 aug. 1944. [Monster 1948-]

Xd. Johanna de Munnik, ged. Poeldijk Monsterambagt 25 mei 1789, † Wateringen 13 aug. 1881, tr. Wateringen 27 april 1817 Hubertus van der Doef, ged. Naaldwijk 13 febr. 1786, † vóór 1881, zn. van Pieter Jansz. en Henderijtje Gerritsd de Bruijn.
Uit dit huwelijk:

XIg. Adrianus van der Doef, geb. Wateringen 12 jan. 1821, † ald. 6 dec. 1904, tr. 1e Wateringen 8 mei 1847 Catharina van den Berg, geb. Wateringen 1820, † ald. 9 febr. 1856, dr. van Johannes en Maria van Gaalen; tr. 2e Wateringen 6 juni 1856 Maria Volkering, geb. Naaldwijk 1829, † Wateringen 1 april 1883, dr. van Jacob en Martina Bruggeling; tr. 3e 7 mei 1886 Adriana Cornelia Antonia Baars, geb. 1837, † na 1906, dr. van Johannes en Antonia de Klerk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hubertus van der Doef, geb. Wateringen 26 maart 1848, † ald. 27 maart 1848.
2. Johannes van der Doef, geb. Wateringen 9 april 1849, † ald. 21 juli 1849.
3. Johanna van der Doef, geb. Wateringen 12 febr. 1851, † ald. 22 juni 1851.
4. Johannes Arnoldus van der Doef, geb. Wateringen 3 mei 1852, † ald. 20 mei 1852.
5. Maria Christina van der Doef, geb. Wateringen 2 mei 1854, † ald. 31 juli 1854.
6. Levenloos kind, geb. Wateringen 7 febr. 1856.
Uit het tweede huwelijk:
7. Johanna Catharina van der Doef, geb. Wateringen 9 juni 1857, † ald. 14 okt. 1857.
8. Jacobus Johannes van der Doef, geb. Wateringen 7 juni 1860, † ald. 19 sept. 1860.
9. Adrianus Hubertus Jacobus van der Doef, geb. Wateringen 4 sept. 1861, † ald. 20 juli 1862.
10. Adrianus Jacobus Johannes van der Doef, geb. Wateringen 12 aug. 1863, † ald. 31 aug. 1863.
11. Hubertus Petrus van der Doef, geb. Wateringen 24 febr. 1866, † ald. 5 mei 1866.
12. Jacobus Adrianus van der Doef, geb. Wateringen 15 jan. 1867, † ald. 26 mei 1867.
13. Petrus Hubertus, volgt XIIu.

XIIu. Petrus Hubertus van der Doef, geb. Wateringen 4 jan. 1868, † ald. 21 april 1924, tr. 1e? 13 dec. 1889 Maria Boeije, geb. Vlaardingen(ambacht) 31 dec. 1868, † Wateringen 13 dec. 1897, dr. van Hendrik en Magdalena van Leeuwen; tr. 2e Leidschendam-Voorburg (veur) 20 april 1898 Maria Elisabeth van der Balm, geb. Veur 21 juli 1872, † na 1924, dr. van Johannes Jacobus Balm en Maria Catharina van der Kolk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Adriana van der Doef, geb. Wateringen 1 mei 1888, † ald. 2 april 1895.
2. Helena Maria, volgt XIIIbf.
3. Theodora Adriana Maria van der Doef, geb. Wateringen 3 april 1893, † ald. 28 aug. 1893.
4. Maria Johanna van der Doef, geb. Wateringen 7 maart 1895, tr. Wateringen 5 nov. 1920 Petrus Hendricus Nederpelt, geb. Monster 1893, zn. van Jacobus en Engelina Zuiderwijk.
5. Adrianus Johannes Antonius van der Doef, geb. Wateringen 19 okt. 1896, † ald. 1 dec. 1896.
6. Levenloze zoon, geb. Wateringen 28 nov. 1897.
Uit het tweede huwelijk:
7. Dochter, geb. Wateringen 14 maart 1899.
8. Maria Johanna Josina, volgt XIIIbg.
9. Adrianus Johannes Maria van der Doef, geb. Wateringen 15 febr. 1902, tr. Wateringen 14 april 1926 Cornelia Catharina van Rijn, geb. Wateringen 1901, dr. van Jacob en Cornelia Maria Ouderwater.
10. Johannes Adrianus Hendrikus Maria, volgt XIIIbh.
11. Elisabeth Maria Josina, volgt XIIIbi.
12. Josina Geertruida Catharina Maria van der Doef, geb. Wateringen 23 maart 1906, tr. Wateringen 5 nov. 1929 Johannes van Amsterdam, geb. Oegstgeest 1909, zn. van Johannes en Cornelia Otgaar.
13. Anna Maria Josina van der Doef, geb. Wateringen 4 aug. 1907.
14. Petrus Johannes Maria van der Doef, geb. Wateringen 23 dec. 1909.
15. Maria Anna Josina van der Doef, geb. Wateringen 24 nov. 1911, tr. Wateringen 8 jan. 1936 Cornelis Johannes Bom (XIIIgj,5).
16. Wilhelmina Anna Maria van der Doef, geb. Wateringen 28 dec. 1912, tr. Wateringen 6 april 1934 Cornelis Petrus Bonifacius Koene, geb. Delft 1911, zn. van Antonius Petrus en Johanna van Schijndel.

XIIIbf. Helena Maria van der Doef, geb. Wateringen 16 febr. 1890, † na 1961, tr. Loosduinen 5 mei 1920 Cornelis Nicolaas van Leeuwen, geb. Naaldwijk 6 dec. 1892, † ald. 2 febr. 1961, zn. van Gerardus en Cornelia van der Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Cornelis Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 30 april 1921, Tuinarbeider 1945-, tr. Naaldwijk 29 april 1947 Hendrika Veronique? van Steenbergen, geb. De Lier 16 juni 1930, Tuinarbeider 1945-. [De Lier 1947-]
2. Petrus Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 2 juni 1922, Tuinarbeider 1946-, tr. ’s-Gravenhage 27 dec. 1946 Louisa Maria Antonia van Leeuwen, geb. ’s-Gravenhage 17 okt. 1924, Tuinarbeider 1946-, dr. van Antonius Johannes en Sophia Petronella Maria Bovenlander. [Naaldwijk 1947-]
3. Cornelis Hendrikus Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 30 aug. 1923. [Oranjewoud, Heereveen 1950-]
4. Hendrikus Petrus Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 30 aug. 1923, Tuinarbeider 1939-. [De Lier 1949-]
5. Hubertus Johannes Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 9 sept. 1924, militair 1945-, tr. 2 juni 1955 N.N. x. [Amsterdam 1955-]
6. Peeter Cornelis Maria, volgt XIVs.
7. Nicolaas Gerardus Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 31 maart 1929, Gevangenbewaarder 1955-, tr. Naaldwijk 26 nov. 1955 Helena Alida Kosterman, geb. ’s-Gravenhage 2 mei 1935, Gevangenbewaarder 1955-, dr. van Johannes Christinus en Johanna Nagelmaker. [’s-Gravenhage 1957-]
8. Maria Johanna Petronella, volgt XIVt.
9. Geertruida Johanna Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 21 aug. 1931, † ald. 25 aug. 1931.

XIVs. Peeter Cornelis Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 12 mei 1927, los werkman 0195-, tr. Naaldwijk 29 okt. 1951 Sophia Apolonia van der Klundert, geb. Halsteren 13 juli 1931, los werkman 0195-, dr. van Abraham en Elisabeth Pieternella Kostermans. [IJsselmuiden 1967-]
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Helena Paulina van Leeuwen, geb. ’s-Gravenhage 5 juni 1953.
2. Helena Antoinette van Leeuwen, geb. Naaldwijk 20 sept. 1954.
3. Sophia Johanna Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 14 okt. 1955.
4. Johanna Petronella Hendrika van Leeuwen, geb. Naaldwijk 14 jan. 1958.
5. Paulina Maria Petronella van Leeuwen, geb. Naaldwijk 15 sept. 1960.
6. Peter Cornelis Abraham van Leeuwen, geb. Naaldwijk 12 maart 1962.
7. Cornelis Nicolaas van Leeuwen, geb. Naaldwijk 7 mei 1966.

XIVt. Maria Johanna Petronella van Leeuwen, geb. Naaldwijk 17 juli 1930, transportarbeider 1956-, tr. Naaldwijk 16 aug. 1956 Hendrik Post, geb. Schoterland, Oudehorne 9 april 1919, transportarbeider 1956-, zn. van Hendrik en Maria Schiere. [Ontario 1959-]
Uit dit huwelijk:
Hendrik Cornelis Maria Post, geb. Naaldwijk 22 jan. 1957.

XIIIbg. Maria Johanna Josina van der Doef, geb. Wateringen 11 juli 1900, Schipper 1930-, † Delft 18 nov. 1953, tr. Wateringen 17 sept. 1930 Jan Noort, geb. ’s-Gravenhage 8 dec. 1881, Schipper 1930-, † Delft 18 nov. 1953, zn. van Jan en Wilhelmina Verhaar en gesch. echtg. van Cornelia Mooiman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Noort, geb. Voorburg 14 juni 1931.
2. Wilhelmina Helena Noort, geb. ’s-Gravenhage 23 maart 1933, tr. Naaldwijk 8 april 1958 W J Weijermars.
3. Petronella Maria Noort, geb. ’s-Gravenhage 26 okt. 1934.
4. Petrus Adrianus Maria Noort, geb. ’s-Gravenhage 4 jan. 1937, tr. Naaldwijk 20 nov. 1962 G C van der Voort.
5. Johanna Geertruida Maria Noort, geb. ’s-Gravenhage 31 aug. 1940, tr. Naaldwijk 4 april 1962 L M Gardien.

XIIIbh. Johannes Adrianus Hendrikus Maria van der Doef, geb. Wateringen 24 april 1903, Rijwielhersteller en smid 1925-, † Delft 12 aug. 1964, tr. Wateringen 19 nov. 1925 Gertrud Catharina Wiegmann, geb. Osterfeld 17 maart 1901, Rijwielhersteller en smid 1925-, dr. van Heinrich en Elisabeth Biermann. [Wateringen 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Geertruida van der Doef, geb. Wateringen 9 sept. 1926, Dienstbode 1950, tr. Naaldwijk 21 aug. 1950 Adrianus Nicolaas de Brabander (XIIIyn,1). [Wateringen 1951-]
2. Johanna G van der Doef, geb. Wateringen 17 sept. 1930.
3. Theodora G van der Doef, geb. Wateringen 22 febr. 1932.
4. Petrus H van der Doef, geb. Wateringen 5 juli 1933.
5. Heinrich R van der Doef, geb. Wateringen 27 april 1936.
6. Cornelis J van der Doef, geb. Wateringen 8 febr. 1938.
7. Johannes W van der Doef, geb. Wateringen 25 mei 1939.
8. Karel P van der Doef, geb. Wateringen 15 okt. 1941.

XIIIbi. Elisabeth Maria Josina van der Doef, geb. Wateringen 26 sept. 1904, † na 1960, tr. 1e Wateringen 18 nov. 1932 Hendrikus Bernardus Johannes Ebbing, geb. Bergh 27 jan. 1903, † Delft 9 juli 1933, zn. van Gradus Hendrikus Johannes en Wilhelmina Kerst; tr. 2e Wateringen 22 jan. 1935 Johannes Hendrikus Weijermars, geb. Zwolle 8 jan. 1897, zn. van Lambertusen en Berendina Maria Bisschop. [Dongen 1968-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendricus Joseph Gerardus Ebbing, geb. Rotterdam 26 jan. 1934.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Elisabeth Weijermars, geb. Palembang, N.I. 3 dec. 1935.
3. Johannes Hendricus Weijermars, geb. Bandoeng, N.I. 22 mei 1939.
4. Elisabeth Josina Weijermars, geb. Bandoeng, N.I. 22 febr. 1941.

Xe. Maria de Munnik, ged. Poeldijk Monsterambagt 17 nov. 1791, † Loosduinen 23 april 1833, tr. Naaldwijk 4 mei 1822 Jacobus de Veer, ged. Loosduinen 14 nov. 1794, zn. van Jan en Cornelia de Ruit; hij hertr. Loosduinen 11 febr. 1834 Margaritha Rodenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia de Veer, geb. Loosduinen febr. 1823, † ald. 10 juli 1823.
2. Arie de Veer, geb. Loosduinen 21 maart 1825, † ald. 10 okt. 1825.
3. Jacob, volgt XIh.
4. Maria de Veer, geb. Loosduinen 20 dec. 1829, † Naaldwijk 2 dec. 1845.
5. Sebastianus de Veer, geb. Loosduinen 4 maart 1831, † ald. 15 aug. 1831.
6. Jaantje de Veer, geb. Loosduinen 1 april 1833, † ald. 19 juli 1833.

XIh. Jacob de Veer, geb. Loosduinen 6 juli 1828, † Monster 1 febr. 1876, tr. Wateringen 19 mei 1865 Cornelia Kolvé, geb. Loosduinen 1832, † na 1876, dr. van Johannes Wilhelmus Hendrikus en Pieternella Onings.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Bartholomeus de Veer, geb. Monster 7 aug. 1866, † ald. 26 aug. 1866.
2. Johannes Willebrordus de Veer, geb. Monster 9 juli 1867, † ald. 1 okt. 1886.
3. Maria de Veer, geb. Monster 5 okt. 1868, † ald. 15 dec. 1868.
4. Jakobus de Veer, geb. Monster 12 juni 1870, † ald. 23 sept. 1870.
5. Petronella Anna de Veer, geb. Monster 25 febr. 1872, † ald. 2 mei 1892.

Xf. Joannes de Munnik, ged. Poeldijk Monsterambagt 19 mei 1798, Arbeider 1825-, tr. Naaldwijk 4 mei 1822 Wilhelmina Hendriks, geb. Rijswijk 1798, dr. van Gerardi en Anna Nieuwenbroek. [Rijswijk 1851-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt XIi.
2. Antje, volgt XIj.
3. Adriana, volgt XIk.
4. Gerarda de Munnik, geb. Rijswijk 16 okt. 1830, † ald. 31 okt. 1830.
5. Gerarda, volgt XI-l.
6. Maria, volgt XIm.
7. Franciscus de Munnik, geb. Rijswijk 17 april 1839, † Voorburg 27 mei 1877.

XIi. Maria de Munnik, geb. Naaldwijk 26 maart 1823, † Voorburg 28 jan. 1892, tr. 1e Rijswijk 16 okt. 1845 Jacobus van Heiningen, geb. Vlaardinger Ambacht 1816, † Vrijenban 18 dec. 1847, zn. van Willem en Maria Essing; tr. 2e Rijswijk 1 mei 1851 Arnoldus Gerardus van den Berg, geb. Wateringen 1828, branderknecht 1851-, † Voorburg 14 juni 1893, zn. van Johannes en Maria van Gaalen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria, volgt XIIv.
2. Jacobus Wilhelmus, volgt XIIw.
Uit het tweede huwelijk:
3. Maria Christina, volgt XIIx.
4. Johannes van den Berg, geb. Voorburg 25 mei 1855, † Delft 13 dec. 1869.
5. Catharina Maria van den Berg, geb. Voorburg 13 maart 1857.
6. Wilhelmus, volgt XIIy.
7. Hermanus van den Berg, geb. Voorburg 31 jan. 1861, † Stompwijk 25 juni 1924, tr. Stompwijk 21 okt. 1892 Jannetje de Gruijter, geb. Stompwijk 3 aug. 1854, dr. van Johannes en Cornelia van Wetten en wed. van Leendert van Veen.
8. Wilhelmina, volgt XIIz.
9. Johannes, volgt XIIaa.

XIIv. Maria van Heiningen, geb. Vrijenban 4 jan. 1847, tr. Voorburg 2 juli 1875 Cornelis Heemskerk, geb. Veur 1849, zn. van Cornelis en Helena Driel.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Voorburg 11 jan. 1877.
2. Maria Jacoba Heemskerk, geb. Voorburg 28 juni 1878.

XIIw. Jacobus Wilhelmus van Heiningen, geb. Vrijenban 26 april 1848, tr. Den Bosch 19 aug. 1874 Maria Petronella Francisca van Rosmalen, geb. Den Bosch 1 nov. 1849, † Hof van Delft 31 dec. 1918, dr. van Geertrui Petronella van Rosmalen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Jacoba, volgt XIIIbj.
2. Jacobus Gerardus van Heiningen, geb. Hof van Delft 4 okt. 1878, † ald. 14 april 1901.
3. Maria Cornelia van Heiningen, geb. Hof van Delft 24 sept. 1881, † Delft 21 dec. 1955.

XIIIbj. Maria Jacoba van Heiningen, geb. Den Bosch 18 okt. 1875, Dienstbode 1918-, tr. 1e Hof van Delft 12 mei 1897 (echtsch. ingeschr. ’s Gravenhage 4 okt. 1921) Engelbertus Adrianus Petrus van Galen, geb. Delft 26 maart 1876 [Rotterdam -1918], dr. van Willem Martinus en Jacoba Maria Bosman; tr. 2e Voorburg 31 okt. 1922 Lucas van Tour, geb. ’s Gravenhage 24 mei 1878, dr. van Gerardus en Bartha Johanna Stelleman. [Voorburg 1922-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Martinus van Heiningen, geb. Hof van Delft 5 juli 1897, tr. Delft 29 maart 1922 Johanna Anthonia van Bergen van der Grijp, geb. Delft 16 sept. 1895, dr. van Adrianus en Willemina Gijsberta van der Ham.
2. Franciscus Jacobus van Galen, geb. Hof van Delft 20 aug. 1899, tr. Delft 24 nov. 1926 Anna Catharina van der Helm, geb. Rijswijk 23 mei 1901, dr. van Simon en Catharina Johanna van der Meer.
3. Engelbertus van Heiningen, geb. Hof van Delft 6 sept. 1902, tr. Delft 1 sept. 1927 Dorothea Frederika Kuppens, geb. Delft 1902, dr. van Gerardus Johannes en Dorothea Frederika Webber.

XIIx. Maria Christina van den Berg, geb. Voorburg 7 aug. 1853, † Wateringen 5 juni 1933, tr. Wateringen 11 juni 1880 Hendrik Ammerlaan, geb. Wateringen 1853, † ’s Gravenzande 28 april 1933, zn. van Theodoris en Maria van Dorrenstein.
Uit dit huwelijk:
Arnoldus Ammerlaan, geb. Wateringen 10 nov. 1885, tr. Maasland 16 mei 1919 Johanna Theodora van der Meijs, geb. Maasland 1890, dr. van Martinus en Magdalena van Adrichem.

XIIy. Wilhelmus van den Berg, geb. Voorburg 25 dec. 1858, Koopman 1883-, vrachtrijder 1917-, † ’s Gravenzande 27 mei 1940, tr. 1e Delft 10 jan. 1883 Hendrika Schraweg, geb. Delft 28 febr. 1859, † ald. 5 juni 1891, dr. van Petrus Marinus en Johanna van Haastrecht; tr. 2e Delft 27 april 1892 Johanna Molenwijk, geb. Zegwaart 6 maart 1862, † Stompwijk 14 jan. 1937, dr. van Leendert en Cornelia Wijsman en wed. van Paulus Petrus Cornelis Heinsbroek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arnoldus Wilhelmus van den Berg, geb. Delft 25 dec. 1883, † Berkel en Rodenrijs 28 dec. 1949.
Uit het tweede huwelijk:
2. Hendrikus Johannes, volgt XIIIbk.
3. Helena Paulina van den Berg, geb. Voorburg 15 maart 1894, † ald. 9 dec. 1909.
4. Maria Johanna van den Berg, geb. Voorburg 19 juli 1895, tr. Voorburg 22 aug. 1913 Andreas Anthonius Hilgersom, geb. Maassluis 1893, Metselaar 1917-, zn. van Antonius Cornelis en Martina van Dooren. [Stompwijk 1917-]
5. Adriana Johanna van den Berg, geb. Voorburg 21 sept. 1896, tr. Stompwijk 17 aug. 1920 Petrus Hendrikus van der Voort, geb. Stompwijk 1896, zn. van Petrus Hugo en Theodora Janmaat.
6. Johanna Maria, volgt XIIIbl.
7. Wilhelmus Leonardus van den Berg, geb. Voorburg 1904, † ald. 15 maart 1937, tr. Adriana Schreuders.

XIIIbk. Hendrikus Johannes van den Berg, geb. Voorburg 5 febr. 1893, Metselaar 1917-, Aannemer 1924-, tr. Loosduinen 20 sept. 1917 Adriana Maria van Putten, geb. Loosduinen 1 juni 1897, dr. van Johannes en Alida Maria Buis. [Monster 1928-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Gerardus van den Berg, geb. ’s Gravenhage 5 maart 1918.
2. Johannes van den Berg, geb. Stompwijk 21 febr. 1920.
3. Johanna Maria van den Berg, geb. Stompwijk 15 juli 1922.
4. Alida Johanna van den Berg, geb. ’s Gravenhage 7 dec. 1924.
5. Henricus Petrus van den Berg, geb. ’s Gravenhage 3 juli 1927.

XIIIbl. Johanna Maria van den Berg, geb. Voorburg 14 jan. 1898, † Voorschoten 2 mei 1943, tr. Stompwijk 7 aug. 1919 (echtsch. ingeschr. ’s Gravenhage 8 jan. 1936) Johannes Adrianus Ligtvoet, geb. ’s Gravenhage 11 sept. 1897, Cafehouder 1919-, Hotelhouder 1930-, zn. van Franciscus Bernardus en Hendrika Antonia Roels; hij hertr. ’s Gravenhage 5 aug. 1936 Geertruida Hiebendaal. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Johanna Ligtvoet, geb. ’s Gravenhage 18 juni 1920.
2. Wilhelmina Johanna Ligtvoet, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1922.
3. Johan Adriaan Ligtvoet, geb. ’s Gravenhage 23 juli 1924, † ald. 5 febr. 1925.
4. Andreas Johannes Ligtvoet, geb. ’s Gravenhage 1 april 1933.

XIIz. Wilhelmina van den Berg, geb. Voorburg 5 okt. 1862, † ’s Gravenhage 26 nov. 1913, tr. Voorburg 11 nov. 1881 Johannes van Engh, geb. Pijnacker 9 mei 1860, Handelaar in lompen 1909-, † Voorburg 16 okt. 1918, zn. van Petrus en Maria Evers.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Voorburg 5 sept. 1882.
2. Petrus Christianus, volgt XIIIbm.
3. Maria Christina van Engh, geb. Voorburg? 1886, † Voorburg 10 febr. 1906.
4. Levenloze zoon, geb. Voorburg 8 jan. 1887.
5. Levenloze zoon, geb. Voorburg 13 mei 1888.
6. Leonardus Johannes, volgt XIIIbn.
7. Levenloze zoon, geb. Voorburg 19 aug. 1891.
8. Wilhelmus Arnoldus van den Engh, geb. Voorburg 6 jan. 1893, tr. Voorburg 24 sept. 1915 Johanna Helena van der Kleij, geb. Voorburg 10 dec. 1890, dr. van Cornelis Johannes en Maria van Steijn. [Voorburg 1915-]
9. Adriana Petronella van Engh, geb. Voorburg 30 juli 1894, † ald. 30 nov. 1894.
10. Johanna Margaretha van Engh, geb. Voorburg 28 nov. 1895, † ’s Gravenhage 12 okt. 1915.
11. Levenloze zoon, geb. Voorburg 6 juli 1898.
12. Catharina Helena, volgt XIIIbo.
13. Cornelia Gerarda, volgt XIIIbp.
14. Levenloze zoon, geb. Voorburg 9 sept. 1903.

XIIIbm. Petrus Christianus van Engh, geb. Voorburg 30 okt. 1883, Opperman 1923-, † ’s Gravenhage 25 jan. 1936, tr. 1e ’s Gravenhage 10 okt. 1923 (echtsch. ingeschr. ald. 14 nov. 1932) Catharina Maria Dina Schuchmann, geb. ’s Gravenhage 26 nov. 1893, Opperman 1923-, dr. van Adam Johannes en Jannetje van Bemmel en gesch. echtg. van Arie de Zeeuw; zij hertr. ’s Gravenhage 6 dec. 1933 Frnciscus van der Klis; tr. 2e ’s Gravenhage 1932 Johanna Groos, geb. ’s Gravenhage 26 aug. 1900, dr. van Cornelis A. [’s Gravenhage 1939-]
Uit het tweede huwelijk:
Petrus Christianus van Engh, geb. ’s Gravenhage 28 aug. 1935.

XIIIbn. Leonardus Johannes van Engh, geb. Voorburg 22 juni 1889, smid 1909-, tr. ’s Gravenhage 4 aug. 1909 Maria van der Ploeg, geb. Scheveningen 2 mei 1889, † Voorburg 4 juni 1931, dr. van Johannes en Johanna de Groot. [Voorburg 1934-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus, volgt XIVu.
2. Johanna Apolonia Maria van Engh, geb. ’s Gravenhage 16 jan. 1911.
3. Cornelia Maria, volgt XIVv.
4. Maria Leonarda, volgt XIVw.
5. Leonardus van den Engh, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1915, machinebankwerker 1930-. [’s Gravenhage 1938-]
6. Margaretha, volgt XIVx.
7. Jacoba Johanna van Engh, geb. Voorburg 8 april 1918, † Heel en Panheel 21 mei 1933.
8. Catharina Helena van den Engh, geb. ’s Gravenhage 5 juni 1919. [Leiden 1931-]
9. Apolonia van den Engh, geb. ’s Gravenhage 4 sept. 1920.
10. Gerarda Majella van Engh, geb. ’s Gravenhage 10 nov. 1921.
11. Wilhelmus Arnoldus van Engh, geb. ’s Gravenhage 9 okt. 1924.
12. Nicolaas Johannes van Engh, geb. ’s Gravenhage 10 febr. 1930.

XIVu. Johannes Leonardus van Engh, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1909, tr. Rijswijk 6 mei 1936 Sijbrigje Robben, geb. Leeuwarden 8 mei 1912. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
Gerarda Hieke van Engh, geb. ’s Gravenhage 28 juni 1936.

XIVv. Cornelia Maria van Engh, geb. ’s Gravenhage 12 april 1912, tr. ’s Gravenhage 28 juni 1933 Bastiaan Mol, geb. ’s Gravenhage 25 juli 1911, broodbezorger 1933-, zn. van Gerrit Hendrik en Petronella Catharina de Looze. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Catharina Mol, geb. ’s Gravenhage 26 maart 1934.
2. Maria Leonarda Mol, geb. ’s Gravenhage 1 juni 1935.
3. Gerrit Hendrik Mol, geb. ’s Gravenhage 4 mei 1936.

XIVw. Maria Leonarda van Engh, geb. ’s Gravenhage 17 sept. 1913, tr. ’s Gravenhage 11 jan. 1933 Jan Willem van den Bos, geb. ’s Gravenhage 1 nov. 1911, Loopknecht wijnhandel 1933-, zn. van Jan Willem. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus van den Bos, geb. Heerlen 17 sept. 1932.
2. Wilhelmina Allegonda van den Bos, geb. ’s Gravenhage 26 juni 1934.
3. Karel van den Bos, geb. ’s Gravenhage 15 sept. 1936.

XIVx. Margaretha van den Engh, geb. ’s Gravenhage 27 juli 1916, naaister 1938-, tr. ’s Gravenhage 10 aug. 1938 Pieter van Hooimeijer, geb. Gouda 18 mei 1913, broodbakker 1920-, zn. van Johannes. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
Johannes Pieter Jack van Hooimeijer, geb. ’s Gravenhage 5 juni 1938.

XIIIbo. Catharina Helena van Engh, geb. Voorburg 3 juli 1899, tr. ’s Gravenhage 25 aug. 1920 Johannes Cornelis Nicolaas, geb. ’s Gravenhage 1 april 1897, Chauffeur 1920-, zn. van Amandus Gerardus Tieleman Paulus en Christina Wilhelmina Hink. [’s Gravenhage 1934-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Nicolaas, geb. ’s Gravenhage 13 okt. 1920. [Zeist 1939-]
2. Leonardus Amandus Nicolaas Nicolaas, geb. ’ss 12 nov. 1921.
3. Christina Wilhelmina Nicolaas, geb. ’s Gravenhage 5 febr. 1924.
4. Maria Helena Nicolaas, geb. ’s Gravenhage 7 aug. 1928.

XIIIbp. Cornelia Gerarda van Engh, geb. Voorburg 6 febr. 1901, Dienstbode 1923-, tr. ’s Gravenhage 4 juli 1923 Dirk Stuivenberg, geb. ’s Gravenhage 1 febr. 1897, Arbeider 1923-, zn. van Dirk en Margaretha Verdoes. [Voorburg 1917-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Johanna Stuivenberg, geb. ’s Gravenhage 10 mei 1919.
2. Maria Gerritje Elisabeth Stuivenberg, geb. ’s Gravenhage 19 nov. 1921.

XIIaa. Johannes van den Berg, geb. Voorburg 16 aug. 1864, tr. Wateringen 12 okt. 1894 (echtsch. ingeschr. ald. 24 dec. 1917) Catharina Margaretha van Velzen, geb. Wateringen 1869, † ’s Gravenhage 21 jan. 1937, dr. van Jacobus en Johanna van Dijk.
Uit dit huwelijk:
Maria Adriana van den Berg, geb. Voorburg 3 aug. 1895.

XIj. Antje de Munnik, geb. Rijswijk 10 sept. 1825, Dienstbode 1850-, tr. Schiedam 22 mei 1850 Dirk Middendorp, geb. Schiedam 25 april 1824, brandersknecht 1850-, zn. van Arie en Cornelia Ham. [Schiedam 1857-]
Uit dit huwelijk:
1. Arij Johannes, volgt XIIab.
2. Willemina Maria, volgt XIIac.
3. Petrus Middendorp, geb. Delfshaven 3 jan. 1855, Onderwijzer 1897-, † Haarlem 5 mei 1926, tr. Zaandam 3 okt. 1897 Maria Francisca Johanna Pex, geb. Weert 1849, † Heemstede 14 april 1926, dr. van Joannes Petrus en Wilhelmina Gubbels.
4. Adriana Cornelia, volgt XIIad.
5. Cornelia Petronella, volgt XIIae.
6. Geertruida Christina, volgt XIIaf.
7. Johannes Arnoldus Middendorp, geb. Schiedam 14 aug. 1863.
8. Maria Johanna Middendorp, geb. Schiedam 17 febr. 1866.
9. Johannes Theodorus Middendorp, geb. Schiedam 28 okt. 1868.

XIIab. Arij Johannes Middendorp, geb. Schiedam 28 febr. 1851, brandersknecht 1876-, † Schiedam 11 juli 1887, tr. Schiedam 16 aug. 1876 Maria Ousterman, geb. Schiedam 22 maart 1852, † ald. 23 jan. 1884, dr. van Cornelis en Cornelia Bramzeel.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Middendorp, geb. Schiedam 17 febr. 1879, † ald. 26 febr. 1880.
2. Cornelis Johannes Middendorp, geb. Schiedam 13 dec. 1880, † ald. 30 mei 1881.
3. Anna Theodora Ludovica Middendorp, geb. Schiedam 3 okt. 1883, † ald. 1 jan. 1884.

XIIac. Willemina Maria Middendorp, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 26 juni 1852, † Schiedam 16 jan. 900, tr. Schiedam 15 mei 1878 Stephanus Hengst, geb. Schiedam 21 jan. 1849, brandersknecht 1878-, zn. van Franz Conrad en Anna Maria Kleinekoot. [Schiedam 1893-]
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, volgt XIIIbq.
2. Antje Maria Hengst, geb. Schiedam 2 sept. 1881.
3. Franciscus Coenradus Gerardus, volgt XIIIbr.
4. Anna Maria Adriana Hengst, geb. Schiedam 8 dec. 1884.
5. Johannes Hengst, geb. Schiedam 26 juli 1886, Letterzetter 1913-, tr. Schiedam 7 mei 1913 Helena Bronsgeest, geb. Schiedam 26 dec. 1889, dr. van Cornelis Johannes en Adriana Cornelia Smit.
6. Theodorus Bartholomeus Hengst, geb. Schiedam 26 juni 1888, Houtbewerker 1928-, † vóór 1928, tr. Schiedam 20 juni 1928 Helena Antonia Johanna Kuipers, geb. Schiedam 8 jan. 1896, dr. van Mattheus Andreas Franciscus en Catharina Maria Heijbeek.
7. Maria Hendrika Hengst, geb. Schiedam 25 maart 1890, † ald. 31 mei 1891.
8. Gerardina Hendrica Liduina Hengst, geb. Schiedam 7 okt. 1893.

XIIIbq. Anna Maria Hengst, geb. Schiedam 6 mei 1879, tr. Schiedam 17 sept. 1902 Carolus Jacobus Hölscher, geb. Schiedam 22 febr. 1882, mouter 1902-, Fabriekarbeider 1906-, zn. van Johannes Henricus en Johanna van Oorschot. [Schiedam 1906-]
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Mari Hölscher, geb. Schiedam 15 aug. 1902, Letterzetter 1925-.
2. Wilhelmina Maria Johanna Hölscher, geb. Schiedam 27 febr. 1905, tr. Schiedam 9 juli 1925 Christianus Jacobus Huiskens, geb. Schiedam 21 mei 1902, Kistenverver 1925-, zn. van Gerardus Hubertus en Petronella Geertruida van Gerven.
3. Johanna Cornelia Hölscher, geb. Schiedam 23 dec. 1906.
4. Johannes Stephanus Hölscher, geb. Schiedam 17 febr. 1909, tr. Schiedam 30 mei 1934 Petronella Wilhelmina Hooft, geb. Rotterdam 1912, dr. van Hugo en Wilhelmina Hendrika van Horik.

XIIIbr. Franciscus Coenradus Gerardus Hengst, geb. Schiedam 12 febr. 1883, Fustkuiper 1910-, tr. ’s Gravenhage 26 jan. 1910 Allegonda Wilhelmina van der Geest, geb. ’s Gravenhage 5 juni 1883, dr. van Pieter en Emerentia van den Berg. [Schiedam 1916-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Stephanus Hengst, geb. Schiedam 25 jan. 1911.
2. Petrus Wilhelmus Hengst, geb. ’s Gravenhage 27 maart 1912, † ald. 26 nov. 1915.
3. Wilhelmina Maria Hengst, geb. ’s Gravenhage 20 okt. 1913, Dienstbode 1936-. [Schiedam 1937-]
4. Emerentia Hengst, geb. ’s Gravenhage 16 mei 1915.

XIIad. Adriana Cornelia Middendorp, geb. Schiedam 14 april 1857, tr. Schiedam 28 mei 1879 Johannes Franciscus Beumers, geb. Schiedam 12 juni 1856, Schoenmaker 1879-, zn. van Pieter Johannes en Alida Middelman. [Schiedam 1883-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Beumers, geb. Schiedam 28 okt. 1880, Schoenmaker 1912-, tr. Schiedam 25 april 1912 Dorothea Johanna Rebers, geb. Schiedam 15 sept. 1884, dr. van Henricus Johannes en Johanna Cornelia Judith Heinsbroek.
2. Anna Maria Beumers, geb. Schiedam 10 maart 1883, † ald. 5 april 1884.
3. Theodorus Hendrikus Beumers, geb. Schiedam 10 mei 1887, Distillateursknecht 1912-.

XIIae. Cornelia Petronella Middendorp, geb. Schiedam 11 juli 1859, † ald. vóór 1925, tr. Schiedam 23 febr. 1881 Bartholomeus Hengst, geb. Schiedam 29 okt. 1855, kleermaker 1878-, Bode 1891-, bedienaar van begrafenissen 1899-, zn. van Franz Conrad en Anna Maria Kleinekoot. [Schiedam 1895-]
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Hengst, geb. Schiedam 27 april 1882.
2. Anna Theodora Hengst, geb. Schiedam 14 juli 1883, tr. Schiedam 19 aug. 1909 Theodorus Johannes van Es, geb. Schiedam 15 maart 1881, barbier 1909-, zn. van Jan en Maria Magdalena Kerklaan.
3. Franciscus Coenradus, volgt XIIIbs.
4. Theodorus Stephanus Hengst, geb. Schiedam 15 sept. 1886, Distillateursknecht 1909-, tr. Schiedam 5 mei 1915 Catharina Maria Kloppers, geb. Schiedam 2 okt. 1888, dr. van Johannes en Catharina Kemper.
5. Gerardus Hendrikus Hengst, geb. Schiedam 28 jan. 1888.
6. Adriana Petronella Ludwina Hengst, geb. Schiedam 28 maart 1890, Dienstbode 1912-. [Beverwijk 1935-]
7. Hendrika Johanna Hengst, geb. Schiedam 13 mei 1892.
8. Bartholomeus Adrianus Hengst, geb. Schiedam 27 maart 1893, kantoorbediende 1923-, tr. Schiedam 11 juli 1923 Maria Johanna Helena Dries, geb. Schiedam 26 aug. 1899, dr. van Quirinus en Maria Johanna van den Berg.
9. Gerardina Maria Hengst, geb. Schiedam 28 april 1895.
10. Wilhelmina Maria Hengst, geb. Schiedam 3 jan. 1897, Dienstbode 1914-. [’s Gravenhage 1937-]
11. Maria Adriana Hengst, geb. Schiedam 6 juni 1898.
12. Johanna Adriana Hengst, geb. Schiedam 16 dec. 1899, tr. Schiedam 13 mei 1925 Wilhelmus Joseph Hentzen, geb. Rotterdam 6 febr. 1900, kantoorbediende 1925-, zn. van Joseph Wilhelmus en Maria Henderica Bakker.
13. Cornelis Franciscus Marie Hengst, geb. Schiedam 29 okt. 1901, Winkelchef 1928-, tr. Schiedam 28 nov. 1928 Catharina Dries, geb. Schiedam 22 april 1897, dr. van Quirinus en Maria Johanna van den Berg.

XIIIbs. Franciscus Coenradus Hengst, geb. Schiedam 24 dec. 1884, Assuradeur 1920-, tr. 1e Groningen 14 juni 1917 Bernardina Johanna Theodora van der Werff, geb. Groningen 29 nov. 1887, † vóór 1926, dr. van Fokko Ubertus en Joanna Birgitta Buldt; tr. 2e Overschie 23 juni 1926 Catharina Cornelia Lelieman, geb. Overschie 1896, dr. van Gerardus en Catharina Reeuwijk. [Schiedam 1928-]
Uit het eerste huwelijk:
Franciscus Coenradus Joseph Maria Hengst, geb. Groningen 20 okt. 1920, † ald. 30 okt. 1920.

XIIaf. Geertruida Christina Middendorp, geb. Schiedam 2 sept. 1861, tr. Schiedam 19 april 1882 Adrianus Kruijning, geb. Schiedam 7 aug. 1850, Winkelier 1882-, Kastelein 1888-, Bierslijter 1893-, zn. van Adrianus en Johanna Maria Kleinekoot. [Schiedam 1893-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Geertruida Kruijning, geb. Schiedam 8 jan. 1883.
2. Theodora Maria Ludovica Kruijning, geb. Schiedam 25 april 1885.
3. Adrianus Stephanus Kruijning, geb. Rotterdam 14 mei 1886, tr. Hoorn 10 juli 1914 Engeltje van Riel, geb. Hoorn 1887, dr. van Johannes en Engeltje Flart.
4. Maria Wilhelmina Kruijning, geb. Rotterdam 2 aug. 1887, tr. Rotterdam 3 juli 1919 Cornelis Albertus Tuijl, geb. Schiedam 1880, zn. van Marinus en Cornelia Alberta Houtman.
5. Maria Petronella Ludovica Kruijning, geb. Schiedam 24 dec. 1888.
6. Johannes Franciscus Dominicus Kruijning, geb. Schiedam 4 aug. 1890.
7. Maria Petronella Kruijning, geb. Schiedam 28 mei 1893.

XIk. Adriana de Munnik, geb. Rijswijk 18 sept. 1828, † Delft 2 nov. 1901, tr. Schipluiden 17 mei 1856 Philippus Gordijn, geb. Schipluiden 7 juli 1824, † Vlaardinger Ambacht 16 jan. 1884, zn. van Cornelis en Maria Schenkeveld.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Gordijn, geb. Schipluiden 12 juni 1857, † ald. 20 sept. 1858.
2. Jan, volgt XIIag.
3. Maria, volgt XIIah.
4. Cornelis Willem, volgt XIIai.
5. Wilhelmina Gordijn, geb. Vlaardingerambacht 23 sept. 1864.
6. Hermanus, volgt XIIaj.
7. Franciscus Johannes, volgt XIIak.
8. Adrianus Philippus Gordijn, geb. Vlaardingerambacht 29 mei 1869, † ald. 19 juni 1870.
9. Adrianus Philippus, volgt XIIal.

XIIag. Jan Gordijn, geb. Schipluiden 28 april 1859, Arbeider 1907-, † Delft 26 aug. 1935, tr. 1e Delft 17 april 1901 Maria Johanna Ruigrok, geb. Maasland 1867, dr. van Adrianus en Maria van der Valk; tr. 2e Delft 23 nov. 1904 Maria Schenkels, geb. Stompwijk 1871, † ’s Gravenhage 17 sept. 1948, dr. van Hendrik en Anna Nederpelt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Philippus Cornelis Gordijn, geb. Schiedam 15 febr. 1902, tr. Delft 18 nov. 1925 Hendrika Johanna Schrier, geb. Delft 1900, dr. van Cornelis en Johanna Geertruida Willemina Bongers.
2. Jacobus Johannes Gordijn, geb. Schiedam 4 maart 1903.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hendricus Petrus Gordijn, geb. Delft 7 febr. 1907.
4. Hermanus Johannes Gordijn, geb. Vrijenban 9 april 1909, † ald. 29 april 1911.
5. Johanna Maria Cornelia Gordijn, geb. Delft 1910, tr. Delft 6 dec. 1933 Wouter Jan Berkhout, geb. ’s Gravenhage 1903, zn. van Aart en Arentina Adriana Vogelezang.

XIIah. Maria Gordijn, geb. Vlaardingerambacht 15 nov. 1860, Metselaarsknecht 1890-, Arbeider 1900-, † Wateringen 5 juli 1932, tr. Wilhelmus Petrus van Leeuwen, geb. Wateringen 18 jan. 1857, landbouwer 1887-, Metselaarsknecht 1890-, Arbeider 1900-, † Wateringen 2 april 1940, zn. van Nicolaas en Adriana Zuijderwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Philippus, volgt XIIIbt.
2. Adriana Johanna, volgt XIIIbu.
3. Adriana Wilhelmina, volgt XIIIbv.
4. Philippus Simon van Leeuwen, geb. Wateringen 25 nov. 1886, † ald. 16 okt. 1887.
5. Theodorus Wilhelmus, volgt XIIIbw.
6. Wilhelmina Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 30 nov. 1890, † ald. 28 aug. 1894.
7. Johanna Alida van Leeuwen, geb. Wateringen 19 juni 1892, Liedezuster 1917-. [Maasstricht 1917-]
8. Philippus Cornelis van Leeuwen, geb. Wateringen 18 febr. 1894, † ald. 13 maart 1894.
9. Philippus Simon van Leeuwen, geb. Wateringen 14 mei 1895.
10. Wilhelmus Nicolaas, volgt XIIIbx.
11. Simon Cornelis van Leeuwen, geb. Wateringen 13 mei 1899.
12. Adrianus Wilhelmus, volgt XIIIby.
13. Hermanus Bartholomeus, volgt XIIIbz.
14. Cornelis Wilhelmus van Leeuwen, geb. Wateringen 11 febr. 1905, tr. Wateringen 26 april 1928 Johanna Frederika van der Stap, geb. Schipluiden 1905, dr. van Hendricus en Alijda Johanna de Bruin.

XIIIbt. Nicolaas Philippus van Leeuwen, geb. Wateringen 4 april 1882, Agent van politie 1922-, tr. Monster 20 aug. 1904 Wilhelmina Middelburg, geb. Monster 14 maart 1881, dr. van Cornelis en Adriana Hulspas.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Cornelis, volgt XIVy.
2. Cornelis Adrianus, volgt XIVz.
3. Jacobus Nicolaas, volgt XIVaa.
4. Adriana Gerarda Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 13 dec. 1909. [Maasstricht 1928-]
5. Nicolaas Theodorus van Leeuwen, geb. Wateringen 9 juli 1911, Bakkersknecht 1930-. [Loosduinen 1933-]
6. Gerarda Wilhelmina, volgt XIVab.
7. Maria Cornelia van Leeuwen, geb. Loosduinen 3 juni 1913.
8. Aleidis Hendrika van Leeuwen, geb. Loosduinen 4 maart 1916, Dienstbode 1936-. [’s Gravenhage 1936-]
9. Adrianus Gerardus van Leeuwen, geb. Loosduinen 26 jan. 1918.
10. Philippus Apolinaris van Leeuwen, geb. Loosduinen 20 nov. 1919.
11. Levenloze zoon, geb. Loosduinen 22 sept. 1920.
12. Wilhelmina Jacoba van Leeuwen, geb. Loosduinen 18 juni 1922.
13. Christianus Wilhelmus van Leeuwen, geb. Loosduinen 12 juni 1923, † ald. 5 sept. 1923.
14. Christianus Wilhelmus van Leeuwen, geb. Loosduinen 12 juni 1923.
15. Helena Maria van Leeuwen, geb. Loosduinen 13 sept. 1925. [Loosduinen 1938-]

XIVy. Wilhelmus Cornelis van Leeuwen, geb. Wateringen 25 mei 1905, Tuindersknecht 1927-, Agent van politie 1935-, tr. 1e ’s Gravenhage 19 okt. 1927 Agatha Maria Johanna van Breugel, geb. ’s Gravenhage 1 mei 1904, † Naaldwijk 28 dec. 1933, dr. van Leonardus Jacobus en Wilhelmina Johanna Felix; tr. 2e ’s Gravenhage 14 aug. 1935 Antonia Theodora Maria Kruijssen, geb. ’s Gravenhage 2 april 1907, dr. van Johannes Mathias en Wilhelmina Maria de Kruijssen. [Naaldwijk 1928-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas Leonardus van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 25 sept. 1928, † ald. 26 sept. 1928.
2. Wilhelmina Maria van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 1 okt. 1930, kraamverpleegster 1950-. [Dordrecht 1956-]
3. Nicolaas Leonardus van Leeuwen, geb. Naaldwijk 25 jan. 1932.
Uit het tweede huwelijk:
4. Matheus Johannes van Leeuwen, geb. Naaldwijk 14 juli 1937, brood-en banketbakker 1962-, tr. Naaldwijk 28 nov. 1962 Antoinetta Jacoba Maria van der Zalm, geb. Naaldwijk 21 mei 1938, Leerling coupeuse 1962-, dr. van Antonius Adrianus en Agnes Martha Sosna. [Monster 1962-]
5. Wilhelmus Antonius van Leeuwen, geb. Naaldwijk 12 nov. 1938.
6. Johanna Theresia van Leeuwen, geb. Naaldwijk 10 juni 1940.
7. Alida Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk 30 aug. 1941.

XIVz. Cornelis Adrianus van Leeuwen, geb. Wateringen 9 aug. 1906, Bakker 1930-, Stationskruier 1937-, tr. Loosduinen 30 april 1930 Magdalena Adriana Burger, geb. ’s Gravenzande 27 juni 1907, dr. van Willem en Adriana van Hasenbroek. [’s Gravenhage 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Adriana van Leeuwen, geb. Loosduinen 18 febr. 1931.
2. Magdalena Cornelia Adriana van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 28 okt. 1936.

XIVaa. Jacobus Nicolaas van Leeuwen, geb. Wateringen 25 febr. 1908, ll. verpleger 1930-, tr. ’s Gravenhage 12 febr. 1936 Maria Adriana Wilhelmina Dresen, geb. Roermond 10 aug. 1913. [Beverwijk 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Christianus Gerardus van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 17 mei 1936.
2. Alfons Wilhelmus Gerardus van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 28 mei 1937.

XIVab. Gerarda Wilhelmina van Leeuwen, geb. Wateringen 28 sept. 1912, Dienstbode 1936, tr. Loosduinen 21 okt. 1936 August Anton Kuchaida, geb. Bottrop, Duitsland 3 aug. 1905, Timmerman 1936-. [Dusseldorf 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Anton August Kuchaida, geb. Naaldwijk 10 juli 1937.
2. Wilhelmina Gerarda Maria Kuchajda, geb. Naaldwijk 23 juli 1938.

XIIIbu. Adriana Johanna van Leeuwen, geb. Wateringen 28 mei 1883, † ald. 25 okt. 1951, tr. Wateringen 24 mei 1907 Jacobus Kerklaan, geb. Kethel en Spaland 15 april 1883, zn. van Martinus Franciscus en Maria Ham. [Wateringen 1954-]
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Jacobus, volgt XIVac.
2. Maria Wilhelmina Kerklaan, geb. Kethel en Spaland 21 febr. 1909, Dienstbode 1933-. [Maastricht 1935-]
3. Wilhelmina Adriana, volgt XIVad.
4. Wilhelmus Leonardus, volgt XIVae.
5. Jacobus Cornelis, volgt XIVaf.
6. Petrus Johannes Kerklaan, geb. Wateringen 10 juni 1916, Drukker 1935-.
7. Maria Jacoba, volgt XIVag.
8. Adriana Johanna Kerklaan, geb. Wateringen 30 maart 1919, † ald. 12 mei 1920.
9. Adriana Appolonia Kerklaan, geb. Wateringen 24 sept. 1920, Tuinarbeider 1947-, tr. Wateringen 16 april 1947 Roelof Willekes, geb. Harlingen 28 april 1918, Tuinarbeider 1947-. [Naaldwijk 1947-]
10. Johannes Martinus Kerklaan, geb. Wateringen 6 mei 1922, † ald. 29 juli 1922.
11. Leonardus Wilhelmus Kerklaan, geb. Wateringen 7 april 1924, tr. 11 maart 1949 C M Hoes. [Wateringen 1947-]
12. Aleidis Maria Kerklaan, geb. Wateringen 4 aug. 1925, tr. 15 febr. 1952 P J van de Zande. [Wateringen 1947-]

XIVac. Martinus Jacobus Kerklaan, geb. Kethel en Spaland 28 febr. 1908, tr. Wateringen 8 jan. 1932 Anna Maria Ruiterman, geb. Wateringen 2 febr. 1909, dr. van Bernardus Petrus en Adriana Maria Bentvelzen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Adrianus Maria Kerklaan, geb. Wateringen 4 dec. 1932, Kantoorbediende en rijksambtenaar 1950-. [’s Gravenhage 1956-]
2. Bernardus Adrianus Petrus Kerklaan, geb. Wateringen 20 april 1934. [Gendringen 1957-]
3. Adriana Wilhelmina Theresia Kerklaan, geb. Wateringen 19 dec. 1935, hulp i. d. huishouding 1962-, tr. Wateringen 10 aug. 1962 Engelbertus Schouw, geb. Monster 22 mei 1932, zn. van Martinus Quirinus en Elisabeth Francina Zuijdervliet. [Monster/Poeldijk 1962-]
4. Agatha Joh M Kerklaan, geb. Wateringen 16 dec. 1937.
5. Maria Elisabeth Wilhelmina Kerklaan, geb. Wateringen 22 mei 1944, tr. Wateringen 25 mei 1965 Adrianus Hendricus Maria van Noordt, geb. Schipluiden 8 mei 1943, zn. van Cornelis L en Barbara M Ammerlaan. [De Lier 1965-]

XIVad. Wilhelmina Adriana Kerklaan, geb. Delft 5 okt. 1911, grondwerker 1947-, † Naaldwijk 9 aug. 1953, tr. Wateringen 29 sept. 1936 Adrianus Leonardus Dekker, geb. Naaldwijk 10 febr. 1912, los werkman 1936-, grondwerker 1947-, zn. van Johannes Petrus en Anthonia Jacoba Steentjes. [Naaldwijk 1945-]
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Adriana Maria Dekker, geb. Naaldwijk 11 juli 1937, tr. Monster 9 dec. 1957 Albertus Theodorus Maria van Dalen, geb. Monster 22 april 1938, zn. van Jacobus Theodorus Hendricus en Maria Cornelia Greve. [Monster 1957-]
2. Juliana Maria Dekker, geb. Naaldwijk 29 nov. 1938.
3. Johannes A A Dekker, geb. Naaldwijk 13 juni 1942.
4. Johanna Martina Maria Dekker, geb. Naaldwijk 3 juni 1948, hulp i. d. huishouding 1969-, tr. ’s Gravenhage 10 febr. 1969 Kees Bal, geb. ’s Gravenhage 24 aug. 1946. [’s Gravenhage 1969-]

XIVae. Wilhelmus Leonardus Kerklaan, geb. Kethel en Spaland 9 jan. 1913, Kassenbouwer 1935-, tr. Rijswijk 23 jan. 1935 Babette Bertha Gick, geb. Rothenburg a/d Tauber 13 okt. 1907, dr. van Georg en Barta Krieger. [’s Gravenzande 1961-]
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Wilhelmus Maria Kerklaan, geb. Wateringen 25 maart 1936. [Naaldwijk 1954-]
2. Georg Bernardus Maria Kerklaan, geb. Wateringen 5 april 1937. [Naaldwijk 1854-]
3. Ludwig Bernardus Kerklaan, geb. De Lier 13 febr. 1942.
4. Adriana Wilhelmina Kerklaan, geb. Wateringen 10 aug. 1947. [Naaldwijk 1954-]

XIVaf. Jacobus Cornelis Kerklaan, geb. Kethel en Spaland 22 sept. 1914, tr. Johanna Maria Windmeijer, geb. Wateringen 3 mei 1914.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus H M Kerklaan, geb. Wateringen 12 mei 1940.
2. Henrica Catharina M Kerklaan, geb. Wateringen 29 nov. 1942.
3. Adriana Johanna Maria Kerklaan, geb. Wateringen 1 maart 1944, tr. Wateringen 7 sept. 1966 Wilhelmus Petrus Gerardus Maria Overdevest, geb. Wassenaar 22 okt. 1944. [’s Gravenhage 1967-]
4. Hendrikus S J Kerklaan, geb. Wateringen 23 dec. 1945.
5. Adrinanus W M Kerklaan, geb. Wateringen 31 mei 1947.

XIVag. Maria Jacoba Kerklaan, geb. Wateringen 19 dec. 1917, tr. Wateringen 3 okt. 1941 Marinus Johannes Nadorp, geb. Naaldwijk 16 jan. 1915. [Wateringen 1942-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerard M M Nadorp, geb. Wateringen 17 juli 1942.
2. Adriana Jacoba Maria Nadorp, geb. Wateringen 29 juni 1943, tr. Wateringen 1 mei 1964 Jozef Cornelis Roessen, geb. Schipluiden 1 maart 1942, zn. van Cornelis Josephus en Maria Johanna Romeijn. [Schipluiden/Den Hoorn 1964-]
3. Maria A J Nadorp, geb. Wateringen 24 jan. 1945.
4. Jacobus Martinus Joseph Nadorp, geb. Wateringen 31 okt. 1946. [Wateringen 1963-]

XIIIbv. Adriana Wilhelmina van Leeuwen, geb. Wateringen 1 mei 1885, los arbeider 1909-, Tuinarbeider 1934-, † Wateringen 14 maart 1961, tr. Wateringen 28 mei 1909 Cornelis van Koppen, geb. Stompwijk 26 juli 1886, los arbeider 1909-, Tuinarbeider 1934-, † Wateringen 20 nov. 1960, zn. van Pieter en Maria Catharina van Roon en gesch. echtg. van Gerarda Petronella van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana, volgt XIVah.
2. Wilhelmus Cornelis van Koppen, geb. Wateringen 18 jan. 1911. [Maasland 1955-]
3. Adriana Catharina, volgt XIVai.
4. Petrus Jacobus, volgt XIVaj.
5. Johannes Cornelis, volgt XIVak.
6. Maria van Koppen, geb. Wateringen 16 jan. 1916, Dienstbode 1935-. [Nieuwe Niedorp 1956-]
7. Cornelis Petrus van Koppen, geb. Wateringen 9 dec. 1917, tr. ’s-Gravenhage 27 mei 1959 C Amiabelte. [Wateringen 1947-]
8. Theodorus Wilhelmus van Koppen, geb. Wateringen 8 okt. 1919, tr. ’s-Gravenhage 9 april 1952 J H van der Steen.
9. Petronella Francisca van Koppen, geb. Wateringen 24 april 1921, tr. Wateringen? 13 jan. 1946 J A Cromberge.
10. Aplonia Catharina van Koppen, geb. Wateringen 9 okt. 1922, tr. Wateringen 4 juni 1947 C P Arkesteijn.
11. Johanna Theodora Antonia van Koppen, geb. Wateringen 23 nov. 1924.
12. Leonardus Wilhelmus van Koppen, geb. ’s-Gravenhage 29 sept. 1926, tr. Wateringen? 13 juni 1958 A G Pfeijffer.
13. Franciscus Wilhelmus van Koppen, geb. Wateringen mei 1929, † ald. 11 juli 1930.

XIVah. Maria Adriana van Koppen, geb. Wateringen 12 dec. 1909, † ald. 22 juni 1940, tr. Wateringen 25 jan. 1934 Petrus Johannes de Haan, geb. Ursem, NH 6 nov. 1911, Tuinarbeider 1934-, † na 1940, zn. van Klaas en Sijtje Bleeker; hij hertr. Wateringen 7 nov. 1941 Cornelia Gerarda Arkesteijn.
Uit dit huwelijk:
1. Cecilia Cornelia Maria, volgt XVc.
2. Cornelis Petrus Maria de Haan, geb. Wateringen 8 juni 1936.
3. Nicolaas Petrus Leonardus de Haan, geb. Wateringen 10 jan. 1938.
4. Adriana Hendrina Maria de Haan, geb. Wateringen 22 juni 1940.

XVc. Cecilia Cornelia Maria de Haan, geb. Wateringen 16 febr. 1935, Dienstbode -1956, tr. Wateringen 14 febr. 1956 Lucas Lambertus Boeters, geb. Wateringen 14 febr. 1932, Chauffeur en Brandwacht 2e klas 1956-, zn. van Petrus Gerardus en Elisabeth Johanna Maria Alsemgeest. [Wateringen 1966-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Cornelia Boeters, geb. Wateringen 22 nov. 1957.
2. Cornelia Cecilia Maria Boeters, geb. Wateringen 18 nov. 1958.

XIVai. Adriana Catharina van Koppen, geb. Wateringen 9 febr. 1912, tr. Wateringen 16 april 1937 Wilhelmus Leonardus Simons, geb. Monster 2 mei 1910, zn. van Gerardus Marinus en Maria Adriana Brabander. [Maasland 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus W A Simons, geb. Maasland 15 nov. 1938.
2. Johannes W C Simons, geb. Maasland 28 febr. 1943.
3. Otto W H Simons, geb. Maasland 29 nov. 1944.
4. Levenloos kind, geb. Maasland 17 sept. 1948.

XIVaj. Petrus Jacobus van Koppen, geb. Wateringen 7 maart 1913, tr. Monster 10 febr. 1934 Cornelia Johanna Clasina Zuijderwijk, geb. Monster 16 juni 1911, dr. van Theodorus Jacobus en Maria Margaretha Hogervorst. [Monster 1934-]
Uit dit huwelijk:
Theodorus Adrianus Maria Jacobus van Koppen, geb. Monster 5 juni 1940, Tuinarbeider 1964-, tr. Wateringen 3 juli 1964 Anna Maria Brabander (XIIIme,8). [Waddinxveen 1966-]

XIVak. Johannes Cornelis van Koppen, geb. Wateringen 24 sept. 1914, Tuinarbeider 1941-, tr. Monster 20 sept. 1941 Maria Johanna Hogervorst, geb. Monster 7 jan. 1918, Dienstbode -1941, dr. van Gerardus Petrus en Petronella Hillegonda Droog. [Monster 1945-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adrianus Wilhelmus Maria van Koppen, geb. Monster 3 nov. 1942.
2. Petronella Erzsébet van Koppen, geb. Monster 19 jan. 1945.
3. Wilhelmus Theodorus Cornelis van Koppen, geb. Monster 21 sept. 1946.

XIIIbw. Theodorus Wilhelmus van Leeuwen, geb. Wateringen 18 juni 1888, Schipper 1916-, tr. Wateringen 30 juni 1916 Jacoba Catharina Maria van Gaalen, geb. Wateringen 28 juni 1892, Schipper 1916-, dr. van Anthonie en Barbara van der Ende. [Wateringen 1916-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Anthonius van Leeuwen, geb. Wateringen 12 juni 1917.
2. Levenloos kind, geb. Wateringen 23 okt. 1919.

XIIIbx. Wilhelmus Nicolaas van Leeuwen, geb. Wateringen 16 maart 1897, tr. Wateringen 4 jan. 1922 Magdalena van Hagen, geb. Wateringen 6 dec. 1898, dr. van Johannes en Theodora Petronella Bergonje.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes, volgt XIVal.
2. Theodora M van Leeuwen, geb. Wateringen 12 aug. 1924.
3. Jacobus Adrianus van Leeuwen, geb. Wateringen 5 febr. 1927.
4. Maria Adriana van Leeuwen, geb. Wateringen 29 mei 1928, tr. Wateringen 4 aug. 1950 Albertus van Etten, geb. Delft 4 mei 1927. [Delft 1953-]
5. Cornelia Huberta van Leeuwen, geb. Wateringen 5 nov. 1929, tr. Wateringen 22 juni 1951 Bernardus Hendrikus Mooiman, geb. Naaldwijk 9 sept. 1927, zn. van Petrus Maria en Martha Hendrika Froklage. [Monster 1951-]
6. Johannes Cornelis van Leeuwen, geb. Wateringen 11 febr. 1931, Kassenbouwer 1957-, tr. Delft 5 juni 1957 Adriana Maria Francisca Wiegman, geb. Delft 13 juni 1937. [Delft 1957-]
7. Adriana C van Leeuwen, geb. Wateringen 7 nov. 1932.
8. Theodorus Jacobus van Leeuwen, geb. Wateringen 23 dec. 1933, Fabrieksarbeider 1958-, tr. Wateringen 10 okt. 1958 Maria Magdalena van Abswoude, geb. Leiden 10 dec. 1935, dr. van Johannes Andreas en Hendrika Catharina van den Berg. [Wateringen 1970-]
9. Johanna Magdalena, volgt XIVam.
10. Apolonia Maria van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 27 juni 1936, tr. Wateringen 13 nov. 1957 Leonardus Christianus Molenwijk, geb. Delft 2 okt. 1932. [’s Gravenhage 1962-]
11. Nicolaas L van Leeuwen, geb. Wateringen 20 okt. 1938.

XIVal. Wilhelmus Johannes van Leeuwen, geb. Wateringen 10 april 1923, Tuinarbeider 1949-, tr. Delft 21 dec. 1949 Geertruida Johanna Maria van Schaik, geb. Delft 19 aug. 1927, dr. van Gerardus en Jacoba Maria Johanna van Kleef.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Gerardus Maria van Leeuwen, geb. Delft 3 dec. 1950.
2. Jacoba Magdalena Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 22 jan. 1952.

XIVam. Johanna Magdalena van Leeuwen, geb. Wateringen 6 april 1935, tr. Wateringen 13 nov. 1957 Paul Pieter van Lieshout, geb. ’s Gravenhage 13 okt. 1936, zn. van Matthijs Adrianus en Lammechiena Drenth. [Naaldwijk 1962-]
Uit dit huwelijk:
Eduard Leonardus Wilhelmus van Lieshout, geb. Delft 4 mei 1958.

XIIIby. Adrianus Wilhelmus van Leeuwen, geb. Wateringen 30 okt. 1900, tr. Klazina Anthonia Tabben, geb. ’s Gravenzande 3 juni 1902, dr. van Johann Friedrich en Maria Johanna Visser. [Hoek van Holland 1927-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna klazina van Leeuwen, geb. Wateringen 23 april 1928. [Breda 1948-]
2. Johannes W C van Leeuwen, geb. Wateringen 12 febr. 1930.
3. Wilhelmus Nicolaas Adrianus van Leeuwen, geb. Wateringen 25 juni 1931. [Delft 1958-]
4. Maria J A van Leeuwen, geb. Wateringen 29 aug. 1932. [’s Gravenhage 1955-]
5. Adrianus Jacobus van Leeuwen, geb. Wateringen dec. 1933, † ald. 17 jan. 1934.
6. Adrianus Jacobus van Leeuwen, geb. Wateringen 10 febr. 1935, tr. Naaldwijk 11 jan. 1959 Martina Wilhelmina Maria Pieterse, geb. Naaldwijk 14 nov. 1935, dr. van Cornelis Johannes en Martina Wilhelmina Gouw. [Wateringen 1959-]
7. Bernardus C van Leeuwen, geb. Wateringen 8 jan. 1937.
8. Clazina Wilhemina van Leeuwen, geb. Wateringen 12 sept. 1938. [Heemstede 1961-]
9. Antonius Hendricus van Leeuwen, geb. Wateringen 1940, † ald. 29 dec. 1944.
10. Cornelis Adrianus Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 30 dec. 1941, tr. Delft 15 febr. 1967 Willemina Theodora Maria Wubben, geb. Delft 20 aug. 1946. [Delft 1967-]
11. Hendricus A van Leeuwen, geb. Wateringen 26 jan. 1944.

XIIIbz. Hermanus Bartholomeus van Leeuwen, geb. Wateringen 24 aug. 1902, tr. Rotterdam 11 april 1923 Maria Petronella Gebbe, geb. Bergen op Zoom 30 april 1904, dr. van Bernardus Josephus en Adriana Maria Stolwerk.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Leeuwen, geb. Rotterdam 1923, † ’s Gravenhage 3 juli 1926.
2. Adriana Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 15 maart 1924. [Wateringen 1944-]
3. Maria A Th van Leeuwen, geb. Wateringen 6 april 1927.
4. Johanna A M van Leeuwen, geb. Wateringen 21 juni 1928.
5. Jacoba Th van Leeuwen, geb. Wateringen 10 aug. 1929.
6. Bernardina Aplonia van Leeuwen, geb. Wateringen 29 aug. 1930, tr. Wateringen 16 maart 1956 Johannes Jasper Maria van der Stap, geb. ’s Gravenhage 11 mei 1929, zn. van Johannes Adrianus en Petronella Bentvelzen. [’s Gravenhage 1956-]
7. Helena Wilhelmina van Leeuwen, geb. Wateringen 2 april 1932. [Maastricht 1951-]
8. Hermanus Cornelis van Leeuwen, geb. Wateringen aug. 1933, † ’s Gravenhage 1 sept. 1933.
9. Wilhelmus A van Leeuwen, geb. Wateringen 8 maart 1936.
10. Bernardus Jozephus Nicolaas van Leeuwen, geb. Wateringen 13 sept. 1937, Schilder 1961-. [Wervershoof 1961-]
11. Johanna Cornelia Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 28 aug. 1939, hulp i. d. huishouding -1961, tr. Wateringen 28 aug. 1961 Cornelis Mattheus Maria Moerkerk, geb. Wateringen 10 dec. 1935. [Zoetermeer 1967-]
12. Catharina H van Leeuwen, geb. Wateringen 16 okt. 1940.
13. Aleidis Adriana van Leeuwen, geb. Wateringen juni 1942, † ’s Gravenhage 9 mei 1943.
14. Hendrikus J A van Leeuwen, geb. Wateringen 18 dec. 1943.
15. Nicolaas Wilhelmus van Leeuwen, geb. Wateringen 17 juni 1945, † Delft 5 (mnd. onb.) 1949.

XIIai. Cornelis Willem Gordijn, geb. Vlaardingerambacht 29 nov. 1862, brandersknecht 1887-, tr. Schiedam 23 nov. 1887 Hendrica Jacoba Tettero, geb. Schiedam 15 sept. 1864, dr. van Petrus en Apolonia Vlugman. [Schiedam 1899-]
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Franciscus Gordijn, geb. Schiedam 22 okt. 1888.
2. Petrus Jacobus Gordijn, geb. Schiedam 29 sept. 1890, † ald. 23 okt. 1890.
3. Johannes Cornelis Gordijn, geb. Schiedam 29 sept. 1890, † ald. 6 okt. 1890.
4. Apolonia Cornelia Gordijn, geb. Schiedam 27 aug. 1891.
5. Adriana Johanna Gordijn, geb. Schiedam 11 juli 1894, tr. Schiedam 4 juni 1919 Cornelis Schets, geb. Terheijden 18 maart 1884, zn. van Hendrikus.
6. Elisabeth Gordijn, geb. Schiedam 27 nov. 1896.
7. Petrus Wilhelmus Gordijn, geb. Schiedam 3 maart 1899.
8. Helena Johanna Gordijn, geb. Schiedam 21 juli 1902.

XIIaj. Hermanus Gordijn, geb. Vlaardingerambacht 30 sept. 1865, Melkverkoper 1896-, Agent v/e verzekeringmaatschappij 1901-, magazijnknecht/- meester 1922-, vrachtrijder 1922-, emballeur 1929-, expeditieknecht 1931-, tr. Hof van Delft 24 april 1895 Johanna Maria van der Stap, geb. Overschie 13 nov. 1871, dr. van Johannes en Johanna Hendrina van der Vaart. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Johannes Josephus, volgt XIIIca.
2. Johannes Hendrikus Gordijn, geb. Hof van Delft 15 juli 1897, Linieerder 1922-, tr. ’s Gravenhage 22 april 1931 Petronella Lambertina Johanna Smits, geb. ’s Gravenhage 19 dec. 1903, Verkoopster 1931-, dr. van Johannes Lambertus en Johanna Wilhelmina Helena van der Kroft. [’s Gravenhage 1938-]
3. Adriaan Wilhelmus, volgt XIIIcb.
4. Johanna Aleida Maria, volgt XIIIcc.
5. Hendrika Jacoba Gordijn, geb. Delft 28 nov. 1901, tr. ’s Gravenhage 11 sept. 1929 Cornelis Johannes Adrianus Metten, geb. Monster 25 dec. 1899, kleermaker 1929-, zn. van Johannes Hermanus en Johanna Adriana Bentvelzen. [’s Gravenhage 1904-]
6. Martinus Johannes Gordijn, geb. ’s Gravenhage 15 juni 1903, emballeur 1938-, tr. ’s Gravenhage 27 april 1938 Sientje Bos, geb. ’s Gravenhage 4 okt. 1913, dr. van Aart Abram en Aartje Foekking. [’s Gravenhage 1938-]
7. Franciscus Johannes, volgt XIIIcd.
8. Adrianus Willebrordus Gordijn, geb. ’s Gravenhage 7 nov. 1907.
9. Adriana Apolonia Gordijn, geb. ’s Gravenhage 20 jan. 1910.

XIIIca. Philippus Johannes Josephus Gordijn, geb. Delft 4 maart 1896, beeldhouwer 1922-, tr. ’s Gravenhage 24 mei 1922 Jacoba Bertha Maria Hoogduin, geb. ’s Gravenhage 8 sept. 1891, dr. van Johannes Frederik Wilhelm en Johanna Cornelia de Veer. [’s Gravenhage 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Theresia Gordijn, geb. ’s Gravenhage 20 mei 1924.
2. Cornelia Theresia Maria Gordijn, geb. ’s Gravenhage 26 juli 1926.
3. Philippus Johannes Josephus Gordijn, geb. ’s Gravenhage 24 mei 1931.
4. Maria Jacoba Johanna Gordijn, geb. ’s Gravenhage 30 juni 1932.
5. Antonius Josephus Gordijn, geb. ’s Gravenhage 25 sept. 1934.

XIIIcb. Adriaan Wilhelmus Gordijn, geb. Hof van Delft 25 aug. 1898, beeldhouwer 1925-, tr. ’s Gravenhage 20 mei 1925 Catharina van Dijk, geb. Zevenbergen 31 dec. 1897, Dienstbode 1925-, dr. van Hendrikus en Pieternella Voogt. [’s Gravenhage 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Hendrikus Philippus Gordijn, geb. ’s Gravenhage 2 maart 1930.
2. Hendrikus Leonardus Gordijn, geb. ’s Gravenhage 21 sept. 1935.

XIIIcc. Johanna Aleida Maria Gordijn, geb. Delft 22 juli 1900 [’s Gravenhage 1934-], tr. ’s Gravenhage 11 okt. 1922 (echtsch. ingeschr. ald. 11 maart 1927) Willem Anne Johan Aernout, geb. Bandjarmasin 12 mei 1886, mijningenieur 1922- [’s Gravenhage 1922-], zn. van Wilhelmus Elias Marie Stephanus en Anna Maria le Rutte.
Uit dit huwelijk:
Augusta Antonia Aernout, geb. ’s Gravenhage 17 maart 1921.

XIIIcd. Franciscus Johannes Gordijn, geb. ’s Gravenhage 21 sept. 1905, etaleur 1933-, tr. ’s Gravenhage 5 juli 1933 Geertruida Elisabeth Noordervliet, geb. ’s Gravenhage 9 jan. 1908, dr. van Pieter. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
Hermanus Franciscus Gordijn, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1937.

XIIak. Franciscus Johannes Gordijn, geb. Vlaardingerambacht 21 juni 1867, werkman 1904-, † Delft 27 nov. 1946, tr. Hof van Delft 13 mei 1896 Antonia van der Stap, geb. Pijnacker 1868, dr. van Gerrit en Hendrika Beukers. [Delft 1904-]
Uit dit huwelijk:
Philippus Wilhelmus Gordijn, geb. Delft 7 febr. 1904, † ald. 6 nov. 1948, tr. Delft 27 april 1927 Maria Francisca Johanna van den Berg, geb. Delft 1905, dr. van Cornelis en Catharina Staakman.

XIIal. Adrianus Philippus Gordijn, geb. Vlaardinger Ambacht 1873, † Delft 31 okt. 1947, tr. Hof van Delft 5 jan. 1898 Maria Geertruida van Houten, geb. Delft 1875, dr. van Dominicus en Cornelia van Dijk.
Uit dit huwelijk:
Philippus Hermanus Gordijn, geb. Hof van Delft 17 nov. 1900, tr. Delft 26 aug. 1925 Gerardina Johanna Maria Swinkels, geb. Den Bosch 1903, dr. van Francis en Wilhelmina Francina Henrica Teulings.

XI-l. Gerarda de Munnik, geb. Rijswijk 4 sept. 1833, † Delft 17 maart 1907, tr. St Maartensregt 12 mei 1854 Hermanus Boschman, geb. St Maartensregt 16 maart 1827, † Schipluiden 17 maart 1906, zn. van Adrianus en Klazina Schenkeveld.
Uit dit huwelijk:
Klazina Bosman, geb. St Maartensregt 8 april 1855, † Schipluiden 17 mei 1873.

XIm. Maria de Munnik, geb. Rijswijk 5 nov. 1835, † Wateringen 11 sept. 1867, tr. Rijswijk 26 april 1866 Johannes Willebrordus Solleveld, geb. Hof van Delft 23 jan. 1840, Arbeider 1866-, zn. van Pieter en Martina van Luik; hij hertr. Naaldwijk 15 febr. 1868 Johanna Middelburg en tr. 3e Monster 30 jan. 1869 Wilhelmina Hakvoort.
Uit dit huwelijk:
Martina Maria Solleveld, geb. Wateringen 15 aug. 1867, † ald. 1 aug. 1869.

IXd. Dirk Kruijk, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk (monster ambagt) 12 dec. 1756, † Monster 4 mei 1814, tr. Naaldwijk 24 april 1803 Ariaantje Barends Bruggeling.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Kruijck, geb. Monster 25 aug. 1804, † ald. 18 juni 1835.
2. Maria Kruijk, ged. Monster 10 okt. 1805.
3. Antonetta Kruijk, ged. Monster 20 nov. 1806, tr. Naaldwijk 5 mei 1838 Jacobus Koenekoop, geb. Naaldwijk 1807, zn. van Jan en Hendrijntje van der Burg.

IXe. Antonie Kruijck, geb. Poeldijk (monster ambagt), ged. Poeldijk (monster ambagt) 6 juni 1758, begr. Naaldwijk 14 aug. 1798, tr. Monster /poeldijk 22 mei 1785 Gerritje Jacobs van der Ven, geb. Naaldwijk, ged. Naaldwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, volgt Xg.
2. Jacobus Kruijk, ged. Monsterambagt 13 juni 1787.
3. Jacobus, volgt Xh.
4. Lambertus Kruijck, ged. Monster 25 febr. 1790.
5. Anna Kruijk, ged. Monster Ambagt 11 dec. 1791.
6. Cornelis, volgt Xi.
7. Joanna, volgt Xj.

Xg. Simon Kruijk, geb. Monster 16 april 1786, Arbeider 1814-, † Monster 11 mei 1850, tr. Naaldwijk 10 febr. 1813 Anna van der Beek, geb. Naaldwijk 30 jan. 1785, † Monster 3 sept. 1856, dr. van Mattheus Goverts en Lena Gerritse van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIn.
2. Helena Kruijk, geb. Naaldwijk 4 mei 1815.
3. Anna Kruik, geb. Naaldwijk 29 mei 1816, † ald. 25 juli 1886, tr. Monster 11 mei 1861 Johannes Bom, geb. Loosduinen 1 maart 1823, † Naaldwijk 31 maart 1881, zn. van Harpert en Catharina van Dijk.
4. Cornelia Kruijk, geb. Monster 5 febr. 1818, † ald. 9 aug. 1818.
5. Antonius Kruijk, geb. Monster 21 dec. 1819, grenadier -1841, † ’s Gravenhage 25 sept. 1841.
6. Mathias Kruijk, geb. Monster 3 sept. 1822, † ald. 24 dec. 1867.
7. Lambertus, volgt XIo.
8. Willebrorda Kruik, geb. Monster 13 febr. 1829.

XIn. Gerritje Kruijk, geb. Naaldwijk 6 april 1814, † Loosduinen 22 dec. 1859, tr. Monster 14 mei 1842 Johannes Tetteroo, geb. Wateringen 24 dec. 1813, Arbeider 1842-, † Monster 21 jan. 1892, zn. van Arnoldus en Agnes Zolleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIIam.
2. Simon, volgt XIIan.
3. Agnes Maria Tetteroo, geb. Monster 14 mei 1846, † ald. 19 mei 1847.
4. Appolonia Helena, volgt XIIao.
5. Agnes Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 6 maart 1850, † ald. 4 mei 1858.
6. Anna Maria, volgt XIIap.
7. Johannes Tetteroo, geb. Naaldwijk 30 jan. 1853, † ald. 8 mei 1855.
8. Johanna, volgt XIIaq.
9. Anna Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 22 dec. 1856, † ald. 2 maart 1858.

XIIam. Adrianus Tetteroo, geb. Monster 1 aug. 1843, Timmerman 1871-, † Monster 27 sept. 1898, tr. Monster 13 mei 1871 Catharina Joanna Elisabeth Tukker, geb. Maassluis 17 jan. 1847, † vóór 1923, dr. van Joannes Franciscus en Elisabeth Jansen; zij hertr. na 1898 Johannes Laurentius Belt.
Uit dit huwelijk:
1. Gerarda Elisabeth Maria Josephina, volgt XIIIce.
2. Johannes Adrianus Martinus, volgt XIIIcf.
3. Elisabeth Catharina Cornelia, volgt XIIIcg.
4. Levenloze zoon, geb. Deurne en Liessel 4 nov. 1881.
5. Catharina Apolonia Tetteroo, geb. Monster 26 jan. 1886.

XIIIce. Gerarda Elisabeth Maria Josephina Tetteroo, geb. Monster 19 maart 1872, kostuumnaaister 1923-, † Delft 15 maart 1947, tr. 1e Rotterdam 29 sept. 1897 (echtsch. ingeschr. ald. 27 sept. 1921) Leonardus Johannes Gijsbertus van Selm, geb. Rotterdam 1873, Reiziger en nadien ambt. G.E.B 1911-, zn. van Johannes Gijsbertus en Catharina Maria Beukers; tr. 2e ’s Gravenhage 2 maart 1923 Oscar Max Pierre Leo Carl Maria Reijers, geb. ’s Gravenhage 5 aug. 1895, kantoorbediende 1923-, zn. van Peter Wilhelm Antoon en Antonia Josepha Elisabeth Mölders. [Delft 1931-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Maria van Selm, geb. Leiden 1898, tr. Zwolle 23 sept. 1924 Willem Velema, geb. Zwolle 1898, zn. van Jan en Knelsie Reijer.
2. Leonardus Adrianus Gerardus van Selm, geb. Leiden 21 juli 1903, tr. Loenersloot 8 dec. 1927 Jacoba Verkerk, geb. Tienhoven 1905, dr. van Aart en Rijkje van Garderen.
3. Leopold Eduard van Selm, geb. Leiden 4 okt. 1909.

XIIIcf. Johannes Adrianus Martinus Tetteroo, geb. Monster 4 juli 1874, Timmerman 1897-, Timmerman gem. werken 1915-, † ’s Gravenhage 8 mei 1929, tr. ’s Gravenhage 24 nov. 1897 (echtsch. ingeschr. ald. 14 nov. 1914) Wilhelmina Alida Scholtens, geb. ’s Gravenhage 10 juni 1879, Werkvrouw 1913-, dr. van Johannes en Wilhelmina Dreuves. [’s Gravenhage -1914]
Uit dit huwelijk:

XIVan. Catharina Adriana Tetteroo, geb. Monster 6 maart 1898, Dienstbode 1916-1923, tr. 1e ’s Gravenhage 18 april 1923 (echtsch. ingeschr. ald. 3 juni 1929) Johannes Wilhelmus Bruinsma, geb. ’s Gravenhage 17 jan. 1896, tuinman 1923-, zn. van Johannes Wilhelmus en Dirkje de Jong; tr. 2e ’s Gravenhage 23 okt. 1935 Antoon Cornelis Vink, geb. ’s Gravenhage juni 1902, Koopman in bloemen 1935-. [’s Gravenhage 1939-]
Haar zoon:
1. Cornelis Adrianus Wilhelm Tetteroo, geb. Leiden 6 aug. 1921, † ’s Gravenhage 14 dec. 1921.
Uit het eerste huwelijk:
2. Hendrika Wilhelmina Bruinsma, geb. ’s Gravenhage 26 juni 1923.
3. Johannes Adrianus Bruinsma, geb. ’s Gravenhage 18 okt. 1926.
Uit het tweede huwelijk:
4. Antoon Cornelis Hendrikus Vink, geb. ’s Gravenhage 9 dec. 1936.
5. Wilhelmina Maria Josephina Vink, geb. ’s Gravenhage 22 nov. 1938.

XIIIcg. Elisabeth Catharina Cornelia Tetteroo, geb. Monster 21 mei 1877, Huishoudster 1920-, tr. 1e Rotterdam 9 okt. 1907 Leendert de Ronde, geb. Oosterland 1858, † Rotterdam 24 nov. 1911, zn. van Boudewijn en Adriana van Kooten en gesch. echtg. van Wilhelmina Smulders; tr. 2e ’s Gravenhage 15 dec. 1920 Henri Adrianus Pieter Mallee, geb. ’s Gravenhage 7 jan. 1866, Metselaar 1920-, zn. van Johannes Gerardus en Cornelia Mesker en wedr. van Maria Cornelia Smit. [’s Gravenhage 1938-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIVao.
2. Jacob de Ronde, geb. Rotterdam 9 maart 1910, tr. ’s Gravenhage 16 okt. 1935 Gijsbertha Johanna van der Knaap, geb. ’s Gravenhage 13 jan. 1909, kantoorbediende 1935-, dr. van Willebrordus en Johanna Leonora Borgmeijer. [’s Gravenhage 1935-]
Uit het tweede huwelijk:
3. Elisabeth Gerardina Mallee, geb. ’s Gravenhage 19 nov. 1921.

XIVao. Adrianus de Ronde, geb. Rotterdam 17 juni 1908, Metselaar 1929- [’s Gravenhage 1938-], tr. ’s Gravenhage 23 okt. 1929 (echtsch. ingeschr. ald. 6 mei 1952) Maria Verkijk, geb. ’s Gravenhage 27 dec. 1908 [’s Gravenhage 1938-], dr. van Johannes Petrus en Cornelia Rudolfina Adriana Muijselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth de Ronde, geb. ’s Gravenhage 20 juli 1930.
2. Rudolfina de Ronde, geb. ’s Gravenhage 1 febr. 1934.

XIIan. Simon Tetteroo, geb. Monster 30 okt. 1844, Tuinder 1873-, † Naaldwijk 3 mei 1924, tr. Naaldwijk 4 mei 1867 Cornelia van der Endt, geb. Leiden 22 febr. 1837, † Naaldwijk 17 nov. 1918, dr. van Jacob van der End en Anna Pilkers.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus Tetteroo, geb. Naaldwijk 10 sept. 1867, † ald. 3 nov. 1870.
2. Anna Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 10 febr. 1869, † ald. 27 aug. 1869.
3. Gerardus Adrianus Tetteroo, geb. Naaldwijk 28 april 1870, † ald. 6 aug. 1870.
4. Johannes Jacobus Tetteroo, geb. Naaldwijk 3 mei 1871, † ald. 20 aug. 1887.
5. Anna Apollonia Tetteroo, geb. Naaldwijk 9 mei 1872, † ald. 2 aug. 1872.
6. Jacobus Egidius, volgt XIIIch.
7. Gerarda Catharina Tetteroo, geb. Naaldwijk 10 juni 1874, † ald. 12 sept. 1874.
8. Adrianus Tetteroo, geb. Naaldwijk 22 juni 1875, † ald. 27 febr. 1876.
9. Anna Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 15 juni 1876, † ald. 11 aug. 1876.
10. Gerardus Hendricus, volgt XIIIci.
11. Lambertus Simon Tetteroo, geb. Naaldwijk 21 aug. 1881, Tuinder 1900-, Concierge 1913-, tr. Naaldwijk 2 okt. 1909 Johanna Maria Post, geb. Naaldwijk 4 maart 1883, dr. van Johannes en Helena Burger. [Montfoort 1941-]

XIIIch. Jacobus Egidius Tetteroo, geb. Naaldwijk 14 mei 1873, Arbeider 1898-, † Naaldwijk 10 dec. 1930, tr. Monster 28 mei 1898 Eva Hilversum, geb. Naaldwijk 29 nov. 1873, Kruidenierster 1900-, † Naaldwijk 19 juni 1930, dr. van Hermanus en Anna Bijleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, volgt XIVap.
2. Anna Cornelia, volgt XIVaq.
3. Cornelis Gerardus Johannes Tetteroo, geb. Naaldwijk 26 sept. 1901, tr. Woerden 22 mei 1924 Sybilla Johanna Wilhelmina Harmsen, geb. Woerden 1902, dr. van Petrus Johannes en Elisabeth Petronella Huberta Stevens.
4. Levenloze zoon, geb. Naaldwijk 12 juli 1902.
5. Hermanus Johannes Tetteroo, geb. Naaldwijk 26 sept. 1903, † ald. 5 dec. 1906.
6. Cornelia Catharina, volgt XIVar.
7. Catharina Cornelia, volgt XIVas.
8. Gerarda Johanna Maria, volgt XIVat.
9. Lambertus Simon Hermanus Tetteroo, geb. Naaldwijk 17 april 1912, † ald. 21 juni 1919.

XIVap. Simon Tetteroo, geb. Naaldwijk 4 april 1899, tr. Johanna Catharina Louise Koevoets, geb. 15 jan. 1903.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus E A Tetteroo, geb. Naaldwijk 3 nov. 1927.
2. Levenloos kind, geb. Naaldwijk 7 sept. 1929.
3. Antonius W J Tetteroo, geb. Naaldwijk 13 okt. 1930.
4. Magdalena E A Tetteroo, geb. Naaldwijk 7 jan. 1932.
5. Everina W G Tetteroo, geb. Naaldwijk 15 febr. 1933.
6. Anna J M Tetteroo, geb. Naaldwijk 30 maart 1935.
7. Cornelis H M Tetteroo, geb. Naaldwijk 24 sept. 1938.

XIVaq. Anna Cornelia Tetteroo, geb. Naaldwijk 6 april 1900, tr. Naaldwijk 7 juli 1926 Johannes Gijsbertus Wissenburg, geb. Monster 8 mei 1898, Arbeider 1926-, zn. van Adrianus en Petronella van Dijk. [Monster 1926-]
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Petrus Wissenburg, geb. Monster 1 juni 1927, † ald. 3 juni 1927.
2. Adrianus Jacobus Wissenburg, geb. Monster 2 mei 1928.
3. Eva Johanna Wissenburg, geb. Monster 6 april 1929, tr. Monster 9 jan. 1954 Gerardus Johannes Maria Witkamp (XIIIdv,3).
4. Petronella Cornelia Wissenburg, geb. Monster 26 mei 1930, tr. Monster 15 dec. 1956 Petrus Johannes Marie van Vliet, geb. Wateringen 31 juli 1930, zn. van Jacobus Petrus en Anna Maria Kester. [Wateringen 1957-]
5. Jacobus Cornelis Wissenburg, geb. Monster 27 juli 1931, Tuinder 1950-. [Wateringen 1957-]
6. Petrus A Wissenburg, geb. Monster 6 dec. 1932.
7. Simon Johannes Lambertus Wissenburg, geb. Monster 12 mei 1934. [Arcen en Velden 1949-]
8. Abraham Johannes Wissenburg, geb. Monster 26 mei 1935. [Arcen en Velden 1952-]
9. Cornelia Maria Wissenburg, geb. Monster 9 juli 1937, tr. Monster 6 okt. 1964 Simon Cornelis Maria van Bergenhenegouwen, geb. Monster 12 jan. 1937, Timmerman 1964-, zn. van Wilhelmus Simon en Maria Johanna van Lier. [Naaldwijk 1964-]
10. Johannes Wilhelmus Wissenburg, geb. Monster 4 aug. 1938. [De Bilt 1954-]
11. Lambertus Wilhelmus Gerardus Wissenburg, geb. Monster 20 jan. 1941, Tuinder en nadien bouwvakarbeider 1967-, tr. Monster 14 april 1967 Elisabeth Wilhelmina Maria Vogels (XIII-ly,6). [Wateringen 1967-]
12. Anna Cornelia Maria Wissenburg, geb. Monster 9 sept. 1942. [Monster 1958-]
13. Catharina C M Wissenburg, geb. Monster 13 mei 1944.
14. Sybilla C M Wissenburg, geb. Monster 26 okt. 1945.

XIVar. Cornelia Catharina Tetteroo, geb. Naaldwijk 14 dec. 1904, tr. Naaldwijk 21 nov. 1928 Wilhelmus Johannes Kruijk (XIIIdg). [Monster 1957-]
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Everdina Kruijk, geb. Monster 24 nov. 1929. [Noordwijk 1956-]
2. Everina Jacoba Johanna Kruijk, geb. Naaldwijk 12 febr. 1931, broodbakker en tuinarbeider 1960-, tr. 4 juni 1960 Carolus Georgius Alleblas, geb. Wateringen 6 okt. 1927, broodbakker en tuinarbeider 1960-, † ’s Gravenhage 26 maart 1962, zn. van Bastiaan en Hendrika Maria Steentjes. [Monster 1960-]
3. Cornelis Johannes Jacobus, volgt XVd.
4. Jacobus Johannes Kruijk, geb. Naaldwijk 1 juli 1933.
5. Lambertus Petrus Cornelis Kruijk, geb. ’s Gravenhage 14 febr. 1936.
6. Sybilla Maria Cornelia Kruijk, geb. ’s Gravenhage 17 aug. 1939, † ald. 9 febr. 1941.
7. Sybilla Maria Cornelia Kruijk, geb. ’s Gravenhage 12 febr. 1941.
8. Wilhelmus Hendrikus Maria Kruijk, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1943.
9. Margaretha Gerarda Maria Kruijk, geb. ’s Gravenhage 7 juli 1946.

XVd. Cornelis Johannes Jacobus Kruijk, geb. Naaldwijk 12 april 1932, tr. Naaldwijk 22 mei 1959 Maria Cornelia Christina van Holstein, geb. Naaldwijk 3 okt. 1934, dr. van Johannes Abraham en Elisabeth Hendrika Kwant. [Helden 1962-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Elisabeth Jacoba Maria Kruijk, geb. Naaldwijk 29 mei 1960.
2. Johannes Leonardus Maria Kruijk, geb. Naaldwijk 2 april 1962.

XIVas. Catharina Cornelia Tetteroo, geb. Naaldwijk 14 sept. 1906, tr. Naaldwijk 16 jan. 1929 Wilhelmus Petrus Josephus Koene, geb. Wateringen 19 maart 1904, zn. van Antonius Petrus en Johanna van Schijndel.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna H P Koene, geb. Monster 2 jan. 1930.
2. Everina Jacoba Johanna Koene, geb. Naaldwijk 18 febr. 1931, tr. Monster 6 nov. 1954 Antonius Johannes van Lier (XIIIaw,6). [Wateringen 1957-]
3. Antonia J Koene, geb. Monster 4 okt. 1932.
4. Jacobus J A Koene, geb. Monster 16 mei 1935.
5. Cornelia S M Koene, geb. Monster 21 okt. 1939.

XIVat. Gerarda Johanna Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 26 okt. 1907, tr. Naaldwijk 12 jan. 1932 Wilhelmus Johannes Zuijderwijk (XIVdd). [’s Gravenhage 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Antonia Maria Zuijderwijk, geb. Naaldwijk 20 dec. 1933.
2. Jacobus Everardus Simon Zuijderwijk, geb. Naaldwijk 19 febr. 1935.
3. Antonius Hendricus Martinus Zuijderwijk, geb. Naaldwijk 1 juli 1936.

XIIIci. Gerardus Hendricus Tetteroo, geb. Naaldwijk 13 juni 1877, Tuinarbeider 1904-, † Naaldwijk 4 aug. 1966, tr. Naaldwijk 28 april 1904 Cornelia de Brabander, geb. Monster 6 april 1878, † Naaldwijk 25 juli 1937, dr. van Wilhelmus en Cornelia van der Klaauw.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Anthonia, volgt XIVau.
2. Cornelia Maria, volgt XIVav.
3. Evelina Jacoba, volgt XIVaw.
4. Elisabeth Wilhelmina, volgt XIVax.
5. Simon Lambertus, volgt XIVay.
6. Wilhelmus Cornelis Tetteroo, geb. Naaldwijk 25 jan. 1911, † ald. 17 jan. 1915.
7. Lambertus Simon, volgt XIVaz.
8. Johannes Gerardus Tetteroo, geb. Naaldwijk 28 nov. 1913, † ’s Gravenhage 12 dec. 1913.
9. Wilhelmus Johannes Tetteroo, geb. Naaldwijk 9 maart 1915, Veilingknecht 1947-.
10. Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 9 okt. 1916, tr. W N van Slingerland.
11. Johanna Bernardina Tetteroo, geb. Naaldwijk 25 sept. 1918, tr. J A Bruijn.
12. Johannes Antonius Tetteroo, geb. Naaldwijk 12 juni 1920, Veilingknecht 1947-.

XIVau. Cornelia Anthonia Tetteroo, geb. Naaldwijk 4 juli 1905, tr. Naaldwijk 16 febr. 1935 Martinus Cornelis van Etten, geb. De Lier 13 april 1905, zn. van Servatius Cornelis en Jacoba Maria Holtkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Servatius G van Etten, geb. De Lier 28 nov. 1935.
2. Cornelia J M van Etten, geb. De Lier 20 april 1937.
3. Gerardus M van Etten, geb. De Lier 18 aug. 1938.
4. Jacobus A van Etten, geb. De Lier 28 maart 1940.
5. Jacoba H J M van Etten, geb. De Lier 10 okt. 1941.
6. Margaretha E M van Etten, geb. De Lier 24 april 1943.
7. Johanna C M van Etten, geb. De Lier 19 juni 1945.
8. Bernardina E M van Etten, geb. De Lier 10 okt. 1946.

XIVav. Cornelia Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 5 aug. 1906, tr. Naaldwijk 19 aug. 1931 Adrianus Johannes van den Enden, geb. Naaldwijk 26 nov. 1903, zn. van Adrianus Theodorus en Petronella Elisabeth van Es.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus J R van den Enden, geb. Naaldwijk 28 aug. 1932.
2. Cornelia G M van den Enden, geb. Naaldwijk 28 mei 1934.
3. Gerardus M M van den Enden, geb. Naaldwijk 15 sept. 1936.
4. Petrus J S van den Enden, geb. Naaldwijk 12 maart 1938.
5. Leonardus B van den Enden, geb. Naaldwijk 5 nov. 1939.
6. Wilhelmus J van den Enden, geb. Naaldwijk 27 aug. 1941.
7. Dominicus C M van den Enden, geb. Naaldwijk 18 april 1943.
8. Petronella E M van den Enden, geb. Naaldwijk 4 febr. 1946.

XIVaw. Evelina Jacoba Tetteroo, geb. Naaldwijk 14 juli 1907, tr. Naaldwijk 8 jan. 1931 Petrus Hendricus Nederpelt, geb. Vlaardingen 15 dec. 1904, zn. van Leonardus Petrus en Catharina Francisca Verburgh.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus P Nederpelt, geb. Monster 6 jan. 1932.
2. Gerardus C H Nederpelt, geb. Monster 13 dec. 1933.
3. Catharina F Nederpelt, geb. Monster 21 dec. 1934.
4. Cornelus M M Nederpelt, geb. Monster 3 april 1937.
5. Maria C Nederpelt, geb. Monster 24 jan. 1939.
6. Adriana C M Nederpelt, geb. Monster 17 dec. 1940.
7. Johanna C M Nederpelt, geb. Monster 2 april 1943.

XIVax. Elisabeth Wilhelmina Tetteroo, geb. Naaldwijk 31 aug. 1908, tr. Naaldwijk 7 mei 1931 Johannes Petrus Vis, geb. Monster 21 dec. 1906, zn. van Johannes en Appolonia Alsemgeest.
Uit dit huwelijk:
1. Aplonia A Vis, geb. Wateriingen 14 maart 1932.
2. Johannes A Vis, geb. Wateriingen 17 sept. 1935.
3. Gerardus M Vis, geb. Wateringen 4 maart 1937.
4. Adrianus M Vis, geb. Wateriingen 9 mei 1938.
5. Cornelia E W Vis, geb. Wateriingen 9 sept. 1941.
6. Elisabeth R M Vis, geb. Wateringen 28 jan. 1944.

XIVay. Simon Lambertus Tetteroo, geb. Naaldwijk 25 aug. 1909, landarbeider 1947-, tr. Naaldwijk 3 aug. 1935 Maria Alida Flaton, geb. Naaldwijk 3 dec. 1911, dr. van Adrianus Franciscus en Geertruida van Schijndel.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Henricus Tetteroo, geb. Naaldwijk 13 jan. 1936.
2. Adrianus Franciscus Tetteroo, geb. Naaldwijk sept. 1937, † ald. 18 dec. 1937.
3. Adrianus F C Tetteroo, geb. Naaldwijk 21 mei 1939.
4. Cornelis A M Tetteroo, geb. Naaldwijk 18 maart 1944.
5. Geertruida J M Tetteroo, geb. Naaldwijk 22 juni 1945.

XIVaz. Lambertus Simon Tetteroo, geb. Naaldwijk 19 febr. 1912, Koster 1947-, tr. Monster 23 nov. 1940 Maria Cornelia van den Ende (XIIImc).
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus C M Tetteroo, geb. Naaldwijk 23 maart 1942.
2. Cornelia Geertruida Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 19 aug. 1943, coupeuse-verkoopster 1960-. [A H 1966-]
3. Cornelia Adriana Maria Joanna Tetteroo, geb. Naaldwijk 16 mei 1945, † Delft 22 mei 1949.
4. Petrus Simon Tetteroo, geb. Naaldwijk 13 dec. 1946.

XIIao. Appolonia Helena Tetteroo, geb. Naaldwijk 15 mei 1848, † Monster 21 april 1922, tr. Naaldwijk 19 mei 1877 Hendricus van Elswijk, geb. Wateringen 25 sept. 1850, Arbeider 1877-, † Monster 13 nov. 1920, zn. van Cornelis en Maria Geertruida Glasbach.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes, volgt XIIIcj.
2. Gerarda Maria, volgt XIIIck.
3. Maria Theodora, volgt XIIIcl.
4. Catharina Suzanna van Elswijk, geb. Monster 13 sept. 1883, † ald. 18 juli 1885.
5. Hendricus Matheus van Elswijk, geb. Monster 7 nov. 1884, † ald. 17 april 1885.
6. Cornelia, volgt XIIIcm.
7. Hendrikus Leonardus van Elswijk, geb. Monster 8 maart 1888, † ald. 5 aug. 1888.
8. Johannes Petrus, volgt XIIIcn.
9. Hendrikus Johannes van Elswijk, geb. Monster 24 juli 1891, † ald. 9 aug. 1891.
10. Hendrikus Cornelis, volgt XIIIco.

XIIIcj. Cornelis Johannes van Elswijk, geb. Monster 12 okt. 1878, † Naaldwijk 6 mei 1952, tr. Naaldwijk 10 mei 1902 Hendrika Apolonia Hilversum, geb. Naaldwijk 15 maart 1878, † ald. 19 april 1914, dr. van Hermanus en Anna Bijleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Jozephus, volgt XIVba.
2. Johanna Everina Josephina van Elswijk, geb. Naaldwijk 9 maart 1904, † ald. 26 maart 1905.
3. Hermanus Johannes van Elswijk, geb. Naaldwijk 11 april 1905, priester 1947-.
4. Apolonia Wilhelmina Maria van Elswijk, geb. Naaldwijk 16 april 1906, † ald. 6 mei 1907.
5. Jacobus Everardus, volgt XIVbb.
6. Wilhelmus Marinus van Elswijk, geb. Naaldwijk 20 april 1909, † ald. 8 dec. 1909.
7. Johannes Gerardus van Elswijk, geb. Naaldwijk 5 sept. 1910, † ald. 16 mei 1933.
8. Levenloze zoon, geb. Naaldwijk 12 febr. 1913.

XIVba. Hendricus Jozephus van Elswijk, geb. Naaldwijk 2 maart 1903, tr. Monster 24 aug. 1929 Anna Cornelia van Dijk, geb. Monster 17 april 1908, dr. van Petrus Abraham en Brigitta de Brabander.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika A C van Elswijk, geb. Naaldwijk 6 aug. 1930.
2. Brigitta A van Elswijk, geb. Naaldwijk 1 aug. 1931.
3. Petrus C van Elswijk, geb. Naaldwijk 16 aug. 1934.
4. Cornelis J L van Elswijk, geb. Naaldwijk 6 aug. 1935.
5. Hendricus C M van Elswijk, geb. Naaldwijk 20 dec. 1936.
6. Hermanus A M van Elswijk, geb. Naaldwijk 18 jan. 1938.
7. Cornelis J J M van Elswijk, geb. Naaldwijk 27 maart 1939.
8. Alida H B M van Elswijk, geb. Naaldwijk 4 sept. 1941.
9. Johannes C J M van Elswijk, geb. Naaldwijk 2 mei 1944.
10. Albertus W J M van Elswijk, geb. Naaldwijk 8 dec. 1945.

XIVbb. Jacobus Everardus van Elswijk, geb. Naaldwijk 29 sept. 1907, tr. Adriana A J van Vianen, geb. 17 dec. 1912.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika C A van Elswijk, geb. Naaldwijk 10 aug. 1934.
2. Johanna B A van Elswijk, geb. Naaldwijk 7 jan. 1938.
3. Adriana A M van Elswijk, geb. Naaldwijk 13 mei 1939.
4. Cornelis A H van Elswijk, geb. Naaldwijk 2 juli 1941.
5. Antonia A J van Elswijk, geb. Naaldwijk 26 jan. 1943.
6. Hermanus J A van Elswijk, geb. Naaldwijk 13 jan. 1945.

XIIIck. Gerarda Maria van Elswijk, geb. Monster 5 jan. 1880, † Naaldwijk 2 maart 1948, tr. Monster 29 juni 1901 Johannes van Gaalen, geb. Wateringen 1883, zn. van Martinus en Klazina Dries.
Uit dit huwelijk:
1. Klazina Maria Wilhelmina, volgt XIVbc.
2. Hendrikus Martinus, volgt XIVbd.
3. Maria Hendrika Martina van Gaalen, geb. Naaldwijk 8 okt. 1905, tr. Naaldwijk 25 jan. 1928 Nicolaas Jacobus Akeman, geb. Heineoord 1897, zn. van Carel Petrus en Maria van Doeveren en wedr. van Alida Cornelia E van der Drift.
4. Apolonia Hendrika Cornelia, volgt XIVbe.
5. Martinus Theodorus, volgt XIVbf.
6. Wilhelmus Anthonius van Gaalen, geb. Naaldwijk 12 dec. 1909, tr. Naaldwijk 4 juni 1938 Konradina Franzika Bremen, geb. Herzogenrath, Duitsland 1912, dr. van Martin Joseph en Helena Hinte.
7. Georgius, volgt XIVbg.
8. Gerarda Maria, volgt XIVbh.

XIVbc. Klazina Maria Wilhelmina van Gaalen, geb. Naaldwijk 12 april 1902, tr. Naaldwijk 18 april 1928 Johannes Stanilaus Verbraeken, geb. Naaldwijk 16 jan. 1902, dr. van Wilhelmus en Johanna van Schie.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Martinus van Gaalen, geb. Naaldwijk 17 jan. 1929.
2. Johannes Stanilaus van Gaalen, geb. Naaldwijk 30 juli 1930.
3. Johanna C van Gaalen, geb. Naaldwijk 14 okt. 1931.
4. Martinus Gerardus van Gaalen, geb. Naaldwijk 14 febr. 1933.
5. Gerarda Maria van Gaalen, geb. Naaldwijk 31 maart 1934.
6. Maria Johanna Agatha van Gaalen, geb. Naaldwijk 3 okt. 1935.
7. Hendricus Gerardus van Gaalen, geb. Naaldwijk 8 aug. 1937.
8. Maria Johanna van Gaalen, geb. Naaldwijk 14 maart 1939.
9. Petrus Leonardus van Gaalen, geb. Naaldwijk 17 aug. 1940.
10. Bernardus Cornelis van Gaalen, geb. Naaldwijk 18 juli 1942.
11. Gerardus Martinus van Gaalen, geb. Naaldwijk 18 juli 1942.

XIVbd. Hendrikus Martinus van Gaalen, geb. Naaldwijk 1 juni 1903, tr. Naaldwijk 24 juli 1928 Niesje Bransen, geb. Vleuten (U) 31 mei 1902, dr. van Adrianus en Antonia Hoveling.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia C J Th van Gaalen, geb. Naaldwijk 17 juli 1930.
2. Gerarda Cl M van Gaalen, geb. Naaldwijk 16 aug. 1931.
3. Johannes Adrianus van Gaalen, geb. Naaldwijk 3 dec. 1932.
4. Adrianus N M van Gaalen, geb. Naaldwijk 14 dec. 1934.
5. Hendrikus P van Gaalen, geb. Naaldwijk 9 maart 1936.
6. Matheus P M van Gaalen, geb. Naaldwijk 29 dec. 1939.
7. Cornelis A M van Gaalen, geb. Naaldwijk 13 nov. 1943.

XIVbe. Apolonia Hendrika Cornelia van Gaalen, geb. Naaldwijk 28 febr. 1907, tr. Naaldwijk 10 sept. 1931 Wilhelmus Arnoldus Canten, geb. Amsterdam 2 mei 1898, zn. van Cornelis Baltus Hermanus en Johanna Joore.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna M T Canten, geb. Naaldwijk 31 juli 1932.
2. Gerarda M A Canten, geb. Naaldwijk 29 sept. 1933.
3. Cornelia C M Canten, geb. Naaldwijk 28 nov. 1934.
4. Wilhelmina J M Canten, geb. Naaldwijk 16 maart 1936.
5. Wilhelmus G M Canten, geb. Naaldwijk 30 maart 1938.
6. Tresia W M Canten, geb. Naaldwijk 8 april 1939.
7. Johannes W M Canten, geb. Naaldwijk 23 mei 1942.
8. Frederikus C M Canten, geb. Naaldwijk 21 april 1944.
9. Anna C M Canten, geb. Naaldwijk 21 mei 1946.

XIVbf. Martinus Theodorus van Gaalen, geb. Naaldwijk 26 juli 1908, tr. Monster 9 april 1932 Francina Margaretha Hendrika Bils, geb. Monster 1909, dr. van Hermanus en Johanna Adriana Verburgh.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus J M van Gaalen, geb. Monster 7 mei 1935.
2. Johannes G N van Gaalen, geb. Monster 29 mei 1941.

XIVbg. Georgius van Gaalen, geb. Naaldwijk 2 juli 1911, tr. Schipluiden 9 mei 1936 Jacoba Helena van Holsteijn, geb. Schipluiden 4 aug. 1913, dr. van Johannes Adrianus Jozephus en Maria Seesink.
Uit dit huwelijk:
1. Gerarda M C van Gaalen, geb. Naaldwijk 8 april 1937.
2. Maria J P van Gaalen, geb. Naaldwijk 28 dec. 1938.
3. Pancratia J M van Gaalen, geb. Naaldwijk 19 april 1940.
4. Antonia M G M van Gaalen, geb. Naaldwijk 6 juli 1944.

XIVbh. Gerarda Maria van Gaalen, geb. Naaldwijk 1914, tr. Naaldwijk 6 juni 1936 Gerardus Petrus Kooter, geb. Wognum 23 dec. 1908, zn. van Petrus en Catharina Wever.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes G S Kooter, geb. Wateringen 13 juli 1938.
2. Petrus J M Kooter, geb. Wateringen 13 juli 1938.
3. Catharian M J J Kooter, geb. Wateringen 14 mei 1943.
4. Cornelia B J M Kooter, geb. Wateringen 17 juni 1944.
5. Gerardus G J Kooter, geb. Wateringen 16 juni 1946.

XIIIcl. Maria Theodora van Elswijk, geb. Monster 11 maart 1882, Tuinarbeider 1903-, tr. Monster 9 mei 1903 Wilhelmus Hendrikus Lelieveld (XIIIke). [Monster 1913-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Gerardus, volgt XIVbi.
2. Appolonia Hendrika Maria Lelieveld, geb. Monster 31 jan. 1905, Tuinder 1931-, tr. Monster 8 aug. 1931 Johannes Anthonius Goeijenbier, geb. Naaldwijk 26 juni 1893, Tuinder 1931-, zn. van Petrus en Adriana Jacoba Olsthoorn. [Naaldwijk 1931-]
3. Nicolaas Johannes Lelieveld, geb. Monster 3 mei 1907, † ald. 12 aug. 1909.
4. Anna Hendrika Cornelia, volgt XIVbj.
5. Hendrika Gerarda, volgt XIVbk.
6. Maria Geertruida Lelieveld, geb. Monster 10 april 1913.
7. Hendrikus Marinus Lelieveld, geb. Monster 3 sept. 1914, † ald. 18 sept. 1916.
8. Wilhelmus Gijsbertus, volgt XIVbl.
9. Hendricus Marinus, volgt XIVbm.
10. Catharina Petronella Lelieveld, geb. Monster 12 dec. 1918. [Haarlemmerliede 1934-]
11. Alida Cornelia Lelieveld, geb. Monster 20 jan. 1920.
12. Hendrikus Johannes Lelieveld, geb. Monster 7 april 1921, tr. 30 juli 1948 Maria Adriana Burger, geb. Naaldwijk 30 juni 1923, dr. van Joris Petrus en Antonia Catharina Baremans. [Monster 1948-]
13. Cornelis Hendrikus Lelieveld, geb. Monster 10 jan. 1924, Tuinarbeider 1947-, tr. Monster 4 juni 1947 Adriana Maria Martina van Bergenhenegouwen, geb. Monster 22 febr. 1927, Tuinarbeider en dienstbode 1947-, dr. van Gabriel Adrianus en Johanna Maria Ruiterman. [Naaldwijk 1947-]

XIVbi. Petrus Gerardus Lelieveld, geb. Monster 28 jan. 1904, smid 1928-, tr. ’s Gravenhage 8 febr. 1928 Johanna Margaretha Smit, geb. ’s Gravenhage 12 febr. 1907, Dienstbode 1928, dr. van Johannes Martinus en Elisabeth Maria Krens. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
Maria Theodora Antonia Lelieveld, geb. ’s Gravenhage 22 jan. 1930.

XIVbj. Anna Hendrika Cornelia Lelieveld, geb. Monster 4 juni 1910, melkslijter 1932-, tr. Monster 21 mei 1932 Nicolaas Overdevest, geb. Stompwijk 15 maart 1903, melkslijter 1932-, zn. van Gerardus en Margaretha Maria van Leeuwen. [Naaldwijk 1932-]
Uit dit huwelijk:
1. Maragaretha Catharina Overdevest, geb. Naaldwijk 27 maart 1933.
2. Wilhelmus Gerardus Overdevest, geb. Naaldwijk 20 febr. 1934.
3. Gerardus Overdevest, geb. Naaldwijk 10 maart 1935, magazijnknecht en onderwijzeres 1960-, tr. ’s Gravenhage 26 juni 1960 Francisca Josephine Lejeune, geb. Kebumen, N.I. 2 april 1937, magazijnknecht 1960-, dr. van Hubertus Franciscus Nicolaas en Geertruida Hendrika Erades. [Rijswijk 1961-]
4. Maria Apolonia Stresia Overdevest, geb. Naaldwijk 30 maart 1937, tr. Haselünne, Dld 30 maart 1960 Wilhelm Josef Bernhard Runte, geb. Visbek, Dld 4 mei 1936. [Haselünne, Dld 1960-]
5. Cornelis Johannes Overdevest, geb. Naaldwijk 30 april 1938, Tuinarbeider 1960-, tr. Naaldwijk 27 dec. 1960 Elisabeth Anna Maria Duijvestein, geb. Monster 20 maart 1941, Tuinarbeider 1960-, dr. van Arnoldus Theodorus en Anna Catharina van Eeden. [Naaldwijk 1960-]
6. Antonius Overdevest, geb. Naaldwijk 1 maart 1940.
7. Cornelia G Overdevest, geb. Naaldwijk 25 maart 1941.
8. Johannes H Overdevest, geb. Naaldwijk 19 okt. 1943.

XIVbk. Hendrika Gerarda Lelieveld, geb. Monster 10 dec. 1911, Bakker en nadien opperman 1935-, tr. Monster 11 mei 1935 Johannes Wilhelmus van Venrooij, geb. Nootdorp 2 juli 1909, Bakker en nadien opperman 1935-, zn. van Hendricus en Elisabeth uirina Vroomans. [’s Gravenhage 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Petronella van Venrooij, geb. ’s Gravenhage 24 mei 1936.
2. Wilhelmus Petrus van Venrooij, geb. ’s Gravenhage 13 maart 1938.
3. Hendrikus Nicolaas van Venrooij, geb. ’s Gravenhage 27 maart 1939.

XIVbl. Wilhelmus Gijsbertus Lelieveld, geb. Monster 17 okt. 1915, Tuinarbeider 1939-, tr. Wateringen 21 juli 1939 Catharina Maria Francina van Dijk, geb. Wateringen 20 juli 1919, Tuinarbeider 1939-, dr. van Lambertus Hermanus en Maria Anna van der Kleij. [Wateringen 1942-]
Uit dit huwelijk:
Maria P J Lelieveld, geb. Wateringen 18 april 1947.

XIVbm. Hendricus Marinus Lelieveld, geb. Monster 3 april 1917, tr. 4 dec. 1942 Martina Petronella Maria Zuijderwijk (XIVdo).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Lelieveld, geb. Monster 10 nov. 1943, Verkoopster 1965, tr. Monster 29 okt. 1965 Ludwig Bernardus Kerklaan, geb. De Lier 13 febr. 1942, zn. van Wilhelmus L. [Naaldwijk 1965-]
2. Petrus J J M Lelieveld, geb. Monster 19 aug. 1945.
3. Johanna P M Lelieveld, geb. Monster 19 febr. 1947.

XIIIcm. Cornelia van Elswijk, geb. Monster 3 okt. 1886, tr. Monster 7 sept. 1907 Marinus van der Ende, geb. Naaldwijk 12 febr. 1884, Schipper en nadien brandstoffenhandelaar 1907-, zn. van Gerardus en Maria Leonarda Alsemgeest. [Apeldoorn 1967-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Marinus, volgt XIVbn.
2. Henricus Leonardus, volgt XIVbo.
3. Marinus Leonardus Nicolaas, volgt XIVbp.
4. Leonardus van der Ende, geb. Naaldwijk 5 sept. 1913, † ald. 4 jan. 1914.
5. Leonardus, volgt XIVbq.
6. Henrica Alida Antonia, volgt XIVbr.

XIVbn. Gerardus Marinus van der Ende, geb. Naaldwijk 21 febr. 1908, brandstoffenhandelaar 1931-, tr. ’s Gravenhage 26 aug. 1931 Clasina Adriana Krooswijk, geb. Geertruidenberg 29 aug. 1909. [’s Gravenhage 1931-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Petronella van der Ende, geb. ’s Gravenhage 30 juni 1932.
2. Cornelis Hendrikus Marinus van der Ende, geb. ’s Gravenhage 25 mei 1936.

XIVbo. Henricus Leonardus van der Ende, geb. Naaldwijk 8 febr. 1909, Bloemenkoopman 1947-, tr. Naaldwijk 18 mei 1936 Jobina de Wijs, geb. Goes 2 aug. 1909, dr. van Pieter George en Jacomina Rijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia H Th van der Ende, geb. De Lier 13 april 1937.
2. Pieter G H van der Ende, geb. De Lier 23 dec. 1938.
3. Marinus H A van der Ende, geb. De Lier 26 juli 1941.
4. Jacomina G F van der Ende, geb. De Lier 2 dec. 1942.
5. Leo H G van der Ende, geb. De Lier 12 febr. 1945.
6. Josina H A van der Ende, geb. De Lier 28 aug. 1946.

XIVbp. Marinus Leonardus Nicolaas van der Ende, geb. Naaldwijk 19 dec. 1910, tr. Naaldwijk 20 mei 1935 Maria Petronella Apolonia van Schie, geb. Naaldwijk 5 febr. 914, dr. van Jacobus Adrianus en Aplonia Johanna van Oudheusden.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia A M van der Ende, geb. Naaldwijk 25 dec. 1936.
2. Jacobus A M van der Ende, geb. Naaldwijk 3 mei 1938.
3. Maria H A van der Ende, geb. Naaldwijk 16 sept. 1945.

XIVbq. Leonardus van der Ende, geb. Naaldwijk 2 febr. 1916, kolensjouwer 1947-, tr. 27 april 1942 Catharina Theodora van Holsteijn, geb. 17 nov. 1916.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina S M van der Ende, geb. Naaldwijk 21 maart 1943.
2. Marinus C G van der Ende, geb. Naaldwijk 16 april 1945.
3. Gregorius L P van der Ende, geb. Naaldwijk 3 dec. 1945.

XIVbr. Henrica Alida Antonia van der Ende, geb. Naaldwijk 16 dec. 1919, tr. Naaldwijk 22 sept. 1942 Adriaan J M Huijben, geb. Naaldwijk 23 okt. 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Anna M C Huijben, geb. Naaldwijk 23 juni 1943.
2. Cornelia H C M Huijben, geb. Naaldwijk 8 aug. 1945.

XIIIcn. Johannes Petrus van Elswijk, geb. Monster 6 mei 1889, gemeente arbeider 1912-, † Delft 15 maart 1967, tr. 1e Wateringen 23 juni 1911 Wilhelmina Hilgersom, geb. Wateringen 26 febr. 1892, † Delft 9 nov. 1951, dr. van Johannes en Adriana Noordermeer; tr. 2e ’s Gravenhage 8 april 1953 Antonia van Oorschot, geb. Homburg-Essen 31 jan. 1907. [Monster 1953-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendricus Johannes, volgt XIVbs.
2. Johannes Bartholomeus van Elswijk, geb. Monster 24 aug. 1913, † ald. 5 maart 1914.
3. Johannes, volgt XIVbt.
4. Cornelis, volgt XIVbu.
5. Adrianus Johannes van Elswijk, geb. Monster 30 juni 1917, † ald. 2 maart 1918.
6. Adriana Johanna, volgt XIVbv.
7. Appolonia Gerarda Hendrica, volgt XIVbw.
8. Wilhelmus Adrianus van Elswijk, geb. Monster 15 febr. 1923, tr. ’s Gravenhage 31 juli 1946 H Corvers.
9. Gerarda Johanna van Elswijk, geb. Monster 25 april 1924, tr. 10 april 1948 J Scholtes.
10. Leonardus Albertus van Elswijk, geb. Monster 14 jan. 1928, tr. Naaldwijk 9 okt. 1953 M C Lobert.
11. Marius Johannes van Elswijk, geb. Monster 8 mei 1932, tr. Monster 25 jan. 1958 G B P B Sleegers.

XIVbs. Hendricus Johannes van Elswijk, geb. Monster 24 juni 1912, tr. Naaldwijk 17 juli 1937 Margaretha Engelina Scholtes, geb. Naaldwijk 28 april 1912, dr. van Franciscus Gerardus en Apolonia Sophia van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Alida C M van Elswijk, geb. Monster 11 nov. 1933.
2. Johannes P C van Elswijk, geb. Monster 23 april 1938.
3. Apolonia Sophia Francisca van Elswijk, geb. Monster febr. 1940, † ald. 1 april 1940.
4. Aplonia F M van Elswijk, geb. Monster 2 okt. 1942.
5. Cornelis H van Elswijk, geb. Monster 26 maart 1944.

XIVbt. Johannes van Elswijk, geb. Monster 14 nov. 1914, tr. 31 juli 1937 Cornelia G Dijk, geb. 15 jan. 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhemina B M van Elswijk, geb. Monster 29 sept. 1938.
2. Petrus J C van Elswijk, geb. Monster 13 okt. 1939.
3. Brigitta A G van Elswijk, geb. Monster 13 nov. 1941.
4. Johanna C E van Elswijk, geb. Monster 8 aug. 1943.
5. Cornelia G J van Elswijk, geb. Monster 25 okt. 1944.
6. Johannes A van Elswijk, geb. Monster 7 jan. 1947.

XIVbu. Cornelis van Elswijk, geb. Monster 8 nov. 1915, tr. 20 mei 1939 Elisabeth B J de Brabander, geb. 29 okt. 1920.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus van Elswijk, geb. Monster 2 april 1940.
2. Wilhelmina J C van Elswijk, geb. Monster 5 nov. 1943.
3. Hendrika C M van Elswijk, geb. Monster 22 okt. 1945.

XIVbv. Adriana Johanna van Elswijk, geb. Monster 8 okt. 1919, tr. 28 mei 1938 Adrianus Arnoldus Daniels, geb. Wateringen 9 juni 1917.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna W Daniels, geb. Wateringen 1 sept. 1938.
2. Johannes Wilhelmus Daniels, geb. Wateringen 1 sept. 1938.
3. Johanna W P M Daniels, geb. Wateringen 10 maart 1947.

XIVbw. Appolonia Gerarda Hendrica van Elswijk, geb. Monster 15 sept. 1921, tr. Monster 27 juli 1940 Nicolaas C Middendorp, geb. Wateringen 29 aug. 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina J Middendorp, geb. Wateringen 3 april 1944.
2. Antonia M Middendorp, geb. Wateringen 20 aug. 1946.

XIIIco. Hendrikus Cornelis van Elswijk, geb. Monster 5 maart 1894, † na 1966, tr. Monster 10 mei 1919 Johanna Maria Hogervorst, geb. Monster 17 juni 1894, Arbeider 1919-, † ’s Gravenhage 14 maart 1966, dr. van Theodorus en Johanna Cornelia van Wingerden.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia Alida Johanna van Elswijk, geb. Monster 31 jan. 1921.
2. Theodorus Hendrikus van Elswijk, geb. Monster 24 okt. 1922.
3. Hendrikus Johannes van Elswijk, geb. Monster 19 febr. 1924.
4. Gerardus Johannes van Elswijk, geb. Monster 6 mei 1925, † ald. 25 aug. 1925.
5. Johanna Gerarda van Elswijk, geb. Monster 23 sept. 1926.
6. Maria Wilhelmia van Elswijk, geb. Monster 13 dec. 1927.
7. Anthonius Johannes Martinus van Elswijk, geb. Monster 19 jan. 1929.
8. Cornelis van Elswijk, geb. Monster 26 mei 1930.

XIIap. Anna Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 21 juni 1851, † ald. 5 dec. 1907, tr. Naaldwijk 29 jan. 1881 Leonardus van Geest, geb. Naaldwijk 1 april 1852, Arbeider en nadien tuinier 1881-, † Naaldwijk 29 sept. 1930, zn. van Johannes en Hendrika van Hunsel.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrikus, volgt XIIIcp.
2. Gerarda Maria, volgt XIIIcq.
3. Hendrica, volgt XIIIcr.
4. Adrianus Johannes, volgt XIIIcs.
5. Cornelia Hendrika van Geest, geb. Naaldwijk 3 aug. 1887, † ald. 11 jan. 1888.
6. Simon van Geest, geb. Naaldwijk 8 aug. 1888, † ald. 15 okt. 1888.
7. Hendrik Anthonius, volgt XIIIct.
8. Leendert Hendricus van Geest, geb. Naaldwijk 23 febr. 1892, † ald. 1 mei 1892.

XIIIcp. Johannes Hendrikus van Geest, geb. Naaldwijk 29 nov. 1881, tr. Monster 11 mei 1907 Johanna Pieternella Langelaan, geb. Voorburg 23 okt. 1882, Tuinier 1907-, dr. van Adrianus Jacobus en Pieternella Meijer. [Leidschendam 1913-]
Uit dit huwelijk:
1. Anna Gerarda van Geest, geb. Naaldwijk 2 juli 1908.
2. Petronella Helena van Geest, geb. Naaldwijk 5 mei 1912.

XIIIcq. Gerarda Maria van Geest, geb. Naaldwijk 4 juni 1883, tr. Monster 29 aug. 1908 Petrus van Dijk, geb. Monster 18 mei 1884, Tuinarbeider 1910-, zn. van Theodorus en Pieternella Eigermans. [Wateringen 1918-]
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Leonardus van Dijk, geb. Loosduinen 1909, † ’s Gravenhage 21 mei 1916.
2. Anna Hendrika Maria van Dijk, geb. Loosduinen 8 juni 1910, Dienstbode 1926-. [Loosduinen 1928-]
3. Petronella Maria van Dijk, geb. Loosduinen 5 nov. 1914. [Monster 1936-]
4. Theodorus Adrianus van Dijk, geb. Loosduinen 26 maart 1917.
5. Johanna Adriana van Dijk, geb. Loosduinen 29 mei 1919.
6. Hendrikus Maria Antonius van Dijk, geb. Loosduinen 16 mei 1925.

XIIIcr. Hendrica van Geest, geb. Naaldwijk 9 sept. 1884, † Delft 10 febr. 1959, tr. Monster 14 aug. 1920 Cornelis Jacobus Zuijderwijk, geb. Monster 25 maart 1880, Tuinder 1920-, † Monster 29 april 1945, zn. van Wilhelmus Gerardus en Johanna van Bergenhenegouwen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gerarda Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 15 sept. 1910, † Delft 15 juli 1953, tr. Monster 14 juli 1937 Cornelis Jacobus Middendorp, geb. Naaldwijk 8 aug. 1909. [Naaldwijk 1934-]
2. Catharina Johanna Zuijderwijk, geb. Monster 15 mei 1921, † ald. 22 mei 1921.
3. Catharina Johanna Zuijderwijk, geb. Monster 21 maart 1922.
4. Helena Wilhelmina Johanna Zuijderwijk, geb. Monster 12 aug. 1923, tr. Monster 30 okt. 1948 Johannes Cornelis van der Meer, geb. Wateringen 1 mei 1920, zn. van Adrianus C J en Catharina A M van de Burg. [Naaldwijk 1950-]
5. Wilhelmina Helena Johanna Zuijderwijk, geb. Monster 20 okt. 1924, tr. Monster 9 okt. 1954 Cornelis Johannes Middendorp, geb. Naaldwijk 8 aug. 1909, zn. van Hermanus Bernardus en Catharina Martina Haring. [Naaldwijk 1954-]
6. Cornelis Petrus Zuijderwijk, geb. Monster 13 febr. 1926, tr. 21 juni 1951 C W van Dijk.

XIIIcs. Adrianus Johannes van Geest, geb. Naaldwijk 18 april 1886, Tuinder 1912-, † Monster 10 april 1951, tr. Monster 20 april 1912 Johanna Apolonia Witkamp (XIIIdt).
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Hendrikus van Geest, geb. Monster 13 maart 1914, Tuinarbeider 1956-, † Monster 5 juni 1964, tr. Monster 28 juli 1956 Johanna Maria Boogmans, geb. ’s Gravenhage 15 juni 1917, dr. van Antonius Johannes Hubertus en Johanna Maria Elisabeth Futters. [Poeldijk/ Monster 1956-]
2. Leonardus Georgius van Geest, geb. Monster 20 sept. 1915.
3. Johannes Petrus, volgt XIVbx.
4. Alida Petronella van Geest, geb. Monster 6 sept. 1917, † ald. 9 nov. 1917.
5. Hendricus Adrianus van Geest, geb. Monster 5 sept. 1919, slager 1940-, tr. Monster 29 juli 1948 Johanna Alida Zuijderwijk, geb. Wateringen 29 jan. 1919, dr. van Jacobus Johannes en Alida Maria van Lier. [Leiden 1948-]
6. Georgius Johannes van Geest, geb. Monster 22 dec. 1920.
7. Anna Hendrika van Geest, geb. Monster 23 maart 1922.
8. Alida Petronella Wilhelmina van Geest, geb. Monster 2 juni 1923, tr. 9 febr. 1950 Johannes Cornelis Bol (XIIdm,2).
9. Jacoba Gerarda Apolonia van Geest, geb. Monster 12 juli 1924, tr. Monster 22 april 1949 Wilhelmus Jacobus Meinderts, geb. Wateringen 8 sept. 1921, zn. van Jacobus Petrus Damianus en Helena Maria van Dijk. [Wateringen 1950-]
10. Petrus Gerardus van Geest, geb. Monster 3 juli 1926.
11. Petronella Maria van Geest, geb. Monster 13 juli 1927.
12. Johanna Clasina Francina van Geest, geb. Monster 30 jan. 1930, tr. Monster 27 maart 1951 Hendrikus Hubertus Olierhoek, geb. Naaldwijk 24 dec. 1926, Schipper 1951-, zn. van Nicolaas Franciscus en Clasina Cornelia Zuijdervliet. [Rotterdam 1951-]

XIVbx. Johannes Petrus van Geest, geb. Monster 4 sept. 1916, tr. 21 nov. 1941 Catharina J M Meinderts, geb. Monster 14 juni 1920.
Uit dit huwelijk:
1. Helena M van Geest, geb. Monster 21 april 1944.
2. Leonardus H van Geest, geb. Monster 16 juni 1946.

XIIIct. Hendrik Anthonius van Geest, geb. Naaldwijk 10 mei 1890, Tuinarbeider 1918-, † Monster 9 febr. 1966, tr. Monster 17 aug. 1918 Maria Jozina Bentvelzen, geb. Monster 21 dec. 1888, † na 1966, dr. van Martinus en Klazina Maria Ouwendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Josina, volgt XIVby.
2. Claizna Agatha van Geest, geb. Monster 12 sept. 1921, † ald. 9 jan. 1922.
3. Leonardus Petrus Martinus van Geest, geb. Monster 3 okt. 1923, tr. 24 dec. 1952 A W van Bergenhenegouwen.
4. Martinus Hendrikus van Geest, geb. Monster 26 dec. 1924, tr. 21 okt. 1950 W P M Verbeek.

XIVby. Johanna Hendrika Josina van Geest, geb. Monster 13 april 1920, tr. Naaldwijk 24 april 1942 Leonardus Jacobus Vis, geb. Naaldwijk 25 juli 1917.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus Cornelis M Vis, geb. Naaldwijk 4 febr. 1943.
2. Hendrikus Leonardus M Vis, geb. Naaldwijk 10 okt. 1944.
3. Jacobus Arnoldus Cors Vis, geb. Naaldwijk 30 okt. 1946.

XIIaq. Johanna Tetteroo, geb. Naaldwijk 4 juli 1855, Metselaarsknecht 1882-, Metselaar 1900-, † Naaldwijk 20 dec. 1938, tr. Naaldwijk 20 mei 1882 Petrus Hulspas, geb. Naaldwijk 10 juni 1858, † ald. 21 dec. 1938, zn. van Hendrik en Maria van der Ven.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Gerarda, volgt XIIIcu.
2. Gerarda Hendrica Alida, volgt XIIIcv.
3. Hendricus Adrianus, volgt XIIIcw.
4. Catharina Maria, volgt XIIIcx.
5. Cornelia Lambertina, volgt XIIIcy.
6. Cornelia Johanna, volgt XIIIcz.
7. Johanna, volgt XIIIda.

XIIIcu. Maria Gerarda Hulspas, geb. Naaldwijk 24 maart 1887, † Monster 19 maart 1960, tr. Naaldwijk 2 sept. 1911 Wilhelmus Jacobus de Bruijn, geb. Monster 5 april 1887, Schipper 1911-, † na 1960, zn. van Damianus en Apolonia Margaretha Johanna Nederpelt.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Apolonia Petronella de Bruijn, geb. Naaldwijk 28 aug. 1912, tr. Monster 9 aug. 1935 Nicolaas Johannes van der Bol, geb. Loosduinen 9 aug. 1910, zn. van Cornelis Mattheus en Cornelia Adriana Thoen. [Loosduinen 1935-]
2. Johanna Petronella Apolonia, volgt XIVbz.
3. Adriana, volgt XIVca.
4. Petrus Jacobus Damianus de Bruijn, geb. Naaldwijk 12 juni 1917.
5. Apolonia Catharina Maria de Bruijn, geb. Naaldwijk 1 juni 1919, tr. Monster 19 maart 1947 Franciscus Wilhelmus Alphonsus de Graaff, geb. Amsterdam 30 aug. 1914. [Amsterdam 1947-]
6. Damianus Hendricus de Bruijn, geb. Naaldwijk 18 dec. 1920, Tuinarbeider 1935-, † ’s Gravenhage 8 april 1964.
7. Cornelis Petrus Wilhelmus de Bruijn, geb. Naaldwijk 29 juni 1922, machinaal houtzager 1944. [Kellen bij Kleef 1944-]
8. Machiel Wilhelmus de Bruijn, geb. Naaldwijk 6 febr. 1925, † 8 jan. 1928.
9. Johanna Petronella Maria, volgt XIVcb.
10. Wilhelmus Gerardus Maria de Bruijn, geb. Monster 1 jan. 1930.

XIVbz. Johanna Petronella Apolonia de Bruijn, geb. Naaldwijk 8 jan. 1914, tr. Adrianus Marinus Simion Bentvelzen, geb. Naaldwijk 18 febr. 1915. [Naaldwijk 1942-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes W M Bentvelzen, geb. Naaldwijk 14 nov. 1945.
2. Wilhelmus Nicolaas Maria Bentvelzen, geb. Naaldwijk 1948, † Rotterdam 29 jan. 1950.

XIVca. Adriana de Bruijn, geb. Naaldwijk 30 nov. 1915, tr. Monster 15 febr. 1941 Cornelis Antonius Berendse, geb. Loosduinen 14 jan. 1916, zn. van Fredericus Petrus en Gerarda Johanna Scholtes. [Wateringen 1941-]
Uit dit huwelijk:
1. Fredericus Wilhelmus Gerardus Maria Berendse, geb. Delft 2 mei 1942, tr. Wateringen 17 aug. 1966 Willy Alida Maria Veldhoven, geb. Wateringen 21 maart 1944, dr. van Wilhelmus Cornelis Simon en Apolonia Catharina van Nobelen. [’s Gravenhage 1967-]
2. Wilhelmus Cornelis M Berendse, geb. Wateringen 2 okt. 1943.
3. Cornelis P M Berendse, geb. Wateringen 16 febr. 1945.
4. Nicolaas Johannes Maria Berendse, geb. Wateringen 16 juni 1946, tr. Wateringen 19 dec. 1968 Elizabeth Hanemaijer, geb. ’s Gravenhage 10 mei 1947, kantoorbediende 1968, dr. van Dirk en Arentje Elisabeth Kleijn. [De Lier 1968-]

XIVcb. Johanna Petronella Maria de Bruijn, geb. Monster 15 juli 1927, tr. Monster 8 okt. 1954 Gerardus Johannes Adrianus Rommelse, geb. Ooltgensplaat 17 juni 1929. [’s Gravenhage 1957-]
Uit dit huwelijk:
Ludovica Johanna Maria Rommelse, geb. ’s Gravenhage 22 dec. 1956.

XIIIcv. Gerarda Hendrica Alida Hulspas, geb. Naaldwijk 23 febr. 1890, Dienstbode 1910-, Winkelierster in rel. en huish. art. 1938-, tr. Naaldwijk 19 sept. 1914 Jacobus Bauman, geb. Naaldwijk 6 maart 1889, Koopman 1914-, † Naaldwijk 21 dec. 1938, zn. van Casper en Maria Verbeek. [’s Gravenhage 1961-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Antonia Bauman, geb. Monster 9 jan. 1917.
2. Casper Petrus Bauman, geb. Monster 10 juli 1918.
3. Petrus Wilhelmus Gerardus Maria Bauman, geb. Monster 23 febr. 1920.
4. Maria Elisabeth Johanna Gerarda Bauman, geb. Monster 11 okt. 1921.
5. Hendricus Leonardus Maria Bauman, geb. Monster 23 april 1923.
6. Elisabeth Antonia Maria Bauman, geb. Monster 9 april 1925.
7. Cornelis Gerardus Maria Bauman, geb. Monster 10 sept. 1926.
8. Maria Johanna Gerarda Bauman, geb. Monster 9 nov. 1927.
9. Cornelia Gerarda Maria Bauman, geb. Monster 31 okt. 1929.
10. Jacobus Adrianus Johannes Bauman, geb. Monster 16 juli 1931.
11. Catharina Hendrika Maria Bauman, geb. Monster 11 sept. 1935.

XIIIcw. Hendricus Adrianus Hulspas, geb. Naaldwijk 17 mei 1892, Tuinarbeider 1922-, tr. ’s Gravenhage 31 mei 1922 Hendrika Wilhelmina van Zeijl, geb. Naaldwijk 17 juni 1900, dr. van Cornelis Jacobus en Cornelia Blommesteijn. [Huthem 1929-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Petronella Hulspas, geb. Naaldwijk 6 maart 1923.
2. Cornelia Jacoba Hulspas, geb. Naaldwijk 31 jan. 1927.

XIIIcx. Catharina Maria Hulspas, geb. Naaldwijk 20 aug. 1894, tr. Naaldwijk 31 mei 1919 Cornelis van der Ende, geb. Naaldwijk 26 juni 1887, Tuinder en nadien transportarbeider 1919-, zn. van Gerardus en Maria Leonarda Alsemgeest. [Naaldwijk 1919-]
Uit dit huwelijk:
Maria Petronella van der Ende, geb. Naaldwijk 26 mei 1924, tr. Louijs J Henselmans, geb. Naaldwijk 2 jan. 1925, Tuinder 1947-.

XIIIcy. Cornelia Lambertina Hulspas, geb. Naaldwijk 20 maart 1896, tr. Naaldwijk 7 okt. 1922 Cornelis Wilhelmus Post, geb. Naaldwijk 4 jan. 1895, † ald. 25 jan. 1934, zn. van Johannes en Helena Burger.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Theodorus Post, geb. Naaldwijk 26 okt. 1923.
2. Petrus Johannes Post, geb. Naaldwijk 14 nov. 1924.
3. Lambertus Johannes Post, geb. Naaldwijk 25 nov. 1925.
4. Johanna Wilhelmina Maria Post, geb. Naaldwijk 10 dec. 1926, † ald. 19 dec. 1926.
5. Leonardus Cornelis Post, geb. Naaldwijk 26 dec. 1927.
6. Johanna Gerarda Post, geb. Naaldwijk 4 juli 1929.
7. Hendricus Theodorus Post, geb. Naaldwijk 18 okt. 1930.
8. Cornelis M Post, geb. Naaldwijk 2 juli 1933.

XIIIcz. Cornelia Johanna Hulspas, geb. Naaldwijk 28 juni 1897, Dienstbode -1923, tr. Naaldwijk 4 aug. 1923 Magchiel van Zeijl, geb. ’s Gravenhage 2 mei 1899, koetsier 1922-, zn. van Cornelis Jacobus en Cornelia Blommesteijn. [’s Gravenhage 1936-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Maria van Zeijl, geb. Loosduinen 23 juni 1928.
2. Peter Wilhelmus van Zeijl, geb. ’s Gravenhage 23 dec. 1932.

XIIIda. Johanna Hulspas, geb. Naaldwijk 5 dec. 1899, tr. Naaldwijk 18 sept. 1926 Petrus Bernardus Josephus Krijger, geb. Wateringen 31 maart 1898, zn. van Nicolaas Adrianus en Maria Evers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Krijger, geb. Wateringen 18 sept. 1929.
2. Petrus W Krijger, geb. Wateringen 15 april 1931.
3. Gerdina Klazina Krijger, geb. Wateringen 5 okt. 1932.
4. Johanna Gerarda Krijger, geb. Wateringen 25 juni 1934.
5. Nicolaas A C Krijger, geb. Wateringen 22 jan. 1937.
6. Hendrikus A Krijger, geb. Wateringen 6 jan. 1939.
7. Bernardus J Krijger, geb. Wateringen 30 sept. 1940.
8. Cornelia Johanna Maria Krijger, geb. Wateringen 1 dec. 1946.

XIo. Lambertus Kruijk, geb. Monster 8 mei 1825, Winkelier 1861-, † Monster 21 juli 1874, tr. Monster 6 juli 1861 Catharina van Veen, geb. Naaldwijk 23 sept. 1829, † Monster 5 maart 1909, dr. van Cornelis en Adriana Kleijweg.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Cornelius Lambertus Antonius Joannes, volgt XIIar.
2. Cornelius Henricus Antonius Josephus Kruijk, geb. Monster 18 sept. 1863, † ald. 25 nov. 1864.
3. Cornelius Jacobus Antonius Pius, volgt XIIas.
4. Antonius Joannes Carolus Kruijk, geb. Monster 4 nov. 1866, † ald. 20 april 1867.
5. Adriana Helena Maria Anna, volgt XIIat.
6. Anna Maria Nicasia Katrina Kruijk, geb. Monster 16 maart 1869, † ald. 1 okt. 1869.
7. Lambertus Nicasius Anthonius Martinus Kruijk, geb. Monster 12 aug. 1870, † ald. 25 nov. 1870.
8. Leonardus Nicasius Anthonius Adrainus Kruijk, geb. Monster 26 sept. 1871, † ald. 5 nov. 1871.

XIIar. Simon Cornelius Lambertus Antonius Joannes Kruijk, geb. Monster 21 sept. 1862, Winkelier 1890-, † Monster 13 aug. 1933, tr. Monster 13 sept. 1890 Maria de Brabander, geb. Monster 25 maart 1864, † ’s Gravenhage 27 okt. 1928, dr. van Wilhelmus en Cornelia van der Klaauw.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Anna Kruijk, geb. Monster 24 juni 1891, † ald. 21 april 1922.
2. Cornelia Elizabeth Kruijk, geb. Monster 26 juli 1892, † Heerlen 5 aug. 1925.
3. Adriana Lamberdina Kruijk, geb. Monster 8 mei 1894, † ald. 27 jan. 1900.
4. Wilhelmus Lambertus, volgt XIIIdb.
5. Lambertus Wilhelmus Kruijk, geb. Monster 3 maart 1897, barbier -1925, † Monster 12 april 1925.
6. Cornelis Alphonsus Kruijk, geb. Monster 15 april 1899, † ald. 30 juni 1912.
7. Simon Leonardus Kruijk, geb. Monster 4 aug. 1902, † Baarle Nassau 23 april 1931.
8. Adriana Sophia, volgt XIIIdc.

XIIIdb. Wilhelmus Lambertus Kruijk, geb. Monster 17 okt. 1895, Tuinarbeider 1922-, tr. Wateringen 5 mei 1922 Antonia Elisabeth Hendriks, geb. Wateringen 15 jan. 1896, dr. van Petrus Johannes en Alida Nieuwets. [Monster 9123-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Kruijk, geb. Naaldwijk 11 maart 1923. [Oudenbosch 1942-]
2. Petrus Antonius Kruijk, geb. Monster 11 aug. 1924, Assistent rijkstuinbouw consulent 1947-, tr. ’s Gravenhage 25 juni 1947 Klasina Ida Maria van der Hoeven, geb. ’s Gravenhage 15 okt. 1924. [Honselersdijk 1948-]
3. Alida Apolonia Maria Kruijk, geb. Monster 10 nov. 1926.
4. Catharina Cornelia Kruijk, geb. Monster 8 maart 1928, tr. Monster 12 mei 1952 Everardus Adrianus Maria Gielesen (XIVgv,2). [Schipluiden 1953-]
5. Geertruida Antonia Maria Kruijk, geb. Monster 17 aug. 1929, † ald. 13 febr. 1932.
6. Simon C Kruijk, geb. Monster 8 april 1931.
7. Geertruida Antonia Maria Kruijk, geb. Monster 29 juli 1932, Cassiere en nadien zonder 1957-, tr. Monster 3 aug. 1957 Adrianus Johannes Joseph van der Burg (XIIIax,7).
8. Lambertus Wilhelmus Kruijk, geb. Monster 6 febr. 1934.
9. Wilhelmus L M Kruijk, geb. Monster 17 mei 1935.
10. Johannes C B Kruijk, geb. Monster 30 aug. 1937.
11. Antonia A M Kruijk, geb. Monster 27 sept. 1943.

XIIIdc. Adriana Sophia Kruijk, geb. Monster 27 aug. 1904, tr. Monster 28 okt. 1926 Petrus Johannes Cornelis Eekhout, geb. Delft 23 maart 1902, barbier 1926-, zn. van Cornelis en Dina van Gemmert. [Monster 1926-]
Uit dit huwelijk:
1. Dina Maria Adriana Eekhout, geb. Monster 8 febr. 1928.
2. Simon Anthonius Wilhelmus Eekhout, geb. Monster 7 maart 1929.
3. Cornelis Johannes Lucas Eekhout, geb. Monster 18 nov. 1930.
4. Wilhelmus L Ch Eekhout, geb. Monster 22 april 1932.
5. Joannes F M Eekhout, geb. Monster 21 juli 1934.
6. Maria E H Eekhout, geb. Monster 1 juni 1936.
7. Adriana Johanna Bernardina Eekhout, geb. Monster 27 febr. 1938, tr. Monster 15 febr. 1960 Adrianus Hendricus Zuiderwijk (XIVid,1).
8. Adriana J B Eekhout, geb. Monster 27 febr. 1938.
9. Johanna L L M Eekhout, geb. Monster 13 jan. 1942.
10. Catharina M L Eekhout, geb. Monster 26 april 1944.
11. Apolonia G M Eekhout, geb. Monster 18 febr. 1946.
12. Elisabeth A M Eekhout, geb. Monster 31 mei 1947.

XIIas. Cornelius Jacobus Antonius Pius Kruijk, geb. Monster 4 jan. 1865, Winkelier 1888-, † Monster 3 febr. 1940, tr. 1e Monster 12 mei 1888 Anna Brabander, geb. ’s Gravenhage 28 juli 1865, † Monster 22 mei 1895, dr. van Willem Pieter en Anna van den Berg; tr. 2e Monster 21 sept. 1895 Elizabeth de Brabander, geb. Monster 4 dec. 1867, dr. van Wilhelmus en Cornelia van der Klaauw. [Poeldijk 1895-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Adriana Lambertina, volgt XIIIdd.
2. Petrus Johannes, volgt XIIIde.
3. Lambertus Simon Petrus Kruijk, geb. Monster 24 nov. 1892, † ald. 13 dec. 1893.
4. Lambertus Hendrikus Kruijk, geb. Monster 7 mei 1894, † ald. 7 dec. 1894.
Uit het tweede huwelijk:
5. Lambertus Simon Wilhelmus Kruijk, geb. Monster 3 aug. 1896, † ald. 22 sept. 1923.
6. Wilhelmus Cornelis Alphonsus Kruijk, geb. Monster 12 jan. 1899, † Mona 18 aug. 1899.
7. Cornelia Sophia, volgt XIIIdf.
8. Anna Maria Kruijk, geb. Monster 13 april 1902. [Den Bosch 1926-]
9. Wilhelmus Johannes, volgt XIIIdg.
10. Levenloze zoon, geb. Monster 25 juli 1904.
11. Levenloze zoon, geb. Monster 22 juli 1905.

XIIIdd. Catharina Adriana Lambertina Kruijk, geb. Monster 5 april 1889, tr. Monster 1 nov. 1913 Johannes van Koppen, geb. Stompwijk 25 april 1885, melkhandelaar 1913-, † ’s Gravenhage 28 dec. 1949, zn. van Pieter en Maria Catharina van Roon. [Poeldijk -1949]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella, volgt XIVcc.
2. Anna Elisabeth Cornelia, volgt XIVcd.
3. Adriana Cornelia, volgt XIVce.
4. Cornelis Petrus van Koppen, geb. Monster 24 jan. 1921, tr. 3 juni 1948 M C A Smits.
5. Petrus Johannes van Koppen, geb. Monster 1 okt. 1922. [’s Gravenhage 1947-]
6. Wilhelmus Lambertus Cornelis van Koppen, geb. Monster 22 jan. 1925.
7. Franciscus Adrianus Bartholomeus van Koppen, geb. Monster 10 aug. 1926.
8. Elisabeth Cornelia Theresia van Koppen, geb. Monster 24 aug. 1928.
9. Arnoldus Johannes van Koppen, geb. Monster 6 april 1930.

XIVcc. Maria Petronella van Koppen, geb. Monster 16 jan. 1916, tr. Monster 11 febr. 1939 Jacobus Johannes Barendse (XIVft).
Uit dit huwelijk:
1. Adriana C M Barendse, geb. Monster 1 dec. 1939.
2. Catharina A M Barendse, geb. Monster 17 maart 1941.
3. Johannes A P M Barendse, geb. Monster 26 okt. 1943.
4. Johannes Jacobus A M Barendse, geb. Monster 30 sept. 1945.
5. Jacoba G M Barendse, geb. Monster 13 febr. 1947.

XIVcd. Anna Elisabeth Cornelia van Koppen, geb. Monster 20 mei 1917, tr. Monster 25 april 1942 Wilhelmus J J van der Loos, geb. Monster 15 juni 1914.
Uit dit huwelijk:
Gregorius J J van der Loos, geb. Monster 11 april 1943.

XIVce. Adriana Cornelia van Koppen, geb. Monster 19 dec. 1918, tr. Monster 21 okt. 1943 Johannes Hermanus Marie van Dinten (XVf).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes H M van Dinten, geb. Monster 29 nov. 1945.
2. Johannes Hermanus Maria van Dinten, geb. Monster 14 jan. 1949, † Delft 9 febr. 1949.

XIIIde. Petrus Johannes Kruijk, geb. Monster 17 nov. 1890, tr. Rotterdam 26 febr. 1919 Theodora Huberta Johanna Kooijmans, geb. Schiedam 29 nov. 1893, dr. van Arnoldus Johannes en Bardina Wouterse.
Uit dit huwelijk:
Johannes Cornelis Kruijk, geb. 1922, † Delft 11 okt. 1959, tr. Maria Dam.

XIIIdf. Cornelia Sophia Kruijk, geb. Monster 25 febr. 1901, tr. Monster 30 juli 1930 Pieter van der Knaap, geb. Wateringen 6 okt. 1894, brandstoffenhandelaar 1930-, wedr. van Catharina Maria Antonia van der Horst. [Monster 1930-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Johannes Maria van der Knaap, geb. Monster 4 mei 1931.
2. Cornelis Lambertus Maria van der Knaap, geb. Monster 28 juli 1932.
3. Catharina Hendrika Johanna Liduina van der Knaap, geb. Monster 19 nov. 1933.
4. Joannes Lambertus Cornelis van der Knaap, geb. Monster 8 april 1935.
5. Lambertus Wilhelmus Petrus van der Knaap, geb. Monster 8 jan. 1937.
6. Pieter Johannes Maria van der Knaap, geb. Monster 6 april 1938.

XIIIdg. Wilhelmus Johannes Kruijk, geb. Monster 19 mei 1903, Tuinder 1928-, † Monster 25 nov. 1963, tr. Naaldwijk 21 nov. 1928 Cornelia Catharina Tetteroo (XIVar). [Monster 1957-]

XIIat. Adriana Helena Maria Anna Kruijk, geb. Monster 3 febr. 1868, tr. Monster 24 okt. 1891 Petrus Johannes Nederpelt, geb. Monster 15 nov. 1865, Schipper 1891-, zn. van Jacobus Finantius en Alida Maria van Wingerden. [’s Gravenhage 1900-]
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Damianus Lambertus, volgt XIIIdh.
2. Lambertus Jacobus, volgt XIIIdi.

XIIIdh. Jacobus Damianus Lambertus Nederpelt, geb. Monster 20 mei 1894, tr. Wateringen 8 aug. 1919 Maria Adriana Catharina Vis, geb. Wateringen 19 aug. 1892, † ald. 25 mei 1935, dr. van Arnoldus en Alida Johanna van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus A J Nederpelt, geb. Wateringen 28 aug. 1924.
2. Alida Johanna Hendrika Nederpelt, geb. Wateringen 2 jan. 1926, Dienstbode -1964, tr. Wateringen 4 juni 1954 Wilhelmus Marius Henricus Brans, geb. Wamel 5 juni 1926. [Tilburg 1964-]
3. Maria Adriana Lambertina Nederpelt, geb. Wateringen 31 aug. 1927, Dienstbode -1962, tr. Wateringen 30 nov. 1962 Theodorus Anthonius Smiers, geb. Anna Paulowna 31 maart 1929. [Anna Paulowna 1962-]
4. Hubertha J M Nederpelt, geb. Wateringen 13 april 1928.
5. Johanna L M Nederpelt, geb. Wateringen 15 dec. 1930.

XIIIdi. Lambertus Jacobus Nederpelt, geb. Monster 8 april 1896, tr. Veur 30 okt. 1928 Anna Maria Philomena Lagerberg, geb. ’s Gravenhage 28 juni 1900, dr. van Johannes Josephus en Margaretha Wilhelmina van der Kroft.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana C M Nederpelt, geb. Wateringen 14 april 1930.
2. Johannes Nederpelt, geb. Wateringen 4 juli 1931.
3. Margaretha Adriana Wilhelmina Nederpelt, geb. Wateringen 10 aug. 1933, Verkoopster 1960, tr. Wateringen 29 jan. 1960 Johannes Hubertus Maria Daalman, geb. Monster 16 juli 1932. [Poeldijk/ Monster 1960-]
4. Aldagonda Johanna Nederpelt, geb. Wateringen 27 aug. 1936, tr. Wateringen 29 juli 1958 Jacobus Josephus Olierook, geb. Monster 25 nov. 1932, smid 1958-, zn. van Franciscus Adrianus en Maria Johanna Cornelia Dekkers. [Wateringen 1958-]
5. Petrus W M Nederpelt, geb. Wateringen 19 nov. 1938.
6. Lambertus Johannes Nederpelt, geb. Wateringen 11 sept. 1940, Typograaf 1968-, tr. ’s Gravenhage 6 april 1967 Maria Leonarda van Leersum, geb. ’s Gravenhage 2 sept. 1946. [’s Gravenhage 1968-]
7. Martinus H Nederpelt, geb. Wateringen 21 april 1943.

Xh. Jacobus Kruijk, geb. Naaldwijk 1 okt. 1788, ged. Monsterambagt 2 dec. 1788, Arbeider 1821-, Winkelier 1824-, † Monster 9 april 1864, tr. Wateringen 18 febr. 1821 Maria van der Zeijden (Zijden), geb. Wateringen 11 nov. 1793, Arbeider 1821-, dr. van Arie van der Zeijden en Petronella de Hoog.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Kruik, geb. Poeldijk 25 juni 1821, † Monster 9 juni 1840.
2. Petronella, volgt XIp.
3. Anthonia Kruik, geb. Monster 11 maart 1824, † ald. 15 aug. 1838.
4. Arij, volgt XIq.
5. Johannis Kruik, geb. Monster 18 nov. 1827.
6. Catharina Kruijk, geb. Poeldijk 30 juli 1829, † Monster 4 maart 1830.
7. Cornelia, volgt XIr.
8. Levenloze zoon, geb. Poeldijk 21 nov. 1831.
9. Jacobus Kruijk, geb. Poeldijk 1834, † Monster 12 juni 1834.
10. Maria, volgt XIs.
11. Antonius Kruik, geb. Poeldijk 15 juni 1841, † ald. 18 nov. 1841.

XIp. Petronella Kruik, geb. Monster 17 okt. 1822, Koopman 1855-, Arbeider 1867-, Metselaar -1885, † Monster 17 dec. 1881, tr. Monster 13 juni 1844 Georgius Witkamp, geb. Monster 11 jan. 1820, Koopman 1855-1865, Arbeider 1867-, Metselaar -1885, † Monster 5 juni 1885, zn. van Engel en Jannetje van Dijk van.
Uit dit huwelijk:
1. Engelbertus Witkamp, geb. Monster 6 april 1845, † ald. 2 aug. 1869.
2. Maria, volgt XIIau.
3. Johanna Witkamp, geb. Monster 11 juni 1848, † ald. 4 dec. 1849.
4. Jacobus Witkamp, geb. Monster 29 juli 1849, † ald. 18 sept. 1849.
5. Johanna Witkamp, geb. Monster 3 febr. 1851, † ald. 16 febr. 1852.
6. Jacobus, volgt XIIav.
7. Johanna Witkamp, geb. Monster 19 april 1853, † ald. 1 maart 1854.
8. Johannes, volgt XIIaw.
9. Greorgius Linus Witkamp, geb. Monster 23 sept. 1855, † ald. 16 okt. 1855.
10. Gerarda Witkamp, geb. Monster 26 okt. 1856, † ald. 15 juni 1857.
11. Petrus Witkamp, geb. Monster 17 maart 1858, † ald. 17 mei 1858.
12. Gerarda, volgt XIIax.
13. Leendert, volgt XIIay.
14. Johanna Maria Witkamp, geb. Monster 11 nov. 1861, † ald. 1 juni 1863.
15. Marinus, volgt XIIaz.
16. Johanna Witkamp, geb. Monster 15 maart 1867.
17. Georgius Witkamp, geb. Monster 1 febr. 1869, Arbeider 1898-, Tuindersknecht 1900-, Warmoezier -1918, † ’s-Gravenhage 5 jan. 1918, tr. Loosduinen 25 mei 1898 Johanna Maria van Veen (XIbj,8).

XIIau. Maria Witkamp, geb. Monster 4 okt. 1846, † ’s Gravenhage 29 nov. 1915, tr. Monster 18 okt. 1873 Gerardus Nederpeld, geb. Naaldwijk 27 okt. 1850, koopman, bediende en arbeider 1870-, fruithandelaar 1902-, melkboer 1903-, Koopman in suikerwerken 1907-, † Delft 3 febr. 1922, zn. van Marinus en Maria van Leeuwen; hij hertr. ’s Gravenhage 26 april 1916 Maria Sas.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Gerardus Cornelis Nederpelt, geb. ’s Gravenhage 25 jan. 1875, Arbeider 1900-, Opperman 1913-.
2. Petronella Maria Wilhelmina, volgt XIIIdj.
3. Maria Geertruida Nederpelt, geb. ’s Gravenhage 29 sept. 1878, Dienstbode 1909-. [’s Gravenhage 1924-]
4. Gerardus George Johannes, volgt XIIIdk.
5. Gregorius Paulus Nederpeld, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1881, † ald. 16 febr. 1882.
6. Gregorius Petrus Nederpeld, geb. ’s Gravenhage 14 juli 1883, † ald. 27 juli 1888.
7. Leonardus Nicolaas, volgt XIIIdl.
8. Johannes Jozef Nederpeld, geb. ’s Gravenhage 22 maart 1886, † ald. 31 aug. 1886.
9. Anna Geertruida Nederpelt, geb. ’s Gravenhage 22 sept. 1887, Winkelhoudster van kruideniersw. en suikerwerken 1915-. [’s Gravenhage 1924-]

XIIIdj. Petronella Maria Wilhelmina Nederpelt, geb. ’s Gravenhage 22 sept. 1876, tr. ’s Gravenhage 15 aug. 1900 Martinus Franciscus van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 11 mei 1875, Lintzager 1900-, † ’s Gravenhage 11 febr. 1930, zn. van Franciscus Jacobus en Gijsberta Laarman. [’s Gravenhage 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Maria van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 3 juni 1901, † ald. 29 nov. 1909.
2. Gerardus Franciscus Nicolaas, volgt XIVcf.
3. Maria Antonia van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 17 sept. 1904. [’s Gravenhage 1933-]
4. Franciscus Martinus van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 7 febr. 1906.
5. Elisabeth Maria van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 12 maart 1911.

XIVcf. Gerardus Franciscus Nicolaas van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 6 dec. 1902, kantoorbediende 1927-, tr. ’s Gravenhage 5 okt. 1927 Margaretha Hendrika van Brakel, geb. ’s Gravenhage 7 mei 1903, Behangersnaaister 1927-, dr. van Bernardus Michael en Johanna Margaretha van der Kroft. [’s Gravenhage 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Maria Antonia van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 5 maart 1929.
2. Bernardus Gerardus van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 8 mei 1932.
3. Henriette Johanna van der Wansem, geb. ’s Gravenhage 16 nov. 1938.

XIIIdk. Gerardus George Johannes Nederpel, geb. ’s Gravenhage 9 febr. 1880, fruithandelaar 1909-, tr. ’s Gravenhage 2 juni 1909 Wilhelmina Johanna Maria Smeele, geb. ’s Gravenhage 15 dec. 1881, dr. van Adrianus en Wilhelmina van der Wansem. [’s Gravenhage 1932-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Nederpel, geb. ’s Gravenhage 15 nov. 1910.
2. Gerardus Nederpel, geb. ’s Gravenhage 19 juni 1912.
3. Adrianus Nederpel, geb. ’s Gravenhage 19 juni 1912.
4. Leonardus Marinus Nederpel, geb. ’s Gravenhage 24 okt. 1914.

XIIIdl. Leonardus Nicolaas Nederpel, geb. ’s Gravenhage 10 dec. 1884, Arbeider, pakhuiskn. en loopkn. 1907-, tr. ’s Gravenhage 2 okt. 1907 Klasina Petronella van Oosten, geb. Voorburg 4 juli 1882, dr. van Jacobus en Petronella Verheul. [’s Gravenhage 1936-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Lambertus, volgt XIVcg.
2. Jacobus Hermanus Nederpel, geb. Kerkrade 27 mei 1912, tr. ’s Gravenhage 26 mei 1937 N.N. y.
3. Leonardus Gerardus Nederpel, geb. Kerkrade 14 okt. 1913, tr. ’s Gravenhage 4 mei 1939 G Hooglie?.
4. Martinus Petrus Nederpel, geb. ’s Gravenhage 25 aug. 1917.
5. Johannes Hendricus Nederpel, geb. ’s Gravenhage 22 mei 1920.
6. Franciscus Marinus Nederpel, geb. ’s Gravenhage 25 sept. 1921.
7. Theresia Johanna Nederpel, geb. ’s Gravenhage 23 juli 1925.

XIVcg. Gerardus Lambertus Nederpel, geb. Kerkrade 28 juni 1908, Schoenmaker 1931-, tr. ’s Gravenhage 4 febr. 1931 Johanna Maria Gerarda van Gent, geb. Delft 10 maart 1906, Dienstbode 1931, dr. van Theodorus en Maria Snijders. [Wassenaar 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Nicolaas Nederpel, geb. ’s Gravenhage 21 dec. 1931.
2. Maria Bernardina Nederpel, geb. ’s Gravenhage 28 dec. 1932.
3. Gerardus Joannes Nederpel, geb. ’s Gravenhage 12 aug. 1934.

XIIav. Jacobus Witkamp, geb. Monster 9 april 1852, Schipper 1900-, † Monster 28 maart 1932, tr. Monster 5 juni 1875 Wilhelmina Luijt, geb. Naaldwijk 29 mei 1851, † Monster 1 okt. 1931, dr. van Nicolaas Luijten en Jannetje Heskes.
Uit dit huwelijk:
1. Greorgius Nicolaas Witkamp, geb. Monster 4 sept. 1876, † ald. 13 mei 1877.
2. Nicolaas Petrus, volgt XIIIdm.
3. Greorgius Johannes Witkamp, geb. Monster 11 aug. 1879, Schipper 1903-, groentenhandelaar en nadien werkman bij Hoogeraad & Wessels 1906-, groentenhandelaar 1927-, † ’s Gravenhage 25 aug. 1939, tr. 1e ’s Gravenhage 27 mei 1903 Johanna Maria Snijders, geb. Rijswijk 27 juli 1879, † ’s Gravenhage 15 dec. 1917, dr. van IJsbrand en Clazina Maria van der Horst; tr. 2e ’s Gravenhage 2 nov. 1927 Augusta Antonia Nagel, geb. Plauen, Saksen 26 sept. 1891, dr. van Friedrich August en Johanne Emilie Frühanf. [’s Gravenhage 1938-]
4. Joanna Maria Witkamp, geb. Monster 30 sept. 1880, † ald. 27 okt. 1880.
5. Petronella Maria Witkamp, geb. Monster 5 nov. 1881, † ald. 8 juli 1882.
6. Johanna Maria Witkamp, geb. Monster 19 febr. 1883, † ald. 10 mei 1883.
7. Petronella Johanna Witkamp, geb. Monster 30 april 1884, † ald. 1 sept. 1884.
8. Johanna Maria Witkamp, geb. Monster 31 juli 1885, † ald. 11 dec. 1885.
9. Johannes Witkamp, geb. Monster 31 juli 1885, † ald. 13 nov. 1885.
10. Anna Maria Witkamp, geb. Monster 5 febr. 1887, † ald. 31 okt. 1887.
11. Petronella Johanna, volgt XIIIdn.
12. Cornelis Petrus Witkamp, geb. Monster 9 juli 1889, † ald. 16 aug. 1889.
13. Gerardus, volgt XIIIdo.
14. Cornelis Jacobus Witkamp, geb. Monster 6 febr. 1892, † ald. 5 maart 1893.
15. Leonardus Witkamp, geb. Monster 26 aug. 1893, † ald. 5 dec. 1893.
16. Cornelis Jacobus Witkamp, geb. Monster 4 maart 1895, † ald. 4 juni 1921.

XIIIdm. Nicolaas Petrus Witkamp, geb. Monster 24 maart 1878, † Poeldijk 7 aug. 1954, tr. 1e Monster 26 april 1902 Elisabeth Meijer, geb. Naaldwijk 24 juni 1880, † Monster 17 maart 1933, dr. van Petrus Willebrordus en Antoinette Rietbroek; tr. 2e na 1933 Hendrika de Kleijn, geb. Huisseling 17 april 1889, Dienstbode 1931-1932. [Tilburg 1932-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Petrus Witkamp, geb. Monster 24 febr. 1903, † ald. 26 okt. 1922.
2. Petrus Willebrordus Witkamp, geb. Monster 27 okt. 1904, † ald. 10 mei 1905.
3. Wilhelmina Antoinetta, volgt XIVch.

XIVch. Wilhelmina Antoinetta Witkamp, geb. Monster 1 okt. 1910, tr. Monster 19 jan. 1935 Adrianus Nicolaas Daniel van der Arend, geb. Monster 4 dec. 1906, zn. van Gerardus Jacobus en Jacoba Adriana Verleun.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus N A van der Arend, geb. Monster 19 nov. 1935.
2. Jacobus N A van der Arend, geb. Monster 1 maart 1939.
3. Elisabeth A M van der Arend, geb. Monster 14 dec. 1940.
4. Engelbertha G M van der Arend, geb. Monster 4 febr. 1944.
5. Nicolaas H A van der Arend, geb. Monster 21 okt. 1945.

XIIIdn. Petronella Johanna Witkamp, geb. Monster 16 mei 1888, † ald. 1 nov. 1919, tr. Monster 22 okt. 1910 Jacobus Johannes Willebrordus van Beek, geb. Oegstgeest 8 febr. 1887, † na 1947, zn. van Theodorus en Catharina Margaretha Hunders; hij hertr. Oegstgeest 3 aug. 1920 Alida van Grieken.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Monster 24 dec. 1911.
2. Levenloze zoon, geb. Monster 24 dec. 1911.
3. Theodorus Cornelis, volgt XIVci.
4. Levenloze zoon, geb. Monster 9 jan. 1915.
5. Jacobus Nicolaas van Beek, geb. Monster 9 jan. 1915, † ald. 13 jan. 1915.
6. Levenloze zoon, geb. Monster 29 maart 1916.
7. Wilhelmina Catharina Elisabeth van Beek, geb. Monster mei 1918, † ald. 27 jan. 1919.

XIVci. Theodorus Cornelis van Beek, geb. Monster 23 sept. 1913, Huisschilder 1947-, tr. Wateringen 19 jan. 1940 Helena Johanna Vis, geb. Wateringen 5 aug. 1913, dr. van Laurens en Clazina Maria van der Zande.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella A M van Beek, geb. Schipluiden 20 dec. 1940.
2. Laurentius J Th M van Beek, geb. Schipluiden 11 jan. 1942.
3. Jacobus P A M van Beek, geb. Schipluiden 5 april 1943.
4. Theodorus M M van Beek, geb. Schipluiden 9 aug. 1944.
5. Alida P M van Beek, geb. Schipluiden 30 dec. 1945.

XIIIdo. Gerardus Witkamp, geb. Monster 14 sept. 1890, Fabriekarbeider 1947-, tr. Naaldwijk 4 nov. 1911 Anna Klasina Leonarda van der Ende, geb. Naaldwijk 2 aug. 1892, dr. van Gerardus en Maria Leonarda Alsemgeest.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Klasina Leonarda Witkamp, geb. Naaldwijk 1912, † ’s Gravenhage 26 mei 1931.
2. Maria Leonarda Witkamp, geb. Naaldwijk 8 sept. 1915, † ald. 28 jan. 1917.
3. Gerardus Cornelis Maria, volgt XIVcj.

XIVcj. Gerardus Cornelis Maria Witkamp, geb. Naaldwijk 4 juni 1924, Vertegenwoordiger 1945-, tr. Naaldwijk 13 dec. 1949 Geertruida Agatha Persoon (XIVgh). [Hoogezand Sappermeer 1966-]
Uit dit huwelijk:
1. Anna Antonia Geertruida Gemma Witkamp, geb. Naaldwijk 2 aug. 1954.
2. Anthonia Huberta Gemma Witkamp, geb. Naaldwijk 13 dec. 1955.
3. Olga Juliëtta Clementina Witkamp, geb. Naaldwijk 3 mei 1959, † 9 sept. 1975.
4. Gerardus Hendricus Clemens Witkamp, geb. Naaldwijk 22 juni 1962.

XIIaw. Johannes Witkamp, geb. Monster 24 juni 1854, Arbeider 1884-, † ’s Gravenhage 16 juni 1932, tr. ’s Gravenhage 20 aug. 1884 Petronella Cornelia Lunenburg, geb. Monster 7 juni 1862, † Leiden 3 nov. 1955, dr. van Theodorus en Cornelia Mooyman.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Maria, volgt XIIIdp.
2. Cornelia Helena Witkamp, geb. ’s Gravenhage 28 maart 1888, Dienstbode 1913-, tr. ’s Gravenhage 16 sept. 1925 Johannes Jacobus Rozier, geb. Leiden 1 sept. 1888, krankzinnigenverpleger 1925-, zn. van Anthonius en Maria Catharina Jacoba van der Meel. [Leiden 1925-]
3. Wilhelmina Maria Witkamp, geb. ’s Gravenhage 4 febr. 1890, naaister 1913-.
4. George Theodorus Witkamp, geb. ’s Gravenhage 20 febr. 1895, Schoenmaker 1913-, † ’s Gravenhage 26 april 1933, tr. ’s Gravenhage 26 juli 1922 Neeltje Wilhelmina Cornelia Hamelink, geb. Brielle 1 dec. 1890, werkster 1922, dr. van Hendrik en Cornelia Agatha de Koster. [’s Gravenhage 1936-]
5. Johanna Maria, volgt XIIIdq.
6. Maria Petronella Witkamp, geb. ’s Gravenhage 18 okt. 1901, Dienstbode 1913-.

XIIIdp. Petronella Maria Witkamp, geb. ’s Gravenhage 22 nov. 1886, tr. ’s Gravenhage 11 jan. 1911 Adrianus Petrus Gerardus Verhulst, geb. ’s Gravenhage 31 jan. 1883, Vleeschhouwer 1911-, zn. van Petrus Hendricus Franciscus en Johanna Maria van der Reep. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Adriana, volgt XIVck.
2. Petronella Cornelia Verhulst, geb. ’s Gravenhage 20 nov. 1913, tr. ’s Gravenhage 17 aug. 1938 Petrus Antonius Nicolaas Weeber, geb. ’s Gravenhage 6 okt. 1911, zn. van Petrus Antonius Nicolaas en Alida Elisabeth van Rijswijk.
3. Cornelia Adriana Verhulst, geb. ’s Gravenhage 24 april 1917, tr. ’s Gravenhage 18 aug. 1937 Gelinus Paulus Duijnisveld, geb. 1 sept. 1911. [Delft 1937-]

XIVck. Maria Johanna Adriana Verhulst, geb. ’s Gravenhage 28 dec. 1911, tr. ’s Gravenhage 28 aug. 1935 Auguste Joseph Antoine Magdelijns, geb. Luik 20 april 1909, zn. van Jacobus Antonius en Maria Gertrudis Eertmans. [’s Gravenhage 1936-]
Uit dit huwelijk:
Clementine Maria Petronella Magdelijns, geb. ’s Gravenhage 3 juni 1936.

XIIIdq. Johanna Maria Witkamp, geb. ’s Gravenhage 11 okt. 1898, Dienstbode 1913-, tr. ’s Gravenhage 9 mei 1923 Aegidius Franciscus van Gaalen, geb. Monster 10 dec. 1898, Warmoezier 1923-, zn. van Theodorus en Anna Maria Tousain. [Loosduinen 1929-]
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria van Gaalen, geb. ’s Gravenhage 1 maart 1924.
2. Johannes Adrianus van Gaalen, geb. ’s Gravenhage 18 okt. 1925.

XIIax. Gerarda Witkamp, geb. Monster 27 april 1859, † ald. 3 juli 1934, tr. Monster 28 aug. 1880 Johannes Lunenburg, geb. Monster 4 dec. 1858, † ald. 29 april 1929, zn. van Pieter en Clasina Boezak.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Lunenburg, geb. Monster 4 mei 1881, † ald. 30 mei 1881.
2. Petronella Lunenburg, geb. Monster 4 mei 1881, † ald. 27 mei 1881.
3. Petrus Johannes, volgt XIIIdr.
4. Georgius Gerardus Lunenburg, geb. Monster 3 juli 1883, † ald. 17 juli 1883.
5. Clazina Gerarda Lunenburg, geb. Monster 7 okt. 1884, † ald. 17 nov. 1884.
6. Petronella Lunenburg, geb. Monster 9 dec. 1885, Tuinarbeider 1911-, tr. Monster 27 mei 1911 Wilhelmus Antonius Meijer, geb. Monster 17 maart 1886, Tuinarbeider 1911-, † Monster 25 febr. 1954, zn. van Petrus Willebrordus en Antoinette Rietbroek. [Monster 1911-]
7. Clasina Catharina Lunenburg, geb. Monster 1 jan. 1887, † ald. 9 febr. 1887.
8. George Lunenburg, geb. Monster 4 maart 1888, † ald. 24 maart 1888.
9. Catharina Clazina Lunenburg, geb. Monster 4 juli 1889, † ald. 20 juli 1889.
10. Clazina Lunenburg, geb. Monster 10 jan. 1891, † ald. 20 okt. 1894.
11. Maria Johanna Lunenburg, geb. Monster 14 aug. 1892, † ald. 11 dec. 1892.
12. Wilhelmina Gerarda Lunenburg, geb. Monster 13 okt. 1893, † ald. 10 jan. 1894.
13. Georgius Jacobus, volgt XIIIds.
14. Clazina Gerarda Lunenburg, geb. Monster 29 sept. 1898, † ald. 8 febr. 1900.
15. Leonardus Nicolaas Lunenburg, geb. Monster 6 dec. 1900, † ald. 17 febr. 1901.

XIIIdr. Petrus Johannes Lunenburg, geb. Monster 20 juli 1882, tr. Monster 27 aug. 1904 Cornelia Maria Mooijman, geb. Monster 24 maart 1883, dr. van Johannes Wilhelmus en Willemina Witkamp. [’s Gravenhage 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Lunenburg, geb. Monster 12 mei 1906. [’s Gravenhage 1935-]
2. Johannes Adrianus, volgt XIVcl.
3. Corstianus Petrus, volgt XIVcm.
4. Petronella Wilhelmina Lunenburg, geb. Monster 24 nov. 1912, tr. Monster 4 jan. 1931 Marinus van Rijn, geb. Wateringen 9 juni 1908. [Loosduinen (Den Haag) 1934-]
5. Anna Hendrika, volgt XIVcn.
6. Francina Johanna, volgt XIVco.
7. Georgius Corstianus Lunenburg, geb. Monster 4 mei 1919, Fabriekarbeider 1946-, tr. ’s Gravenhage 1 mei 1946 Hendrina Arnoldina Roijendijk, geb. Boxmeer 28 mei 1925, Fabriekarbeider 1946-. [’s Gravenhage 1946-]
8. Maria Cornelia Lunenburg, geb. Monster 25 dec. 1920, tr. Loosduinen (Den Haag) 2 jan. 1941 Jan Zwaansdijk, geb. Loosduinen (Den Haag) 9 aug. 1916. [Loosduinen (Den Haag) 1942-]
9. Petrus Johannes Lunenburg, geb. Monster 2 april 1923, Fabrieksarbeider 1945-. [’s Gravenhage 1945-]
10. Cornelia Maria Lunenburg, geb. Monster 23 juni 1924, tr. ’s Gravenhage 7 nov. 1945 Johannes Wilhelmus van der Ark, geb. Loosduinen (Den Haag) 25 nov. 1922. [’s Gravenhage 1945-]

XIVcl. Johannes Adrianus Lunenburg, geb. Monster 26 juli 1909, tuinarbeider en nadien z.b. 1937-, tr. Loosduinen (Den Haag) 21 juli 1937 Trijntje Antje van Elst, geb. Rotterdam 25 maart 1918, tuinarbeider en nadien z.b. 1937-. [Loosduinen 1945-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 14 febr. 1938.
2. Johannes Adrianus Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 2 mei 1943.
3. Gerardus Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 27 juli 1945.
4. Jacobus Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 5 jan. 1947.

XIVcm. Corstianus Petrus Lunenburg, geb. Monster 20 sept. 1911, Tuinder 1936-, tr. Loosduinen (Den Haag) 29 april 1936 Alida Dimphina Verhoekx, geb. Rotterdam 11 nov. 1915, Tuinder 1936-. [Loosduinen (Den Haag) 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Wilhelmina Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 12 aug. 1936.
2. Marinus Corstianus Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 5 mei 1938.
3. Petrus Johannes Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 20 jan. 1941.
4. Liduina Dimphina Lunenburg, geb. Loosduinen (Den Haag) 19 sept. 1946.

XIVcn. Anna Hendrika Lunenburg, geb. Monster 10 juni 1915, tr. Loosduinen (Den Haag) 14 sept. 1938 Hendrik Jacobus Moes, geb. Loosduinen (Den Haag) 20 juli 1918. [Loosduinen (Den Haag) 1946-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerardina Paulina Moes, geb. Loosduinen (Den Haag) 18 jan. 1939.
2. Petrus Johannes Moes, geb. Loosduinen (Den Haag) 4 mei 1944.

XIVco. Francina Johanna Lunenburg, geb. Monster 21 nov. 1916, Kok 1936-, tr. ’s Gravenhage 3 juni 1936 Antoon Johannes Ginter, geb. ’s Gravenhage 22 maart 1915, Kok en bedrijfsl. levensmiddelengroothandel 1936-, zn. van Antoon Johannes en Eduardina Collard. [’s Gravenhage 1945-]
Uit dit huwelijk:
1. Antoon Johannes Ginter, geb. ’s Gravenhage 19 juli 1936.
2. Petrus Johannes Ginter, geb. ’s Gravenhage 20 nov. 1939.
3. George Ginter, geb. ’s Gravenhage 25 febr. 1944.
4. Frans Albert Ginter, geb. ’s Gravenhage 6 april 1947.

XIIIds. Georgius Jacobus Lunenburg, geb. Monster 7 maart 1896, Tuinarbeider 1920-, † ’s Gravenhage 30 maart 1966, tr. Wateringen 29 okt. 1920 Adriana Maria Plat, geb. Wateringen 17 juni 1901, Tuinarbeider 1920-, † na 1966, dr. van Bernardus en Maria Geertruida van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerardus Lunenburg, geb. Monster 6 febr. 1921, tr. Monster 21 juni 1962 V K Schumacher.
2. Maria Adriana Lunenburg, geb. Monster 18 jan. 1923, † ald. 31 mei 1923.
3. Maria Adriana Lunenburg, geb. Monster 18 juni 1924, tr. Monster 30 dec. 1949 Jacobus Leonardus Vis, geb. Naaldwijk 3 mei 1918, zn. van Theodorus en Catharina Johanna Seesink. [Wateringen 1950-]
4. Gerarda Petronella Lunenburg, geb. Monster 15 jan. 1929, tr. Monster 23 nov. 1951 Jacobus Machiel de Jong, geb. Naaldwijk 9 april 1925, zn. van Theodorus Hermanus en Pieternella van Vleuten. [Naaldwijk 1951-]
5. Bernardus Cornelis Lunenburg, geb. Monster 25 juli 1930, tr. Monster 13 febr. 1960 J J C J Vis.
6. Adriana Maria Lunenburg, geb. Monster 16 dec. 1941.

XIIay. Leendert Witkamp, geb. Monster 28 aug. 1860, Tuinder -1909, † ’s-Gravenhage 22 mei 1909, tr. Alida Francina Hoogervorst.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Apolonia, volgt XIIIdt.
2. Petronella Wilhelmina, volgt XIIIdu.

XIIIdt. Johanna Apolonia Witkamp, geb. Naaldwijk 24 april 1888, Tuinier 1912-, † Monster 9 nov. 1944, tr. Monster 20 april 1912 Adrianus Johannes van Geest (XIIIcs).

XIIIdu. Petronella Wilhelmina Witkamp, geb. Naaldwijk 1890, † Wassenaar 25 april 1944, tr. Monster 1 juni 1912 Petrus Johannes Verbeek (XIIIfy).
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Johannes, volgt XIVcp.
2. Alida A J Verbeek, geb. Naaldwijk 15 nov. 1923.
3. Clasina Maria Adriana Verbeek, geb. Naaldwijk 1926, † ald. 13 juni 1944.

XIVcp. Leonardus Johannes Verbeek, geb. Naaldwijk 8 maart 1915, tr. Wateringen 22 juli 1938 Catharina Maria Noordermeer, geb. Wateringen 3 aug. 1914, dr. van Cornelis en Catharina Elisabeth Kortekaas.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus J M Verbeek, geb. Monster 4 juni 1939.
2. Cornelis L M Verbeek, geb. Monster 7 maart 1941.
3. Leonardus J E M Verbeek, geb. Monster 8 maart 1943.
4. Cornelis M M Verbeek, geb. Monster 6 nov. 1944.
5. Johannes E M Verbeek, geb. Monster 13 mei 1946.

XIIaz. Marinus Witkamp, geb. Monster 25 juni 1865, Schipper -1931, † Monster 25 febr. 1931, tr. Naaldwijk 25 mei 1889 Gerarda Maria Eversteijn, geb. Naaldwijk 7 juli 1867, Schipper -1931, † ’s Gravenhage 23 mei 1943, dr. van Gerardus en Maria Veenman.
Uit dit huwelijk:
1. Georgius Gerardus Witkamp, geb. Monster 14 maart 1890, † Wassenaar 4 april 1959, tr. Monster 20 okt. 1917 Anna Maria Suijkerland, geb. Leiden 16 juni 1881, † Delft 7 juli 1953, dr. van Leonardus en Catharina van Santen.
2. Levenloze zoon, geb. Monster 5 april 1891.
3. Gerardus Jacobus, volgt XIIIdv.
4. Johannes Witkamp, geb. Monster 27 nov. 1896, † Delft 19 sept. 1966, tr. ’s Gravenhage 20 sept. 1939 Oscarina Leonia Maria Coullier, geb. St Niklaas 9 okt. 1904, Dienstbode en huishoudster 1927-1938. [Monster 1956-]
5. Levenloze zoon, geb. Monster 25 nov. 1897.
6. Petrus Johannes Witkamp, geb. Monster 23 nov. 1898, † ald. 7 juni 1899.
7. Maria Petronella Witkamp, geb. Monster 1 maart 1901, tr. Monster 20 juli 1929 Johannes van der Zee, geb. Bolsward 6 aug. 1893, boekhouder 1934-, zn. van Sjouke en Anna Oosterbaan. [’s Gravenhage 1937-]
8. Levenloze dochter, geb. Monster 8 april 1902.
9. Petronella Gerarda Witkamp, geb. Monster 21 maart 1903, † Aalsmeer 25 nov. 1949, tr. Monster 20 aug. 1937 Petrus Bernardus Ludovicus Cools, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1908, dr. van Ludovicus Frederik en Catharina Maria van Wijk. [’s Gravenhage 1937-]
10. Leonardus Witkamp, geb. Monster 3 sept. 1905.

XIIIdv. Gerardus Jacobus Witkamp, geb. Monster 18 okt. 1894, Tuinarbeider 1922-, tr. Monster 22 april 1922 Appolonia Cornelia Ammerlaan, geb. Naaldwijk 28 aug. 1894, † Monster 13 juli 1959, dr. van Johannes en Johanna Noordermeer. [Wateringen 1961-]
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Johannes Witkamp, geb. Monster 11 sept. 1923. [Wateringen 1952-]
2. Johannes Marinus Witkamp, geb. Monster 27 nov. 1924, tr. 30 jan. 1947 Gerarda C M Slieker, geb. Monster 8 sept. 1924, dr. van Antonius Maria Johannes en Margaretha Petronella van der Knaap.
3. Gerardus Johannes Maria Witkamp, geb. Monster 17 dec. 1925, tr. Monster 9 jan. 1954 Eva Johanna Wissenburg (XIVaq,3).
4. Johannes Everardus Witkamp, geb. Monster 11 dec. 1927, tr. Naaldwijk 12 juni 1951 Catharina Rolff, geb. Naaldwijk 15 dec. 1932, dr. van Heinrich en Catharina de Munnik.
5. Gerarda Johanna Witkamp, geb. Monster 14 febr. 1929, tr. Monster 25 sept. 1954 Casparus Cornelis Maria van der Helm, geb. ’s Gravenhage 1 aug. 1931.
6. Anthonius Adrianus Witkamp, geb. Monster 12 april 1930, varensgezel en andien kuiper 1955-, tr. Naaldwijk 3 sept. 1955 Petronella Adriana Alsemgeest, geb. Naaldwijk 21 mei 1936, dr. van Bernardus Gerardus en Petronella Geertruida Witteman.
7. Jacobus Gregorius Witkamp, geb. Monster 30 maart 1931, † ald. 1 maart 1932.
8. Jacobus Hendrikus Witkamp, geb. Monster 8 aug. 1938. [Monster 1960-]

XIq. Arij Kruik, geb. Poeldijk 15 juni 1825, Arbeider 1850-, † Loosduinen 3 juni 1890, tr. Monster 29 mei 1847 Cornelia Olijrook (Olierook), geb. Poeldijk 23 mei 1826, † ald. 17 febr. 1902, dr. van Harpert Olierook en Dorothea de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Kruik, geb. Poeldijk 13 dec. 1847, † Monster 7 jan. 1848.
2. Harbert Kruik, geb. Poeldijk 4 dec. 1848, † ald. 15 jan. 1849.
3. Maria Kruik, geb. Poeldijk 30 dec. 1849, Tuinier 1871-, † Monster 7 juli 1919, tr. Loosduinen 15 okt. 1871 Jacobus Leonardus de Kok, geb. Naaldwijk 11 aug. 1846, Tuinier 1871-, † Monster 7 jan. 1922, zn. van Leonardus en Geertruida Olsthoorn.
4. Levenloos kind, geb. Poeldijk 2 dec. 1850.
5. Theodora Kruik, geb. Poeldijk 17 nov. 1851, † ald. 20 jan. 1852.
6. Theodora Kruik, geb. Poeldijk 18 febr. 1853, † ald. 19 febr. 1853.
7. Philippus Jacobus Kruik, geb. Poeldijk 1 mei 1854, † ald. 25 sept. 1854.
8. Jacob Kruik, geb. Poeldijk 4 mei 1855, † ald. 24 aug. 1855.
9. Theodora Kruik, geb. Poeldijk 24 april 1856, † ald. 28 aug. 1856.
10. Theodora Kruik, geb. Poeldijk 16 april 1857, † ald. 5 mei 1857.
11. Theodora Kruik, geb. Poeldijk 25 mei 1858, † ald. 26 juli 1858.
12. Jacobus Kruik, geb. Poeldijk 18 juli 1859, † ald. 23 juli 1859.
13. Levenloze dochter, geb. Poeldijk 31 juli 1860.
14. Levenloze zoon, geb. Poeldijk 14 nov. 1861.
15. Theodora, volgt XIIba.
16. Levenloze dochter, geb. Poeldijk 20 jan. 1864.
17. Levenloze zoon, geb. Poeldijk 18 juni 1865.
18. Cornelia, volgt XIIbb.
19. Levenloze dochter, geb. Loosduinen 2 febr. 1869.

XIIba. Theodora Kruik, geb. Poeldijk 30 nov. 1862, tr. Loosduinen 9 okt. 1880 Leendert Petrus Duijvestijn, geb. Loosduinen 16 mei 1854, Tuinder 1880-, Zaadhandelaar 1895-, zn. van Adrianus Duijvestein en Wilhelmina Schouw. [Loosduinen 1895-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Petronella, volgt XIIIdw.
2. Cornelia Maria Duijvestijn, geb. Loosduinen 18 aug. 1883, tr. Loosduinen 4 okt. 1911 Leonardus Gerardus Kan, geb. Voorburg 21 maart 1885, duinarbeider 1911-, zn. van Petrus en Wilhelmina van Engh. [’s Gravenhage 1911-]
3. Johanna Anna, volgt XIIIdx.
4. Arie, volgt XIIIdy.
5. Adrianus Leonardus Duijvestijn, geb. Loosduinen 6 mei 1891, † ald. 26 april 1893.
6. Maria Theodora, volgt XIIIdz.
7. Leonardus Adrianus Duijvestijn, geb. Loosduinen 15 okt. 1893, † ald. 25 okt. 1893.
8. Leonardus Petrus, volgt XIIIea.

XIIIdw. Wilhelmina Petronella Duijvestijn, geb. Loosduinen 9 aug. 1881, † ’s Gravenhage 13 jan. 1930, tr. Loosduinen 22 sept. 1903 Petrus Jacobus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 21 jan. 1877, zn. van Petrus Franciscius en Maria Cornelia van der Hark; hij hertr. Loosduinen 29 okt. 1930 Johanna Cornelia Goutier.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theodora Lelieveld, geb. Loosduinen 29 aug. 1904, tr. Loosduinen 20 mei 1926 Gerardus Martinus Jacobus Petrus Giezeman, geb. Loosduinen 11 april 1900, zn. van Gerardus Albertus en Helena Maria Boek. [’s Gravenhage 1929-]
2. Theodora Cornelia, volgt XIVcq.
3. Petrus Cornelis Leonardus Lelieveld, geb. ’s Gravenhage 27 sept. 1907.
4. Leonardus Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 21 okt. 1912.
5. Jacobus Johannes Lelieveld, geb. ’s Gravenhage 4 febr. 1916.
6. Gerardus Leonardus Lelieveld, geb. Loosduinen 7 sept. 1918.
7. Elisabeth Cornelia Lelieveld, geb. Loosduinen 28 juli 1923.

XIVcq. Theodora Cornelia Lelieveld, geb. Loosduinen 21 aug. 1905, tr. Loosduinen 20 mei 1926 Jacobus Petrus Marie Steijn, geb. Loosduinen 25 maart 1901, Tuinier 1926-, zn. van Petrus Jacobus en Cornelia Maria Elisabeth van der Beek. [’s Gravenhage 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Petronella Maria Steijn, geb. ’s Gravenhage 7 april 1927.
2. Petrus Wilhelmus Gerardus Maria Steijn, geb. ’s Gravenhage 16 febr. 1930.

XIIIdx. Johanna Anna Duijvestijn, geb. Loosduinen 26 okt. 1885, tr. Loosduinen 24 nov. 1909 Leonardus Adrianus Arnoldus Vink, geb. Loosduinen 5 nov. 1885, Wagenmaker 1909-, zn. van Hubertus en Alida Adriana Roest. [Loosduinen 1909-]
Uit dit huwelijk:
1. Alida Francisca, volgt XIVcr.
2. Leonardus Petrus Hubertus Vink, geb. Loosduinen 19 nov. 1911.
3. Huberta Francina, volgt XIVcs.
4. Theodora Cornelia Helena Vink, geb. Loosduinen 16 juli 1918, Dienstbode 1936-. [’s Gravenhage 1937-]
5. Johanna Francina Christina Vink, geb. Loosduinen 27 sept. 1920.
6. Wilhelmina Petronella Maria Vink, geb. Loosduinen 6 mei 1926.
7. Helena Adriana Elisabeth Vink, geb. Loosduinen 4 aug. 1928.

XIVcr. Alida Francisca Vink, geb. Loosduinen 25 aug. 1910, tr. Loosduinen 8 april 1931 Theodorus Hendrik Marie Kuijpers, geb. ’s Gravenhage 18 febr. 1910, slager 1928-. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Marie Kuijpers, geb. ’s Gravenhage 6 okt. 1932.
2. Leonardus Theodorus Kuijpers, geb. ’s Gravenhage 16 juni 1935.

XIVcs. Huberta Francina Vink, geb. Loosduinen 25 sept. 1914, tr. ’s Gravenhage 26 dec. 1936 Hendrikus Gerrit Peek, geb. ’s Gravenhage 6 dec. 1914, slagersknecht 1936-, zn. van Hendrikus en Antonia Vissers. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Leonardus Peek, geb. ’s Gravenhage 22 juni 1936.
2. Johanna Antonia Huberta Peek, geb. ’s Gravenhage 11 sept. 1938.

XIIIdy. Arie Duijvestijn, geb. Loosduinen 17 sept. 1887, Tuinder 1924-, tr. Annebet Nicoline Jacoba Ammerlaan, geb. Amsterdam 31 jan. 1893. [’s Gravenhage 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Petrus Duijvestijn, geb. Loosduinen 28 dec. 1913.
2. Cornelis Petrus Wilhelmus Duijvestijn, geb. Loosduinen 7 febr. 1915.
3. Theodora Cornelia Duijvestijn, geb. Loosduinen 16 juli 1916.
4. Levenloze zoon, geb. Loosduinen 15 nov. 1918.
5. Catharina Maria Duijvestijn, geb. Loosduinen 11 nov. 1920, † ald. 29 nov. 1920.
6. Adrianus Johannes Duijvestijn, geb. Loosduinen 31 juli 1926.
7. Catharina Johanna Maria Duijvestijn, geb. Loosduinen 1 okt. 1932.

XIIIdz. Maria Theodora Duijvestijn, geb. Loosduinen 6 mei 1891, tr. Loosduinen 28 april 1915 Johannes Hendricus van Son, geb. Haarlemmermeer 12 april 1886, Rijwielhandelaar 1915-, zn. van Johannes Hendricus en Margaretha Hoogeveen. [Loosduinen 1915-]
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Elisabeth, volgt XIVct.
2. Leonardus Petrus van Son, geb. Loosduinen 3 jan. 1918.
3. Theodorus Leonardus van Son, geb. Loosduinen 17 aug. 1919.
4. Johannes Hendricus van Son, geb. Loosduinen 17 aug. 1919.
5. Elisabeth Petronella van Son, geb. Loosduinen 24 aug. 1921.
6. Petrus Jacobus van Son, geb. Loosduinen 4 febr. 1923.
7. Adriana Leonarda van Son, geb. Loosduinen 14 sept. 1924, † ’s Gravenhage 24 dec. 1932.
8. Cornelia Maria van Son, geb. Loosduinen 24 nov. 1926, † ’s Gravenhage 30 dec. 1927.
9. Cornelia Maria van Son, geb. Loosduinen 16 sept. 1929.

XIVct. Margaretha Elisabeth van Son, geb. Loosduinen 29 maart 1916, tr. 17 nov. 1937 Petrus Gerardus van Zon, geb. Rijswijk 2 maart 1911, slager 1937-, zn. van Gerardus (OV) en Johanna Maria Wijtman. [’s Gravenhage 1939-]
Uit dit huwelijk:
Hendrikus Antonius Cornelis van Zon, geb. ’s Gravenhage 3 nov. 1938.

XIIIea. Leonardus Petrus Duijvestijn, geb. Loosduinen 17 juli 1897, Tuinder 1924-, tr. Rijswijk 19 nov. 1924 Clasina Geertruida Ouwendijk, geb. Vrijenban 2 mei 1899, dr. van Adrianus Jacobus en Sebastiana Maria van Zijl. [Loosduinen 1924-]
Uit dit huwelijk:
1. Theodora Wilhelmina Petronella Duijvestijn, geb. Loosduinen 1 nov. 1926.
2. Sebastiana Maria Anthonia Duijvestijn, geb. Loosduinen 26 dec. 1927.
3. Leonardus Petrus Cornelis Duijvestijn, geb. Loosduinen 21 febr. 1929.
4. Adriana Jacoba Johanna Duijvestijn, geb. Loosduinen 18 aug. 1930.
5. Wilhelmus Leonardus Johannes Duijvestijn, geb. Loosduinen 1 juli 1932.

XIIbb. Cornelia Kruik, geb. Loosduinen 15 aug. 1867, † Naaldwijk 17 maart 1926, tr. Loosduinen 12 mei 1886 Petrus van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 23 okt. 1862, boodschaploper en nadien nachtrijder 1886-, † Naaldwijk 18 april 1927, zn. van Franciscus en Catharina Hilversum.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Maria, volgt XIIIeb.
2. Cornelia Maria van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 19 april 1888, tr. Naaldwijk 10 jan. 1917 Martinus Mulder, geb. Naaldwijk 1873, † Rotterdam 3 juni 1923, zn. van Cornelis en Cornelia Maria Enthoven.
3. Franciscus Gerardus van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 6 febr. 1890, Arbeider landbouw 1947-, † Delft 30 juli 1967.
4. Maria Evarina, volgt XIIIec.
5. Everina Cornelia van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 5 maart 1893, tr. Naaldwijk 26 okt. 1926 Martinus Gijsbertus van der Burg, geb. Monster 15 april 1892, brood-en banketbakker en nadien tuinder 1926-, † Monster 12 aug. 1958, zn. van Jacobus Nicolaas en Gertruida Maria Olsthoorn. [Monster 1952-]
6. Adriana Theodora, volgt XIIIed.
7. Clasina Cornelia Maria, volgt XIIIee.
8. Peternella Maria Cornelia van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 12 juni 1898, tr. Martinus Verbeek, geb. 6 mei 1900.
9. Helena Maria, volgt XIIIef.
10. Adrianus Franciscus van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 9 mei 1903, † Monster 27 aug. 1917.

XIIIeb. Catharina Maria van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 31 jan. 1887, † Monster 31 jan. 1965, tr. Monster 20 april 1912 Wilhelmus Johannes van der Valk, geb. Naaldwijk 17 nov. 1886, Vee- en melkhandelaar 1912-, † ’s Gravenhage 25 jan. 1962, zn. van Adrianus en Cornelia van Meurs.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana Maria van der Valk, geb. Monster 20 juni 1913.
2. Cornelia Petronella Maria van der Valk, geb. Monster 20 juli 1914, † ald. 5 aug. 1914.
3. Adriana Johanna Maria van der Valk, geb. Monster 9 okt. 1915.
4. Cornelia Petronella Maria van der Valk, geb. Monster 1 sept. 1916. [Roosendaal 1945-]
5. Adrianus Jacobus Josephus van der Valk, geb. Monster 19 aug. 1917, Onderwijzer -1944, † Haarlem 1 sept. 1944.
6. Petrus Martinus Jospehus van der Valk, geb. Monster 21 maart 1919, † ald. 13 sept. 1919.
7. Petrus Jacobus Maria van der Valk, geb. Monster 1 april 1920, tr. Wateringen? 27 febr. 1947 Elisabeth M M van der Goes, geb. Wateringen 28 april 1922, dr. van Johannes en Adriana Anna Maria van den Berg.
8. Nicolaas Wilhelmus Maria van der Valk, geb. Monster 16 april 1923, tr. 17 nov. 1953 Johanna P Oosterveer, geb. Monster 18 febr. 1924, dr. van Johannes Cornelis en Maria Cornelia Duijvesteijn.
9. Anna Paulina Maria van der Valk, geb. Monster 2 juni 1924, Handwerkonderwijzeres 1945-. [Maastricht 1949-]
10. Catharina Gijsberta Cornelia van der Valk, geb. Monster 17 nov. 1925.
11. Johanna Adriana Maria van der Valk, geb. Monster 17 nov. 1925, † ald. 17 febr. 1926.
12. Levenloze dochter, geb. Monster 23 sept. 1932.

XIIIec. Maria Evarina van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 4 sept. 1891, tr. Naaldwijk 13 juli 1915 Nicolaas Hubertus Loomans, geb. Monster 15 nov. 1890, Rijwielhandelaar 1915-, zn. van Hendrik en Johanna Maria van Leeuwen. [Hillegersberg, Rotterdam 1957-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Alida Loomans, geb. Wateringen 1 aug. 1916, † ald. 11 april 1923.
2. Petrus Wilhelmus Josephus Loomans, geb. Wateringen 11 maart 1921. [Wateringen 1949-]
3. Hendricus Johannes Jacobus Loomans, geb. Wateringen 14 sept. 1922, Bakker 1940-. [Monster 1947-]
4. Cornelis Maria Josephus Loomans, geb. Wateringen 23 maart 1924, † ald. 18 dec. 1924.

XIIIed. Adriana Theodora van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 28 nov. 1894, † Monster 13 nov. 1957, tr. Naaldwijk 12 juni 1924 Hendricus Nicolaas Petrus Vollebregt, geb. Wassenaar 1 mei 1899, Tuinder 1924-, † Delft 10 mei 1961, zn. van Hubertus Wilhelmus en Catharina Verbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Huberta Maria Vollebregt, geb. Monster 25 maart 1925, tr. Monster 17 mei 1950 Johannes Adrianus Jacobus van der Meijs, geb. Monster 21 juli 1919, zn. van Jacobus Martinus en Anna Cornelia van Luijk. [Hoek van Holland 1950-]
2. Cornelis Petrus Hubertus, volgt XIVcu.
3. Hillegonda Wilhelmina Adriana Vollebregt, geb. Monster 17 jan. 1928, † ’s Gravenhage 7 juli 1932.
4. Petronella Cornelia Everina Vollebregt, geb. Monster 19 sept. 1930, tr. Monster 27 dec. 1954 Antonius Cornelis Maria van der Voort, geb. ’s Gravenzande 27 mei 1924, zn. van Johannes Cornelis Marie en Clazina Antonia Maria de Bruijn. [’s Gravenzande 1956-]
5. Hillegonda Wilhelmina Adriana Vollebregt, geb. Monster 17 sept. 1932. [Etten 1962-]
6. Hubertus Wilhelmus Petrus Vollebregt, geb. Monster 18 mei 1934, Tuinder en nadien stoker grote vaart 1945-, tr. ’s Gravenhage 30 jan. 1959 Adriana Carolina Weerwag, geb. ’s Gravenhage 7 maart 1939, dr. van Johannes en Johanna Martina Theodora Gerarda Degenkamp. [’s Gravenhage 1959-]
7. Hendricus Petrus Nicolaas Vollebregt, geb. Monster 2 april 1936, tr. Rijswijk 7 dec. 1960 C V M Wülfinghof.
8. Nicolaas Cornelius Gerardus Vollebregt, geb. Monster 1938, † ald. 12 juli 1944.

XIVcu. Cornelis Petrus Hubertus Vollebregt, geb. Monster 1 okt. 1926, Schilder 1962-, tr. Auckland, Nieuw Zeeland 3 mei 1952 Helena Anna Theresia Enthoven, geb. Monster 15 jan. 1926, dr. van Anthonie Johannes en Lucia van den Heuvel. [Auckland, Nieuw Zeeland 1964-]
Uit dit huwelijk:
Johannes Hendrikus Anthony Vollebregt, geb. Auckland, Nieuw Zeeland 5 nov. 1956.

XIIIee. Clasina Cornelia Maria van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 12 aug. 1896, tr. Naaldwijk 28 okt. 1926 Quirinus Jacobus Schouw, geb. Monster 12 juni 1896, † ald. 3 sept. 1928, zn. van Jacobus en Catharina Maria Olsthoorn. [Monster 1926-]
Uit dit huwelijk:
Jacobus Petrus Schouw, geb. Monster 22 jan. 1928. [Monster 1947]

XIIIef. Helena Maria van Wijngaarden, geb. Naaldwijk 20 juli 1901, Tuinder 1927-, tr. Monster 23 nov. 1927 Cornelis Johannes Schouw, geb. Monster 1 jan. 1901, zn. van Jacobus en Catharina Maria Olsthoorn. [Monster 1928-]
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Cornelia Schouw, geb. Loosduinen 24 dec. 1927.
2. Petrus Quirinus Jacobus, volgt XIVcv.
3. Cornelia Helena Everina Schouw, geb. Monster 8 aug. 1930, Winkeljuffrouw -1955, tr. Monster 19 nov. 1955 Leonardus Hermanus Petrus van Diepen, geb. Rijswijk 16 nov. 1921. [Rijswijk 1957-]
4. Cornelis Jacobus Martinus Schouw, geb. Monster 8 aug. 1930, Tuinder 1960-, tr. Monster 30 dec. 1960 Catharina Johanna van den Enden, geb. ’s Gravenhage 4 febr. 1940. [Loosduinen 1961-]
5. Helena Cornelia Petronella Schouw, geb. Monster 1935, † ’s Gravenhage 19 dec. 1943.

XIVcv. Petrus Quirinus Jacobus Schouw, geb. Monster 21 juni 1929, Tuinder 1957-, tr. ’s Gravenhage 24 juli 1957 Alida Hendrika Helena Lelieveld, geb. ’s Gravenhage 6 juni 1927. [Naaldwijk 1958-]
Uit dit huwelijk:
Petrus Cornelis Schouw, geb. Naaldwijk 17 jan. 1958.

XIr. Cornelia Kruijk, geb. Poeldijk 30 juli 1829, † Monster 13 juni 1868, tr. Monster 18 okt. 1851 Nicolaas Olierook, geb. Poeldijk 9 dec. 1830, Watermolenaar 1850-, † Monster 10 nov. 1918, zn. van Harpert en Dorothea de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Harper Olierook, geb. Poeldijk 30 okt. 1852, † ald. 4 maart 1853.
2. Harper Olierook, geb. Poeldijk 9 okt. 1854, † ald. 15 febr. 1855.
3. Maria, volgt XIIbc.
4. Theodora Olierook, geb. Monster 2 juni 1857, † ald. 28 jan. 1858.
5. Levenloze zoon, geb. Monster 17 sept. 1858.
6. Levenloze zoon, geb. Monster 13 sept. 1859.
7. Theodora Olijrook, geb. Monster 21 dec. 1860, † ald. 6 febr. 1934, tr. Monster 13 sept. 1879 Willebrordus van den Berg, geb. Monster 1854, † na 1934, zn. van Johannes en Johanna Ouderdorp.
8. Harpert Olierook, geb. Monster 7 okt. 1862, † ald. 30 okt. 1863.
9. Levenloze dochter, geb. Monster 15 nov. 1863.
10. Levenloze dochter, geb. Monster 25 nov. 1864.
11. Maria Olierook, geb. Monster jan. 1866, † ald. 31 maart 1866.
12. Cornelia Olierook, geb. Monster april 1867, † ald. 23 jan. 1869.

XIIbc. Maria Olierook, geb. Monster 13 dec. 1855, † Loosduinen 13 maart 1891, tr. Monster 2 aug. 1879 Antonie Schouw, geb. Loosduinen 14 juni 1854, Arbeider 1893-, † Loosduinen 23 aug. 1913, zn. van Francina Schouw; hij hertr. Loosduinen 10 mei 1893 Cornelia Francina van der Roest.
Uit dit huwelijk:
1. Francina Cornelia Schouw, geb. Loosduinen 30 nov. 1880.
2. Cornelia Theodora, volgt XIIIeg.
3. Antoinetta Petronella Schouw, geb. Loosduinen 13 april 1885.
4. Dorothea Maria Schouw, geb. Loosduinen 21 nov. 1886, geest. zuster -1925, † ’s Gravenhage 15 dec. 1925.
5. Levenloze zoon, geb. Loosduinen 16 april 1889.
6. Maria Schouw, geb. Loosduinen 28 febr. 1891.

XIIIeg. Cornelia Theodora Schouw, geb. Loosduinen 12 febr. 1883, † Monster 10 dec. 1944, tr. Monster 12 okt. 1907 Jacobus Josephus de Ruijt, geb. Poeldijk 21 okt. 1872, † Monster 19 april 1938, zn. van Willebrordus en Margaretha Zuidgeest en wedr. van Elisabeth Margaretha Boode.
Uit dit huwelijk:
1. Willebrordus Gerardus, volgt XIVcw.
2. Maria Antonia Cornelia, volgt XIVcx.
3. Theodorus Willebrordus, volgt XIVcy.
4. Antonius Petrus Josephus de Ruijt, geb. Monster 15 maart 1913, † ald. 31 jan. 1917.
5. Bernardus Hendricus Josephus de Ruijt, geb. Monster 17 aug. 1914, † ald. 13 sept. 1914.
6. Franciscus de Ruijt, geb. Monster 25 febr. 1916, † ald. 11 jan. 1916.
7. Antonia Adriana Maria, volgt XIVcz.
8. Gerardus Josephus de Ruijt, geb. Monster 9 mei 1919.
9. Cornelis Jacobus Hendrikus de Ruijt, geb. Monster 7 okt. 1921.
10. Jacobus Carolus de Ruijt, geb. Poeldijk febr. 1926, † ’s Gravenhage 28 april 1926.

XIVcw. Willebrordus Gerardus de Ruijt, geb. Monster 12 aug. 1908, tr. Cornelia U G van der Haar, geb. Wateringen 6 juni 1912. [Wateringen 1934-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia J M de Ruijt, geb. Wateringen 20 okt. 1935.
2. Jacobus G de Ruijt, geb. Wateringen 6 juni 1938.
3. Gerardus P de Ruijt, geb. Wateringen 2 nov. 1939.
4. Johanna W M de Ruijt, geb. Wateringen 7 april 1941.
5. Wilhelmina J M de Ruijt, geb. Wateringen 1 juni 1942.
6. Johanna C M de Ruijt, geb. Wateringen 6 febr. 1944.
7. Wilhelmus Cl M de Ruijt, geb. Wateringen 4 juli 1945.
8. Antonius W M de Ruijt, geb. Wateringen 7 nov. 1946.

XIVcx. Maria Antonia Cornelia de Ruijt, geb. Monster 23 aug. 1909, tr. Monster 9 jan. 1932 Wilhelmus Cornelis Bom (XIVia). [Wateringen 1932-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Wilhelmina Bom, geb. Wateringen 18 nov. 1932, tr. Wateringen 7 sept. 1955 Wilhelmus Adrianus Vogels, geb. Monster 2 maart 1930, vermeld zuivelhandelaar vanaf 1955, zn. van Augustinus Petrus en Martina Maria van der Ende. [’s Gravenhage 1955-]
2. Jacobus Johannes Bom, geb. Wateringen 22 juni 1934.
3. Margaretha Maria Bom, geb. Wateringen 15 maart 1939, tr. Monster 9 dec. 1964 Cornelis Josephus Duijvestein, geb. Monster 5 nov. 1939, zn. van Leonardus Adrianus Josephus en Adriana Catharina van Luijk. [Monster 1970-]

XIVcy. Theodorus Willebrordus de Ruijt, geb. Monster 1 dec. 1910, tr. 29 april 1936 Wilhelmina Johanna van der Bol, geb. Monster? 1 sept. 1914.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Theodora Maria de Ruijt, geb. Monster 27 jan. 1939.
2. Engelbert Th E de Ruijt, geb. Monster 29 dec. 1945.

XIVcz. Antonia Adriana Maria de Ruijt, geb. Monster 22 mei 1917, Dienstbode 1939-, tr. 11 april 1942 Theodorus Leonardus Franciscus van der Zeijden, geb. Monster 1 juli 1915, zn. van Theodorus Cornelis en Adriana Maria Toussaint.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Th M van der Zeijden, geb. Monster 27 mei 1943.
2. Cornelia Jacoba Maria van der Zeijden, geb. Monster 10 mei 1944, tr. Monster 11 aug. 1965 Petrus Johannes Gerardus Theodorus Zwinkels (XIIIjj,2). [’s-Gravenzande 1965-]
3. Theodorus J M van der Zeijden, geb. Monster 6 juli 1945.
4. Jacobus P M van der Zeijden, geb. Monster 12 mei 1947.

XIs. Maria Kruik, geb. Poeldijk 22 juni 1836, † Monster 23 jan. 1898, tr. 19 mei 1860 Martinus van Vliet, geb. Naaldwijk 21 febr. 1831, Koopman en tuinier 1860-, † Naaldwijk 5 mei 1912, zn. van Arij en Adriana van Paassen; hij hertr. Monster 14 jan. 1899 Caatje van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus van Vliet, geb. Naaldwijk 24 maart 1861, † ald. 29 aug. 1861.
2. Maria van Vliet, geb. Naaldwijk 8 maart 1862, † Monster 22 maart 1865.
3. Adriana Maria van Vliet, geb. Naaldwijk 6 febr. 1863, † Monster 8 mei 1864.
4. Petronella van Vliet, geb. Monster 9 april 1864, Kruidenierster 1921, † ’s Gravenhage 28 nov. 1941, tr. Naaldwijk 17 nov. 1900 Arnoldus van der Voort, geb. Rijswijk 6 mei 1866, Tuinier 1900-, † Naaldwijk 20 nov. 1921, zn. van Adrianus en Adriana Touw.
5. Elizabeth van Vliet, geb. Monster 23 febr. 1865, † ald. 7 juli 1866.
6. Maria Cornelia van Vliet, geb. Monster 21 febr. 1866, Dienstbode 1890-, † ’s Gravenhage 6 okt. 1931.
7. Cornelia Martina van Vliet, geb. Monster 27 april 1867, † ald. 16 aug. 1867.
8. Jacobus van Vliet, geb. Monster 27 aug. 1868. [’s Gravenhage 1898-]
9. Adriana van Vliet, geb. Monster 21 sept. 1869, † ald. 25 juli 1871.
10. Cornelia, volgt XIIbd.
11. Adrianus van Vliet, geb. Monster 20 nov. 1871, † ald. 31 dec. 1871.
12. Adrianus van Vliet, geb. Monster 19 dec. 1872, † ald. 10 juni 1873.
13. Anna, volgt XIIbe.
14. Adrianus Gerardus van Vliet, geb. Naaldwijk 3 dec. 1875. [Rijswijk 1899-]
15. Johannes van Vliet, geb. Monster 20 febr. 1877, † ald. 12 mei 1877.
16. Johanna van Vliet, geb. Monster 23 juli 1878, † ald. 10 dec. 1880.

XIIbd. Cornelia van Vliet, geb. Monster 23 sept. 1870, † ald. 11 aug. 1950, tr. Monster 14 nov. 1896 Petrus van Ruijven, geb. Monster 30 april 1848, Tuinier -1918, † Monster 22 april 1918, zn. van Johannes en Johanna van der Knaap en wedr. van Geertruida Helderman.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis Johanna Maria van Ruijven, geb. Monster 30 nov. 1897, tr. Monster 12 april 1921 Folquinus Jacob Maria Damave, geb. Bolsward 1896, zn. van Jacob Gerhardus en Lijn Stroo Cloeck.
2. Maria Alida Petronella van Ruijven, geb. Monster 3 juni 1899, tr. Monster 18 jan. 1921 Theodorus Johannes Leonardus Schroote, geb. Groningen 1892, zn. van Mattheus en Reinou Jorna en wedr. van Aafke Damave.
3. Catharina Maria van Ruijven, geb. Monster 31 aug. 1900, tr. Leiden 27 febr. 1924 Willem Pierre Damave, geb. Bolsward 7 aug. 1901, zn. van Jacob Gerhardus en Lijn Stroo Cloeck. [’s Gravenhage 1938-]
4. Petronella Maria Antonia van Ruijven, geb. Monster 24 febr. 1902.
5. Johannes Josephus van Ruijven, geb. Monster 26 sept. 1903, tr. Monster 8 febr. 1930 Martina Maria van der Hark, geb. Monster 1907, dr. van Johannes Jozephus en Petronella van der Voort.
6. Anna Maria Magdalena van Ruijven, geb. Naaldwijk 17 april 1906. [Haarlemmerliede 1939-]
7. Leonardus Adrianus Petrus van Ruijven, geb. Monster 22 juli 1908. [Zaandam 1939-]

XIIbe. Anna van Vliet, geb. Monster 24 sept. 1874, Arbeider en winkelier 1904-, † ’s-Gravenhage 28 febr. 1943, tr. Monster 7 mei 1904 Nicolaas van Rijn, geb. ’s-Gravenhage 3 febr. 1878, Arbeider en winkelier 1904-, † Monster 6 juni 1964, zn. van Theodorus en Maria Berk.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Marinus, volgt XIIIeh.
2. Maria Petronella van Rijn, geb. Monster 7 april 1907, † Voorburg 1 mei 1910.
3. Marinus Adrianus, volgt XIIIei.
4. Adrianus Jacobus, volgt XIIIej.
5. Cornelia Maria van Rijn, geb. Monster 1 april 1916. [Oudenbosch 1945-]

XIIIeh. Theodorus Marinus van Rijn, geb. Monster 10 maart 1905, † na 1948, tr. Monster 9 sept. 1929 Anthonia Maria Vos, geb. Monster 19 febr. 1905, † Naaldwijk 21 dec. 1948, dr. van Jacobus en Francina Schats.
Uit dit huwelijk:
1. Francina van Rijn, geb. Naaldwijk 23 aug. 1932.
2. Johanna M C van Rijn, geb. Naaldwijk 2 jan. 1934.
3. Jacobus D van Rijn, geb. Naaldwijk 29 jan. 1935.
4. Marinus G van Rijn, geb. Naaldwijk 24 juni 1936.
5. David Adrianus Maria van Rijn, geb. Naaldwijk 11 sept. 1937, kantoorbediende 1958-, tr. Naaldwijk 21 aug. 1962 Margaretha Petronella Catharina Maria Slaman (XIVfh,1). [Pijnacker 1962-]
6. Maria Cornelia Adriana van Rijn, geb. Naaldwijk 14 nov. 1938, Tuinder 1964-, tr. Naaldwijk 18 dec. 1964 Franciscus Johannes Cornelius Zwinkels (XIIIji,3). [Berkel en Rodenrijs 1965-]
7. Adrianus Thedorus van Rijn, geb. Naaldwijk 20 sept. 1940.
8. Theodorus M G van Rijn, geb. Naaldwijk 17 juli 1942.
9. Antonius A M van Rijn, geb. Naaldwijk 11 juni 1946.

XIIIei. Marinus Adrianus van Rijn, geb. Monster 30 nov. 1908, Tuinder 1935-, tr. Monster 28 sept. 1935 Geertruida Margaretha Catharina van den Ende (XIIIma).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Cornelia Maria van Rijn, geb. Monster 3 juli 1936, tr. Monster 7 okt. 1960 Antonius Johannes Nicolaas Hofstede, geb. Wateringen 15 nov. 1930, zn. van Jacobus Wilhelmus en Aplonia Maria Antonia van Uffelen. [Wateringen 1960-]
2. Gerardus Marinus Simon van Rijn, geb. Monster 30 nov. 1937, boekhouder 1962-. [Eindhoven 1962-]
3. Cornelia A M van Rijn, geb. Monster 4 febr. 1942.
4. Nicolaas P L M van Rijn, geb. Monster 2 aug. 1944.

XIIIej. Adrianus Jacobus van Rijn, geb. Monster 7 juli 1911, tr. ’s-Gravenhage 8 aug. 1945 Elizabeth Johanna Nottet, geb. Naaldwijk 10 maart 1917, † ’s-Gravenhage 10 febr. 1963, dr. van Willem en Cecilia Adriana van Holsteijn.
Uit dit huwelijk:
Johanna A C M van Rijn, geb. Monster 19 febr. 1947.

Xi. Cornelis Kruijk, ged. Monster Ambagt 13 okt. 1793, † Honsholredijk 9 aug. 1833, tr. Naaldwijk 27 mei 1826 Adriana van Leeuwen, geb. ’s Gravenhage 1794, † Wateringen 13 dec. 1874, dr. van Petrus en Alida van der Neute.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Kruijk, geb. Wateringen 8 maart 1827, † ald. 15 nov. 1828.
2. Pieter, volgt XIt.
3. Antonie Kruijk, geb. Wateringen 2 sept. 1829, † ald. 17 juli 1860, tr. Wateringen 1 juni 1860 Margaretha Kuijpers, geb. Wateringen 1834, dr. van Leendert en Adriana de Ridder; zij hertr. Wateringen 8 nov. 1861 Cornelis de Ridder.
4. Alida Kruijk, geb. Wateringen 17 nov. 1830, † ald. 20 maart 1831.
5. Lambertus Kruijk, geb. Wateringen 7 april 1832, † ald. 27 juli 1832.
6. Arie Kruijk, geb. Wateringen 27 juli 1833, † ald. 11 nov. 1833.

XIt. Pieter Kruijk, geb. Wateringen 16 mei 1828, Tuinier 1860-, † Wateringen 5 mei 1893, tr. Wateringen 10 sept. 1858 Aplonia van Zeijl, geb. Wateringen 4 sept. 1823, † ald. 12 aug. 1896, dr. van Korstieaan en Adriana van der Zijden en wed. van Johannis Marrense.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIIbf.
2. Corstianus Kruijk, geb. Wateringen 28 maart 1861, † ald. 24 sept. 1861.

XIIbf. Cornelis Kruijk, geb. Wateringen 22 okt. 1859, tr. Wateringen 25 juni 1898 Maria Cornelia Hofstede, geb. Naaldwijk 24 okt. 1862, dr. van Maarten en Flora Koppert.
Uit dit huwelijk:
Appolonia Gerarda Clasina Kruijk, geb. Wateringen 13 okt. 1899, † ald. 7 nov. 1899.

Xj. Joanna Kruijk, ged. Monsterambagt 13 dec. 1795, † Numansdorp 11 dec. 1874, tr. Naaldwijk 24 mei 1817 Adrianus Zuijderwijk, ged. Poeldijk 12 okt. 1787, Schipper 1820-, Tuinder 1850-, zn. van Willem en Jannetje Claassen Thoen. [Poeldijk 1830-]
Uit dit huwelijk:
1. Willem Zuijderwijk, geb. Monster/Poeldijk 3 mei 1818, Tuindergezel 1849-, † Anna Paulowna 27 maart 1871, tr. Monster 23 juni 1849 Cornelia van Luijk, geb. Wateringen 6 febr. 1803, Dienstbode -1849, † Monster 9 mei 1875, dr. van Lourentius en Adriana Tettero.
2. Anthonie, volgt XIu.
3. Jannetje, volgt XIv.
4. Pieter Zuijderwijk, geb. Strijensas 11 april 1824, † Numansdorp 30 dec. 1894, tr. Numansdorp 9 juni 1854 Johanna Rommers, geb. Rucphen 1830, dr. van Adrianus en Johanna Saaij.
5. Cornelis Zuijderwijk, geb. Strijensas 11 april 1826.
6. Kornelis Zuijderwijk, geb. 1828, † Numansdorp 27 maart 1840.
7. Johanna Zuijderwijk, geb. Numansdorp 8 juni 1831, tr. Oud Beijerland 6 juli 1854 Johannis Hendrikus Josee, geb. Rhoon 1821, zn. van Pieter en Johanna Meeuwis.
8. Dina Zuijderwijk, geb. Numansdorp 15 sept. 1832, † ald. 12 april 1876, tr. Numansdorp 3 maart 1860 Marijn Kostermans, geb. Oud - en Nieuw Gastel 1827, zn. van Johannis en Maria van Dorst.
9. Antonie Zuijderwijk, geb. Numansdorp 15 juni 1834.
10. Lena Zuijderwijk, geb. Numansdorp 15 juni 1834, † ald. 1 april 1835.
11. Lena Zuijderwijk, geb. Numansdorp 25 mei 1838, † ald. 23 jan. 1869, tr. Oud Beijerland 30 april 1863 Jan de Jong, geb. Steenbergen 1832, zn. van Pieter en Anna Maria van Heel.
12. Teunis Zuijderwijk, geb. Numansdorp 13 maart 1840, † ald. 13 sept. 1922, tr. Rhoon 8 mei 1868 Wilhelmina Overbeek, geb. Rhoon 1845, dr. van Theodorus en Petronella van der Meijden.

XIu. Anthonie Zuijderwijk, geb. Monster/Poeldijk 12 okt. 1819, Schipper 1847-, † Monster 21 juni 1900, tr. Naaldwijk 28 aug. 1847 Sophia Barnhoorn, geb. Voorschoten 28 juli 1822, † Monster 19 dec. 1902, dr. van Pieter en Hendrica Rens.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Zuijderwijk, geb. Monster 19 jan. 1849, † ald. 27 febr. 1849.
2. Petrus, volgt XIIbg.
3. Arie Zuijderwijk, geb. Monster 21 mei 1852, † ald. 20 juni 1852.
4. Adriana Zuijderwijk, geb. Monster 19 sept. 1855, † ald. 30 dec. 1855.
5. Hendrica Zuijderwijk, geb. Monster 21 mei 1857, † ald. 6 aug. 1857.
6. Hendrika Zuijderwijk, geb. Monster 10 aug. 1858, † ald. 5 jan. 1916.
7. Adriana Zuijderwijk, geb. Monster 27 maart 1861, † ald. 13 sept. 1861.

XIIbg. Petrus Zuijderwijk, geb. Monster 16 april 1851, Schipper 1877-, † Monster 26 okt. 1920, tr. Rijswijk 17 mei 1877 Martijntje van Leeuwen, geb. Rijswijk 12 jan. 1856, † Monster 28 april 1927, dr. van Gerrit en Antje Voerman.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonius Adrianus, volgt XIIIek.
2. Gerardus Franciscus, volgt XIIIel.
3. Petrus Cornelis Zuijderwijk, geb. Monster 29 dec. 1880, † ald. 27 april 1881.
4. Petrus Cornelis Zuijderwijk, geb. Monster 14 april 1882, † ald. 23 juli 1882.
5. Anna Margaretha Zuijderwijk, geb. Monster 20 febr. 1884, † ald. 9 maart 1885.
6. Hendrik Cornelis, volgt XIIIem.
7. Jacobus Zuijderwijk, geb. Monster 2 juni 1886, † ald. 9 nov. 1886.
8. Cornelis, volgt XIIIen.
9. Johannis Anthonius, volgt XIIIeo.
10. Petrus Jacobus, volgt XIIIep.

XIIIek. Anthonius Adrianus Zuijderwijk, geb. Monster 15 maart 1878, Schipper en nadien Agent van politie 1901-, † Delft 26 jan. 1958, tr. 3 april 1901 Hendrika Maria Thoen, geb. Monster 29 juli 1879, Agent van politie 1900-, † ’s-Gravenhage 4 febr. 1941, dr. van Wilhelmus Hendrikus en Wilhelmina Tangel.
Uit dit huwelijk:
1. Martina, volgt XIVda.
2. Wilhelmus Hendrikus, volgt XIVdb.
3. Gerardus Petrus, volgt XIVdc.
4. Jacobus Wilhelmus Zuijderwijk, geb. Monster 29 juni 1905.
5. Wilhelmina Hendrika Cornelia Zuijderwijk, geb. Monster 26 sept. 1906, † ald. 15 juli 1914.
6. Wilhelmus Johannes, volgt XIVdd.
7. Anna Gerarda Maria, volgt XIVde.
8. Alida Hendrika, volgt XIVdf.
9. Adrianus Franciscus Zuijderwijk, geb. Monster 27 maart 1913, Chauffeur 1941-, tr. Monster 16 aug. 1941 Alida Knijnenburg, geb. Wateringen 19 maart 1917, dr. van Johannes Marie en Cornelia Elisabeth van Lier. [Wateringen 1941-]
10. Cornelia Petronella Hendrika, volgt XIVdg.
11. Cornelis Wilhelmus Marie Zuijderwijk, geb. Monster 8 aug. 1914, tr. Monster 27 aug. 1947 Ailda Jozina Knijnenburg, geb. Wateringen 8 juli 1910, Dienstbode 1938-, dr. van Johannes M. [’s Gravenhage 1938-]
12. Wilhelmina Klazina Cornelia Zuijderwijk, geb. Monster 26 sept. 1915, † ald. 27 april 1916.
13. Gerardus Franciscus Johannes Zuijderwijk, geb. Monster 26 sept. 1915, † ald. 7 okt. 1918.
14. Anthonius Adrianus Jacobus Zuijderwijk, geb. Monster 3 febr. 1917, tr. 1947 W Kasbergen. [Gouda 1943-]
15. Johanna Petronella Maria, volgt XIVdh.
16. Gerardus Franciscus Johannes Zuijderwijk, geb. Monster 22 sept. 1919, transportarbeider 1947-, tr. Monster 28 maart 1947 Maria Adriana Bol (XIIdw,12). [Poeldijk/ Monster -1947]
17. Wilhelmina Martina Hendrika Zuijderwijk, geb. Monster 17 april 1921, tr. Monster 15 dec. 1949 Jacobus Martinus van Zeijl, geb. Monster 13 febr. 1920, zn. van Adrianus Petrus en Maria Adriana Reijgersberg.
18. Elisabeth Ida Hendrika Zuijderwijk, geb. Monster 13 april 1922, Schipper 1939-, tr. Monster 13 maart 1948 Damianus Johannes Bernardus Bol (XIIds,8). [Amsterdam 1948-]

XIVda. Martina Zuijderwijk, geb. Monster 16 april 1901, tr. 1e Monster 30 april 1927 Hendricus Vijftigschild, geb. Monster 18 sept. 1900, Tuinder 1927-, † ’s-Gravenhage 11 nov. 1949, zn. van Johannes Cornelis en Maria van Dijk; tr. 2e Monster 7 april 1956 Theodorus Nicolaas van Luijk, geb. Monster 7 mei 1891, Tuinder 1917-, † Delft 20 okt. 1965, zn. van Corstianus en Adriana Duijnisveld en wedr. van Gerarda Wilhelmina Maria van Heijningen (XIIIhw).
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Hendrika Theresia Vijftigschild, geb. Monster 18 sept. 1928, tr. Monster 16 sept. 1958 Cornelis Bernardus Voogt, geb. Naaldwijk 10 febr. 1933, zn. van Willem en Adriana Voogt. [Naaldwijk 1958-]
2. Anthonie Adrianus Johannes Vijftigschild, geb. Monster 5 juli 1930, Tuinder 1956-, tr. Naaldwijk 23 april 1956 Wilhelmina Anna Maria van Marrewijk, geb. Naaldwijk 20 mei 1931, dr. van Adrianus Josephus en Anna Theodora Maria Wubben. [’s Gravenzande 1958-]
3. Hendrika Anna Maria Vijftigschild, geb. Monster 10 mei 1933.

XIVdb. Wilhelmus Hendrikus Zuijderwijk, geb. Monster 22 juni 1902, tr. 1e Naaldwijk 11 april 1928 Willemina van der Beek, geb. Rotterdam 22 juli 1905, † ’s Gravenhage 22 nov. 1944; tr. 2e na 1944 Sophia Dessing, geb. Monster 16 april 1914. [Monster 1941-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Maria, volgt XVe.
2. Antonius Adrianus Hendrikus Zuijderwijk, geb. Monster 20 mei 1931, tr. ’s Gravenhage 16 sept. 1963 Johanna Anna Maria Groot, geb. Alkmaar 26 sept. 1941, LL. verkoopster -1963, dr. van Dirk en Frederika Josephina Berkhout. [’s Gravenhage 1966-]
3. Willem A M Zuijderwijk, geb. Monster 21 sept. 1932.
4. Cornelia E M Zuijderwijk, geb. Monster 11 febr. 1934.
5. Cornelis Petrus Maria Zuijderwijk, geb. Monster 13 aug. 1936, melkhandelaar 1960-, tr. ’s Gravenhage 20 juli 1960 Maria Wilhelmina Josina ’t Hoen, geb. ’s Gravenhage 29 maart 1938, dr. van Johan Cornelis Policarpus en Eva Cornelia Petronella van der Sande. [Monster 1962-]
6. Jacobus W J Zuijderwijk, geb. Monster 17 dec. 1937.
7. Helena Wilhelmina Zuijderwijk, geb. Monster 9 okt. 1939, tr. Monster 7 jan. 1961 Jacobus Maria van Veen, geb. Rijswijk 5 sept. 1936. [Rijswijk 1961-]
8. Gerardus J J Zuijderwijk, geb. Monster 6 jan. 1942.
9. Simon W A M Zuijderwijk, geb. Monster 4 aug. 1944.
Uit het tweede huwelijk:
10. Johannes J M Zuijderwijk, geb. Monster 7 april 1947.

XVe. Adriana Maria Zuijderwijk, geb. Monster 7 febr. 1930, tr. 20 dec. 1955 Petrus Willebrordus Hendricus van der Knaap, geb. Loosduinen 19 mei 1921, Kruideniersbediende 1955-, zn. van Wilhelmus Lourentius en Agtha Maria Meijer. [Monster 1956-]
Uit dit huwelijk:
Maria Agatha van der Knaap, geb. Monster 8 dec. 1956.

XIVdc. Gerardus Petrus Zuijderwijk, geb. Monster 15 nov. 1903, tr. Naaldwijk 28 nov. 1928 Cornelia Engelina Maria Gardien, geb. Wateringen 12 maart 1904, Controleur S.P.C 1928-, dr. van Lourens en Maria Lamberdina van den Elzen. [Schiedam 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie Lourens Maria Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 17 okt. 1929.
2. Lamberdian Theresia Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 26 nov. 1930.
3. Hendrikus Martinus Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 5 febr. 1932.
4. Laurentius Adrianus Maria Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 26 mei 1933.
5. Wilhelmina Hendrika Maria Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 4 nov. 1934.
6. Adriana Apolonia Maria Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 4 dec. 1936.

XIVdd. Wilhelmus Johannes Zuijderwijk, geb. Monster 8 mei 1908, vrachtrijder 1932-, tr. Naaldwijk 12 jan. 1932 Gerarda Johanna Maria Tetteroo (XIVat). [’s Gravenhage 1939-]

XIVde. Anna Gerarda Maria Zuijderwijk, geb. Monster 9 sept. 1909, tr. 20 nov. 1937 Gerardus Leonardus Ballering, geb. Reeuwijk 15 aug. 1897, † Naaldwijk 26 okt. 1954, wedr. van Johanna Joanna Schrijver. [Naaldwijk 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Hendrikus Martinus Ballering, geb. Naaldwijk 4 sept. 1938.
2. Hendrikus Hermanus Gerardus Ballering, geb. Naaldwijk 3 nov. 1939.
3. Jacobus Wilhelmus Ballering, geb. Naaldwijk 27 sept. 1940.
4. Johannes Gerardus Ballering, geb. Naaldwijk 24 juni 1942.
5. Gerardus Leonardus Ballering, geb. Naaldwijk 25 juni 1943.
6. Hendrica Cornelia Petronella Ballering, geb. Naaldwijk 23 juni 1944.
7. Adrianus Franciscus Ballering, geb. Naaldwijk 19 nov. 1945, † ’s Gravenhage 24 jan. 1946.
8. Adrianus Franciscus Ballering, geb. Naaldwijk 11 mei 1947.
9. Johannes Leonardus Ballering, geb. Naaldwijk 13 juli 1948.
10. Alida Ballering, geb. Naaldwijk 10 okt. 1949.

XIVdf. Alida Hendrika Zuijderwijk, geb. Monster 19 dec. 1910, tr. Monster 11 febr. 1939 Simon Petrus Theodorus Schalke, geb. Monster 14 juni 1906, zn. van Adrianus Hermanus en Alida Maria Borsboom. [Monster 1946-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Alida Carolina Schalke, geb. Monster 29 juli 1940, tr. Monster 26 april 1962 Hendrik Johannes Isaac Mansveld, geb. ’s Gravenhage 21 juni 1936, zn. van Hendrik Johannes Isaac en Jacoba Adriana de Lange. [Brielle 1962-]
2. Antonia A H Schalke, geb. Monster 25 juli 1944.
3. Louise Johanna Adriana Schalke, geb. Monster 14 juni 1946, † ’s Gravenhage 5 dec. 1948.

XIVdg. Cornelia Petronella Hendrika Zuiderwijk, geb. Monster 27 maart 1913, tr. 2 okt. 1937 Leonardus Johannes Bol (XIIImn).
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Antonius Bol, geb. Monster 7 maart 1942.
2. Martina H M Bol, geb. Monster 23 maart 1946.

XIVdh. Johanna Petronella Maria Zuijderwijk, geb. Monster 18 mei 1918, tr. Monster 7 mei 1938 Andreas Maria van der Laan, geb. Monster 26 sept. 1916, slager 1938-, zn. van Jacobus en Anna Theodora Maria van Wijk. [’s Gravenhage 1943-]
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Nicolaas Adrianus van der Laan, geb. Leiden 7 sept. 1938, Ass. accountant 1960-, tr. Monster 8 nov. 1962 Hillegonda Johanna Josepha van Ruijven, geb. Monster 3 maart 1938, kleuteronderwijzeres 1962, dr. van Michael Cornelis Johannes en Petronella Cornelia Maria van Dijk. [Scharwoude 1962-]
2. Hendrika Martina Andrea van der Laan, geb. Monster 2 maart 1940, telefoniste 1961, tr. Naaldwijk 5 mei 1961 Petrus Bernardus Burger, geb. Naaldwijk 30 juni 1938, gemeenteambtenaar 1961, zn. van Arnoldus Marinus en Louise Cornelia van Leeuwen. [Rijswijk 1961-]

XIIIel. Gerardus Franciscus Zuijderwijk, geb. Monster 11 mei 1879, tr. Monster 23 april 1904 Anna Christina Gerharda de Brabander, geb. Monster 1883, dr. van Hendricus en Catharina Maria van der Bol.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Petronella Catharina Zuijderwijk, geb. Monster 13 april 1905. [Gouda 1922-]
2. Hendrikus Petrus Zuijderwijk, geb. Monster 1906, † ald. 29 juni 1925.
3. Petronella Hendrika Maria, volgt XIVdi.
4. Antonius Hendricus, volgt XIVdj.
5. Johanna Margaretha Cornelia Zuijderwijk, geb. Monster juni 1911, † ald. 27 sept. 1911.
6. Alida Cornelia Maria Zuijderwijk, geb. Monster april 1915, † ald. 5 mei 1915.
7. Gerardus Franciscus Hendricus Zuijderwijk, geb. Monster 1920, † ald. 2 maart 1921.

XIVdi. Petronella Hendrika Maria Zuijderwijk, geb. Monster 18 mei 1907, tr. Monster 29 aug. 1931 Wilhelmus van der Salm, geb. ’s Gravenhage 17 okt. 1905, Chauffeur 1931-, zn. van Jacobus en Catharina Johanna Parlevliet. [Monster 1931-]
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Gerardus Martinus van der Salm, geb. ’s Gravenhage 14 sept. 1934, monteur 1963-, tr. Monster 29 jan. 1963 Petronella Alida Maria van Bergenhenegouwen, geb. Monster 20 mei 1937, dr. van Simon Cornelis en Maria Bertha Heppe. [Rijswijk 1963-]
2. Anna Catharina Martina van der Salm, geb. Monster 30 sept. 1936.

XIVdj. Antonius Hendricus Zuijderwijk, geb. Monster 22 jan. 1910, Expediteur 1934-, † Delft 12 febr. 1963, tr. 1e Monster 21 juli 1934 Margaretha Johanna Maria Ludovici, geb. Naaldwijk 25 sept. 1913, † ’s Gravenhage 11 april 1939, dr. van Josef Franciscus Gabriel en Maria Theodora Veerkamp; tr. 2e Monster 28 maart 1940 Gerarda Johanna Schouten, geb. Monster 28 maart 1910. [Monster 1952-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardus Josephus Antonius Zuijderwijk, geb. Monster 14 okt. 1934, Chauffeur 1965-, tr. Monster 27 aug. 1965 Hendrika Catharina Maria Bouwman, geb. Didam 23 april 1943. [Rijswijk 1965-]
Uit het tweede huwelijk:
2. Antonius Gerardus Theodorus Johannes Zuijderwijk, geb. Monster 4 maart 1941.
3. Theodorus Gerardus Wilhelmus Zuijderwijk, geb. Monster 21 dec. 1942.
4. Anna Johanna Cornelia Maria Zuijderwijk, geb. Monster 27 sept. 1944.
5. Franciscus Gerardus Johannes Zuijderwijk, geb. Monster 2 sept. 1946.
6. Johannes Hendricus Zuijderwijk, geb. Monster 4 dec. 1948.
7. Wilhelmus Josephus Hendricus Zuijderwijk, geb. ’s Gravenhage 20 maart 1950.
8. Paulus Gerardus Maria Zuijderwijk, geb. Monster 22 okt. 1953.

XIIIem. Hendrik Cornelis Zuiderwijk, geb. Monster 12 febr. 1885, tr. 1e Wateringen 4 april 1913 Cornelia Petronella van der Knaap, geb. Wateringen 7 juli 1889, † ald. 17 juli 1915, dr. van Wilhelmus en Cornelia Koene; tr. 2e Stompwijk 21 juni 1917 Elisabeth Ida van Santen, geb. Stompwijk 26 juni 1884, † Monster 31 maart 1950, dr. van Hendrik en Johanna van Heijningen. [Poeldijk/ Monster 1917-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Martinus, volgt XIVdk.
Uit het tweede huwelijk:
2. Wilhelmus Cornelis, volgt XIVdl.
3. Hendrikus Johannes Zuiderwijk, geb. Monster 22 sept. 1920, commissionair in groenten en fruit 1945-. [Wateringen 1945-]
4. Cornelia Hendrika Martina Zuiderwijk, geb. Monster 22 nov. 1921, tr. Monster 19 mei 1950 Wilhelmus Petrus Paulus Langelaan, geb. Schiebroek, Rotterdam 29 juni 1920. [Wateringen 1945-]
5. Martinus Leonardus Maria Zuiderwijk, geb. Monster 12 juli 1923. [Wateringen 1945-]
6. Johanna Gerarda Maria Zuiderwijk, geb. Monster 11 april 1925. [Wateringen 1945-]
7. Maria Cornelia Zuiderwijk, geb. Monster 8 maart 1927, tr. Monster 28 dec. 1949 Jan Dirk Vos, geb. Leeuwarden 19 mei 1923. [Leeuwarden 1950-]

XIVdk. Petrus Martinus Zuiderwijk, geb. Monster 10 febr. 1914, commissionair in groenten en fruit 1937-, tr. Stompwijk 16 nov. 1937 Helena Luduina Eduarda van Maren, geb. Stompwijk 7 febr. 1914, dr. van Jacobus en Johanna Catharina Luiten. [Wateringen 1960-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Cornelis Maria Zuiderwijk, geb. Monster 19 sept. 1938, Radiotelegrafist 1960-, tr. Rijswijk 20 mei 1969 Barbara Maria Wensveen, geb. Alkmaar 9 juni 1945. [Rijswijk 1969-]
2. Jacobus Johannes Maria Zuiderwijk, geb. Monster 19 sept. 1939. [Delft 1962-]
3. Cornelia Elisabeth Antonia Zuiderwijk, geb. Monster 26 maart 1941, Onderwijzeres 1964-, tr. Wateringen 16 mei 1964 Jan Piet Michèl Marie Meissen, geb. Voorhout 7 juni 1938, technisch ambtenaar 1964-, zn. van Michael Petrus Arnoldus en Elisabeth Antoinette Augustina Kok. [Rijswijk 1964-]
4. Petrus Nicolaas Joseph Zuiderwijk, geb. Monster 18 aug. 1942, tr. Noordwijkerhout 19 april 1968 Johanna Florence Broug, geb. Beernem, België 13 sept. 1945. [Oegstgeest 1968-]
5. Johanna Adriana Maria Zuiderwijk, geb. Monster 11 nov. 1945.
6. Elisabeth Helena Maria Zuiderwijk, geb. Monster 15 jan. 1948.
7. Maria Helena Johanna Zuiderwijk, geb. ’s Gravenhage 24 juli 1950.
8. Paulus Petrus Jozef Zuiderwijk, geb. ’s Gravenhage 24 maart 1952.
9. Vincent Franciscus Maria Zuiderwijk, geb. ’s Gravenhage 30 juni 1954.

XIVdl. Wilhelmus Cornelis Zuiderwijk, geb. Monster 6 mei 1918, tr. Antonia H Witkamp, geb. 22 jan. 1919. [Wateringen 1945-]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Zuiderwijk, geb. Monster 14 febr. 1945.
2. Elizabeth Zuiderwijk, geb. Monster 4 febr. 1947.

XIIIen. Cornelis Zuijderwijk, geb. Monster 28 april 1889, Schipper en arbeider 1914-, tr. Monster 25 april 1914 Alida Maria Hulspas, geb. Naaldwijk 23 sept. 1889, dr. van Dominicus Petrus en Cornelia Lamberdina van Dijk. [Monster 1914-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Martinus Maria Zuijderwijk, geb. Monster 1 april 1915, tr. Loosduinen 20 aug. 1941 Jacoba Lamberta Persoon, geb. Loosduinen 7 nov. 1916, dr. van Theodorus Jacobus en Wilhelmina Schouten. [Loosduinen 1941-]
2. Dominicus Cornelis Maria, volgt XIVdm.
3. Anthonius Hendricus Maria Zuijderwijk, geb. Monster 19 juli 1917, groentenhandelaar 1942-, tr. Loosduinen 29 juli 1942 Agatha Persoon, geb. Loosduinen 25 mei 1922, dr. van Theodorus Jacobus en Wilhelmina Schouten. [Loosduinen 1942-]
4. Cornelia Johanna Maria Zuijderwijk, geb. Monster 14 nov. 1918.
5. Gerardus Johannes Maria, volgt XIVdn.
6. Martina Hendrika Maria Zuiderwijk, geb. Monster 4 dec. 1921, tr. Monster 5 okt. 1945 Dirk Johannes Abbenhuis, geb. ’s Gravenhage 30 dec. 1917, zn. van Hermanus Johannes en Berendina Margaretha Sombroek. [’s Gravenhage 1945-]
7. Elizabeth Hendrika Maria Zuiderwijk, geb. Monster 23 febr. 1923.
8. Arnoldus Cornelis Maria Zuiderwijk, geb. Monster 1 sept. 1924.
9. Johannes Cornelis Maria Zuiderwijk, geb. Monster 20 okt. 1925, Arbeider exportbedrijf in groenten en fruit 1947-, tr. ’s Gravenhage 8 okt. 1947 Maria Gerarda Gloudemans, geb. ’s Gravenhage 29 jan. 1928. [Loosduinen 1947-]
10. Petronella Cornelia Maria Zuiderwijk, geb. Monster 26 juni 1928.

XIVdm. Dominicus Cornelis Maria Zuijderwijk, geb. Monster 6 mei 1916, groentenhandelaar 1942-, tr. Monster 10 april 1942 Adriana Johanna Buijens, geb. Wouw 3 sept. 1920, Dienstbode -1942, groentenhandelaar 1942-, dr. van Adriaan en Catharina Wierks. [Loosduinen 1942-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis H M Zuijderwijk, geb. Monster 3 okt. 1942.
2. Catharina J M Zuijderwijk, geb. Monster 20 sept. 1943.
3. Alida J M Zuijderwijk, geb. Monster 27 jan. 1945.
4. Elisabeth A M Zuijderwijk, geb. Monster 12 juli 1946.

XIVdn. Gerardus Johannes Maria Zuijderwijk, geb. Monster 16 sept. 1920, Aardappel- en groentenhandelaar -1948, tr. Monster 30 nov. 1945 Johanna Maria van der Steen, geb. Brielle 28 dec. 1922, Dienstbode -1945, dr. van Alfons en Johanna Pieternella Jansen. [Loosduinen 1948-]
Uit dit huwelijk:
Alida Cornelia Maria Zuijderwijk, geb. Monster 7 april 1947.

XIIIeo. Johannis Anthonius Zuijderwijk, geb. Monster 4 juni 1890, tr. Monster 14 jan. 1922 Bertha Helena Hulspas, geb. Naaldwijk 19 juli 1899, dr. van Dominicus Petrus en Cornelia Lamberdina van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Hendrika Maria Zuijderwijk, geb. Monster 1 nov. 1922, Dienstbode 1947-. [Leiden 1947-]
2. Cornelia Lamberdina Maria Zuijderwijk, geb. Monster 13 maart 1923. [Rotterdam 1948-]
3. Petrus Gerardus Maria Zuijderwijk, geb. Monster 16 maart 1925, Arbeider exportbedrijf in groenten en fruit 1947-, tr. ’s Gravenhage 8 okt. 1947 Maria Gerarda Gloudemans, geb. ’s Gravenhage 29 jan. 1928. [Loosduinen 1947-]
4. Dominicus Cornelis Maria Zuijderwijk, geb. Monster 21 okt. 1926.
5. Elisabeth Ida Maria Zuijderwijk, geb. Monster 1 sept. 1928. [Landsweer 1948-]
6. Johannes Cornelis Maria Zuijderwijk, geb. Monster 5 maart 1930, Kruidenier en nadien zager -1958. [Monster 1972-]
7. Petronella Cornelia Gerarda Maria Zuijderwijk, geb. Monster 16 nov. 1931, tr. Monster 18 juli 1951 Simon Arnoldus Maria van Bergenhenegouwen, geb. Monster 12 jan. 1929, Bakker 1951-, zn. van Gabriel Adrianus en Johanna Maria Ruiterman. [Poeldijk/ Monster 1958-]
8. Arnoldus Cornelis Marie Zuijderwijk, geb. Monster 17 april 1933, transp. arbeider, varensgezel en nadien pompbediende 1945-. [Monster 1967-]

XIIIep. Petrus Jacobus Zuijderwijk, geb. Monster 13 april 1892, Tuinarbeider 1918-, tr. 1e Monster 2 febr. 1918 Johanna Petronella de Brabander, geb. Monster 7 okt. 1893, † ald. 1 nov. 1920, dr. van Theodorus Cornelis en Petronella Schenkels; tr. 2e Monster 19 nov. 1921 Petronella Gerarda Cornelia Middelburg, geb. Monster 19 jan. 1902, dr. van Albertus en Cornelia van Zwet. [Monster 1918-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Martina Petronella Maria, volgt XIVdo.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Alida Maria, volgt XIVdp.
3. Albertus Petrus Maria Zuijderwijk, geb. Monster 19 juni 1924.
4. Cornelia Leonardia Maria Zuijderwijk, geb. Monster 25 aug. 1925.
5. Hendrica Maria Antonia Zuijderwijk, geb. Monster 13 dec. 1926.
6. Anna Christina Gerarda Zuijderwijk, geb. Monster 26 nov. 1929, Verkoopster -1958, tr. Monster 4 okt. 1958 Cornelis Gijsbertsz. Hogervorst, geb. Oostvoorne 7 juni 1933. [’s Gravenhage 1958-]
7. Engelbartha Hendrika Maria Zuijderwijk, geb. Monster 7 okt. 1931, Verkoopster 1957, tr. Monster 16 nov. 1957 Leonardus Petrus Franciscus Nederpelt, geb. Monster 8 okt. 1928, groentenpakker, kantoorbediende en magazijnmeester 1950-, zn. van Theodorus Johannes en Maria Cornelia van Dijk. [Wateringen 1958-]
8. Petrus C M Zuijderwijk, geb. Monster 6 sept. 1932.
9. Maria Jacoba Josepha Zuijderwijk, geb. Monster 27 maart 1935, tr. Monster 27 okt. 1956 Theodorus Nicolaas van der Meer (XIIIav,6). [Wateringen 1958-]
10. Helena Elisabeth Maria Zuijderwijk, geb. Monster 11 jan. 1937, Winkeljuffrouw 1963, tr. Monster 15 nov. 1963 Nicolaas Johannes Gregoire, geb. ’s Gravenhage 20 okt. 1932. [Poeldijk/ Monster 1965-]
11. Johanna A M Zuijderwijk, geb. Monster 27 okt. 1939.
12. Hendricus M M Zuijderwijk, geb. Monster 11 juli 1941.

XIVdo. Martina Petronella Maria Zuijderwijk, geb. Monster 9 april 1919, tr. 4 dec. 1942 Hendricus Marinus Lelieveld (XIVbm).

XIVdp. Johanna Alida Maria Zuijderwijk, geb. Monster 24 okt. 1922, Dienstbode -1946, tr. Monster 23 okt. 1946 Cornelis Georgius van Dijk, geb. Loosduinen 1 jan. 1918, Tuinarbeider 1946-, zn. van Henricus Marinus en Margaretha Adriana van Rooijen. [Honselersdijk 1955-]
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Adrianus Maria van Dijk, geb. Monster 10 juli 1948.
2. Petrus Gerardus Maria van Dijk, geb. Monster 30 sept. 1949.
3. Gerardus Gijsbertus Maria van Dijk, geb. Monster 22 maart 1951.
4. Petronella Cornelia Maria van Dijk, geb. Monster 7 nov. 1952.

XIv. Jannetje Zuijderwijk, geb. Monster/Poeldijk 31 juli 1821, † vóór 1894, tr. Monster 26 april 1845 Cornelis Duijndam, geb. Monster 23 febr. 1823, Tuinier 1850-, Arbeider 1870-, † na 1894, zn. van Arij en Alida Bruggeling.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana, volgt XIIbh.
2. Adrianus Cornelis Duijndam, geb. Monster 7 april 1847, † ald. 22 mei 1871.
3. Alida Duijndam, geb. Monster 19 aug. 1848, † ald. 1 mei 1849.
4. Alida, volgt XIIbi.
5. Cornelia Duijndam, geb. Monster 19 mei 1851, † ald. 9 juli 1852.
6. Cornelius Jozephus, volgt XIIbj.
7. Hendrika Maria Duijndam, geb. Monster 12 mei 1878, tuinierster, † Noordwijk 30 mei 1947.

XIIbh. Adriana Duijndam, geb. Monster 28 febr. 1846, † ald. 21 jan. 1922, tr. Monster 5 febr. 1870 Cornelis van Veen, geb. Monster 15 juni 1842, Arbeider 1870-, Warmoezier 1913-, † Monster 29 juli 1933, zn. van Aalbrecht en Maria Middelburg.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elizabeth, volgt XIIIeq.
2. Cornelis Adrianus van Veen, geb. Monster 18 mei 1872, † ald. 23 juli 1873.
3. Albertus Adrianus, volgt XIIIer.
4. Johanna Maria, volgt XIIIes.
5. Cornelis Wilhelmus, volgt XIIIet.
6. Wilhelmina Maria, volgt XIIIeu.
7. Wilhelmus Adrianus van Veen, geb. Monster 31 jan. 1882, tr. Brielle 20 okt. 1910 Hillegonda Maria Catharina Meijer, geb. Brielle 1882, dr. van Petrus en Ursula Maria Struijk.
8. Catharina Johanna, volgt XIIIev.
9. Alida Adriana, volgt XIIIew.
10. Jacobus Adrianus, volgt XIIIex.

XIIIeq. Maria Elizabeth van Veen, geb. Monster 19 nov. 1870, † ald. 28 dec. 1950, tr. Monster 3 aug. 1895 Andreas Greve, geb. Monster 10 okt. 1865, Arbeider 1895-, † Monster 2 sept. 1938, zn. van Johannes en Hendrika Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maria, volgt XIVdq.
2. Adriana Johanna Maria, volgt XIVdr.
3. Johanna Helena Greve, geb. Monster 13 sept. 1899, Koopman in groenten 1920- [’s Gravenhage 1938-], tr. Monster 25 aug. 1920 (echtsch. ingeschr. ald. 20 okt. 1945) Cornelis Johannes van der Ark, geb. Loosduinen 1896 [’s Gravenhage 1938-], zn. van Hendrik en Pietertje van der Berg.
4. Cornelis Petrus, volgt XIVds.
5. Johannes Cornelis, volgt XIVdt.
6. Johanna Maria Alida, volgt XIVdu.
7. Arnoldus Johannes, volgt XIVdv.
8. Helena Catharina Cecilia, volgt XIVdw.
9. Alberta Anna Maria, volgt XIVdx.
10. Maria Hillegonda Greve, geb. Monster 10 april 1915, † ald. 9 nov. 1915.

XIVdq. Hendrika Maria Greve, geb. Monster 23 mei 1896, tr. Naaldwijk 12 nov. 1917 Johannes van Dinten, geb. Arnhem 14 febr. 1895, zn. van Martinus en Harmina Maria van Dijk. [Monster 1917-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hermanus Marie, volgt XVf.
2. Andreas Adrianus Cornelis van Dinten, geb. Monster 14 nov. 1919.
3. Johanna Martina van Dinten, geb. Monster 1 okt. 1921, tr. Monster 21 maart 1952 Flores Wilhelmus van der Ark, geb. ’s Gravenhage 7 jan. 1923, Kruidenier 1952-, zn. van Floris Wilhelmus en Maria Elisabeth Clasina Gram. [Rotterdam 1952-]
4. Maria Elisabeth van Dinten, geb. Monster 14 sept. 1923. [Wassenaar 1946-]
5. Martinus van Dinten, geb. Monster 8 april 1926.
6. Gerardus Adrianus van Dinten, geb. Monster 8 aug. 1928.
7. Hermina Johanna Martina van Dinten, geb. Monster 20 juli 1930, tr. Amsterdam 5 sept. 1956 Wilhelmus Alphonsus Johannes van den Berg, geb. Amsterdam 11 juli 1930. [Amsterdam 1957-]
8. Johanna Cornelia van Dinten, geb. Monster 27 okt. 1931, Verkoopster 1958, tr. Naaldwijk 29 dec. 1958 Everhardus Fredericus Anthonius ter Laak (XIIIhq,6). [Naaldwijk 1959-]
9. Anna Maria M van Dinten, geb. Monster 14 aug. 1933.
10. Petronella Cornelia Maria van Dinten, geb. Monster 12 sept. 1935, Dienstbode 1949-. [Wassenaar 1949-]
11. Johannes van Dinten, geb. Monster 1 jan. 1938.
12. Hendrika Maria van Dinten, geb. Monster 21 dec. 1941, kantoorbediende -1961, tr. Monster 24 jan. 1961 Johannes Cornelis Maria van der Wilk, geb. ’s Gravenhage 9 april 1942. [Naaldwijk 1963-]
13. Emma Hendrika Johanna van Dinten, geb. Monster 22 juli 1943, tr. ’s Gravenhage 16 febr. 1961 Hendrik Lagendijk, geb. ’s Gravenhage 12 okt. 1941. [’s Gravenhage 1961-]

XVf. Johannes Hermanus Marie van Dinten, geb. ’s Gravenhage 25 maart 1918, tr. Monster 21 okt. 1943 Adriana Cornelia van Koppen (XIVce).

XIVdr. Adriana Johanna Maria Greve, geb. Monster 14 febr. 1898, Dienstbode 1916-, tr. Monster 13 okt. 1921 Gerardus van den Bogaard, geb. Alem 31 dec. 1898, Winkelbediende 1921-, zn. van Adrianus en Anna Maria van Mook. [’s Gravenhage 1934-]
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes van den Bogaard, geb. ’s Gravenhage 16 febr. 1922.
2. Maria Johanna van den Bogaard, geb. ’s Gravenhage 1 maart 1927.
3. Andreas Gerardus van den Bogaard, geb. ’s Gravenhage 9 juni 1932.

XIVds. Cornelis Petrus Greve, geb. Monster 6 okt. 1901, Arbeider 1932-, tr. Monster 9 juni 1928 Petronella van Schilt, geb. ’s Gravenhage 21 maart 1907, dr. van Johannes Petrus en Cornelia Verbarendse. [’s Gravenhage 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Hendrika Greve, geb. Monster 26 april 1929.
2. Johannes Petrus Cornelis Greve, geb. Monster 13 mei 1930.
3. Andreas Johannes Greve, geb. Monster 15 april 1931.
4. Cornelis Petrus Adrianus Greve, geb. ’s Gravenhage 26 maart 1932.
5. Adrianus Marinus Johannes Greve, geb. ’s Gravenhage 13 juni 1938.

XIVdt. Johannes Cornelis Greve, geb. Monster 24 juni 1904, los werkman 1934-, tr. Gerarda Margaretha Lelieveld, geb. Monster? 5 mei 1922. [Monster 1934-]
Uit dit huwelijk:
Andreas Johannes H M Greve, geb. Monster 26 juli 1946.

XIVdu. Johanna Maria Alida Greve, geb. Monster 25 okt. 1906, tr. Monster 7 mei 1927 Thomas Josephus Brabander, geb. Monster 21 dec. 1906, zn. van Adrianus Leendert en Geertruda Cornelia Persoon.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Loenardus Cornelis Brabander, geb. Monster 23 aug. 1927, Schilder 1955-, tr. Monster 18 juni 1955 Willemina Sophia Wensveen, geb. Zoetermeer 9 sept. 1927. [Vinkeveen 1958-]
2. Maria Elisabeth Hendrika Brabander, geb. Monster 11 febr. 1929.
3. Gerardus Philippus Brabander, geb. Monster 26 juli 1930.
4. Hendrika Adriana Brabander, geb. Monster 13 sept. 1932, tr. Monster 29 dec. 1956 Albertus Hendrikus Christianus van der Klaauw, geb. Naaldwijk 11 juli 1928, zn. van Georges W P en Theodora G Meijster. [’s Gravenzande 1957-]
5. Catharina M C Brabander, geb. Monster 5 juni 1934.
6. Andreas C M Brabander, geb. Monster 28 jan. 1936.
7. Philippus Theodorus Brabander, geb. Monster 19 juli 1937.
8. Adriana G M Brabander, geb. Monster 25 dec. 1938.
9. Johanna M A Brabander, geb. Monster 19 aug. 1940.
10. Thomas Josephus Brabander, geb. Monster 26 jan. 1942, laborant 1964-, tr. Rotterdam 27 dec. 1963 Catharina Dina Maria Droog, geb. Hilversum 2 nov. 1944. [Hoek van Holland 1964-]
11. Helena A M Brabander, geb. Monster 13 juli 1946.

XIVdv. Arnoldus Johannes Greve, geb. Monster 18 maart 1908, Arbeider 1935-, zonder 1945-, tr. Schiedam 31 okt. 1945 Petronella Maria Osterholt, geb. Schiedam 27 dec. 1917, dr. van Adrianus Hendricus en Theodora Theresia Maria de Kok. [Hoek van Holland 1950-]
Uit dit huwelijk:
Andreas Adrianus Greve, geb. ’s Gravenhage 2 mei 1946.

XIVdw. Helena Catharina Cecilia Greve, geb. Monster 22 nov. 1910, tr. Monster 4 febr. 1933 Andrianus Hermanus Maria Wooning, geb. Bergschenhoek 11 maart 1911, grondwerker, schipper, landarbeider, schipper en tuinder 1933-, † Monster 29 juni 1965, zn. van Arie en Maria Johanna Westdijk. [Monster 1963-]
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Andreas Maria Wooning, geb. Monster 9 aug. 1935, tr. Rotterdam 28 juni 1962 L A A Vonk.
2. Andreas Johannes Maria Wooning, geb. Monster 16 nov. 1937, tr. Monster 8 mei 1964 Gerarda Johanna C Zwinkels, geb. Naaldwijk? 27 juli 1933, dr. van Simon J en Johanna van Schie.
3. Cornelis Petrus Maria Wooning, geb. Monster 4 april 1940.
4. Johannes Hermanus Maria Wooning, geb. Monster 24 febr. 1944, † Delft 6 dec. 1964.
5. Maria Elisabeth Petronella Wooning, geb. Monster 17 aug. 1950.
6. Leonardus Adrianus Maria Wooning, geb. Monster 9 febr. 1960.

XIVdx. Alberta Anna Maria Greve, geb. Monster 19 febr. 1913, tr. Monster 5 jan. 1935 Johannes Bartholmeus Persoon, geb. Monster 21 juli 1908, † ’s Gravenhage 17 mei 1946, zn. van Hendricus Johannes Leonardus en Helena Johanna van den Enden.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Leonardus Maria Persoon, geb. Monster 30 juli 1939, † ald. 2 aug. 1939.
2. Helena Elisabeth Maria Persoon, geb. Monster 6 mei 1941, Verkoopster 1964-, tr. Monster 25 nov. 1963 Johannes Antonius Maria Zuiderwijk (XIVid,3). [Wateringen 1964-]

XIIIer. Albertus Adrianus van Veen, geb. Monster 31 juli 1874, Koster-tuinman 1912-, tr. Wateringen 26 april 1912 Johanna Dimmendaal, geb. Arnhem 23 maart 1882, Dienstbode -1912, † Wateringen 22 febr. 1947, dr. van Willem en Maria Theresia van Heel.
Uit dit huwelijk:
Adriana Maria Elisabeth van Veen, geb. Monster 1 okt. 1914. [Voorburg 1947-]

XIIIes. Johanna Maria van Veen, geb. Monster 13 sept. 1876, Dienstbode 1897-, tr. 1e Monster 28 jan. 1899 Gelinus Petrus van der Laan, geb. Loosduinen 5 juli 1876, Tuinder 1913-, † ’s Gravenhage 6 dec. 1944, zn. van Cornelis en Johanna Bergenhenegouwen; tr. 2e Monster 10 nov. 1948 Gerrit Johannes Wissenburg, geb. Monster 2 maart 1874, † ald. 21 maart 1953, zn. van Joannes en Maria Cornelia van der Knaap en wedr. van Adriana Verburgh.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Gijsbertus van der Laan, geb. Loosduinen 16 nov. 1899, † ald. 21 sept. 1903.
2. Adriana Maria Johanna, volgt XIVdy.
3. Gelinus Petrus van der Laan, geb. Loosduinen 17 aug. 1902, Tuindersknecht 1925-, tr. Loosduinen 14 jan. 1925 Adriana Johanna Martha Bremmer, geb. Loosduinen 1902, Arbeidster in een wasserij 1925, dr. van Dionisius en Adriana van Leeuwen.
4. Cornelis Albertus, volgt XIVdz.
5. Johannes Theodorus, volgt XIVea.
6. Albertus Johannes van der Laan, geb. ’s Gravenhage 26 dec. 1908, † Loosduinen 28 dec. 1908.
7. Johanna Agnes, volgt XIVeb.
8. Albertus Adrianus van der Laan, geb. Loosduinen 23 nov. 1914, † ald. 7 jan. 1915.
9. Helena Maria, volgt XIVec.

XIVdy. Adriana Maria Johanna van der Laan, geb. Loosduinen 22 april 1901 [’s Gravenhage 1934-], tr. Loosduinen 8 febr. 1922 (echtsch. ingeschr. ’s Gravenhage 7 okt. 1941) Johannes Petrus Jutte, geb. Wateringen 6 sept. 1900, Timmermansknecht 1922- [’s Gravenhage 1934-], zn. van Hendrikus Gerardus en Catharina Elizabeth Kokx.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elizabeth Agnes Jutte, geb. ’s Gravenhage 21 nov. 1921.
2. Johanna Maria Catharina Jutte, geb. ’s Gravenhage 30 jan. 1923, † Loosduinen 2 jan. 1924.
3. Johanna Maria Jutte, geb. Loosduinen 20 april 1926.
4. Johannes Petrus Gelinus Jutte, geb. Loosduinen 21 febr. 1928.
5. Lambertus Antonius Cornelis Jutte, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1930.
6. Gelinus Johannes Maria Jutte, geb. ’s Gravenhage 2 april 1938.

XIVdz. Cornelis Albertus van der Laan, geb. Loosduinen 4 aug. 1904, Tuinder en nadien los werkman 1922-, tr. ’s Gravenhage 18 aug. 1926 Antonia Johanna Maria Kooper, geb. Leiden 31 jan. 1905, Strijkster 1926, dr. van Johan Antoon en Wilhelmina Maria Pennings. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Gelinus Petrus van der Laan, geb. Loosduinen 4 juli 1927.
2. Wilhelmina Maria van der Laan, geb. Loosduinen 16 juli 1931.
3. Cornelis Albertus Johannes van der Laan, geb. Loosduinen 24 juni 1933.

XIVea. Johannes Theodorus van der Laan, geb. Loosduinen 9 nov. 1906, Tuindersknecht 1930-, tr. ’s Gravenhage 21 mei 1930 Maria Catharina Schmits, geb. ’s Gravenhage 11 febr. 1907, Strijkster 1930, dr. van Johan Antoine en Maria Catharina van der Kuil. [Loosduinen 1930-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Adriana van der Laan, geb. Loosduinen 11 dec. 1931.
2. Maria Catharina Adriana van der Laan, geb. Loosduinen 18 jan. 1935.
3. Alida Petronella Adriana van der Laan, geb. Loosduinen 4 nov. 1939.

XIVeb. Johanna Agnes van der Laan, geb. Loosduinen 15 maart 1912, tr. Loosduinen 13 mei 1931 Loenardus Bartholomeus Anthonius Vogelaar, geb. Loosduinen 21 mei 1907, Chauffeur 1931-, zn. van Adrianus Johannes en Cornelia Augustina Nederpelt. [’s Gravenhage 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes Anthonius Vogelaar, geb. Loosduinen 20 april 1932.
2. Gelinus Petrus Johannes Vogelaar, geb. Loosduinen 17 juli 1933.
3. Johannes Petrus Adrianus Vogelaar, geb. ’s Gravenhage 6 okt. 1938.

XIVec. Helena Maria van der Laan, geb. Loosduinen 20 juni 1916, tr. 22 sept. 1937 Johannes Adrianus Verbraeken, geb. Naaldwijk 11 okt. 1906, Tuinarbeider 1937-, zn. van Petrus en Maria Adriana van der Kraan. [Kwintsheul/Monster 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Gelinus Petrus Johannes Verbraeken, geb. Wateringen 19 juli 1938, Tuinder 1955-. [Wateringen 1968-]
2. Albertus Jacobus Maria Verbraeken, geb. Monster 29 jan. 1940, ketelbikker en nadien los werkman 1955-. [’s Gravenhage 1961-]
3. Johanna Agnes Maria Verbraeken, geb. Monster 8 aug. 1941.
4. Maria Adriana Anna Verbraeken, geb. Monster 17 nov. 1942, tr. Wateringen 14 dec. 1962 Theodorus Wilhelmus Johannes Hauser, geb. Rijswijk 6 maart 9141. [Rijswijk 1963-]
5. Johannes Theodorus Maria Verbraeken, geb. Monster 3 jan. 1945.
6. Adriana Johanna Martha Maria Verbraeken, geb. Monster 24 juni 1946.
7. Helena Maria Gerarda Verbraeken, geb. Monster 15 okt. 1948.
8. Gerardus Jacobus Adrianus Johannes Verbraeken, geb. Monster 20 sept. 1950.
9. Antonius Theodorus Verbraeken, geb. Monster 30 juni 1955.

XIIIet. Cornelis Wilhelmus van Veen, geb. Monster 8 aug. 1878, tr. Loosduinen 25 okt. 1922 Cornelia Maria van Bergenhenegouwen, geb. Naaldwijk 3 febr. 1889, † Spijkenisse 3 jan. 1961, dr. van Nicolaas en Josina den Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Nicolaas Andreas van Veen, geb. Monster 8 jan. 1925, Tuinarbeider 1940-. [Haarlem 1948-]
2. Nicolaas Cornelis Franciscus van Veen, geb. Monster 4 maart 1926, Agent-incasseerder 1945-. [’s Gravenhage 1957-]
3. Adrianus Albertus, volgt XIVed.
4. Josina Catharina Adriana, volgt XIVee.
5. Adriana Maria Johanna van Veen, geb. Monster 12 aug. 1929.
6. Helena Josina Catharina van Veen, geb. Monster 17 nov. 1930, hulp i. d. huishouding -1954, tr. Monster 10 juli 1954 Nicolaas Cornelis Zuijdervliet, geb. Monster 17 nov. 1928, Inkoper 1954-, zn. van Johannes en Johanna Debora van Bodegom Smith. [Rijswijk 1958-]

XIVed. Adrianus Albertus van Veen, geb. Monster 24 mei 1927, tuinarbeider, mach. bankwerker en scheepsbouwwerker 1949-, tr. Delft 4 febr. 1953 Corry Johanna Karlas, geb. Delft 30 okt. 1930, Dienstbode -1953, dr. van Adrianus en Agnes Slootweg. [Spijkenisse 1958-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Agnes Josina Maria van Veen, geb. ’s Gravenhage 14 juli 1953.
2. Cornelis Adrianus Hubertus Maria van Veen, geb. ’s Gravenhage 14 juli 1953.
3. Adrianus Cornelis Maria van Veen, geb. Monster 2 okt. 1954.
4. Johannes Albertus Adrianus van Veen, geb. Monster 26 nov. 1955.

XIVee. Josina Catharina Adriana van Veen, geb. Monster 12 juli 1928, tr. Monster 19 mei 1951 Hubertus Gram, geb. Monster 18 mei 1929, zn. van David en Anna Catharina van Hagen. [Spijkenisse 1958-]
Uit dit huwelijk:
Anna Catharina Maria Gram, geb. Monster 11 jan. 1953.

XIIIeu. Wilhelmina Maria van Veen, geb. Monster 3 febr. 1880, † Wateringen 10 jan. 1958, tr. Monster 23 mei 1903 Arnoldus Boeters, geb. Wateringen 1 aug. 1880, Arbeider 1906-, † Wateringen 10 okt. 1936, zn. van Petrus en Petronella van Gemmert.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes, volgt XIVef.
2. Cornelis Andreas Boeters, geb. Wateringen 18 nov. 1905, tr. Monster 3 jan. 1931 Adriana Cornelia Zuiderwijk, geb. Monster 1911, dr. van Nicolaas Arnoldus en Anna Petronella Zuijderwijk.
3. Johannes Cornelis Boeters, geb. Monster 22 dec. 1906. [Naaldwijk 1950-]
4. Adrianus Arnoldus, volgt XIVeg.
5. Gijsbertus Petrus Boeters, geb. Monster 28 dec. 1909, Tuinarbeider 1938-, tr. Wateringen 18 febr. 1938 Maria Elisabeth Rommelse, geb. Ooltgensplaat 21 juni 1907, dr. van Johannes en Johanna van Bergen. [Loosduinen 1939-]
6. Adriana Johanna, volgt XIVeh.
7. Petronella Loberdina Boeters, geb. Monster 1 maart 1913.
8. Johanna Maria, volgt XIVei.
9. Jacobus Gerardus, volgt XIVej.
10. Andreas Albertus, volgt XIVek.
11. Johanna Maria, volgt XIVel.
12. Theodorus Anthonius Boeters, geb. Monster 8 jan. 1924, tr. 16 maart 1951 G A A Dobbe.

XIVef. Petrus Johannes Boeters, geb. Wateringen 24 april 1904, tuinarbeider en nadien los werkman 1929-, tr. Wateringen 28 dec. 1928 Helena Adriana Zom, geb. Rotterdam 10 april 1900, dr. van Lodewijk Antonius en Anna Antonia Bouman. [Naaldwijk 1929-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Anna Maria Boeters, geb. Wateringen 24 juni 1931, tr. Naaldwijk 19 juli 1954 Bernardus Johannes van den Hout, geb. Tilburg 25 juli 1928. [’s Gravenhage 1955-]
2. Anna Antonia, volgt XVg.
3. Adriana Cornelia Boeters, geb. Naaldwijk 12 maart 1936.
4. Lodewijk Arnoldus Antonius Boeters, geb. Naaldwijk 2 jan. 1938.
5. Arnoldus A Boeters, geb. Naaldwijk 6 aug. 1941.

XVg. Anna Antonia Boeters, geb. Naaldwijk 21 juni 1933, tr. 1e Soest 15 dec. 1955 Jan Geurt van de Klok, geb. Maartensdijk 14 maart 1931, † Soest 26 april 1961; tr. 2e Naaldwijk 6 juli 1962 Gerardus Franciscus van Velzen, geb. Delft 6 juli 1924. [De Lier 1962-]
Uit het eerste huwelijk:
Petrus Johannes Maria van de Klok, geb. ’s Gravenhage 16 juli 1956.

XIVeg. Adrianus Arnoldus Boeters, geb. Monster 28 aug. 1908, hulpkeurmeester groentenveiling 1935-, tr. Schipluiden 18 mei 1935 Maria Cornelia Theodora van Staden, geb. Delft 19 juni 1911, dr. van Martinus en Maria Muller. [Monster 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Petrus Boeters, geb. Monster 28 febr. 1936.
2. Martinus Hermanus Cornelis Boeters, geb. Monster 10 maart 1937.
3. Wilhelmina Adriana Jacoba Boeters, geb. Monster 4 mei 1938.
4. Hermanus Casper Maria Boeters, geb. Monster 25 dec. 1939, tr. Monster 26 april 1963 Catharina Theodora Maria van Dijk, geb. Monster 28 febr. 1943, dr. van Cornelis Adrianus en Aplonia Clazina Hendrika Gardien. [Wateringen 1963-]
5. Cornelia Adriana Maria Boeters, geb. Monster 27 okt. 1942.
6. Adriana Gerarda Maria Boeters, geb. Monster 7 mei 1944.
7. Johannes Jacobus Adrianus Boeters, geb. Monster 24 jan. 1947.
8. Adrianus Cornelis Maria Boeters, geb. Monster 9 nov. 1948.
9. Maria Andrea Boeters, geb. Monster 8 dec. 1952.
10. Petrus Johannes Helenus Boeters, geb. Delft 5 juli 1956.

XIVeh. Adriana Johanna Boeters, geb. Monster 10 mei 1911, tr. Wateringen 25 jan. 1935 Jacobus Johannes Adrianus Zuiderwijk, geb. Monster 31 aug. 1908, Tuinarbeider 1935-, zn. van Nicolaas Arnoldus en Anna Petronella Zuijderwijk. [Naaldwijk 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana Maria Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 24 dec. 1935, hulp i. d. huishouding 1950-.
2. Wilhelmina Helena Maria Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 8 nov. 1937.
3. Nicolaas Arnoldus Joannes Maria Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 14 nov. 1939, Tuinarbeider 1955-.
4. Petronella Marthea Helena Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 9 nov. 1941, tr. Wateringen 12 nov. 1963 Jacobus Johannes Josephus Duivenvoorden, geb. ’s Gravenhage 19 (mnd. onb.) 7, zn. van Quirinus Johannes en Cornelia Maria Helena Veldhoven. [’s Gravenhage 1966-]
5. Arnoldus Cornelius Adrianus Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 22 aug. 1943.
6. Adriana Cornelia Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 28 maart 1945.
7. Helena Petronella Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 27 nov. 1946.
8. Johannes Maria Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 23 nov. 1948.
9. Adrianus Maria Zuiderwijk, geb. Naaldwijk 5 jan. 1951.

XIVei. Johanna Maria Boeters, geb. Monster 15 febr. 1915, tr. Wateringen 2 april 1943 Jacobus Bernadus Petrus de Brabander, geb. Naaldwijk 21 nov. 1913, Tuinarbeider 1943-, zn. van Theodorus Adrianus en Petronella Neerscholten. [Wateringen 1943-]
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus J B de Brabander, geb. Wateringen 10 mei 1944.
2. Wilhelmus H M de Brabander, geb. Wateringen 3 dec. 1945.

XIVej. Jacobus Gerardus Boeters, geb. Monster 16 sept. 1916, tr. Monster 24 juli 1944 Johanna Coralina van Dijk, geb. 4 jan. 1921.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Boeters, geb. Wateringen 12 mei 1945.
2. Engelberdina Boeters, geb. Wateringen 18 okt. 1946.

XIVek. Andreas Albertus Boeters, geb. Monster 14 dec. 1917, Tuinarbeider 1952-, tr. Naaldwijk 19 april 1952 Maria Theodora van den Berg, geb. Naaldwijk 31 jan. 1920. [’s Gravenhage 1965-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendricus Andreas Boeters, geb. Wateringen 15 mei 1954.
2. Wilhelmina Gerarda Maria Boeters, geb. Wateringen 13 maart 1955.
3. Andreas Jacobus Johannes Boeters, geb. Wateringen 3 april 1963.

XIVel. Johanna Maria Boeters, geb. Monster 20 juni 1920, tr. 21 aug. 1942 Nicolaas Johannes de Brabander, geb. Naaldwijk 24 okt. 1918, Tuinarbeider 1942-, zn. van Theodorus Adrianus en Petronella Neerscholten. [Wateringen 1942-]
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus N M de Brabander, geb. Wateringen 13 dec. 1943.
2. Wilhelmina Helena de Brabander, geb. Wateringen 10 aug. 1945, tr. Wateringen 4 juli 1967 Simon Petrus Berkhout, geb. Schipluiden 6 mei 1944, zn. van Cornelis T en Elisabeth C M Alkemade. [Schipluiden 1967-]
3. Petronella Johanna Maria de Brabander, geb. Wateringen 15 sept. 1946, tr. Wateringen 17 mei 1968 Cornelis Wilhelmus Hendrikus Haring, geb. Schipluiden 12 febr. 1944, zn. van Leonardus en Engelberdina Catharina van der Ende. [De Lier 1968-]

XIIIev. Catharina Johanna van Veen, geb. Monster 13 nov. 1883, Dienstbode -1907, † na 1952, tr. Monster 19 okt. 1907 Theodorus van der Laan, geb. Loosduinen 15 febr. 1882, Schipper 1907-, † Rijswijk 23 jan. 1952, zn. van Cornelis en Johanna Bergenhenegouwen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Gijsbertus van der Laan, geb. Loosduinen 24 dec. 1908, tr. 6 aug. 1941 E Burghoorn.
2. Angelinus Johannes van der Laan, geb. Loosduinen 21 dec. 1912.

XIIIew. Alida Adriana van Veen, geb. Monster 11 okt. 1885, † na 1959, tr. Monster 15 aug. 1908 Wilhelmus Steentjes, geb. Naaldwijk 14 febr. 1883, Arbeider 1908-, † Naaldwijk 11 jan. 1959, zn. van Adrianus en Maria Cornelia Walree.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Leonardus Wilhelmus, volgt XIVem.
2. Maria Adriana Wilhelmina, volgt XIVen.
3. Cornelis Petrus Adrianus, volgt XIVeo.
4. Albertus Adrianus Johannes, volgt XIVep.
5. Wilhelmus Simon Arnoldus Steentjes, geb. Naaldwijk 24 okt. 1915, Tuinarbeider 1930-. [De Lier 1939-]
6. Andreas Cornelis, volgt XIVeq.
7. Adriana Johanna Maria Steentjes, geb. Naaldwijk 12 mei 1920, tr. Naaldwijk 24 juni 1944 Hubertus Marie Langeslag, geb. Hoek van Holland 28 sept. 1916, electricien 1944-, zn. van Pieter en Elisabeth Hasselbach. [Hoek van Holland 1944-]
8. Hubertus Adrianus Cornelis Steentjes, geb. Naaldwijk 10 sept. 1922, Tuinarbeider 1947-.
9. Johannes Wilhelmus Steentjes, geb. Naaldwijk 17 okt. 1924, tr. 2 juni 1951 P Th Bransen.
10. Alida Maria Cornelia, volgt XIVer.
11. Johanna Maria Helena, volgt XIVes.
12. Gelinus Johannes Steentjes, geb. Naaldwijk 17 sept. 1930, tr. Berkel en Rodenrijs 30 nov. 1956 Everdina Jacoba Zandvliet, geb. Berkel en Rodenrijs 20 jan. 1932, dr. van Ferdinandus Gerardus en Maria Everdina van Laere. [Naaldwijk 1957-]

XIVem. Adrianus Leonardus Wilhelmus Steentjes, geb. Naaldwijk 7 febr. 912, grondwerker 1935-, tr. ’s Gravenzande 27 sept. 1935 Anna Voois, geb. ’s Gravenzande 13 april 1916, dr. van Marinus Pieter Johannes en Pieternella Adriana van den Ende.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Philippus Steentjes, geb. ’s Gravenzande 26 dec. 1935.
2. Marinus Adrianus Wilhelmus Steentjes, geb. ’s Gravenzande 24 april 1938.

XIVen. Maria Adriana Wilhelmina Steentjes, geb. Naaldwijk 20 mei 1909, tr. Naaldwijk 3 okt. 1935 Philipp Wilhelm Roos, geb. Koblenz 21 april 1904, Bakker 1935-, zn. van Jacob en Elisabeth Anheier. [Naaldwijk 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Eliazabeth Catharina Alida Maria Roos, geb. Naaldwijk 20 okt. 1936.
2. Wilhelmus Jacobus Cornelis Maria Roos, geb. Naaldwijk 24 okt. 1937.
3. Alida Geertruidis Adriana Maria Roos, geb. Naaldwijk 22 nov. 1939, tr. Naaldwijk 27 dec. 1963 Nicolaas Steenvoorden, geb. ’s Gravenhage 3 dec. 1939. [’s Gravenhage 1963-]

XIVeo. Cornelis Petrus Adrianus Steentjes, geb. Naaldwijk 3 sept. 1910, los werkman 1937-, tr. Naaldwijk 25 sept. 1937 Jacoba Boers, geb. ’s Gravenzande 1913, dr. van Alexander en Johanna van der Marel. [Naaldwijk 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Alexander Philippus Steentjes, geb. Naaldwijk 13 nov. 1938.
2. Johanna Alida Adriana Steentjes, geb. Naaldwijk 28 okt. 1939, tr. Naaldwijk 28 sept. 1962 Christiaan Petrus Johannes Bol (XIII-lc,2). [Monster 1963-]

XIVep. Albertus Adrianus Johannes Steentjes, geb. Naaldwijk 28 dec. 1913, tr. 2 mei 1942 Johanna Wilhelmina Anna van den Ende, geb. Naaldwijk 9 okt. 1913.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Helena Adriana Maria Steentjes, geb. Naaldwijk 20 febr. 1943, Verkoopster 1964, tr. Naaldwijk 19 aug. 1964 Thomas Willibrordus Perreijn, geb. Naaldwijk 23 okt. 1940, electricien 1964-, zn. van Thomas Quirinus en Johanna Gijsberta Smits. [Rozenburg 1964-]
2. Jacobus B W Steentjes, geb. Naaldwijk 16 mei 1944.
3. Helena W M Steentjes, geb. Naaldwijk 11 aug. 1945.
4. Johanna B A M Steentjes, geb. Naaldwijk 22 dec. 1946.

XIVeq. Andreas Cornelis Steentjes, geb. Naaldwijk 10 sept. 1917, tr. 29 april 1939 Elisabeth Bernardina Cornelia Bouhuisen.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Elisabeth Maria Steentjes, geb. Maasdijk dec. 1939, † Naaldwijk 26 maart 1940.
2. Alexander Wilhelmus Johannes Maria Steentjes, geb. Naaldwijk 21 dec. 1940, Schipper -1966, † Rotterdam 6 aug. 1966.

XIVer. Alida Maria Cornelia Steentjes, geb. Naaldwijk 15 mei 1926, tr. Naaldwijk 18 maart 1950 Cornelis Hendricus van der Klaauw, geb. Naaldwijk 11 sept. 1926, zn. van Arnoldus Cornelis en Anna K van Workum. [Hoensbroek 1952-]
Uit dit huwelijk:
Arnoldus Cornelis van der Klaauw, geb. Geleen 2 sept. 1951.

XIVes. Johanna Maria Helena Steentjes, geb. Naaldwijk 1 okt. 1928, tr. Naaldwijk 2 juni 1951 Leendert Hokke, geb. Naaldwijk 27 maart 1928, zn. van Gerardus en Catharina Sophia van der Ende. [’s Gravenzande 1956-]
Uit dit huwelijk:
Catharina Alida Maria Hokke, geb. ’s Gravenhage 5 juli 1955.

XIIIex. Jacobus Adrianus van Veen, geb. Monster 25 april 1888, Warmoezier 1913-, Huisknecht 1929-, tr. 1e ’s Gravenhage 5 nov. 1913 Margaretha Pieterse, geb. Loosduinen 15 mei 1885, † ’s Gravenhage 26 juni 1922, dr. van Wessel en Catharina Oremus; tr. 2e Monster 3 febr. 1926 Maria Alijda Sleeking, geb. Amersfoort 29 mei 1887, † ’s Gravenhage 10 okt. 1929, dr. van Antonie en Adriana Willemina van Empelen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Maria Elizabeth van Veen, geb. Monster 1 okt. 1914.
2. Wilhelmus Albertus van Veen, geb. Monster 9 aug. 1915. [’s Gravenhage 1939-]

XIIbi. Alida Duijndam, geb. Monster 1 maart 1850, † ald. 14 april 1939, tr. Monster 23 nov. 1872 Willem Verbeek, geb. Wateringen 15 aug. 1834, Tuinier 1903-, † Monster 5 sept. 1911, zn. van Evert en Catharina van Dorp.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, volgt XIIIey.
2. Cornelis Verbeek, geb. Naaldwijk 26 okt. 1875, Tuinder 1914-, † Monster 8 jan. 1962, tr. ’s Gravenhage 11 nov. 1914 Geertrudes Adriana Theodora Langeveld, geb. Naaldwijk 2 jan. 1883, † ’s Gravenhage 27 jan. 1951, dr. van Johannes Bartholomeus en Maria Sara Sibilla de Bruijn.

XIIIey. Catharina Verbeek, geb. Naaldwijk 14 sept. 1873, † Monster 10 mei 1948, tr. Naaldwijk 7 mei 1898 Hubertus Wilhelmus Vollebregt, zn. van Hendricus en Cornelia Barendse.
Uit dit huwelijk:

XIVet. Petrus Johannes Vollebregt, geb. Naaldwijk 10 nov. 1902, Tuinder 1927-, tr. Naaldwijk 27 juli 1927 Petronella Maria van Veen, geb. ’s-Gravenhage 2 mei 1903, dr. van Wilhelmus Adrianus Jacobus en Theodora Margaretha van Oosten. [Naaldwijk 1927-]
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Hendrikus Adrianus, volgt XVh.
2. Theodora Cornelia Hendrica Vollebregt, geb. Naaldwijk 7 aug. 1929, tr. Delft 17 nov. 1954 Josephus Caspar Kluiters, geb. Vrijenban 7 nov. 1914. [Delft 1954-]
3. Catharina Hillegonda Vollebregt, geb. Naaldwijk 6 aug. 1932, ll. verpleegster 1952-. [Heemstede 1958-]
4. Wilhelmina Antonia Helena Vollebregt, geb. Naaldwijk 19 jan. 1936.
5. Petronella Alida Maria Vollebregt, geb. Naaldwijk 14 maart 1938. [Heemstede 1961-]
6. Adriana Agatha Maria Vollebregt, geb. Naaldwijk 6 aug. 1939. [Heemstede 1959-]

XVh. Hubertus Hendrikus Adrianus Vollebregt, geb. Naaldwijk 17 aug. 1928, Tuinder 1955-, tr. ’s Gravenzande 15 mei 1955 Maria Adriana van Vliet, geb. ’s Gravenzande 4 febr. 1932, dr. van Johannes Antonius en Maria Anna Vijverberg. [Rotterdam 1963-]
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Catharina Adriana Johanna Maria Vollebregt, geb. Naaldwijk 17 mei 1956.
2. Maria Catharina Adriana Johanna Huberta Vollebregt, geb. Naaldwijk 24 april 1958.
3. Petrus Adrianus Johannes Wilhelmus Maria Vollebregt, geb. Naaldwijk 23 juli 1959.
4. Johannes Petrus Gerardus Cornelis Maria Vollebregt, geb. Delft 18 jan. 1961.
5. Michel Maria Johannes Andreas Hendricus Vollebregt, geb. Naaldwijk 27 dec. 1961.

XIIbj. Cornelius Jozephus Duijndam, geb. Monster 6 aug. 1865, Arbeider 1894-, Stokersbaas Gem. Gasfabriek 1911-, † ’s Gravenhage 2 febr. 1922, tr. 1e Loosduinen 4 juli 1894 Anna Maria Timmers, geb. Loosduinen 1872, † ’s Gravenhage vóór 1913, dr. van Hendricus en Catharina Jurgens; tr. 2e ’s Gravenhage 21 mei 1913 Geertruda Gerarda Overgoor, geb. Zevenaar 7 febr. 1865, Dienstbode 1913. [’s Gravenhage 1925-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Catharina Maria Duijndam, geb. ’s Gravenhage 31 juli 1895, Dienstbode -1923, tr. Amsterdam 26 okt. 1932 Abraham Volder, geb. Sloten 1895, zn. van Karel en Willemijntje van Oosterom. [Amsterdam 1923-]
2. Hendrikus Cornelis, volgt XIIIez.
3. Adriana Alida, volgt XIIIfa.
4. Alida Catharina Maria, volgt XIIIfb.
5. Cornelis Johannes, volgt XIIIfc.
6. Maria Catharina Duijndam, geb. ’s Gravenhage 27 jan. 1908, Dienstbode 1931-. [’s Gravenhage 1934-]
7. Catharina Margaretha, volgt XIIIfd.

XIIIez. Hendrikus Cornelis Duijndam, geb. ’s Gravenhage 3 dec. 1899, Arbeider 1924-, tr. ’s Gravenhage 2 jan. 1924 Anna Margareta Belz, geb. Heldenbergen, Hessen 21 juni 1900, dr. van Johannes en Louise Heck. [Loosduinen 1930-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Duijndam, geb. ’s Gravenhage 3 mei 1924.
2. Hermanus Cornelis Duijndam, geb. ’s Gravenhage 14 dec. 1925.
3. Maria Catharina Duijndam, geb. ’s Gravenhage 9 april 1928.
4. Catharina Maria Duijndam, geb. ’s Gravenhage 21 nov. 1929, † ald. 30 dec. 1929.

XIIIfa. Adriana Alida Duijndam, geb. ’s Gravenhage 8 juli 1901, tr. ’s Gravenhage 24 juli 1924 Willem van der Meijde, geb. Hellevoetsluis 17 jan. 1901, slager 1920-, Vleeschhouwer/slager 1924-, zn. van Anton Pieter Dirk en Jacoba Adriana Mulder en gesch. echtg. van Gesina Jantina Janssen. [’s Gravenhage 1937-]
Haar zoon:
1. Cornelis Josephus Duijndam, geb. ’s Gravenhage 16 febr. 1923, † ald. 11 april 1923.
Uit het huwelijk:
2. Adriiana Jacoba Alida van der Meijde, geb. ’s Gravenhage 12 aug. 1924.
3. Anton Pieter Dirk van der Meijde, geb. ’s Gravenhage 17 juli 1926.
4. Anna Maria van der Meijde, geb. ’s Gravenhage 21 sept. 1927.
5. Willy van der Meijde, geb. ’s Gravenhage 4 aug. 1929.
6. Frederik Willem Cornelis van der Meijde, geb. ’s Gravenhage 2 april 1932.
7. Johanna Catharina Maria van der Meijde, geb. ’s Gravenhage 13 juni 1939.

XIIIfb. Alida Catharina Maria Duijndam, geb. ’s Gravenhage 7 jan. 1904, Dienstbode 1912-, tr. ’s Gravenhage 18 okt. 1933 A J van Velthoven.
Haar dochter:
Maria Duijndam, geb. ’s Gravenhage 14 mei 1926.

XIIIfc. Cornelis Johannes Duijndam, geb. ’s Gravenhage 20 febr. 1906, smid 1927-, tr. ’s Gravenhage 27 juli 1927 Else Melanie Bonk, geb. Rorbeck, Duitsland 18 sept. 1908, Dienstbode 1927-, dr. van Julius en Emma Hülsmann. [’s Gravenhage 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Julius Duijndam, geb. ’s Gravenhage 14 febr. 1928.
2. Emma Maria Duijndam, geb. ’s Gravenhage 9 sept. 1937.

XIIIfd. Catharina Margaretha Duijndam, geb. ’s Gravenhage 17 nov. 1911, tr. ’s Gravenhage 6 mei 1936 Johannes Dominicus van den Bergh, geb. ’s Gravenhage 30 mei 1908, broodbakker 1936-, zn. van Antonie. [’s Gravenhage 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Eduardus van den Bergh, geb. ’s Gravenhage 3 febr. 1937.
2. Hendricus Cornelis van den Bergh, geb. ’s Gravenhage 28 okt. 1938.

VIIIb. Cornelis Dirksz van Veen, geb. Poeldijk, ged. Loosduinen 20 jan. 1733, † Monster 17 sept. 1774, tr. 1e Monster Ambagt ( poeldijk) 4 mei 1760 (echtsch. ingeschr. Naaldwijk 29 nov. 1760) Anna Engelen Kouwenhoven, geb. Honselersdijk 31 maart 1739, † Naaldwijk 29 nov. 1760, dr. van Engel Cornelisz en Trijntje Leenders van Rijn; tr. 2e Monster Ambagt 9 (kerkelijk Poeldijk 10) mei 1762 Johanna Willemse Strik, geb. Loosduinen, ged. Poeldijk 18 maart 1730, † Monster 26 dec. 1808, dr. van Wilhelmus en Geertrui Jansdr van Nederpelt.
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna van Veen, ged. Poeldijk 13 april 1763.
2. Jannitje van Veen, ged. Poeldijk 9 nov. 1764.
3. Geertrui, volgt IXf.
4. Willem van Veen, ged. Poeldijk 19 aug. 1768.
5. Willemijntje van Veen, ged. Poeldijk 10 juni 1771.

IXf. Geertrui van Veen, ged. Poeldijk 19 jan. 1767, tuinierster onder de gem. van Loosduijnen 1814-1829, † Monster 3 april 1837, tr. Poeldijk (monster ambagt), RK Kerk 6 mei 1787 Jan Willemsz van Paassen, ged. Honsholredijk 9 nov. 1757, tuinierster 1814-, † Monster Ambagt/Poeldijk 24 mei 1811, begr. Monster Ambagt 29 mei 1811, zn. van Willem Jans en Grietje Willems van der Valk.
Uit dit huwelijk:
1. Margaritha, volgt Xk.
2. Johanna Janse, volgt X-l.
3. Johanna Catharina, volgt Xm.
4. Cornelia, volgt Xn.
5. Wilhelmina van Paassen, ged. Monster Ambagt 17 sept. 1793.
6. Cornelius van Paassen, ged. Monster Ambagt/Poeldijk 1 maart 1795.
7. Wilhelmus Jans, volgt Xo.
8. Joanna, volgt Xp.
9. Cornelius, volgt Xq.
10. Cornelia van Paassen, ged. Monster Ambagt/Poeldijk 3 mei 1803.
11. Geertruidis van Paassen, ged. Monster Ambagt/Poeldijk 24 april 1805.
12. Anna, volgt Xr.

Xk. Margaritha van Paassen, geb. Poeldijk 13 aug. 1788, ged. Monster Ambagt/Poeldijk 18 maart 1788, scheepsmaker 1814-, † Wateringen 9 april 1816, tr. Loosduinen 8 jan. 1814 Philippus van der Ende, geb. Wateringen 17 jan. 1788, Scheepmaker 1814-, † Wateringen 26 dec. 1853, zn. van Adrianus en Magdalena van der Knaap en wedr. van Aplonia van Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Apollonia, volgt XIw.
2. Johannes, volgt XIx.

XIw. Apollonia van der Ende, geb. Wateringen 12 nov. 1814, † Naaldwijk 18 april 1852, tr. Wateringen 4 mei 1848 Gerrit van der Knaap, geb. Naaldwijk 20 okt. 1819, † ald. 12 sept. 1872, zn. van Pieter en Adriana van der Hark; hij hertr. Wateringen 4 mei 1855 Anna van Luijk.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Margaretha, volgt XIIbk.
2. Margaretha Adriana, volgt XIIbl.
3. Rosalia Maria, volgt XIIbm.
4. Apollonia van der Knaap, geb. Naaldwijk 18 april 1852, † ald. 21 mei 1852.

XIIbk. Adriana Margaretha van der Knaap, geb. Naaldwijk 10 febr. 1849, † Monster 14 nov. 1927, tr. Naaldwijk 22 mei 1869 Pieter Barendse, geb. Naaldwijk 1843, † Monster 15 juli 1921, zn. van Nicolaas en Grietje Langeveld.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas, volgt XIIIfe.
2. Pia Appollonia, volgt XIIIff.
3. Margaretha Maria, volgt XIIIfg.
4. Apolonia Barendse, geb. Naaldwijk 25 jan. 1874. [Oudenbosch 1891-]
5. Gerardus Barendse, geb. Naaldwijk 1 sept. 1875, † ald. 24 mei 1876.
6. Gerardus, volgt XIIIfh.
7. Pieter, volgt XIIIfi.
8. Johannes, volgt XIIIfj.
9. Anna Helena Maria Barendse, geb. Naaldwijk 11 juni 1881, † ald. 25 febr. 1882.
10. Adolph Cornelis Barendse, geb. Naaldwijk 2 dec. 1882, † ald. 22 okt. 1884.
11. Adolf, volgt XIIIfk.

XIIIfe. Nicolaas Barendse, geb. Naaldwijk 14 april 1870, Tuinder 1900-, † Boekel 12 dec. 1945, tr. Monster 12 mei 1900 Dorothea Petronella Maria Slaman, geb. Monster 7 nov. 1873, Tuinder 1900-, † Naaldwijk 14 okt. 1937, dr. van Wilhelmus en Johanna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Wilhelmus, volgt XIVeu.
2. Wilhelmus Leonardus, volgt XIVev.
3. Adriana Johanna Pia Barendse, geb. Naaldwijk 11 nov. 1909, Huishoudster 1930-. [Boxtel 1961-]

XIVeu. Petrus Wilhelmus Barendse, geb. Naaldwijk 18 maart 1901, Tuinder 1935-, tr. Naaldwijk 5 okt. 1935 Catharina Adriana Maria Groenewegen, geb. Naaldwijk 14 sept. 1902, Tuinder 1935-, dr. van Nicolaas en Geertruida van der Hark. [Naaldwijk 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Naaldwijk 25 nov. 1936.
2. Dorothea Geertruda Barendse, geb. Naaldwijk 17 juni 1938.
3. Geertruida Cornelia Maria Barendse, geb. Naaldwijk 9 dec. 1939, Onderwijzeres 1965-, tr. Naaldwijk 18 aug. 1965 Petrus Wilhelmus Johannes Grootscholten, geb. Monster 20 juli 1936, Onderwijzeres 1965-. [Monster 1965-]
4. Nicolaas Wilhelmus Barendse, geb. Naaldwijk 3 aug. 1941.
5. Adriana Frederica Maria Barendse, geb. Naaldwijk 1944, † ald. 28 maart 1947.
6. Petrus Arnoldus Barendse, geb. Naaldwijk 14 juni 1945.

XIVev. Wilhelmus Leonardus Barendse, geb. Naaldwijk 16 sept. 1908, tr. 1e Naaldwijk 18 april 1934 Cornelia Johanna Vijverberg, geb. Naaldwijk 11 mei 1911, † ald. 24 maart 1945, dr. van Adrianus Jacobus en Jacoba Maria ’t Hoen; tr. 2e na 1945 Johanna A M van den Berg, geb. Naaldwijk 14 okt. 1912. [Naaldwijk 1934-]
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas Adrianus Petrus Barendse, geb. Naaldwijk 7 maart 1939, Tuinder 1963-, tr. Voorschoten 9 mei 1963 Adriana Catharina van Vliet, geb. Voorschoten 4 aug. 1939, Tuinder 1963-. [De Lier 1963-]
2. Martina J M Barendse, geb. Naaldwijk 26 april 1941.
3. Adrianus Henricus Maria Barendse, geb. Naaldwijk 28 mei 1944. [Voorhout 1957-]

XIIIff. Pia Appollonia Barendse, geb. Naaldwijk 16 juni 1871, Tuinder 1896-, † Kwintsheul 2 febr. 1952, tr. Naaldwijk 21 aug. 1896 Johannes Franciscus van Marrewijk, geb. Monster 29 dec. 1861, Tuinder 1896-, † Monster 22 juni 1947, zn. van Abraham Lambertus en Cornelia Groenewegen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt XIVew.
2. Abraham Cornelis, volgt XIVex.
3. Adriana Cornelia, volgt XIVey.
4. Cornelis, volgt XIVez.
5. Cornelia Dorothea, volgt XIVfa.
6. Maria Apollonia van Marrewijk, geb. Monster 23 nov. 1903, Dienstbode 1925-. [Kwintsheul 1921-]
7. Leonardus van Marrewijk, geb. Monster 9 mei 1905. [Bergen op Zoom 1922-]
8. Gijsbertus Aloijsius, volgt XIVfb.
9. Gerarda Maria, volgt XIVfc.
10. Engelberta Petronella van Marrewijk, geb. Monster 23 juni 1910, † ald. 16 okt. 1918.
11. Johanna Adriana, volgt XIVfd.
12. Appolonia Maria van Marrewijk, geb. Monster 15 maart 1914. [Monster 1953-]
13. Adrianus Petrus, volgt XIVfe.

XIVew. Petrus van Marrewijk, geb. Monster 1 aug. 1896, Tuinder 1924-, tr. Naaldwijk 20 mei 1924 Machdalena Johanna Maria Vijverberg, geb. Hof van Delft 3 okt. 1899, Tuinder 1924-, dr. van Petrus Cornelis en Johanna Maria van Schie. [Monster 1925-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus Cornelis van Marrewijk, geb. Monster 16 juli 1925.
2. Johanna Wilhelmina Pia van Marrewijk, geb. Monster 6 juni 1927.
3. Pia Petronella Elisabeth van Marrewijk, geb. Monster 29 sept. 1928, tr. Monster 15 maart 1951 Theodorus Petrus Bergenhenegouwen, geb. ’s Gravenhage 30 juli 1925. [’s Gravenhage 1951-]
4. Cornelis Petrus Josephus van Marrewijk, geb. Monster 25 april 1930.
5. Leonardus J C van Marrewijk, geb. Monster 16 april 1932.
6. Nicolaas P A van Marrewijk, geb. Monster 13 nov. 1942.

XIVex. Abraham Cornelis van Marrewijk, geb. Monster 10 okt. 1897, Tuinder 1925-, tr. Rotterdam 26 aug. 1925 Elisabeth Jacoba Arkesteijn, geb. Rotterdam 25 aug. 1900, Tuinder 1925-, dr. van Arnoldus en Helena Maria de Vetten. [Monster 1925-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pius van Marrewijk, geb. Monster 20 juli 1926.
2. Arnoldus Leonardus van Marrewijk, geb. Monster 22 jan. 1928, Tuinder 1953-, Gezinsverzorgster 1959-, tr. 1e Wateringen 24 sept. 1953 Elisabeth Maria Vis, geb. Wateringen 16 juli 1929, Tuinder 1953-; tr. 2e Monster 28 dec. 1959 Adriana Maria Theresia van der Knaap, geb. Monster 22 aug. 1928, Gezinsverzorgster 1959-, dr. van Marinus Jozephus en Maria Magdalena van der Voort. [Wateringen 1960-]
3. Petrus Josephus van Marrewijk, geb. Monster 17 maart 1929, Tuinder 1956-, tr. Naaldwijk 24 aug. 1956 Adriana Francina Maria Enthoven, geb. Naaldwijk 15 juli 1932, Tuinder 1956-, dr. van Nicolaas Leonardus en Catharina Adriana Maria van der Knaap. [Maasland 1956-]
4. Abraham Jacobus van Marrewijk, geb. Monster 18 juli 1930, Tuinder 1956-, tr. Monster 29 sept. 1956 Anna Helena Maria van den Berg, geb. Monster 5 april 1930, Tuinder 1956-, dr. van Theodorus Nicolaas en Magdalena Petronella Maria van der Knaap. [Maasland 1956-]
5. Cornelis Adrianus van Marrewijk, geb. Monster 1931, † ald. 18 nov. 1936.
6. Theodorus Cornelius van Marrewijk, geb. Monster 29 juli 1934, Tuinder 1960-, tr. Monster 10 sept. 1960 Helena Johnna Maria Verbeek (XIIIk,7). [Wateringen 1960-]
7. Adrianus Johannes van Marrewijk, geb. Monster 10 jan. 1936, tr. Wateringen 20 okt. 1961 Alida Maria Bosman, geb. Wateringen 19 aug. 1935. [Maasland 1962-]
8. Cornelis H van Marrewijk, geb. Monster 18 nov. 1937.
9. Jacobus Michael Maria van Marrewijk, geb. Monster 29 sept. 1940, tr. Wateringen 19 dec. 1966 Johanna Martina Maria Zwinkels (XIIIab,12). [Monster 1967-]

XIVey. Adriana Cornelia van Marrewijk, geb. Monster 7 febr. 1899, Kruidenier 1927-, † Groesbeek 21 maart 1940, tr. Monster 30 april 1927 Cornelis Wilhelmus van Schie, geb. Naaldwijk 22 jan. 1901, Kruidenier 1927-, † na 1947, zn. van Paulus Leonardus en Elizabeth Arkesteijn.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Leonardus van Schie, geb. Naaldwijk 26 febr. 1928, Administrateur 1950-. [Tilburg 1952-]
2. Johannes Franciscus van Schie, geb. Naaldwijk 23 febr. 1929, † ’s-Gravenhage 9 maart 1929.
3. Johannes Theodorus van Schie, geb. Naaldwijk 2 aug. 1930, RK priester 1957-. [Quebec 1958-]
4. Petrus Jacobus Johannes van Schie, geb. Naaldwijk 12 sept. 1931.
5. Jacobus Wilhelmus Cornelis van Schie, geb. Naaldwijk 28 april 1933, Student 1946-. [Tegelen 1946-]
6. Pia Elisabeth Maria van Schie, geb. Naaldwijk 5 mei 1935, ll. verpleegster 1962-. [Schiedam 1962-]

XIVez. Cornelis van Marrewijk, geb. Monster 30 juni 1900, Tuinder 1930-, groente- en fruitkweker 1947-, tr. Naaldwijk 10 mei 1930 Henriette Geertruida Maria van Dijk, geb. Loosduinen 27 aug. 1906, Tuinder 1930-, groente- en fruitkweker 1947-, dr. van Nicolaas Johannes en Clara Valkenet. [Naaldwijk 1930-]
Uit dit huwelijk:
1. Pia Apollonia Magdalena van Marrewijk, geb. Naaldwijk 13 april 1931. [Naaldwijk 1933-]
2. Clara Maria Lijdwina van Marrewijk, geb. Naaldwijk 27 april 1933. [Neerbosch/Nijmegen 1949-]
3. Johannes Abraham Jozeph van Marrewijk, geb. Naaldwijk 17 aug. 1934. [Waspik 1958-]
4. Nicolaas Johannes Jozeph van Marrewijk, geb. Naaldwijk 22 dec. 1935, Tuinder 1957-. [Waspik 1958-]
5. Joseph Cornelis van Marrewijk, geb. Naaldwijk 11 april 1937, Tuinder 1955-, tr. Monster 4 mei 1964 Francina Johanna Maria Verbeek (XIIIk,8). [’s Gravenzande 1964-]
6. Gerarda Maria Petronella van Marrewijk, geb. Naaldwijk 21 aug. 1938, tr. Naaldwijk 19 dec. 1966 Andreas Johannes Petrus van Leusden, geb. Delft 27 febr. 1939. [Delft 1967-]
7. Anthonius Theodorus van Marrewijk, geb. Naaldwijk 2 febr. 1940, Kassenbouwer 1959-. [Carpentras 1967-]
8. Leonardus J H M van Marrewijk, geb. Naaldwijk 12 jan. 1942. [Naaldwijk 1942-]
9. Gijsbertus Maria Joseph van Marrewijk, geb. Naaldwijk 5 aug. 1944. [Heer 1956-]
10. Maria Henrietta Adriana van Marrewijk, geb. Naaldwijk 13 mei 1946, † ald. 11 maart 1948.

XIVfa. Cornelia Dorothea van Marrewijk, geb. Monster 29 jan. 1902, tr. Monster 24 april 1926 Theodorus Leonardus Jozef Bentvelsen, geb. Hof van Delft 20 april 1902, zn. van Wilhelmus en Elisabeth Apollonia Paalvast. [Schipluiden 1924-1926]
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Wilhelmina Maria Bentvelsen, geb. Schipluiden 22 juni 1927.
2. Johannes Franciscus Maria Bentvelsen, geb. Schipluiden 29 mei 1928.
3. Pia Appollonia Catharina Bentvelsen, geb. Schipluiden 1 aug. 1929.
4. Wilhelmus Petrus Bentvelsen, geb. Schipluiden 30 aug. 1930, † ald. 5 april 1932.
5. Cornelis Anthonius Bentvelsen, geb. Schipluiden 24 dec. 1931. [St Michielsgestel 1937-]
6. Wilhelmus Abraham Bentvelsen, geb. Schipluiden 6 mei 1933.
7. Apolonia Theresia Bentvelsen, geb. Schipluiden 7 nov. 1934.
8. Adriana Cornelia Maria Bentvelsen, geb. Schipluiden 17 mei 1936.
9. Wilhelmina Theodora Bentvelsen, geb. Schipluiden 21 juni 1938.
10. Cornelia H Bentvelsen, geb. Schipluiden 18 april 1940.
11. Maria Gijsbertha Bentvelsen, geb. Schipluiden 27 okt. 1944.

XIVfb. Gijsbertus Aloijsius van Marrewijk, geb. Monster 27 dec. 1906, Tuinder 1935-, tr. Wateringen 3 mei 1935 Maria Clazina Vis, geb. Wateringen 23 febr. 1912, Tuinder 1935-, dr. van Laurens en Clazina Maria van der Zande. [Monster/Kwintsheul 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus Maria van Marrewijk, geb. Monster 28 mei 1936. [Kwintsheul/Monster 1950-]
2. Laurentius Aloijsius Maria van Marrewijk, geb. Monster 25 juni 1937, Tuinder 1950-. [Kwintsheul/Monster 1937-]
3. Gijsbertus Abraham Maria van Marrewijk, geb. Monster 27 sept. 1938. [Kwintsheul/Monster 1938-]
4. Martinus Leonardus Maria van Marrewijk, geb. Monster 19 febr. 1941. [Kwintsheul/Monster 1941-]
5. Pia Hendrika Maria van Marrewijk, geb. Monster 29 aug. 1942. [Kwintsheul/Monster 1942-]
6. Clasina Catharina Maria van Marrewijk, geb. Monster 28 mei 1944. [Kwintsheul/Monster 1944-]
7. Cornelia Theodora Maria van Marrewijk, geb. Monster 17 dec. 1945. [Kwintsheul/Monster 1945-]
8. Leonardus Petrus Maria van Marrewijk, geb. Monster 3 dec. 1946. [Kwintsheul/Monster 1946-]
9. Gerardus Hubertus Joseph van Marrewijk, geb. Monster 21 maart 1948. [Kwintsheul/Monster 1948-]
10. Adrianus Johannes Maria van Marrewijk, geb. Monster 5 juni 1949. [Kwintsheul/Monster 1949-]
11. Maria Cornelia Johanna van Marrewijk, geb. Monster 12 febr. 1951. [Kwintsheul/Monster 1951-]
12. Joanna Clasina Maria van Marrewijk, geb. Monster 23 april 1952. [Kwintsheul/Monster 1950-]
13. Andreas Adrianus Maria van Marrewijk, geb. Monster 10 okt. 1953. [Kwintsheul/Monster 1950-]

XIVfc. Gerarda Maria van Marrewijk, geb. Monster 22 juni 1908, tr. Monster 19 jan. 1935 Hubertus Franciscus van Koppen, geb. Nootdorp 6 juli 1908, zn. van Cornelis en Gerarda Petronella van der Meer. [Wateringen 1935-]
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendrikus J van Koppen, geb. Wateringen 26 febr. 1936.
2. Johannes P M van Koppen, geb. Wateringen 27 maart 1937.
3. Hubertus J A van Koppen, geb. Wateringen 27 april 1938.
4. Abraham L M van Koppen, geb. Wateringen 20 dec. 1939.
5. Gerarda Adriana Maria van Koppen, geb. Wateringen 6 dec. 1940, tr. Wateringen 4 dec. 1964 Gerardus Arnoldus de Haas, geb. Maasland 21 juni 1938. [’s Gravenzande 1965-]
6. Pia Henrica Maria van Koppen, geb. Wateringen 24 juli 1942, tr. Wateringen 29 dec. 1964 Marinus Cornelis Maria Koene, geb. Naaldwijk 4 juni 1941. [Naaldwijk 1965-]
7. Cornelia T H van Koppen, geb. Wateringen 30 jan. 1944.
8. Maria A van Koppen, geb. Wateringen 14 juni 1945.
9. Johanna D K van Koppen, geb. Wateringen 10 sept. 1946.

XIVfd. Johanna Adriana van Marrewijk, geb. Monster 5 febr. 1912, Tuinder 1936-, tr. Monster 22 aug. 1936 Cornelis Leonardus Dijvestijn, geb. Monster 28 okt. 1908, Tuinder 1936-, zn. van Leonardus Josephus en Helena Cornelia Buijs.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Arnoldus Maria Dijvestijn, geb. Monster 1 okt. 1937.
2. Pia Apollonia Maria Dijvestijn, geb. Monster 7 febr. 1939.
3. Johannes Arnoldus Blasius Maria Dijvestijn, geb. Monster 3 febr. 1941.
4. Hubertus Aloijsius Maria Dijvestijn, geb. Monster 21 juni 1942.
5. Marinus Cornelius Dijvestijn, geb. Monster 27 jan. 1944.
6. Cornelis Gijsbertus Dijvestijn, geb. Monster 6 aug. 1945.
7. Jozef Arnoldus Dijvestijn, geb. Monster 4 febr. 1947.
8. Helena Cornelia Maria Dijvestijn, geb. Monster 21 juli 1948.
9. Gijsbertus Cornelis Silvester Dijvestijn, geb. Monster 31 dec. 1949.
10. Andreas Cornelis Maria Dijvestijn, geb. Monster 8 aug. 1951.
11. Nicolaas Jacobus Maria Dijvestijn, geb. Monster 17 nov. 1952.
12. Jozef Johannes Maria Dijvestijn, geb. Monster 29 maart 1954.

XIVfe. Adrianus Petrus van Marrewijk, geb. Monster 19 juni 1917, Tuinder 1935-, tr. Wateringen 17 okt. 1941 Agatha Jacoba Maria Nederpelt, geb. Wateringen 23 aug. 1919, Tuinder 1935-, dr. van Guielmus Cornelis Joseph en Johanna Helena van Zijl. [Monster 1955-]
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Cornelius Joseph van Marrewijk, geb. Wateringen 27 aug. 1942.
2. Joanna Wilhelmina Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 30 juli 1943, varensgezel en nadien adsp. rijkspolitie 1967-, tr. Wateringen 11 april 1967 Wilhelmus Johannes Antonius Steenvoort, geb. Monster 30 okt. 1944, varensgezel en nadien adsp. rijkspolitie 1967-, zn. van Albertus Johannes en Clasina Geertruida Elisabeth van der Valk. [Zoetermeer 1967-]
3. Pia Gerarda Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 20 juni 1944, tr. Monster 9 nov. 1966 Johannes Adrianus Theodorus Maria van Noord, geb. Monster 14 mei 1943, zn. van Johannes Petrus en Theodora Johanna Greve. [Naaldwijk 1966-]
4. Maria Joanna Agatha van Marrewijk, geb. Wateringen 3 juli 1945, Gezinshulp 1968-, tr. Wateringen 20 aug. 1968 Abraham Bos, geb. ’s Gravenhage 6 juli 1945, Gezinshulp 1968-. [’s Gravenhage 1968-]
5. Agtha Maria Sylvia van Marrewijk, geb. Wateringen 20 juni 1946, Tuinarbeidster 1968-, tr. Wateringen 16 dec. 1968 Nicolaas Adrianus Maria Groenewegen, geb. Naaldwijk 16 dec. 1943, Tuinarbeidster 1968-. [Naaldwijk 1969-]
6. Adriana Antonia Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 11 sept. 1947. [Delft 1966-]
7. Cornelia Theodora Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 22 aug. 1948. [Delft 1966-]
8. Joanna Theodora Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 7 sept. 1949. [Monster 1955-]
9. Liduina Henrica Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 5 maart 1951. [Wateringen 1969-]
10. Wilhelmus Adrianus Joseph van Marrewijk, geb. Wateringen 9 maart 1952. [Monster 1955-]
11. Elisabeth Maria van Marrewijk, geb. Wateringen 2 april 1954. [Monster 1955-]

XIIIfg. Margaretha Maria Barendse, geb. Naaldwijk 29 sept. 1872, Tuinier 1903-, † Monster 23 juni 1951, tr. Naaldwijk 23 mei 1903 Leonardus Wilhelmus Slaman, geb. Monster 25 jan. 1875, Tuinier 1903-, † Monster 8 nov. 1952, zn. van Wilhelmus en Johanna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Nicolaas, volgt XIVff.
2. Adriana Johanna Maria Slaman, geb. Monster 15 aug. 1905.
3. Johanna Margaretha Slaman, geb. Monster 30 juni 1907.
4. Petronella Apolonia Johanna, volgt XIVfg.
5. Petrus Gerardus Antonius Jacobus, volgt XIVfh.
6. Engelbertha Margaretha, volgt XIVfi.
7. Leonardus Johannes, volgt XIVfj.

XIVff. Wilhelmus Nicolaas Slaman, geb. Monster 6 aug. 1904, Tuinder 1929-, tr. Monster 27 april 1929 Petronella Agatha Catharina Cornelia van Ruijven, geb. Monster 13 nov. 1905, Tuinder 1929-, dr. van Johannes Theodorus en Cornelia Maria Grootscholten. [Cainsville, Ontario 1953-]
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Johannes Maria Slaman, geb. Monster 14 mei 1930.
2. Cornelia Margaretha Petronella Slaman, geb. Monster 3 nov. 1931.
3. Johannes Theodorus Slaman, geb. Monster 21 maart 1933. [Cainsfield, Onrtario 1952-]
4. Petrus Adrianus Maria Slaman, geb. Monster 10 febr. 1935.
5. Maragaretha Petronella Maria Slaman, geb. Monster 11 okt. 1936.
6. Petronella Cornelia Maria Slaman, geb. Monster 19 jan. 1939.
7. Wilhelmus Engelbertus Cornelis Slaman, geb. Monster 28 aug. 1940.
8. Theodorus Ignatius Maria Slaman, geb. Monster 1 febr. 1943.
9. Johanna Josepha Maria Slaman, geb. Monster 19 maart 1947.
10. Josef Franciscus Christophorus Slaman, geb. Monster 18 jan. 1953.

XIVfg. Petronella Apolonia Johanna Slaman, geb. Monster 7 april 1910, Tuinder 1932-, tr. Monster 24 sept. 1932 Georgius Wilhelmus Petrus Kester, geb. Naaldwijk 26 maart 1908, Tuinder 1932-, zn. van Wilhelmus Jacobus en Geertruda Johanna Maria van den Berg. [Naaldwijk 1932-]
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Leonardus Maria, volgt XVi.
2. Margaretha Geertruida Maria Kester, geb. Naaldwijk 24 nov. 1934. [’s Gravenhage 1957-]
3. Leonardus Johannes Jozef Kester, geb. Naaldwijk 7 maart 1937, Student 1957-. [Naaldwijk -1957]
4. Geertruida Petronella Maria Kester, geb. Naaldwijk 7 jan. 1939. [’s Gravenhage 1961-]
5. Georgius Wilhelmus Petrus, volgt XVj.
6. Theodorus H M Kester, geb. Naaldwijk 9 febr. 1942.

XVi. Wilhelmus Leonardus Maria Kester, geb. Monster 28 aug. 1932, Waterbouwkundig ingenieur en verpleegster 1961-, tr. Monster 14 aug. 1961 Apolonia Maria Liduina Janssen, geb. Monster 18 april 1934, Waterbouwkundig ingenieur 1961-, dr. van Jacobus Henricus en Helena Maria van Mil. [Eindhoven 1963-]
Uit dit huwelijk:
Petronella Maria Kester, geb. Naaldwijk 24 sept. 1962.

XVj. Georgius Wilhelmus Petrus Kester, geb. Naaldwijk 1 dec. 1940, Tuindersgezel 1963-, tr. Naaldwijk 29 maart 1963 Geertruida Cornelia Liduina Vijverberg, geb. Naaldwijk 20 aug. 1941, dr. van Petrus Theodorus Josephus en Hendrica Apolonia Maria van Paassen. [Hoek van Holland 1966-]
Uit dit huwelijk:
Monica Petronella Maria Kester, geb. Naaldwijk 28 juli 1963.

XIVfh. Petrus Gerardus Antonius Jacobus Slaman, geb. Monster 25 juli 1911, Tuinder 1937-, † Delft 31 juli 1960, tr. Monster 1 mei 1937 Maria Petronella Luiten, geb. Monster 30 maart 1913, Tuinder 1937-, dr. van Nicolaas Petrus en Catharina Johanna Schouten. [Naaldwijk 1937-]
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Petronella Catharina Maria Slaman, geb. Naaldwijk 4 maart 1938, kantoorbediende 1958-, tr. Naaldwijk 21 aug. 1962 David Adrianus Maria van Rijn (XIIIeh,5). [Pijnacker 1962-]
2. Nicolaas Petrus Leonardus Slaman, geb. Naaldwijk 20 febr. 1939.
3. Leonardus Wilhelmus Maria Slaman, geb. Naaldwijk 16 febr. 1941, Tuinder 1965-, tr. Wateringen 18 nov. 1965 Petronella Cornelia Maria Vogels, geb. Wateringen 30 aug. 1941, Tuinder 1965-, dr. van Petrus Cornelis en Josephina Maria Coolen. [Monster 1966-]
4. Catharina Johanna Maria Slaman, geb. Naaldwijk 6 april 1943. [Monster 1968-]
5. Franciscus Adrianus Maria Slaman, geb. Naaldwijk 9 mei 1944.
6. Petrus Georgius Maria Slaman, geb. Naaldwijk 26 april 1947.
7. Maria Gerarda Petronella Slaman, geb. Naaldwijk 2 maart 1949.
8. Johannes Gerardus Cornelis Slaman, geb. Naaldwijk 20 aug. 1951.
9. Engelbertha Margaretha Slaman, geb. Naaldwijk 27 aug. 1955.

XIVfi. Engelbertha Margaretha Slaman, geb. Monster 6 nov. 1912, Schilder 1934-, tr. Monster 25 sept. 1934 Cornelis Petrus Johannes van Rest, geb. Monster 6 mei 1909, Schilder 1934-, zn. van Johannes Gijsbertus Hendrikus en Johanna Maria Goeijenbier.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus Cornelis van Rest, geb. Monster 1 nov. 1935, werktuigkundige 1960-. [Helmond 1960-]
2. Margaretha Johanna Maria van Rest, geb. Monster 3 dec. 1936, Verpleegster 1960-. [’s Gravenhage 1961-]
3. Johanna Theresia van Rest, geb. Monster 2 okt. 1938, Verpleegster 1965-. [Monster 1970-]
4. Leonardus Adrianus Cornelis van Rest, geb. Monster 11 aug. 1940, Schilder 1959-. [Boxtel 1959-]
5. Cornelis Petrus Maria van Rest, geb. Monster 5 febr. 1943. [Utrecht 1962-]
6. Maria P J van Rest, geb. Monster 31 maart 1945. [Monster -1960]
7. Willibrordus Felix Johannes van Rest, geb. Monster 20 nov. 1946, Schilder 1965-. [Monster 1975-]

XIVfj. Leonardus Johannes Slaman, geb. Monster 1 juli 1914, † ald. vóór 2002, tr. Monster 20 jan. 1940 Gerarda Petronella van Veen, geb. Naaldwijk 22 april 1916, † Monster 25 maart 2002, dr. van Johannes Wilhelmus en Johanna Maria Bom.
Uit dit huwelijk:
1. George Slaman, † Monster na 1948, tr. José.
2. Margaretha Johanna Maria Slaman, geb. Monster 8 maart 1941, Tuinder 1965-, tr. Monster 21 dec. 1965 Joannes Petrus Zwinkels (XIVhq,1). [Hoek van Holland 1966-]
3. Johannes J L Slaman, geb. Monster 21 aug. 1942, tr. Ada.
4. Adriana P M Slaman, geb. Monster 12 april 1944, tr. Nic.
5. Johanna M Slaman, geb. Monster 7 maart 1945, tr. Henk.
6. Leonardus P N Slaman, geb. Monster 4 dec. 1946, tr. Ada.
7. Kees Slaman, geb. na 1947, tr. Rinie.

XIIIfh. Gerardus Barendse, geb. Naaldwijk 20 april 1877, Tuinder 1902-, † Monster 23 april 1949, tr. 1e Naaldwijk 24 mei 1902 Maria Klazina van der Valk, geb. Rijswijk 23 okt. 1878, Tuinder 1902-, † ’s-Gravenhage 7 april 1923, dr. van Willem en Adriana Touw; tr. 2e Wateringen 17 okt. 1924 Catharina Engelina Wilhelmina van Zeijl, geb. Wateringen 24 jan. 1885, † na 1949, dr. van Wilhelmus en Anna Catharina van Meurs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Maria Barendse, geb. Monster 12 april 1903, † ald. 12 dec. 1903.
2. Wilhelmus Petrus, volgt XIVfk.
3. Adriana Maria Barendse, geb. Monster 19 dec. 1905, tr. Monster 6 nov. 1929 Nicolaas Cornelis Maria van der Laan, geb. Voorhout 25 juli 1902, zn. van Jacobus en Anna Theodora Maria van Wijk.
4. Petrus Nicolaas Barendse, geb. Monster 15 april 1907, † ald. 8 sept. 1931.
5. Adrianus Gerardus Barendse, geb. Monster 15 april 1907, † ald. 6 maart 1931.
6. Jeana Wilhelmina Barendse, geb. Monster 21 juni 1908.
7. Johannes Josephus Barendse, geb. Monster 21 maart 1910, tr. 17 april 1946 Margaretha W Wubben, geb. Monster 16 juni 1911.
8. Gerardus Cornelis, volgt XIVfl.
9. Margaretha Maria Barendse, geb. Monster 20 juli 1913, † ald. 31 jan. 1914.
10. Leonardus Antonius Joseph, volgt XIVfm.
11. Petronella Maria Barendse, geb. Monster 1 dec. 1916, † ald. 29 okt. 1923.
12. Engelbertus Joseph Barendse, geb. Monster 20 april 1918.
13. Adrianus Nicolaas Barendse, geb. Monster 13 sept. 1919.

XIVfk. Wilhelmus Petrus Barendse, geb. Monster 8 okt. 1904, Tuinder 1933-, tr. Rijswijk 18 okt. 1933 Hubertha Alida Wubben, geb. Rijswijk 26 juni 1907, Tuinder 1933-, dr. van Johannes en Maria Magdalena Kouwenhoven. [Naaldwijk 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Wilhelmus Maria Barendse, geb. Naaldwijk 1 sept. 1934. [Wageningen 1954-]
2. Johannes Leonardus Maria Barendse, geb. Naaldwijk 15 sept. 1935.
3. Nicolaas Cornelis Adrianus Maria Barendse, geb. Naaldwijk 22 jan. 1937.
4. Maria Anna Magdalena Barendse, geb. Naaldwijk 6 maart 1938.
5. Jozephus Johannes Marie Barendse, geb. Naaldwijk 8 aug. 1939, boekhouder 1965-, tr. ’s Gravenzande 2 febr. 1965 Catharina Maria Theresia Vijverberg, geb. ’s-Gravenhage 8 april 1941, dr. van Petrus Jacobus Cornelis en Catharina Theodora Elisabeth Kester. [Maassluis 1965-]
6. Theodorus A M Barendse, geb. Naaldwijk 11 mei 1943.
7. Wilhelmus G M Barendse, geb. Naaldwijk 11 okt. 1944.
8. Hendricus Carolus Maria Barendse, geb. Naaldwijk 12 maart 1946. [Beuningen, Weurt 1964-]
9. Huberta Catharina Margaretha Maria Barendse, geb. Naaldwijk 9 sept. 1947, † ald. 15 sept. 1947.

XIVfl. Gerardus Cornelis Barendse, geb. Monster 8 juni 1911, tr. 18 okt. 1941 Catharina A van der Knaap, geb. Monster 6 juli 1916.
Uit dit huwelijk:
1. Maria G C Barendse, geb. Monster 21 aug. 1942.
2. Johanna A M Barendse, geb. Monster 1 dec. 1942.
3. Johanna B M Barendse, geb. Monster 16 mei 1944.
4. Gerardus Ant. W M Barendse, geb. Monster 4 sept. 1945.
5. Cornelia E Th M Barendse, geb. Monster 17 dec. 1946.

XIVfm. Leonardus Antonius Joseph Barendse, geb. Monster 9 maart 1915, tr. Josina Johanna M van de Broek, geb. 10 febr. 1921.
Uit dit huwelijk:
Adriana C M Barendse, geb. Monster 20 dec. 1946.

XIIIfi. Pieter Barendse, geb. Naaldwijk 15 aug. 1878, Tuinder 1907-, † Naaldwijk 9 april 1947, tr. Monster 27 juli 1907 Engelberta Helena Maria Persoon, geb. Monster 12 maart 1883, Tuinder 1907-, † Naaldwijk 24 mei 1959, dr. van Adrianus en Helena Maria van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Adrianus, volgt XIVfn.
2. Adrianus Lourentius, volgt XIVfo.
3. Nicolaas Theodorus, volgt XIVfp.
4. Lourentius Leonardus Barendse, geb. Naaldwijk 2 sept. 1911, Missionaris 1938-. [Brazilië 1950-]
5. Johannes, volgt XIVfq.
6. Gregorius Cornelis Barendse, geb. Naaldwijk 19 okt. 1914.
7. Adrianus Leonardus Barendse, geb. Naaldwijk 23 mei 1917. [St Oedenrode 1930-]
8. Helena Geertruida Johanna Barendse, geb. Naaldwijk 4 maart 1919, tr. Naaldwijk 21 sept. 1946 Leonardus Johannes Kester, geb. Naaldwijk 18 okt. 1918, zn. van Wilhelmus Jacobus en Geertruda Johanna Maria van den Berg.
9. Gerardus Josephus Barendse, geb. Naaldwijk 12 maart 1921, tr. Naaldwijk 16 aug. 1947 E H M Kester.

XIVfn. Petrus Adrianus Barendse, geb. Naaldwijk 12 april 1908, tr. Maria G van Holsteijn, geb. Monster 15 febr. 1907. [Monster 1934-]
Uit dit huwelijk:
1. Engelberta H M Barendse, geb. ’s Gravenhage 16 juli 1942.
2. Petrus A J Barendse, geb. Monster 25 dec. 1943.
3. Adrianus J Barendse, geb. Monster 18 maart 1945.
4. Johannes Barendse, geb. Monster 18 nov. 1946.

XIVfo. Adrianus Lourentius Barendse, geb. Naaldwijk 3 mei 1909, tr. 1e Naaldwijk 19 aug. 1938 Magdalena Maria Appollonia van Adrichem, geb. 1910, † Voorburg 16 febr. 1938, dr. van Petrus Johannes en Anna Catharina van der Meer; tr. 2e na 1938 Petronella Barbara Anna van den Berg, geb. Naaldwijk 1 dec. 1913.
Uit het tweede huwelijk:
1. Huberta P M Barendse, geb. Naaldwijk 4 jan. 1941.
2. Theodorus A M Barendse, geb. Naaldwijk 4 jan. 1942.
3. Maria Petronella Adriana Barendse, geb. Naaldwijk 11 april 1943, tr. Naaldwijk 2 sept. 1966 Jacobus Johannes Maria Vijverberg, geb. ’s Gravenzande 1 mei 1940. [’s Gravenzande 1966-]
4. Engelbertha A M Barendse, geb. Naaldwijk 6 aug. 1944.
5. Joanna P M Barendse, geb. Naaldwijk 6 jan. 1946.
6. Petrus Johannes M Barendse, geb. Naaldwijk 6 mei 1947.

XIVfp. Nicolaas Theodorus Barendse, geb. Naaldwijk 11 juli 1910, Tuinder 1938-, tr. Wateringen 19 aug. 1938 Johanna Francisca Cornelia van Kester, geb. Wateringen 27 juni 1912, Tuinder 1938-, dr. van Andreas Cornelis en Maria Adriana van der Knaap. [Naaldwijk 1938-]
Uit dit huwelijk:
1. Petrus A M Barendse, geb. Naaldwijk 12 juni 1939.
2. Andreas Barendse, geb. Naaldwijk 6 sept. 1940.
3. Nicolaas P M Barendse, geb. Naaldwijk 19 april 1942.
4. Maria J C Barendse, geb. Naaldwijk 27 sept. 1944.
5. Adrianus L M Barendse, geb. Naaldwijk 2 aug. 1946.

XIVfq. Johannes Barendse, geb. Naaldwijk 26 juni 1913, Tuinder 1942-, tr. Monster 7 febr. 1942 Johanna Wilhelmina Zuidgeest (XIIIje). [Groesbeek 1946-]
Uit dit huwelijk:
Petrus Franciscus Gerardus Barendse, geb. Naaldwijk 8 jan. 1943.

XIIIfj. Johannes Barendse, geb. Naaldwijk 27 okt. 1879, Tuinder 1908-, † Monster 8 juni 1958, tr. Naaldwijk 16 mei 1908 Adriana Maria Helena Scheffers, geb. Naaldwijk 7 sept. 1884, Tuinder 1908-, † Monster 26 juli 1953, dr. van Simon en Jacoba Theodora van Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Simon, volgt XIVfr.
2. Simon Petrus, volgt XIVfs.
3. Johannes Nicolaas Barendse, geb. Monster 17 maart 1911, † ald. 12 dec. 1921.
4. Jacobus Johannes, volgt XIVft.
5. Nicolaas Johannes, volgt XIVfu.
6. Henricus Johannes, volgt XIVfv.
7. Leonardus Josephus, volgt XIVfw.
8. Michel Josephus Barendse, geb. Monster 21 febr. 1917, tr. 8 febr. 1951 C M P van Agtmaal.
9. Jacoba Adriana Maria Barendse, geb. Monster 31 maart 1918, tr. 18 dec. 1941 N G van Leeuwen.
10. Adriana Engelbertha Maria Barendse, geb. Monster 11 april 1920, † ald. 21 april 1922.
11. Petronella Maria Jacoba, volgt XIVfx.
12. Johannes Adolf Barendse, geb. Monster 26 jan. 1923, † ald. 3 april 1924.
13. Adrianus Johannes Josephus Barendse, geb. Monster 8 jan. 1926, tr. 18 dec. 1954 A Th M van Zijl.

XIVfr. Petrus Simon Barendse, geb. Monster 28 febr. 1909, Tuinder 1937-, † ’s-Gravenhage 1 dec. 1964, tr. Monster 4 sept. 1937 Gerarda Wilhelmina van den Berg, geb. Monster 2 jan. 1914, Tuinder 1937-, dr. van Leonardus Johannes en Anna Petronella Theodora Hofstede. [Monster 1962-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus Barendse, geb. Monster 25 nov. 1938, tr. Monster 3 nov. 1964 J C G M Krijger.
2. Anna Adriana Maria Barendse, geb. Monster 23 nov. 1939.
3. Adriana Anna Maria Barendse, geb. Monster 1 febr. 1942.
4. Helena Petronella Maria Barendse, geb. Monster 13 mei 1943.
5. Leonardus Johannes Jacobus Barendse, geb. Monster 29 okt. 1944.
6. Maria Apollonia Barendse, geb. Monster 15 febr. 1946.
7. Veronica Louise Maria Barendse, geb. Monster 21 april 1947.
8. Rita Dorothea Maria Barendse, geb. Monster 24 maart 1948.
9. Paulina Barbara Maria Barendse, geb. Monster 27 maart 1949.
10. Petrus Simon Barendse, geb. Monster 31 mei 1950. [Nieuwveen 1956-]
11. Johanna Maria Barendse, geb. Monster 28 juli 1951.
12. Yvonne Maria Barendse, geb. Monster 15 sept. 1954.

XIVfs. Simon Petrus Barendse, geb. Monster 27 febr. 1910, tr. 6 aug. 1938 Johanna C A van Leeuwen, geb. Monster 1 dec. 1912.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes C M Barendse, geb. Monster 28 mei 1939.
2. Maria A Barendse, geb. Monster 25 juli 1940.
3. Cornelis P M J Barendse, geb. Monster 27 okt. 1941.
4. Hubertus A Barendse, geb. Monster 5 jan. 1943.
5. Jacobus S Barendse, geb. Monster 9 april 1944.
6. Adriana J M Barendse, geb. Monster 25 nov. 1946.

XIVft. Jacobus Johannes Barendse, geb. Monster 25 april 1912, tr. Monster 11 febr. 1939 Maria Petronella van Koppen (XIVcc).

XIVfu. Nicolaas Johannes Barendse, geb. Monster 21 mei 1913, brood-en banketbakker 1935-, † ’s-Gravenhage 5 febr. 1955, tr. Monster 30 jan. 1941 Ludovica Maria Anna Jansen, geb. Monster 5 okt. 1915, brood-en banketbakker 1935-. [Monster 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adam Josephus Barendse, geb. Monster 1 nov. 1941.
2. Johanna Adriana Maria Barendse, geb. Monster 1 dec. 1942.
3. Nicolaas Adam Joseph Barendse, geb. Monster 7 maart 1944.
4. Paulus Joseph Barendse, geb. Monster 14 aug. 1945.
5. Adam Petrus Jospeh Barendse, geb. Monster 19 nov. 1946.
6. Robertus Joseph Barendse, geb. Monster 10 dec. 1947.
7. Ludovica Maria Barendse, geb. Monster 21 juni 1949.
8. Maria Theresia Barendse, geb. Monster 6 dec. 1950.
9. Michael Gerardus Jospeh Barendse, geb. Monster 15 okt. 1953.

XIVfv. Henricus Johannes Barendse, geb. Monster 27 sept. 1914, Tuinder 1935-, tr. 9 juli 1941 Barbara H A van Zijl, geb. Naaldwijk 30 sept. 1913, Tuinder 1935-. [Naaldwijk 1941-]
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Barendse, geb. Naaldwijk 16 aug. 1942.
2. Johanna Adriana M Barendse, geb. Naaldwijk 27 okt. 1943.
3. Johannes C P Barendse, geb. Naaldwijk 27 juli 1945.

XIVfw. Leonardus Josephus Barendse, geb. Monster 11 dec. 1915, tr. Monster 30 jan. 1946 Josina Johanna Maria van den Broek, geb. Monster 10 febr. 1921, dr. van Jacobus Franciscus Gerardus en Catharina Maria van Kester.
Uit dit huwelijk:
Adriana C M Barendse, geb. Monster 20 dec. 1946.

XIVfx. Petronella Maria Jacoba Barendse, geb. Monster 14 aug. 1921, Bakker 1946-, tr. Monster 30 okt. 1946 Gerardus Hendrikus Scholtes, geb. Wateringen 4 jan. 1919, Bakker 1946-, zn. van Adrianus Johannes en Maria Catharina Schulte. [Rotterdam 1950-]
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes Maria Scholtes, geb. Monster 6 aug. 1947.
2. Catharina Maria Scholtes, geb. Rotterdam 20 maart 1949.

XIIIfk. Adolf Barendse, geb. Naaldwijk 30 sept. 1885, Tuinder 1912-, † Delft 6 juni 1960, tr. Monster 28 sept. 1912 Maria Boode, geb. Rotterdam 27 juni 1885, Tuinder 1912-, † Naaldwijk 9 dec. 1967, dr. van Johannes en Anna Maria van der Ende.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Catharina Maria, volgt XIVfy.
2. Johannes Jacobus, volgt XIVfz.
3. Petrus Nicolaas Barendse, geb. Naaldwijk 2 april 1916, † ald. 26 juli 1923.
4. Jacobus Adolf, volgt XIVga.
5. Anna Petronella, volgt XIVgb.
6. Catharina Hendrika Barendse, geb. Naaldwijk 6 maart 1921, tr. Naaldwijk 14 okt. 1950 Leonardus Jozeph van der Zanden, geb. Monster 9 maart 1918. [Schipluiden 1950-]
7. Margaretha Maria, volgt XIVgc.
8. Maria Catharina Barendse, geb. Naaldwijk 13 juni 1926, tr. Naaldwijk 9 okt. 1953 Johannes Hendrikus Strik, geb. Monster 10 febr. 1921, zn. van Leonardus Johannes en Elisabeth Petronella van Son. [Wateringen 1953-]

XIVfy. Adriana Catharina Maria Barendse, geb. Naaldwijk 14 sept. 1913, Tuinder 1939-, tr. Naaldwijk 13 mei 1939 Cornelis Adrianus Jacobus van Paassen, geb. Naaldwijk 3 juli 1915, Tuinder 1939-, zn. van Hendricus Josephus en Maria Johanna Catharina Damen. [Wateringen 1939-]
Uit dit huwelijk:
1. Adolf H C van Paassen, geb. Wateringen 6 juni 1941.
2. Hendrikus J C van Paassen, geb. Wateringen 1943.
3. Adriana C M van Paassen, geb. Wateringen 4 juli 1946.
4. Maria G A van Paassen, geb. Wateringen 4 juli 1947.

XIVfz. Johannes Jacobus Barendse, geb. Naaldwijk 13 dec. 1914, tr. ’s Gravenzande? 28 aug. 1943 Wilhelmina J van Schie, geb. Naaldwijk? 8 jan. 1919.
Uit dit huwelijk:
1. Maria M Barendse, geb. Naaldwijk 20 aug. 1944.
2. Magdalena M A Barendse, geb. Naaldwijk 5 okt. 1945.

XIVga. Jacobus Adolf Barendse, geb. Naaldwijk 5 sept. 1918, tr. ’s Gravenzande? 10 maart 1947 Adriana Gerarda Damen, geb. Naaldwijk 14 okt. 1920, dr. van Gerardus Johannes en Johanna Maria van Luijk. [Maasland 1956-]
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Barendse, geb. Naaldwijk 19 april 1948.
2. Gerardus Adolf Maria Barendse, geb. Naaldwijk 18 dec. 1949.
3. Johanna Maria Adriana Barendse, geb. Naaldwijk 10 sept. 1952.

XIVgb. Anna Petronella Barendse, geb. Naaldwijk 4 febr. 1920, tr. ’s Gravenzande? 19 juli 1943 Michael Cornelis Vijverberg, geb. Naaldwijk 5 mei 1917, zn. van Cornelis en Anna Maria van Zeijl.
Uit dit huwelijk:
1. Anna M Vijverberg, geb. Naaldwijk 11 juli 1944.
2. Adolf A J Vijverberg, geb. Naaldwijk 19 maart 1946.
3. Maria W Vijverberg, geb. Naaldwijk 31 mei 1947.

XIVgc. Margaretha Maria Barendse, geb. Naaldwijk 28 juni 1922, tr. Naaldwijk 21 aug. 1944 Wilhelmus Vijverberg, geb. Naaldwijk 11 juni 1919, zn. van Petrus Arnoldus en Geertruidis van den Enden.
Uit dit huwelijk:
Petrus Jacobus Adrianus Vijverberg, geb. Naaldwijk 15 febr. 1946.

XIIbl. Margaretha Adriana van der Knaap, geb. Naaldwijk 19 maart 1850, † ald. 24 nov. 1906, tr. Naaldwijk 28 mei 1881 Cornelis Persoon, geb. Naaldwijk 1851, † ald. 9 jan. 1939, zn. van Hendrik persoon en Engelberta van Geest.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Cornelis, volgt XIIIfl.
2. Levenloze dochter, geb. Naaldwijk 14 mei 1882.
3. Apolonia Adriana, volgt XIIIfm.
4. Engelbertha Cornelia Persoon, geb. Naaldwijk 17 april 1885, † ald. 28 juni 1885.
5. Engelbertha Rozalia Persoon, geb. Naaldwijk 14 juni 1886, † ald. 15 sept. 1886.
6. Levenloze zoon, geb. Naaldwijk 23 maart 1895.

XIIIfl. Hendricus Cornelis Persoon, geb. Naaldwijk 14 mei 1882, tr. Berkel en Rodenrijs 29 sept. 1916 Petronella Mathilda Maria van der Burg (XIIIkr).
Uit dit huwelijk:
Gabriel Anthonius Cornelis Persoon, geb. Naaldwijk 1918, † ald. 20 nov. 1921.

XIIIfm. Apolonia Adriana Persoon, geb. Naaldwijk 27 febr. 1884, † ald. 11 mei 1927, tr. Naaldwijk 28 mei 1913 Hendricus Bernardus Droog, geb. Wateringen 1883, zn. van Gabriel Johannes en Alida van der Zanden.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Martina Apolonia Droog, geb. Naaldwijk juli 1918, † ald. 10 maart 1919.
2. Hendricus Leonardus Vincentius Droog, geb. Naaldwijk april 1926, † ald. 11 aug. 1926.

XIIbm. Rosalia Maria van der Knaap, geb. Naaldwijk 22 mei 1851, Tuinder 1875-, † ’s Gravenzande 9 febr. 1922, tr. Naaldwijk 29 mei 1875 Gerardus Persoon, geb. Naaldwijk 31 juli 1852, Tuinder 1875-, † ’s Gravenzande